Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vytvoření vlastního motivu v PowerPointu

Pokud chcete vytvořit vlastní motiv, začněte s předdefinovaným motivem Office a upravte ho tak, že změníte jakoukoliv barvu, písmo nebo efekt:

 1. Změňte nastavení barvy, písma a efektu motivu.

 2. Uložte nastavení jako nový motiv v galerii motivů.

Tyto kroky jsou popsané níže.

Přizpůsobení prvků motivu

Upravte si motiv a změňte si barvy, písma a efekty.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Barvy motivu obsahují čtyři barvy textu a pozadí, šest barev zvýraznění a dvě barvy hypertextových odkazů. Než se rozhodnete pro určitou kombinaci barev, můžete si v části Ukázka prohlédnout, jak budou řezy písma a barvy vypadat.

 1. Na kartě Návrh ve skupině Varianty vyberte tlačítko se šipkou dolů, kterým otevřete galerii barevných variant:

  Po výběru tlačítka se šipkou dolů se otevře galerie barevných variant.
 2. Vyberte Barvy a pak klikněte na Přizpůsobit barvy.

  Otevře se dialogové okno Vytvořit nové barvy motivu.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nové barvy motivu v části Barvy motivu udělejte jednu z následujících akcí:

  Zobrazení dialogu s vlastní barvou motivu v PowerPointu
 4. Vyberte tlačítko vedle názvu barevného motivu (třeba Zvýraznění 1 nebo Hypertextový odkaz), který chcete změnit, a v části Barvy motivu zvolte barvu.

  – nebo –

  Vyberte Další barvy a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vyberte barvu na kartě Standardní.

  • Na kartě Vlastní zadejte číslo vzorce barev, který chcete použít.

   Postup zopakujte pro všechny prvky barev, které chcete změnit.

 5. Do pole Název zadejte název pro novou kombinaci barev motivu a potom vyberte Uložit.

  Tip: Pokud chcete vrátit všechny prvky barev motivů na původní hodnoty, vyberte nejdřív Obnovit a teprve pak Uložit.

 6. Nadefinované vlastní barevné schéma je dostupné v rozevírací nabídce Barvy:

  Definované vlastní barevné schéma se zobrazí v rozevírací nabídce Barvy.

Když změníte písma motivu, změní se tím i název a text odrážek v prezentaci.

 1. Na kartě Zobrazení vyberte Předloha snímků. Dál na kartě Předloha snímků vyberte Písma</c1> a potom Přizpůsobit písma.

  Dialog s vlastními písmy v PowerPointu

 2. V dialogovém okně Vytvořit nová písma motivu vyberte v polích Písmo nadpisu a Písmo textu písma, která chcete použít.

 3. Do pole Název zadejte příslušný název pro nová písma motivu a pak vyberte Uložit.

Efekty motivů zahrnují stíny, odrazy, čáry, výplně a další prvky. Vlastní sadu efektů motivu sice vytvořit nemůžete, můžete si ale vybrat takovou, která vyhovuje záměru vaší prezentace.

 1. Na kartě Zobrazení vyberte Předloha snímků. Dál na kartě Předloha snímků</c0> vyberte Efekty.

 2. Vyberte sadu efektů, kterou chcete použít.

  Změna efektů motivu

Změny, které jste udělali u barev, písem nebo u efektů čar a výplně, si můžete uložit jako motiv (soubor .thmx). Tak budete moct nový motiv použít taky v jiných prezentacích.

 1. Na kartě Zobrazení vyberte Předloha snímků. Dál na kartě Předloha snímků vyberte Motivy.

 2. Klikněte na Uložit aktuální motiv.

 3. Do pole Název souboru zadejte příslušný název motivu a klikněte na Uložit.

  Poznámka: Změněný motiv se uloží jako soubor .thmx do složky Motivy dokumentu na místní jednotce a automaticky se přidá do seznamu vlastních motivů na kartě Návrh ve skupině Motivy.

Důležité informace:  Office 2010 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Při kliknutí na Barvy ve skupině Motivy barvy zobrazené vedle názvu motivu představují barvy zvýraznění a hypertextového odkazu daného motivu. Pokud změníte barvy, abyste si vytvořili vlastní sadu barev motivu, barvy zobrazené na tlačítku Barvy a vedle názvu motivu se odpovídajícím způsobem změní.

Barvy motivu

V galerii Barvy motivu se zobrazují všechny sady barev z předdefinovaných motivů. Jak je znázorněno níže, barvy motivu obsahují čtyři barvy textu a pozadí, šest barev zvýraznění a dvě barvy hypertextových odkazů. Než se rozhodnete pro určitou kombinaci barev, můžete si v části Ukázka prohlédnout, jak budou řezy písma a barvy vypadat.

Zobrazení dialogu s vlastní barvou motivu v PowerPointu

 1. Na kartě Návrh ve skupině Motivy klikněte na Barvy a potom klikněte na Vytvořit nové barvy motivu.

  Tip: Barvy na tlačítku Barvy Obrázek tlačítka zobrazují motiv použitý v prezentaci.

 2. V části Barvy motivu klikněte na tlačítko vedle prvku barvy motivu, který chcete změnit.

 3. V části Barvy motivu udělejte některou z těchto věcí:

  • Klikněte na šipku dolů u barvy, kterou chcete změnit, a potom v hlavním seznamu vyberte barvu.

  • Klikněte na položku Další barvy a proveďte jednu z následujících akcí:

   • Vyberte barvu na kartě Standardní.

   • Na kartě Vlastní zadejte složení požadované barvy.

    Kroky 2 a 3 zopakujte pro všechny prvky barev, které chcete změnit.

    Tip: V části Ukázka si můžete prohlédnout výsledek změn, které jste udělali.

 4. Do pole Název zadejte příslušný název pro nové barvy motivu a potom klikněte na Uložit.

  Tip: Pokud chcete vrátit všechny prvky barev motivů na původní hodnoty, klikněte na možnost Obnovit a teprve potom na tlačítko Uložit.

Každý motiv Office definuje dvě písma – jedno pro nadpisy a druhé pro hlavní text. Může se jednat o stejné písmo (které se použije všude), nebo dvě různá písma. PowerPoint tato písma používá k vytvoření automatických stylů textu. Když změníte písma motivu, změní se tím i název a text odrážek v prezentaci.

Při kliknutí na Písma ve skupině Motivy se pod názvem motivu zobrazí názvy písem nadpisů a hlavního textu použité pro jednotlivá písma motivu.

Výběr písma motivu

Jak je znázorněno níže, můžete změnit písma nadpisů a hlavního textu u existujícího motivu tak, aby vyhovovaly stylu vaší prezentace.

Dialog s vlastními písmy v PowerPointu

V části Ukázka uvidíte ukázky stylu nadpisů a hlavních textů, které jste vybrali.

 1. Na kartě Návrh ve skupině Motivy klikněte na Písma Obrázek tlačítka a potom na Vytvořit nová písma motivu.

 2. V polích Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, která chcete použít.

 3. Do pole Název zadejte příslušný název pro nová písma motivu a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Efekty motivu jsou sady čar a výplňových efektů. Jak je znázorněno níže, můžete si zvolit z různých seskupení efektů podle toho, jak to vyhovuje stylu vaší prezentace.

Efekty motivu

Přestože si nemůžete vytvořit vlastní sadu efektů motivu, můžete si vybrat efekt, který chcete použít ve vlastním motivu dokumentu nebo prezentace.

 1. Na kartě Návrh ve skupině Motivy klikněte na Efekty Obrázek tlačítka.

 2. Klikněte na efekt, který chcete použít.

Uložte změny, které jste udělali u barev, písem nebo efektů čar a výplně existujícího motivu, abyste je mohli použít i v jiných dokumentech nebo prezentacích.

 1. Na kartě Návrh ve skupině Motivy klikněte na Více Tlačítko Více.

 2. Klikněte na položku Uložit aktuální motiv.

 3. Do pole Název souboru zadejte příslušný název motivu a klikněte na tlačítko Uložit.

  Tip: Změněný motiv bude uložen jako soubor THMX do složky Motivy dokumentu na místní jednotce a bude automaticky přidán do seznamu vlastních motivů na kartě Návrh ve skupině Motivy.

Přizpůsobení motivu

 1. Když chcete najít motiv, který použijete v prezentaci, klikněte na kartu Návrh, klikněte na některý motiv a podívejte se, jak bude vypadat na snímku.

  Motivy v PPT pro Mac
 2. Motiv můžete dál přizpůsobit změnou písem a barev popředí i pozadí na kartě Návrh.

  Písma a barvy změníte tak, že kliknete v galerii Varianty na šipku dolů a pak kliknete na Písma, Barvy nebo Styly pozadí.

  Galerie variant pro PowerPoint pro Mac

Pokud je třeba motiv dále upřesnit, můžete upravit předlohu snímků.

Uložení přizpůsobeného motivu

 1. Na kartě Návrh najeďte myší na některý z motivů a klikněte na tlačítko se šipkou dolů pod panelem motivů.

 2. Klikněte na Uložit aktuální motiv.

  Po uložení motivu do složky Motivy se automaticky objeví v galerii mezi vlastními motivy. Pokud motiv není ve složce Motivy, klikněte na Procházet motivy a vyhledejte motiv tam, kde jste ho uložili.

  Uložení motivu v PowerPointu pro Mac

Související informace

Co je předloha snímků?

Vytvoření nebo změna rozložení snímků v PowerPointu pro Mac

Vytvoření nebo odstranění vlastní barvy motivu

Přehled motivů

Motiv je designové schéma barev, písem a pozadí, které použijete na snímky.

Když v prezentaci použijete motiv, bude mít sladěný vzhled a vás to nebude stát skoro žádné úsilí. Text a obrázky automaticky přijmou velikost, barvy a umístění definované motivem, což znamená méně ruční práce při vytváření jednotlivých snímků.

Po vytvoření motivu se tento motiv nachází na kartě Návrh v galerii Motivy. Pokud chcete motiv vyzkoušet, umístěte ukazatel myši na miniaturu v galerii Motivy a podívejte se, jak se změní vzhled snímku.

Tady jsou čtyři různé motivy použité na stejný snímek:

Předdefinovaný motiv Dividenda
Předdefinovaný motiv Pírka
Předdefinovaný motiv Řez
Předdefinovaný motiv Balík

Viz také

Rozdíl mezi powerpointovými šablonami a motivy

Odebrání nebo změna aktuálního motivu

Formátování barvy pozadí snímků

Stažení předem navržených motivů z create.microsoft.com

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×