Související témata
×
Snímky a rozložení
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Snímky a rozložení

Použití rozložení snímku

Každý motiv v aplikaci PowerPoint zahrnuje sadu rozložení snímků – předdefinovaných uspořádání obsahu snímku. Pole se zástupnými symboly představují místa, kam můžete vložit svůj obsah s minimálním nebo žádným ručním formátováním a uspořádáním. V nabídce v PowerPointu zvolíte rozložení a pak vložíte svůj text a grafické prvky. 

Mezi předdefinovaná rozložení patří úvodní snímek, obecné rozložení s nadpisem a obsahem, rozložení s porovnáním vedle sebe a rozložení s obrázkem a titulkem.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Další informace o rozloženích snímků najdete v tématu Co je rozložení snímku.

Uspořádejte si obsah snímků pomocí různých rozložení snímků, která vám budou vyhovovat. Můžete tak také docílit toho, aby byl obsah přehlednější a čitelnější.

 1. Vyberte snímek, u kterého chcete změnit rozložení.

 2. Vyberte Domů > Rozložení.

 3. Vyberte požadované rozložení.

  Rozložení obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky, grafy, obrazce, kliparty, pozadí a další prvky. Rozložení také obsahují formátování pro tyto objekty, například barvy motivu, písma a efekty.

  Poznámka: Vyberte Domů > Obnovit, pokud jste udělali změny rozložení, které se vám nelíbí, a chcete se vrátit k původnímu rozložení. Použitím možnosti Obnovit neodstraníte žádný obsah, který jste přidali.

Změna orientace snímků

Postup, jak přepínat mezi orientací na výšku a orientací na šířku, je popsaný v samostatném článku nápovědy:

Orientace snímku na šířku na šířku
Orientace snímku na výšku na výšku

 • Pro PowerPoint 2013 nebo novější verzi – přečtěte si článek o tom, jak změnit orientaci.

 • Pro PowerPoint 2010 nebo 2007 – přečtěte si článek o tom, jak změnit orientaci.

Viz také

Výběr standardního rozložení snímku

 1. V zobrazení Normální klikněte na kartě Domů na Rozložení.

 2. Vyberte rozložení, které nejlíp vyhovuje obsahu snímku.

  Na kartě Domů klikněte na Rozložení, abyste změnili vzhled snímku.

Přizpůsobení rozložení snímku

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Předloha snímků.

  Příkaz Předloha snímků v PowerPointu pro Mac
 2. Rozložení snímků se zobrazují jako miniatury v levém podokně pod předlohou snímků.

  Při úpravě předlohy snímku se v podokně Miniatury zobrazuje rozložení snímků
 3. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Klikněte na požadované rozložení a přizpůsobte ho. Můžete přidat a odebrat zástupné symboly nebo změnit jejich velikost a na kartě Domů změnit písma, barvy a jiné prvky návrhu.

  • Kliknutím na Vložit rozložení přidejte nový snímek a naformátujte ho.

 4. Kliknutím na Zavřít předlohu ukončíte úpravy rozložení.

  Upravené rozložení snímku budete moct vložit jako nový snímek kamkoli do prezentace.

Uložení změn do nového motivu

 1. Klikněte na Návrh a myší přejděte na libovolný motiv.

 2. Klikněte na šipku dolů, která se zobrazuje pod panelem motivů.

 3. Klikněte na Uložit aktuální motiv, dejte motivu nějaký název a klikněte na Uložit. Nový motiv bude obsahovat nově upravené rozložení snímků a bude dostupný v galerii motivů.

Změna orientace snímků

Informace o tom, jak přepínat mezi orientací na výšku a orientací na šířku, najdete v tématu o změně orientace.

Orientace snímku na šířku na šířku
Orientace snímku na výšku na výšku

Související informace

Přidání nového rozložení snímku do předlohy snímků

 1. V nabídce View (Zobrazení) najeďte myší na Master (Předloha) a potom klikněte na položku Slide Master (Předloha snímků).

 2. V navigačním podokně klikněte na předlohu snímků. Předloha snímků je první snímek nahoře v navigačním podokně.

 3. Klikněte na kartu Slide Master (Předloha snímků) a potom v části Slide Master (Předloha snímků) klikněte na New Layout (Nové rozložení).

  Karta Předloha snímků, skupina Předloha snímků

  PowerPoint vloží nové rozložení snímku se zástupnými symboly pro nadpis a zápatí.

 4. U nového rozložení snímku můžete udělat libovolné další změny.

  Poznámka: Další informace o tom, jak můžete dále upravit rozložení snímku, najdete v článku o tom, jak přidat nebo odebrat zástupné symboly v rozložení snímku.

 5. Po dokončení změn v zobrazení předlohy snímků se kliknutím na tlačítko Close Master (Zavřít předlohu) na panelu zpráv vrátíte do normálního zobrazení.

  Tip: Změny v předloze snímků a odpovídajících rozloženích snímků se dočasně přidají k motivu, který je použitý v prezentaci. Pokud použijete jiný motiv, změny předlohy snímků se zahodí. Pokud chcete změny zachovat pro budoucí použití, klikněte na kartě Themes (Motivy) v části Themes (Motivy) na Save Theme (Uložit motiv).

Duplikování rozložení snímku v předloze snímků

Pomocí vlastních rozložení můžete vytvořit řadu rozložení se stejným vzhledem, ale jiným obsahem. Můžete například vytvořit první rozložení s logem vaší společnosti v levém rohu a se zástupným symbolem pro text a potom duplikovat vlastní rozložení a změnit zástupný symbol na tabulku.

 1. V nabídce View (Zobrazení) najeďte myší na Master (Předloha) a potom klikněte na Slide Master (Předloha snímků).

 2. V navigačním podokně klikněte na rozložení snímku, které chcete změnit. Rozložení snímků jsou pod předlohou snímků, což je první snímek nahoře v navigačním podokně.

 3. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Duplicate Layout (Duplikovat rozložení).

 4. U nového rozložení snímku můžete udělat libovolné další změny.

  Poznámka: Další informace o tom, jak můžete dále upravit rozložení snímku, najdete v článku o tom, jak přidat nebo odebrat zástupné symboly v rozložení snímku.

 5. Po dokončení změn v zobrazení předlohy snímků se kliknutím na tlačítko Close Master (Zavřít předlohu) na panelu zpráv vrátíte do normálního zobrazení.

  Tip: Změny v předloze snímků a odpovídajících rozloženích snímků se dočasně přidají k motivu, který je použitý v prezentaci. Pokud použijete jiný motiv, změny předlohy snímků se zahodí. Pokud chcete změny zachovat pro budoucí použití, klikněte na kartě Themes (Motivy) v části Themes (Motivy) na Save Theme (Uložit motiv).

Odstranění rozložení snímku z předlohy snímků

Z předlohy snímků můžete odstranit libovolná rozložení snímků kromě těch, které se používají pro aktuální prezentaci.

 1. V nabídce View (Zobrazení) najeďte myší na Master (Předloha) a potom klikněte na Slide Master (Předloha snímků).

 2. V navigačním podokně klikněte na rozložení snímku, které chcete odstranit. Rozložení snímků jsou pod předlohou snímků, což je první snímek nahoře v navigačním podokně.

 3. Klikněte na kartu Slide Master (Předloha snímků) a potom v části Slide Master (Předloha snímků) klikněte na Delete (Odstranit).

  Karta Předloha snímků, skupina Předloha snímků

 4. Po dokončení změn v zobrazení předlohy snímků se kliknutím na tlačítko Close Master (Zavřít předlohu) na panelu zpráv vrátíte do normálního zobrazení.

  Tip: Změny v předloze snímků a odpovídajících rozloženích snímků se dočasně přidají k motivu, který je použitý v prezentaci. Pokud použijete jiný motiv, změny předlohy snímků se zahodí. Pokud chcete změny zachovat pro budoucí použití, klikněte na kartě Themes (Motivy) v části Themes (Motivy) na Save Theme (Uložit motiv).

Přejmenování rozložení snímku v předloze snímků

Můžete změnit název rozložení snímku, čímž změníte název, který je pro dané rozložení zobrazený v nabídce New Slide (Nový snímek) nebo Layout (Rozložení) na kartě Home (Domů).

 1. V nabídce View (Zobrazení) najeďte myší na Master (Předloha) a potom klikněte na Slide Master (Předloha snímků).

 2. V navigačním podokně klikněte na rozložení snímku, které chcete změnit. Rozložení snímků jsou pod předlohou snímků, což je první snímek nahoře v navigačním podokně.

 3. Klikněte na kartu Slide Master (Předloha snímků) a potom v části Slide Master (Předloha snímků) klikněte na Rename (Přejmenovat).

  Karta Předloha snímků, skupina Předloha snímků

 4. Do pole Layout Name (Název rozložení) zadejte nový název.

 5. Klikněte na Rename (Přejmenovat).

 6. Po dokončení změn v zobrazení předlohy snímků se kliknutím na tlačítko Close Master (Zavřít předlohu) na panelu zpráv vrátíte do normálního zobrazení.

  Tip: Změny v předloze snímků a odpovídajících rozloženích snímků se dočasně přidají k motivu, který je použitý v prezentaci. Pokud použijete jiný motiv, změny předlohy snímků se zahodí. Pokud chcete změny zachovat pro budoucí použití, klikněte na kartě Themes (Motivy) v části Themes (Motivy) na Save Theme (Uložit motiv).

Změna orientace snímků

Informace o tom, jak přepínat mezi orientací na výšku a orientací na šířku, najdete v tématu o změně orientace.

Orientace snímku na šířku na šířku
Orientace snímku na výšku na výšku

Související informace

Každé rozložení snímku obsahuje zástupné symboly pro text, obrázky, grafy, obrazce a další položky. Když potřebujete uspořádat obsah na snímcích, můžete vybrat rozložení snímku, které se nejlépe hodí pro vaše potřeby.

Výběr rozložení při přidávání nového snímku:

 1. Na kartě Domů klikněte na Nový snímek.

 2. Vyberte rozložení pro nový snímek a potom klikněte na Přidat snímek.

Změna rozložení existujícího snímku:

 1. Na kartě Domů klikněte na Rozložení.

 2. Vyberte rozložení, které se lépe hodí pro obsah vašeho snímku, a potom klikněte na Změnit rozložení.

  Změna rozložení snímku

Změna orientace snímků

Informace o tom, jak přepínat mezi orientací na výšku a orientací na šířku, najdete v tématu o změně orientace.

Orientace snímku na šířku na šířku
Orientace snímku na výšku na výšku

Na telefonu nebo tabletu:

 1. Klepněte na snímek, jehož rozložení chcete definovat.

 2. Na plovoucím panelu nástrojů v dolní části okna klepněte na Domů > Rozložení:

  Tlačítko Rozložení na plovoucím panelu nástrojů umožňuje zvolit rozložení snímku.

 3. Klepnutím vyberte požadované rozložení snímku.

  Rozložení se použije. Můžete pokračovat v úpravách snímku nebo přejít na jiný snímek.

Na telefonu nebo tabletu:

 1. Klepněte na snímek, jehož rozložení chcete definovat.

 2. Na plovoucím panelu nástrojů v dolní části okna klepněte na Domů > Rozložení:

  Tlačítko Rozložení na plovoucím panelu nástrojů umožňuje zvolit rozložení snímku.

 3. Klepnutím vyberte požadované rozložení snímku.

  Rozložení se použije. Můžete pokračovat v úpravách snímku nebo přejít na jiný snímek.

Na tabletu:

 1. Klepněte na snímek, jehož rozložení chcete definovat.

 2. Na kartě Domů klepněte na Rozložení.

 3. Klepnutím vyberte požadované rozložení snímku.

  Rozložení se použije. Můžete pokračovat v úpravách snímku nebo přejít na jiný snímek.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×