Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud máte delegovanou odpovědnost za příjem a volání jménem někoho jiného, zobrazí se vám oznámení. Příchozí hovory pro tuto osobu vám budou vyzvánět. Upozornění na příchozí hovor určuje, že hovor je pro druhou osobu. Delegáti jsou nastaveni v možnostech přesměrování hovorů v dialogovém okně Lync – Možnosti (viz Přepojit a přesměrovávat hovory). Můžete být nastaveni jako delegát buď pomocí možností Přesměrovat moje hovory na nebo Souběžné vyzvánění .

Poznámka:  Možnosti přesměrování hovorů jsou dostupné jenom v případě, že je vaše organizace nakonfigurovaná tak, aby je podporovala.

Pouze delegáti, kterým váš tým podpory povolil sjednocenou komunikaci, můžou volat a odpovídat jménem někoho jiného. Delegáti bez možnosti uc můžou plánovat online schůzky jenom jménem někoho jiného (viz Naplánování online schůzky jménem někoho jiného).

Informace o přidání nebo odebrání delegáta najdete v tématu Work Smart: Make and answer calls.

Co chcete dělat?

Přidání nebo odebrání delegáta

Můžete přiřadit jednoho nebo více delegátů, aby vaším jménem mohli volat nebo přijímat hovory. Pokud chcete přidat nebo odebrat delegáta, postupujte takto:

  1. Otevřete Microsoft Lync 2010, klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti v Lyncua potom klikněte na Přesměrování hovorů. Nebo klikněte na šipku dolů vedle ikony Telefon v dolní části okna Lyncu a potom klikněte na Nastavení přesměrování hovorů.

  2. V dialogovém okně Lync – Možnosti vyberte přesměrovat hovory nahovory nebo vyzvánět souběžně a pak v rozevíracím seznamu zvolte Moji delegáti ve vybraném výběru.

  3. Klikněte na Upravit členy mé skupiny delegátů.

  4. V dialogovém okně Delegáti zadejte jméno osoby, kterou chcete být delegátem, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

Delegáta odeberete tak, že znovu v dialogovém okně Delegáti zaškrtnete políčko vedle uvedeného delegáta, kliknete na Odebrat a potom kliknete na OK.

Poznámka:  Odebrat vás může jenom osoba, která vás přidala jako delegáta. Pokud jste něčí delegát a už nechcete být delegátem, obraťte se na osobu, která vás delegovala, a požádejte o odebrání.

Přesměrování hovoru jako delegáta

Jako delegát můžete hovor přesměrovat na publikované mobilní číslo nebo hovor přesměrovat na hlasovou poštu. Chcete-li hovor přesměrovat, klikněte v upozornění na příchozí hovor na tlačítko Přesměrovat a potom klikněte na položku Hlasová pošta nebo požadované číslo.

Začátek stránky

Přijetí hovoru jménem uživatele a následné přepojití

Pokud chcete někomu odpovědět na hovor a pak hovor přepojit, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Kliknutím na upozornění příchozího hovoru hovor přijmete, kliknete na tlačítko Přepojit a potom kliknete na jméno nebo číslo osoby, které chcete hovor přepojit.

  • Hovor přijmete a stisknutím kláves CTRL+1 přepojíte na telefon do práce osoby, pro kterou jste hovor zodpověděli.

Začátek stránky

Uskutečnění hovoru jako delegát

Pokud chcete uskutečnit hovor za jinou osobu, postupujte takto:

  1. Otevřete Microsoft Lync 2010, najděte kontakt, kterému chcete zavolat, a ve svém seznamu kontaktů nebo ve výsledcích hledání nasměrujte na kontakt a potom klikněte na šipku vedle nabídky Hovor .

Poznámka:  Můžete to udělat také na kartě kontaktu, pokud nepoužíváte Microsoft® Outlook® 2010 klienta pro zasílání zpráv a spolupráci. Rozevírací seznam delegáta se nezobrazuje na kartách kontaktů.

  1. V rozevíracím seznamu v horní části nabídky, která se zobrazí, klikněte na osobu, pro kterou hovor provádíte.

  2. Klikněte na číslo, které chcete volat, nebo klikněte na Nové číslo a zadejte nové číslo.

Poznámka:  Komunikační software Lyncu 2010 vytvoří skupinu v seznamu kontaktů s názvem Lidé, pro které spravuji hovory, která obsahuje kontakty, které vás delegovaly.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×