Obsah
×

Datum vydání:

01.09.2021

Verze:

Buildy operačního systému 19041.1202, 19042.1202 a 19043.1202

21. 6. 21.
DŮLEŽITÉ:
Součástí této verze je balíček pro odebrání Flashu. Po přijetí této aktualizace odeberete z počítače Adobe Flash. Další informace najdete v článku Aktualizace na konci podpory adobe flash playeru.

11/17/20

Informace o Windows aktualizacích najdete v článku o typech aktualizací Windows aktualizací a o měsíčních typech aktualizací kvality. Pokud chcete zobrazit další poznámky a zprávy, podívejte se na domovskou Windows 10 historie aktualizací verze 2004 .


Poznámka: Podle @WindowsUpdate zjistěte, kdy je nový obsah publikovaný na řídicím panelu informací o verzi.

 Hlavní body

 • Aktualizuje vzácnou podmínku, která Bluetooth náhlavní soupravy fungovat jenom pro hlasové hovory.

 • Aktualizuje problém, který při zrušení japonské rekonverze přináší nesprávný výsledek furigany.

 • Aktualizuje problém, který obnovuje synchronizaci Microsoft OneDrive na "Pouze známé složky", po instalaci Windows aktualizace.

 • Aktualizuje problém, který znemožňuje používání zvukových sluchátek s mikrofonem, které se připojují k zařízení pomocí USB, pokud má zařízení určité ovladače zvuku jiných výrobců.

 • Aktualizuje problém s resizing images that might produce flickering and residual line artifacts.

 • Aktualizuje problém, který vám brání v zadávání jakýchkoli slov do pole uživatelského jména během procesu OOBE (Out-of-box experience). K tomuto problému dochází při použití editoru IME (Chinese Input Method Editor).

 • Aktualizuje problém s kopírováním a vkládáním textového pole do Office 365 aplikací. Pokud používáte editor IME, nebudete moct do textového pole vložit text.

 • Aktualizuje problém, který může způsobit, že vaše zařízení přestane při provádění gesta dotykového zadávání fungovat. K tomuto problému dochází v případě, že uprostřed gesta přenesete do kontaktu s touchpadem nebo obrazovkou další prsty.

 • Aktualizuje problém, který může způsobit, že externí monitor po hibernaci zobrazí černou obrazovku. K tomuto problému může dojít, když se externí monitor připojuje k dokovací stanici pomocí určitého hardwarového rozhraní.

 • Aktualizuje problém, který resetuje jas pro obsah standardní dynamické oblasti (SDR) na monitorech s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K tomu dochází po restartování zařízení nebo vzdáleném připojení k zařízení. 

Vylepšení a opravy

Poznámka: Pokud chcete zobrazit seznam vyřešených problémů, rozbalte sbalitelný oddíl kliknutím nebo klepnutím na název operačního systému.

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Tento build obsahuje všechna vylepšení z Windows 10 verze 2004.

 • U tohoto vydání nebyly zaznamenány žádné další problémy.

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Tento build obsahuje všechna vylepšení z Windows 10 verze 2004.

 • U tohoto vydání nebyly zaznamenány žádné další problémy.

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který brání uživatelům v sledování chyb aktivace modelu DCOM (Distributed Component Object Model).

 • Řeší problém s vlákny, který mohl způsobit, že Windows vzdálená správa (WinRM) přestala fungovat, když je při vysokém zatížení. Toto je klientské řešení. Tuto aktualizaci tedy použijte u postižených počítačů, které komunikují s WinRM.

 • Řeší problém, který způsobuje, že hostitelský proces Windows rozhraní WMI (Management Wmi) přestane fungovat. K tomu dochází z důvodu neošetřených narušení přístupu, ke kterému dochází při použití Desired State Configuration (DSC).

 • Řeší problém, který způsobuje selhání migrace souborů mezi cestami distribuovaného systému souborů (DFS), které jsou uložené na různých svazcích. K tomuto problému dochází při implementaci migrace pomocí skriptů PowerShellu, které používají příkaz Přesunout položku.

 • Řeší problém, který vám brání v zápisu do úložiště služby WMI, když dojde k nízkému stavu paměti.

 • Řeší problém, který resetuje jas standardního dynamického rozsahu (SDR) na monitorech s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K tomu dochází po restartování systému nebo vzdáleném připojení k systému.

 • Řeší problém, který mohl způsobit, že externí monitor po hibernaci zobrazí černou obrazovku. K tomuto problému může dojít, když se externí monitor připojuje k dokovací stanici pomocí určitého hardwarového rozhraní.

 • Řeší nevracení paměti, ke kterému dochází při použití vnořených tříd v jazyce VBScript.

 • Řeší problém, který vám brání v zadávání jakýchkoli slov do pole uživatelského jména během procesu OOBE (Out-of-box experience). K tomuto problému dochází při použití editoru IME (Chinese Input Method Editor).

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace, které přestanou fungovat pomocí přešítku. K tomuto problému dochází na zařízeních, která edgegdi.dll nainstalovaná. Chybová zpráva je: "Spuštění kódu nemůže pokračovat, protože edgegdi.dll nebyl nalezen".

 • Řeší problém, který vám může bránit v minimalizaci aplikace, která používá netemovaná okna.

 • Řeší problém, který může způsobit, že vaše zařízení přestane během gesta dotykového zadávání fungovat. K tomuto problému dochází v případě, že uprostřed gesta přenesete do kontaktu s touchpadem nebo obrazovkou další prsty.

 • Řeší problém s resizing images that might produce flickering and residual line artifacts.

 • Řeší problém s kopírováním a vkládáním textového pole do Office 365 aplikací. Editor IME vám zabrání v vkládání textu do textového pole.

 • Řeší problém, který brání tomu, aby zvukové náhlavní soupravy USB pracovaly na zařízeních, která podporují přenos zvuku PŘES USB. K tomuto problému dochází, pokud jste na zařízení nainstalovali ovladače zvuku jiných výrobců.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zajištění ověřovacího mechanizmu (AMA) přestane fungovat. K tomuto problému dochází při migraci Windows Server 2016 (nebo novějších verzí Windows) a při používání AMA ve spojení s certifikáty z Windows Hello pro firmy.

 • Řeší problém, který brání správné práci pravidel integrity kódu při zadávání pravidel názvu rodiny balíčku v zásadách integrity kódu. K tomuto problému dochází z důvodu nesprávného zpracování názvů rozlišování malých a malých písmen.

 • Řeší problém, který znemožňoval spuštění služby ShellHWDetection na zařízení s privilegované pracovní stanice (PAW) a znemožňoval vám spravovat šifrování jednotky nástrojem BitLocker.

 • Řeší problém v Windows Defender Ochrany proti zneužití, který brání některým Microsoft Office aplikacím pracovat na počítačích s určitými procesory.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se panel nástrojů editoru IME zobrazí, i když je aplikace RemoteApp zavřená.

 • Řeší problém, ke kterým může dojít při konfiguraci zásady Odstranění profilů uživatelů starších než zadaný počet dní při restartování systému. Pokud je uživatel přihlášen déle, než je doba určená v zásadách, může zařízení při spuštění neočekávaně odstranit profily.

 • Řeší problém s nastavením synchronizační aplikace Microsoft OneDrivu "Vždy zachovat na tomto zařízení". Po instalaci aktualizace se nastavení neočekávaně obnoví na Windows "Pouze známé složky".

 • Řeší problém, který přináší nesprávný výsledek Furigany, když uživatel zruší japonskou rekonverzi.

 • Řeší vzácnou podmínku, která brání Bluetooth sluchátek s mikrofonem v připojení pomocí profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pro přehrávání hudby, a způsobuje, že sluchátka s mikrofonem fungují jenom pro hlasové hovory.

 • Přidá zásadu "Cílová verze produktu". Díky tomu můžou správci zadat Windows, na který mají zařízení migrovat nebo na které mají zůstat (například Windows 10 nebo Windows 11).

 • Zvýší výchozí počet položek ve vyhledávací mezipaměti místní autority zabezpečení (LSA), aby se zlepšil výkon vyhledávání ve scénářích s vysokým objemem vyhledávání.

 • Řeší problém, který může během místního upgradu vytvořit duplicitní předdefinované místní účty, například účet správce nebo hosta. K tomuto problému dochází, pokud jste dříve přejmenovávat tyto účty. V důsledku toho se modul snap-in Konzola MMC Místní uživatelé a skupiny (lusrmgr.msc) zobrazí bez účtů po upgradu. Tato aktualizace odebere duplicitní účty z místní databáze Správce účtů zabezpečení (SAM) na ohrožených počítačích. Pokud systém zjistil a odebral duplicitní účty, zaznamená do protokolu systémových událostí událost Directory-Services-SAM s ID 16986.

 • Chyby ukončení adresy 0x1E v srv2! Smb2CheckAndInvalidateCCFFile.

 • Řeší problém, který mohl způsobovat selhání ověření přenosu s chybou " HRESULT E_FAIL byla vrácena z hovoru na komponentu modelu COM". K tomuto problému dochází při použití Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 jako zdroje.

 • Řeší problém, který může způsobit, že systém přestane fungovat, když deduplikační filtr zjistí poškození v bodu změny zpracování. K tomuto problému dochází kvůli změnám ovladače odstranění duplicit, které byly zavedeny v předchozí aktualizaci.

 • Řeší problém s použitím příkazu robocopy s možností zálohování (/B) k opravě chyb kopírování. K tomuto problému dochází, když zdrojové soubory obsahují alternativní datové Toky (ADS) nebo rozšířené atributy (EA) a cílem je sdílet soubory Azure.

 • Zastaví spouštění dotazů na rozhraní API OneSettings z zastaralé funkce Storage Stavu.

 • Umožňuje více než 1 400 nových zásad správy mobilních zařízení (MDM). S nimi můžete nakonfigurovat zásady, které podporují i zásady skupiny. Tyto nové zásady MDM zahrnují zásady šablony pro správu (ADMX), jako je compat aplikací, přeposílání událostí, údržba a plánovač úloh. Od září 2021 můžete ke konfiguraci těchto nových zásad MDM Microsoft Endpoint Manager (MEM) Nastavení katalog.

 • Řeší známý problém, ke kterému dochází, když pomocí editoru IME (Microsoft Japanese Input Method Editor) zadáte znaky Kanji v aplikaci, která automaticky umožňuje zadávání znaků Furigana. Nemusí se zobrazit správné znaky Furigana nebo budete muset zadat znaky Furigana ručně. Ovlivněné aplikace používají funkci ImmGetCompositionString().

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Windows vylepšení aktualizací

Společnost Microsoft vydala aktualizaci přímo na klienta Windows Update, aby se zlepšila spolehlivost. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Windows 10 obsluhy zásobníku – 19041.1161, 19042.1161 a 19043.1161

 • Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality pro servisní balík Servicing Stack, což je součást, která instaluje aktualizace systému Windows. Servisní aktualizace zásobníku (SSU) zajišťují, že máte robustní a spolehlivý servisní zásobník, aby vaše zařízení instalová instalaly aktualizace Microsoftu.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznaky

Alternativní řešení

Zařízení s Windows, která jsou vytvořená z vlastního offline média nebo vlastního bitové kopie ISO, starší verze Microsoft Edge tato aktualizace odebrala, ale nebyla automaticky nahrazena novou Microsoft Edge. K tomuto problému dochází jenom v případě, že se vlastní offline média nebo obrázky ISO vytvářejí tak, že tuto aktualizaci zasouvají do bitové kopie, aniž byste si poprvé nainstalovali samostatnou servisní aktualizaci zásobníku (SSU) vydanou 29. března 2021 nebo novější.

Poznámka Zařízení, která se připojují přímo k Windows Aktualizace pro přijímání aktualizací, nejsou ovlivněna. Patří sem zařízení používající Windows Update pro firmy. Každé zařízení připojující se Windows Update by mělo vždy dostávat nejnovější verze SSU a nejnovější kumulativní aktualizace (LCU) bez dalších kroků.

Abyste se tomuto problému vyhnuli, nezapomeňte nejprve zasunout SSU vydané 29. března 2021 nebo novější do vlastního offline média nebo obrázku ISO, než zasáhnete LCU. Pokud to chcete udělat s kombinovanými balíčky SSU a LCU, které se teď používají pro Windows 10, verze 20H2 a Windows 10, verze 2004, budete muset extrahovat SSU z kombinovaného balíčku. Pomocí následujících kroků extrahujte pomocí SSU:

 1. Extrahujte cab z msu pomocí tohoto příkazového řádku (v příkladu pomocí balíčku pro KB5000842): Rozbalte windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <cílovou cestu>

 2. Extrahujte SSU z dříve extrahované kabiny pomocí tohoto příkazového řádku: rozbalte Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <cílovou cestu>

 3. Pak budete mít kabinu SSU v tomto příkladu s názvem SSU-19041.903-x64.cab. Předsunout tento soubor do offline bitové kopie a pak na LCU.

Pokud jste se k tomuto problému už setkali instalací operačního systému pomocí ovlivněného vlastního média, můžete ho zmírnit přímo instalací nového Microsoft Edge. Pokud potřebujete nasadit nový nový Microsoft Edge pro firmy, podívejte se na informace v tématu Stažení a nasazení Microsoft Edge pro firmy

Po instalaci aktualizace 21. června 2021(KB5003690)se na některá zařízení neinstaluje nové aktualizace, například 6. července 2021(KB5004945)nebo novější aktualizace. Zobrazí se chybová zpráva "PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING".

Další informace a alternativní řešení najdete v článku KB5005322.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Microsoft teď kombinuje nejnovější servisní aktualizaci zásobníku (SSU) pro váš operační systém s nejnovější kumulativní aktualizací (LCU). Obecné informace o skladových skladech najdete v tématu Servis aktualizací zásobníku a Aktualizace SSU ( Servicing Stack Updates): Časté otázky.

Předpoklad:

Pro Windows Server Update Services (WSUS) nebo při instalaci samostatného balíčku z katalogu Microsoft Update:

Pokud vaše zařízení nemají aktualizaci 11. května 2021(KB5003173) nebo novější LCU, musíte si nainstalovat speciální samostatnou aktualizaci SSU z 10. srpna 2021(KB5005260).

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Update & Security > Windows Update. V oblasti Volitelné aktualizace, které jsou k dispozici, najdete odkaz ke stažení a instalaci aktualizace.

Aktualizace Windows pro firmy

Ne

Žádný. Tyto změny se zahrnou do další aktualizace zabezpečení tohoto kanálu.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v katalogu služby Microsoft Update.

Pokud chcete odebrat LCU

Pokud chcete po instalaci kombinovaného balíčku SSU a LCU odebrat LCU, použijte možnost příkazového řádku DISM/Remove-Package s názvem balíčku LCU jako argumentem. Název balíčku najdete pomocí tohoto příkazu: DISM /online /get-packages.

Spuštění Windows samostatného instalačního programu (wusa.exe) s přepínačem /uninstall v kombinovaném balíčku nebude fungovat, protože kombinovaný balíček obsahuje SSU. SSU nemůžete po instalaci ze systému odebrat.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v této aktualizaci, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 5005101.  

Pokud chcete získat seznam souborů, které jsou součástí aktualizace zásobníku údržby, stáhněte si informace o souborech pro SSU – verze 19041.1161, 19042.1161 a 19043.1161

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×