Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro:

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

Poznámka:

Revize z 15. června 2023 tak, aby opravovala znění známého problému s certifikátem X.509

Revidováno 20. června 2023, aby opravili odkaz na CVE-2023-32030

PŘIPOMENUTÍ Systémy Windows Embedded 7 Standard a Windows Server 2008 R2 SP1 dosáhly konce hlavní fáze technické podpory a jsou nyní podporovány rozšířenými aktualizacemi zabezpečení (ESU).

Od července 2020 už nebudou pro tento operační systém k dispozici volitelné verze nesouvisejí se zabezpečením (označované jako verze C). Operační systémy s rozšířenou podporou mají jenom kumulativní měsíční aktualizace zabezpečení (označované jako B nebo úterní aktualizace).

Před instalací této aktualizace ověřte, že jste nainstalovali požadované aktualizace uvedené v části Jak získat tuto aktualizaci. 

Zákazníci, kteří si zakoupili prodloužené aktualizace zabezpečení (ESU) pro místní verze těchto operačních systémů, musí postupovat podle pokynů v článku KB4522133 , aby mohli dál dostávat aktualizace zabezpečení po ukončení rozšířené podpory 14. ledna 2020. Další informace o ESU a podporovaných edicích najdete v článku KB4497181. Další informace najdete na blogu ESU.

PŘIPOMENUTÍ Všechny aktualizace pro rozhraní .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 a 4.6 vyžadují instalaci aktualizace d3dcompiler_47.dll. Před instalací této aktualizace doporučujeme nainstalovat zahrnutou aktualizaci d3dcompiler_47.dll. Další informace o d3dcompiler_47.dll najdete v tématu kb 4019990.

Pokud po instalaci této aktualizace nainstalujete jazykovou sadu, musíte tuto aktualizaci přeinstalovat. Proto doporučujeme před instalací této aktualizace nainstalovat všechny jazykové sady, které potřebujete. Další informace najdete v tématu Přidání jazykových sad do Windows.

Aktualizace z 13. června 2023 pro systémy Windows Embedded 7 Standard a Windows Server 2008 R2 SP1 a Windows Server 2008 SP2 obsahuje kumulativní vylepšení zabezpečení a spolehlivosti v rozhraní .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1 a 4.7.2. Doporučujeme, abyste tuto aktualizaci použili jako součást pravidelné údržby. Před instalací této aktualizace ověřte, že jste nainstalovali požadované aktualizace uvedené v části Jak získat tuto aktualizaci.

Shrnutí

Vylepšení zabezpečení

CVE-2023-24897 – Ohrožení zabezpečení z důvodu
možnosti vzdáleného spuštění kódu v rozhraní .NET Framework Tato aktualizace zabezpečení řeší chybu zabezpečení v sadě MSDIA SDK, kdy poškozené soubory PDB můžou způsobit přetečení haldy, což vede k chybovému ukončení nebo odebrání spuštění kódu. Další informace najdete v cve-2023-24897.

CVE-2023-24895 – Ohrožení zabezpečení z důvodu
možnosti vzdáleného spuštění kódu v rozhraní .NET Framework Tato aktualizace zabezpečení řeší chybu zabezpečení v analyzátoru WPF XAML, kdy neaboxovaný analyzátor může vést ke vzdálenému spuštění kódu. Další informace najdete v cve-2023-24895.

CVE-2023-24936 – Ohrožení zabezpečení z důvodu
zvýšení oprávnění rozhraní .NET Framework Tato aktualizace zabezpečení řeší chybu zabezpečení v omezeních obejití při deserializaci datové sady nebo tabulky dat z XML, což vede ke zvýšení oprávnění. Další informace najdete v článku CVE-2023-24936.

CVE-2023-29331 – Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Framework z důvodu útoku dos
Tato aktualizace zabezpečení řeší chybu zabezpečení, kdy proces načítání AIA pro klientské certifikáty může vést k odepření služby. Další informace najdete v cve 2023-29331.

CVE-2023-32030 – Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Framework z důvodu útoku dos
Tato aktualizace zabezpečení řeší chybu zabezpečení, kdy zpracování souborů X509Certificate2 může vést k odepření služby. Další informace najdete v cve-2023-32030.

Vylepšení kvality a spolehlivosti

WPF1

– Řeší problém, aby se zabránilo výjimce ArgumentOutOfRangeException, když ControlTemplate má dvě nebo více položekPresenter sdílející jednu ItemsCollection.

– Řeší výjimku odkazu s hodnotou null, když je vlastnost ToolTip je visible přepsána tak, aby byla vždy false.

– Řeší problém, kdy použití vlastnosti IsReadOnly TextBox a RichTextBox v ControlTemplate.Triggers vyvolá výjimku.

– Řeší problém s tím, jak aplikace založené na WPF vykreslují dokumenty XPS. Další informace o tomto problému najdete v článku KB5022083.

Připojení SQL

– Řeší problém, kdy knihovna neukončila vytvořené připojení SQL, když dojde k vyvolání této chyby nebo úniku v klientské aplikaci.

1Windows Presentation Foundation (WPF)

Další informace o této aktualizaci

Následující články obsahují další informace o této aktualizaci, protože se týká jednotlivých verzí produktu.

 • 5027543 Popis kumulativní aktualizace zabezpečení a zvýšení kvality pro .NET Framework 2.0, 3.0, 4.6.2 pro Windows Server 2008 SP2 (KB5027543)

 • 5027540 Popis kumulativní aktualizace zabezpečení a zvýšení kvality pro .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 pro Windows Embedded 7 Standard a Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5027540)

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Tato aktualizace může mít vliv na to, jak modul runtime rozhraní .NET Framework importuje certifikáty X.509. Další informace o tomto problému najdete v článku KB5025823.

Řešení

Pokud chcete tento problém zmírnit, přečtěte si článek KB5025823.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Předpoklad:

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít rozhraní .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 nainstalované.

Před instalací nejnovější kumulativní aktualizace je nutné nainstalovat níže uvedené aktualizace a restartovat zařízení . Instalace těchto aktualizací zlepšuje spolehlivost procesu aktualizace a snižuje potenciální problémy při instalaci kumulativní aktualizace a instalaci oprav zabezpečení od Microsoftu.

Operační systém

Požadavky pro instalaci této aktualizace

Windows Server 2008 SP2

 1. Servisní aktualizace SSU (SSU) z 9. dubna 2019 (KB4493730). Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update. Tato aktualizace je nutná k instalaci aktualizací, které jsou podepsané pouze protokolem SHA-2.

 2. Nejnovější aktualizace SHA-2 (KB4474419) vydaná 8. října 2019 nebo novější. Pokud používáte služba Windows Update, bude vám nejnovější aktualizace SHA-2 nabídnuta automaticky. Tato aktualizace je nutná k instalaci aktualizací, které jsou podepsané pouze protokolem SHA-2. Další informace o aktualizacích SHA-2 najdete v tématu Požadavky na podporu podepisování kódu SHA-2 v roce 2019 pro Windows a WSUS.

 3. Chcete-li získat tuto aktualizaci zabezpečení, musíte znovu nainstalovat balíček pro přípravu rozšířených Aktualizace licencování zabezpečení (ESU) (KB5016891) pro Windows Server 2008 SP2, který je datován 8. srpna 2022, i když jste dříve nainstalovali klíč ESU. Balíček pro přípravu licencování ESU vám bude nabídnut ze služby WSUS. Pokud chcete získat samostatný balíček pro přípravu licencování ESU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

 4. Po instalaci výše uvedených položek důrazně doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizaci SSU. Pro Windows Server 2008 SP2 musíte mít nainstalovanou servisní aktualizaci SSU (KB5016129) z 12. července 2022 nebo novější. Další informace o nejnovějších aktualizacích SSU najdete v tématu ADV990001 | Nejnovější Aktualizace zásobníku údržby.

  Pokud používáte služba Windows Update, bude vám nejnovější aktualizace SSU nabídnuta automaticky, pokud jste zákazníkem ESU. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update. Obecné informace o servisních aktualizacích SSU najdete v tématech Servisní aktualizace zásobníku a Servisní Aktualizace (SSU): Nejčastější dotazy.

 5. Stáhněte si doplňkový klíč ESU MAK z portálu VLSC a nasaďte a aktivujte doplňkový klíč ESU MAK. Pokud k nasazení a aktivaci klíčů používáte Nástroj pro správu aktivace multilicence (VAMT) (VAMT), postupujte podle pokynů tady.

  DŮLEŽITÉ Pro nasazení následujících položek nepotřebujete další klíč:

  • Nemusíte nasazovat další klíč ESU pro virtuální počítače Azure, Azure Stack HCI verze 21H2 a novější.

  • Pro další produkty Azure, jako je Azure VMWare, řešení Azure Nutanix Azure Stack (Hub, Edge), nebo pro používání vlastních imagí v Azure pro Windows Server 2008 SP2, musíte nasadit klíč ESU.  Postup instalace, aktivace a nasazení ESU je stejný pro čtvrtý rok pokrytí ESU.

Windows Embedded 7 Standard a Windows Server 2008 R2

 1. Servisní aktualizace SSU (SSU) z 12. března 2019 (KB4490628) Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update. Tato aktualizace je nutná k instalaci aktualizací, které jsou podepsané pouze protokolem SHA-2.

 2. Nejnovější aktualizace SHA-2 (KB4474419) vydaná 10. září 2019 nebo novější. Pokud používáte služba Windows Update, bude vám nejnovější aktualizace SHA-2 nabídnuta automaticky. Tato aktualizace je nutná k instalaci aktualizací, které jsou podepsané pouze protokolem SHA-2. Další informace o aktualizacích SHA-2 najdete v tématu Požadavky na podporu podepisování kódu SHA-2 v roce 2019 pro Windows a WSUS.

 3. Chcete-li získat tuto aktualizaci zabezpečení, musíte znovu nainstalovat balíček pro přípravu licencování rozšířeného zabezpečení Aktualizace (ESU) (KB5016892) pro Windows Server 2008 R2 SP1 ze dne 8. srpna 2022, i když jste dříve nainstalovali klíč ESU. Balíček pro přípravu licencování ESU vám bude nabídnut ze služby WSUS. Pokud chcete získat samostatný balíček pro přípravu licencování ESU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

 4. Po instalaci výše uvedených položek důrazně doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizaci SSU.

  Pro Windows Server 2008 R2 SP1 musíte mít nainstalovanou servisní aktualizaci SSU (KB5017397) datovanou 13. září 2022 nebo novější. Další informace o nejnovějších aktualizacích SSU najdete v tématu ADV990001 | Nejnovější Aktualizace zásobníku údržby.

  Pokud používáte služba Windows Update, bude vám nejnovější aktualizace SSU nabídnuta automaticky, pokud jste zákazníkem ESU. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update. Obecné informace o servisních aktualizacích SSU najdete v tématech Servisní aktualizace zásobníku a Servisní Aktualizace (SSU): Nejčastější dotazy.

 5. Stáhněte si doplňkový klíč ESU MAK z portálu VLSC a nasaďte a aktivujte doplňkový klíč ESU MAK. Pokud k nasazení a aktivaci klíčů používáte Nástroj pro správu aktivace multilicence (VAMT) (VAMT), postupujte podle pokynů tady.

  DŮLEŽITÉ Pro nasazení následujících položek nepotřebujete další klíč:

  • Pro virtuální počítače Azure a Azure Stack HCI nemusíte nasazovat další klíč ESU.

  • Pro ostatní produkty Azure, jako je Azure VMWare, řešení Azure Nutanix Azure Stack (Hub, Edge), nebo pro používání vlastních imagí v Azure pro Windows Server 2008 SP2 a Windows Server 2008 R2 SP1 musíte nasadit klíč ESU.  Postup instalace, aktivace a nasazení ESU je stejný pro čtvrtý rok pokrytí ESU.

Nainstalovat tuto aktualizaci

Kanál vydaných verzí

K dispozici

Další krok

služba Windows Update a Microsoft Update

Ano

Žádný. Tato aktualizace se stáhne a nainstaluje automaticky z služba Windows Update, pokud jste zákazníkem ESU.

Katalog Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update .

Windows Server Update Services (WSUS)

Ano

Tato individuální aktualizace produktu rozhraní .NET Framework se nainstaluje podle potřeby na základě aktualizace operačního systému. Další informace o aktualizacích operačního systému najdete v části Další informace o této aktualizaci .

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace může být nutné restartovat počítač, pokud se používají některé ovlivněné soubory. Před použitím této aktualizace doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní .NET Framework.

Informace o nasazení aktualizace

Podrobnosti o nasazení této aktualizace zabezpečení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

20230613 Informace o nasazení aktualizace zabezpečení: 13. června 2023

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace KB5022731 a KB5022734.

Informace o souborech

x86

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

35,720

13. května 2023

01:34

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

39,312

13. května 2023

01:34

clr.dll

4.7.4050.0

7,773,576

13. května 2023

00:17

clrjit.dll

4.7.4050.0

517,016

13. května 2023

00:17

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

13. května 2023

01:34

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

13. května 2023

00:17

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

12. května 2023

23:55

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,336,752

13. května 2023

00:17

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,162,616

13. května 2023

00:17

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

13. května 2023

01:34

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,704,600

13. května 2023

00:17

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

13. května 2023

01:34

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

13. května 2023

01:34

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13. května 2023

00:17

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13. května 2023

00:17

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

13. května 2023

01:34

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

13. května 2023

00:17

peverify.dll

4.7.4050.0

182,704

13. května 2023

00:17

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

13. května 2023

00:17

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

12. května 2023

23:55

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

12. května 2023

23:55

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

13. května 2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

13. května 2023

00:17

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

13. května 2023

00:17

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

13. května 2023

01:34

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

13. května 2023

01:34

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

13. května 2023

01:34

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

13. května 2023

01:34

SOS.dll

4.7.4050.0

737,192

13. května 2023

00:17

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

13. května 2023

01:34

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

13. května 2023

01:34

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

13. května 2023

01:34

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

12. května 2023

23:55

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

13. května 2023

01:34

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

13. května 2023

01:34

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

13. května 2023

01:34

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

13. května 2023

01:34

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

13. května 2023

01:34

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

13. května 2023

01:34

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3930.0

64,832

13. května 2023

01:34

System.Web.Extensions.dll

4.7.3930.0

1,842,968

13. května 2023

01:34

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

13. května 2023

01:34

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

13. května 2023

01:34

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

13. května 2023

01:34

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

13. května 2023

01:34

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

13. května 2023

01:34

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

13. května 2023

00:00

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

13. května 2023

01:34

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

13. května 2023

01:34

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

13. května 2023

01:34

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

13. května 2023

01:34

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

12. května 2023

23:55

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

13. května 2023

01:34

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

13. května 2023

01:34

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

13. května 2023

01:34

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

13. května 2023

01:34

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

13. května 2023

01:34

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

13. května 2023

01:34

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,411,760

13. května 2023

01:34

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

12. května 2023

23:55

System.Windows.Forms.dll

4.7.3980.0

5,237,088

13. května 2023

01:34

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

12. května 2023

23:55

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

13. května 2023

01:34

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

12. května 2023

23:55

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

12. května 2023

23:55

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

12. května 2023

23:55

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

12. května 2023

23:55

webengine.dll

4.7.3930.0

18,864

13. května 2023

01:34

webengine4.dll

4.7.3930.0

543,112

13. května 2023

01:34

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

12. května 2023

23:55

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

13. května 2023

01:34

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

13. května 2023

01:34

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

13. května 2023

01:34

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

13. května 2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

13. května 2023

00:17

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

13. května 2023

00:17

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

13. května 2023

00:17

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

13. května 2023

00:17

x64

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

40,336

13. května 2023

01:34

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

35,720

13. května 2023

01:34

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

44,952

13. května 2023

01:34

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

39,312

13. května 2023

01:34

clr.dll

4.7.4050.0

10,691,008

13. května 2023

00:17

clr.dll

4.7.4050.0

7,773,576

13. května 2023

00:17

clrjit.dll

4.7.4050.0

1,215,424

13. května 2023

00:17

clrjit.dll

4.7.4050.0

517,016

13. května 2023

00:17

compatjit.dll

4.7.4050.0

1,253,824

13. května 2023

00:17

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

13. května 2023

01:34

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

13. května 2023

01:34

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,452,992

13. května 2023

00:17

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

13. května 2023

00:17

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

12. května 2023

23:55

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,834,408

13. května 2023

00:17

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,336,752

13. května 2023

00:17

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,615,792

13. května 2023

00:17

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,162,616

13. května 2023

00:17

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

13. května 2023

01:34

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

13. května 2023

01:34

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,488,056

13. května 2023

00:17

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,704,600

13. května 2023

00:17

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

538,000

13. května 2023

01:34

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

13. května 2023

01:34

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

121,768

13. května 2023

01:34

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

13. května 2023

01:34

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

13. května 2023

00:17

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13. května 2023

00:17

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

13. května 2023

00:17

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13. května 2023

00:17

ngen.exe

4.7.3771.0

167,400

13. května 2023

01:34

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

13. května 2023

01:34

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,248

13. května 2023

00:17

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

13. května 2023

00:17

peverify.dll

4.7.4050.0

254,872

13. května 2023

00:17

peverify.dll

4.7.4050.0

182,704

13. května 2023

00:17

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,615,680

13. května 2023

00:17

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

13. května 2023

00:17

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

12. května 2023

23:55

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

12. května 2023

23:55

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

271,808

13. května 2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,768

13. května 2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

13. května 2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

13. května 2023

00:17

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

1,103,808

12. května 2023

23:55

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

13. května 2023

00:17

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

13. května 2023

01:34

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

13. května 2023

01:34

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

13. května 2023

01:34

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

13. května 2023

01:34

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

13. května 2023

01:34

SOS.dll

4.7.4050.0

865,696

13. května 2023

00:17

SOS.dll

4.7.4050.0

737,192

13. května 2023

00:17

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

13. května 2023

01:34

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

13. května 2023

01:34

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

13. května 2023

01:34

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

12. května 2023

23:55

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

13. května 2023

01:34

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

13. května 2023

01:34

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

13. května 2023

01:34

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

13. května 2023

01:34

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

13. května 2023

01:34

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

13. května 2023

01:34

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

13. května 2023

01:34

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

13. května 2023

01:34

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3930.0

64,832

13. května 2023

01:34

System.Web.Extensions.dll

4.7.3930.0

1,842,968

13. května 2023

01:34

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

13. května 2023

01:34

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

13. května 2023

01:34

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

13. května 2023

01:34

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

13. května 2023

01:34

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

13. května 2023

01:34

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,530,168

13. května 2023

00:17

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

13. května 2023

00:00

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

13. května 2023

01:34

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

13. května 2023

01:34

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

13. května 2023

01:34

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

13. května 2023

01:34

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

12. května 2023

23:55

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

13. května 2023

01:34

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

13. května 2023

01:34

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

13. května 2023

01:34

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

13. května 2023

01:34

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

13. května 2023

01:34

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

13. května 2023

01:34

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

13. května 2023

01:34

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,394,320

13. května 2023

01:34

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,411,760

13. května 2023

01:34

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

12. května 2023

23:55

System.Windows.Forms.dll

4.7.3980.0

5,237,088

13. května 2023

01:34

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

12. května 2023

23:55

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

13. května 2023

01:34

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

12. května 2023

23:55

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

12. května 2023

23:55

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

12. května 2023

23:55

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

12. května 2023

23:55

webengine.dll

4.7.3930.0

19,336

13. května 2023

01:34

webengine.dll

4.7.3930.0

18,864

13. května 2023

01:34

webengine4.dll

4.7.3930.0

661,392

13. května 2023

01:34

webengine4.dll

4.7.3930.0

543,112

13. května 2023

01:34

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

12. května 2023

23:55

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

13. května 2023

01:34

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

13. května 2023

01:34

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

13. května 2023

01:34

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

13. května 2023

01:34

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

13. května 2023

01:34

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,248

13. května 2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

13. května 2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

20,960

13. května 2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

13. května 2023

00:17

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,760,704

13. května 2023

00:17

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

13. května 2023

00:17

Placeholder.dll

4.7.4050.0

19,888

13. května 2023

00:17

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

13. května 2023

00:17

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

98,752

13. května 2023

00:17

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

13. května 2023

00:17

Jak získat nápovědu a podporu pro tuto aktualizaci

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×