18. června 2019 – KB4501371 (build operačního systému 17763.592)

Datum vydání:

Verze:

18.06.2019

Build operačního systému 17763.592

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o stavu vydání systémů.

Počínaje aktualizací KB4497934 zavádíme funkci, která vám umožní se rozhodnout, kdy si nainstalujete aktualizaci funkcí. Budete moct řídit, kdy obdržíte aktualizaci funkcí, a současně bude vaše zařízení udržováno v aktualizovaném stavu. Aktualizace funkcí dostupné pro zařízení, která na ně mají nárok, se zobrazí v samostatném modulu na stránce Windows Update (Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update). Když budete chtít získat dostupnou aktualizaci hned, vyberte Stáhnout a nainstalovat hned. Další informace o této funkci najdete v tomto blogu

Když u zařízení s Windows 10 končí nebo má za několik měsíců skončit poskytování služeb, začne služba Windows Update automaticky poskytovat aktualizaci funkcí. To zajišťuje, že tato zařízení zůstanou podporovaná a budou dostávat měsíční aktualizace, které jsou důležité pro zabezpečení zařízení a stav prostředí.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém s virtualizací Hyper-V u konkrétní verze procesoru AMD.

 • Řeší problém, který zabraňuje správnému otevření aplikace Microsoft Edge v určitých scénářích, když vyberete odkaz v aplikaci.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace při použití nástroje příkazového řádku (cmd.exe) s minimálními (min) nebo maximálními (max) možnostmi.

 • Řeší problém, který zabraňuje aplikaci Kalkulačka používat nastavení gannen, když je povolené. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který v určitých scénářích zabraňuje aplikaci Váš telefon připojit se k internetu prostřednictvím webového proxy serveru.

 • Řeší problém, který způsobuje, že rozhraní GDI+ (Graphics Device Interface) systému Windows vrátí prázdný název rodiny písem pro Bahnschrift.ttf.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení pravidelně přestává reagovat při používání východoasijského národního prostředí.

 • Řeší problém, který způsobí zmizení ukazatele myši při použití aplikace Citrix Remote PC k připojení k relaci Citrix XenDesktop Virtual Delivery Agent (VDA). Další informace najdete ve vysvětlení aplikace XenDesktop 7 Remote PC.

 • Řeší problém, který může způsobit, že událost stisknutí a uvolnění tlačítka myši někdy vyvolá další událost posunutí myši.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že uživatelské rozhraní přestane na několik sekund reagovat při posunování v oknech, která mají hodně podřízených oken.

 • Řeší problém, který může způsobit neočekávané zavření aplikace Windows Media Player při přehrávání mediálních souborů ve smyčce.

 • Řeší problém, který zabraňuje správné migraci zásad SharedPC během upgradu.

 • Řeší problém, který během upgradu vytvoří duplicitní složky profilu, pokud byly složky profilu dříve přesměrovány.

 • Řeší problém, který umožňuje uživatelům zakázat obrázek na pozadí při přihlašování, když jsou povolené zásady Počítač\Šablony pro správu\Ovládací panely\Přizpůsobení\Bránit změnám obrázku zamykací obrazovky a přihlášení.

 • Řeší problém s blikáním pracovní plochy a hlavního panelu na terminálovém serveru systému Windows Server 2019, ke kterému dochází při používání disků s profily uživatelů.

 • Řeší problém, který způsobuje ztrátu zvuku, když systém Windows není restartován po dobu delší než 50 dní.

 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows.

 • Řeší problém, který brání aktivaci zařízení Internetu věcí (IoT) po instalaci staršího balíčku kumulativních aktualizací.

 • Řeší problém, při kterém se nezdaří aktualizace uživatelského podregistru při publikování volitelného balíčku ve skupině připojení v případě, že už byla tato skupina připojení dříve publikována.

 • Řeší problém, který může zabránit správnému použití zřizovacího balíčku v některých scénářích, kdy se používá k vyvolání zprostředkovatele konfiguračních služeb CleanPC (CSP).

 • Přidává podporu pro zákazníkem konfigurovatelný seznam bezpečných ovládacích prvků ActiveX při používání Řízení aplikací v programu Windows Defender. Další informace najdete v článku o povolení registrace objektů COM v zásadách Řízení aplikací v programu Windows Defender.

 • Řeší problém, který brání uživateli v přihlášení k zařízení Microsoft Surface Hub pomocí účtu služby Azure Active Directory. K tomuto problému dochází, protože předchozí relace neskončila úspěšně.

 • Řeší problém, který může zabránit ochraně WIP (Windows Information Protection) ve vynucení šifrování u vyměnitelné jednotky USB.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že aplikace Microsoft Edge a další aplikace pro Univerzální platformu Windows (UPW) zobrazí při pokusu o tisk chybu. Jedná se o chybu „V tiskárně se objevil nečekaný problém s konfigurací. 0x80070007e.”

 • Řeší problém, který zabraňuje antivirovému filtru připojovat svazky DirectAccess (DAX).

 • Řeší problém, který způsobuje, že Správa disků a nástroj DiskPart přestanou reagovat při uvádění některých vyměnitelných disků do systému Windows.

 • Řeší problém s obnovením počítače do továrního nastavení. Musíte použít nástroj dism.exe v režimu offline, pokud chcete toto řešení ručně použít v prostředí Winre.wim.

 • Řeší problém, ke kterému může dojít při opravě Prostorů úložiště.

 • Řeší problém, při kterém se spustí aktualizace Zásad skupiny, i když se žádné zásady nezmění. K tomuto problému dochází při používání rozšíření na straně klienta (CSE) pro přesměrování složek.

 • Vylepšuje izolované procházení webu při používání Ochrany Application Guard v programu Windows Defender v aplikaci Microsoft Edge.

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace Office 365 přestanou po otevření fungovat, když jsou nasazené jako balíčky App-V.

 • Řeší problém s programovým posouváním v aplikaci Internet Explorer 11.

 • Řeší problém, při kterém se může zobrazit chyba „Došlo k chybě modulu snap-in. Modul snap-in bude uvolněn z paměti.”, když se pokusíte rozbalit, zobrazit nebo vytvořit položku typu Vlastní zobrazení v Prohlížeči událostí. Aplikace může navíc přestat reagovat nebo se může zavřít. Stejná chyba se vám může zobrazit také v případě, že použijete příkaz Filtrovat aktuální protokol v nabídce Akce u integrovaných zobrazení nebo protokolů.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že ovladače vysílače Bluetooth Realtek se za určitých okolností po instalaci aktualizace z 14. května 2019 nespárují nebo nepřipojí.

 • Řeší problém s registracemi protokolu WinHTTP, které zvyšují velikost registru a zpožďují spouštění operačního systému. K tomu dochází na zařízeních, která používají soubory PAC (proxy auto-config) k definování způsobu výběru správného serveru proxy u webových prohlížečů a agentů. Pokud budete chtít zastavit postupné zvyšování velikosti registru, aktualizujte následující hodnotu:

Cesta: Počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp

Nastavení: CleanupLeakedContainerRegistrations

 

Typ: DWORD

Hodnota: 1

Hodnota 1 odebírá již existující registrace a hodnota 0 (výchozí) existující registrace zachovává.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci aktualizace KB4493509 se na zařízeních s určitými asijskými jazykovými sadami může zobrazit chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte všechny nedávno přidané jazykové sady. Pokyny najdete v článku Správa nastavení jazyka zadávání a zobrazení ve Windows 10.

 2. Vyberte Vyhledat aktualizace a nainstalujte kumulativní aktualizaci z dubna 2019. Pokyny najdete v článku Aktualizace Windows 10.

Poznámka: Pokud přeinstalace jazykové sady problém nezmírní, obnovte počítač do továrního nastavení následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení > Obnovení.

 2. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit.

 3. Vyberte Zachovat moje soubory.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Prověřujeme zprávy, že u malého počtu zařízení se může při prvním přihlášení po instalaci aktualizací zobrazit černá obrazovka.

Tento problém řeší aktualizace KB4520062.

Po instalaci této aktualizace můžou mít zařízení problémy s připojením k některým zařízením v síti SAN (Storage Area Network) pomocí rozhraní iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Může se vám také zobrazit chyba v části Systém v protokolu v Prohlížeči událostí s ID události 43 z iScsiPrt a popisem „Cíl neodpověděl včas na požadavek na přihlášení.”

Tento problém řeší aktualizace KB4509479.

Po instalaci této aktualizace na server Služby pro nasazení systému Windows můžou zařízení, která se spouští pomocí bitových kopií prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ze Služby pro nasazení systému Windows (WDS) nebo nástroje System Center Configuration Manager (SCCM), selhat s chybou „Stav: 0xc0000001, Informace: Požadované zařízení nelze připojit nebo není dostupné.”

Tento problém řeší aktualizace KB4512534.

Aplikace a skripty, které volají rozhraní API NetQueryDisplayInformation nebo ekvivalentního zprostředkovatele WinNT, nemusí vrátit výsledky následující po první stránce dat, což je často 50 nebo 100 položek. Při žádosti o další stránky se může zobrazit chyba „1359: Došlo k vnitřní chybě“. K tomuto problému dochází v této aktualizaci a ve všech aktualizacích před 18. červnem 2019.

Tento problém řeší aktualizace KB4516077.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4504369) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ji v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4501371

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×