Obsah
×

Datum vydání:

19.03.2019

Verze:

Build operačního systému 17134.677

Připomenutí: 12. března a 9. dubna budou vydány poslední dvě rozdílové aktualizace pro Windows 10 verze 1803. Aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality budou i nadále k dispozici prostřednictvím balíčků expresních a úplných kumulativních aktualizací. Další informace o této změně najdete v našem blogu.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém s databází aplikace Microsoft Access 97, která zastaví požadovanou operaci, když má tabulka nebo sloupec nastavené vlastní vlastnosti.

 • Řeší problém, který zabraňuje stahování aktualizací pro Microsoft Office z Microsoft Storu.

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Buenos Aires v Argentině.

 • Řeší problém v prostředí Microsoft Office Visual Basic for Applications, ve kterém se nezdaří použít nastavení registru pro japonské éry u kalendářních dat v japonském formátu. Další informace najdete v článkuKB4469068.

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Kazachstán.

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro republiku Svatý Tomáš a Princův ostrov.

 • Řeší problém, který zabraňuje uživatelům povolit podporu gan-nen pro japonskou éru. Další informace najdete v článkuKB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení pravidelně přestává reagovat při používání východoasijského národního prostředí.

 • Řeší problém se spolehlivostí, který může způsobit, že po obnovení z režimu spánku zůstane obrazovka přenosného počítače černá, když při odpojování z dokovací stanice zavřete víko počítače.

 • Řeší problém se Zásadami skupiny „Vypnout oznámení aplikací na zamykací obrazovce”.

 • Řeší problém, který může uživatelům bránit v přihlášení a způsobovat uzamčení účtů při spouštění aplikací pomocí klienta App-V. K tomuto problému dochází, protože při pokusu o získání informací o uživateli ze serveru DNS se nezdaří ověřování pomocí protokolu Kerberos. Upravte následující klíč registru:

  • Nastavení: UseDcForGetUserInfo

  • Cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Typ: REG_DWORD

  • Hodnota: Řešení umožní nastavení následující hodnoty DWORD na nenulovou hodnotu.

 • Řeší problém se zamykací obrazovkou systému Windows, který zabraňuje uživatelům odemknout zařízení poté, co stejné zařízení použilo více uživatelů s čipovými kartami. K tomuto problému dochází při pokusu o použití pracovní stanice, kterou uzamknul jiný uživatel.

 • Řeší problém, který zabraňuje zobrazení dialogového okna s přihlašovacími údaji pro ověřování, když se podnikový webový server pokusí připojit k internetu.

 • Řeší problém, který způsobuje restartování klienta nebo serveru při použití čipové karty s Nápovědou uživatelského jména k přihlášení pomocí Vzdálené plochy k počítači, který je připojený k AAD (Azure Active Directory).

 • Řeší problém, při kterém pro jediné zařízení s hybridním připojením k doméně existuje více položek zařízení.

 • Řeší problém, který odebere zásadu ALLOWCLSIDS ze souboru XML se zásadami, když spustíte Add-SignerRule pro Řízení aplikací v programu Windows Defender.

 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění virtuální čipové karty ve spojení se softwarem Citrix 7.15.2000 Workstation VDA.

 • Řeší problém, který zabraňuje ověření uživatele a způsobuje selhání správce WAM (Windows Account Manager) při používání TPM (Trusted Platform Module).

 • Řeší problém, který způsobuje selhání obnovení certifikátu při použití CERT_RENEWAL_PROP_ID s rozhraním ICertPropertyRenewal.

 • Přidává nové nastavení Zásad skupiny s názvem „Povolit systému Windows měkké odpojení počítače od sítě”. To určuje, jak systém Windows odpojí počítač od sítě, když zjistí, že by už počítač neměl být připojený k síti.

  • Pokud je tato možnost povolená, odpojí systém Windows počítač od sítě pomocí měkkého odpojení (odpojením není okamžité nebo náhlé).

  • Pokud je zakázaná, odpojí systém Windows počítač od sítě okamžitě.

  • Pokud není tato možnost nakonfigurovaná, je výchozím chováním měkké odpojení. Další informace o měkkém odpojení najdete v článku o Správci připojení systému Windows a jeho konfigurování.

Cesta: Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Síť\Správce připojení systému Windows

 • Řeší problém, který může způsobit chybu Stop 0x133 v souboru NTFS.sys.

 • Řeší problém, který způsobuje, že systém Windows znovu použije zapůjčení protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) s vypršenou platností, pokud platnost vypršela při vypnutí operačního systému.

 • Řeší problém, který může způsobit, že přestane fungovat služba Správa virtuálních počítačů (VMMS). K tomuto problému dochází při provádění migrace za provozu pomocí rutiny Measure-VM nebo jakéhokoli metrického dotazu na rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation).

 • Řeší problém, ve kterém může funkce DeleteObject() rozhraní GDI (Graphics Device Interface) způsobit, že volající proces přestane fungovat, když platí obě následující podmínky:

  • Volající proces je proces WOW64, který zpracovává adresy paměti větší než 2 GB.

  • Funkce DeleteObject() je volána s kontextem zařízení kompatibilním s kontextem zařízení tiskárny.

 • Poskytuje bezproblémovou integraci se součástí Microsoft Cloud App Security (MCAS) pro zjišťování využívání cloudových aplikací uvnitř firemní sítě i mimo tuto síť u zákazníků, kteří používají Rozšířenou ochranu před internetovými útoky v programu Windows Defender (ATP).

 • Zlepšuje automatizované prověřování a odstraňování problémů, včetně forenzní analýzy paměti, u zákazníků, kteří používají Ochranu ATP v programu Windows Defender.

 • Řeší problém, který zabraňuje fungování zásad „Vypnout oznámení aplikací na zamykací obrazovce”. Cesta je Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Logo.

 • Řeší menší problémy s neznámými možnostmi (unknown OPT) v mechanismech rozšíření DNS (EDNS) pro roli serveru DNS systému Windows.

 • Řeší problém se splněním požadavků certifikátu GB18030.

 • Řeší problém, který zabraňuje analyzátorům kalendářních dat převádět data (gregoriánského a japonského kalendáře) v budoucnosti nebo minulosti ve složených dokumentech (dříve OLE) na příslušné datum japonské éry. Další informace najdete v článkuKB4469068.

 • Řeší problém, který má za následek pomalé obnovovací frekvence obrazovky, když určitá aplikace vytvoří a ukončí velký počet podřízených oken.

 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane fungovat soubor Wdiwifi.SYS s chybou 7E (0xc0000005). K tomuto problému dochází, když klientské zařízení přechází mezi bezdrátovými přístupovými body (WAP), které mají v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz stejné identifikátory BSSID.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Po instalaci této aktualizace způsobuje MSXML6, že aplikace přestanou reagovat, pokud je vyvolána výjimka v průběhu operací s uzly, jako jsou appendChild(), insertBefore() a moveNode().

Editor zásad skupiny může přestat reagovat při úpravách objektu zásad skupiny, který obsahuje předvolby zásad skupiny pro nastavení Internet Exploreru 10.

Tento problém řeší aktualizace KB4493464.

Po instalaci této aktualizace zabezpečení nemusí obslužné rutiny vlastních schémat identifikátorů URI pro aplikační protokol spustit odpovídající aplikaci pro místní intranet a důvěryhodné weby v Internet Exploreru.

Tento problém řeší aktualizace KB4493437.

Po použití této aktualizace dochází k chybě Stop při pokusu o spuštění klientského programu SSH (Secure Shell) ze systému Windows Subsystem for Linux (WSL), když je povolené přesměrování agenta pomocí přepínače příkazového řádku (ssh –A) nebo pomocí nastavení konfigurace.

Tento problém řeší aktualizace KB4493464.

Po instalaci této aktualizace může docházet k problémům při použití prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ke spuštění zařízení ze serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) s nakonfigurovaným používáním Proměnlivého rozšíření okna. To může způsobit předčasné ukončení připojení k serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) v průběhu stahování bitové kopie. Tento problém se netýká klientů nebo zařízení, která nepoužívají Proměnlivé rozšíření okna.

Tento problém řeší aktualizace KB4503286.

Pokud povolíte znaky definované koncovým uživatelem (EUDC) pro jednotlivá písma, přestane systém fungovat a při spouštění se zobrazí modrá obrazovka. Toto není běžné nastavení v oblastech mimo Asii.

Tento problém řeší aktualizace KB4493464.

Jakákoli serverová aplikace pro složené dokumenty (OLE), která umístí vložené objekty do souboru WMF (Windows Metafile) pomocí rozhraní API PatBlt, může vložené objekty zobrazovat nesprávně.

Pokud například vložíte objekt listu aplikace Microsoft Excel do dokumentu aplikace Microsoft Word, můžou se buňky vykreslit s jinou barvou pozadí.

Tento problém řeší aktualizace KB4493464.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Microsoft důrazně doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU a při použití oprav zabezpečení od Microsoftu. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4485449) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4489894

Související informace

Děkujeme, že jste dnes navštívili stránku s historií aktualizací systému Windows 10 verze 1803. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak tyto stránky používat a maximálně je využít, podívejte se na náš blogový příspěvek.

Abychom mohli zlepšit informace uváděné na stránkách s historií a v souvisejících článcích KB a zajistit, aby byly pro naše zákazníky užitečnější, vytvořili jsme anonymní průzkum, abyste mohli sdílet své komentáře a zpětnou vazbu. 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×