22. července 2019 – KB4505658 (build operačního systému 17763.652)

Datum vydání:

Verze:

22.07.2019

Build operačního systému 17763.652

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o stavu vydání systémů.

Počínaje aktualizací KB4497934 zavádíme funkci, která vám umožní se rozhodnout, kdy si nainstalujete aktualizaci funkcí. Budete moct řídit, kdy obdržíte aktualizaci funkcí, a současně bude vaše zařízení udržováno v aktualizovaném stavu. Aktualizace funkcí dostupné pro zařízení, která na ně mají nárok, se zobrazí v samostatném modulu na stránce Windows Update (Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update). Když budete chtít získat dostupnou aktualizaci hned, vyberte Stáhnout a nainstalovat hned. Další informace o této funkci najdete v tomto blogu

Když u zařízení s Windows 10 končí nebo má za několik měsíců skončit poskytování služeb, začne služba Windows Update automaticky poskytovat aktualizaci funkcí. To zajišťuje, že tato zařízení zůstanou podporovaná a budou dostávat měsíční aktualizace, které jsou důležité pro zabezpečení zařízení a stav prostředí.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jakou jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Hlavní body

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může způsobit, že Internet Explorer přestane fungovat, když přesunutím záložky vytvoříte nové okno.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje zobrazování nově nainstalovaných nebo aktualizovaných aplikací ve výsledcích hledání ve Windows.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který brání rozpoznání účtu Microsoft na zařízení, dokud se neodhlásíte a znovu se nepřihlásíte.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém ovlivňující aplikace, které spravují soubory, složky a nastavení zařízení.

 • Zlepšuje kompatibilitu s aplikací čtečky obrazovky Window-Eyes.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém se zachováním nastavení oprávnění aplikací při obnovení zařízení do továrního nastavení.

 • Zvyšuje spolehlivost při upgradu z Windows 10 verze 1703.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém s výkonem, ke kterému může docházet na některých webech, které používají formát WebAssembly.

 • Řeší problém, který může způsobit, že Internet Explorer přestane fungovat, když přesunutím záložky vytvoříte nové okno.

 • Řeší problém, který může zabránit zobrazení výzvy k zadání kódu PIN při ověřování v aplikaci Internet Explorer.

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Brazílii.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že oznámení systému Windows zobrazují místo jednoduché uvozovky (') nesmyslné znaky.

 • Řeší problém, který zabraňuje zobrazování nově nainstalovaných nebo aktualizovaných aplikací ve výsledcích hledání ve Windows.

 • Řeší problém, který zabraňuje správné migraci zásad SharedPC během upgradu.

 • Řeší problém, který brání včasné instalaci aplikace hardwarové podpory HSA (Hardware Support Application).

 • Řeší problém, který zabraňuje službě Protokol událostí systému Windows zpracovávat oznámení, že je protokol plný. To způsobuje problémy s některými funkcemi Protokolu událostí, jako je archivace protokolu při dosažení maximální velikosti souboru v případě, že jste nakonfigurovali nastavení „Archivovat protokol, nepřepisovat události”. Místní úřad zabezpečení navíc nedokáže řešit scénáře CrashOnAuditFail, když je Protokol zabezpečení plný a nejde zapisovat události.

 • Řeší problém, který zabraňuje systému, aby rozpoznal účet Microsoft nebo účet Azure Active Directory, dokud se uživatel neodhlásí a znovu nepřihlásí.

 • Řeší problém, který může zabránit službě Netlogon ve vytvoření zabezpečeného kanálu a při kterém je ohlášena chyba „0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND”.

 • Řeší problém, který může způsobovat selhání ověřování při používání Windows Hello pro firmy na serveru se systémem Windows Server 2016 s nainstalovanou možností jádra serveru.

 • Řeší problém, při kterém se nezdaří aktualizace zásad pro PIN kódy (minimální délka, vyžadované číslice a speciální znaky atd.) u Windows Hello pro firmy, pokud nějaký PIN kód už na počítači existuje.

 • Řeší problém, který způsobuje, že některé procesy spuštěné uvnitř kontejnerů systému Windows Server a kontejnerů Hyper-V mají prázdné názvy.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání vstupů a výstupů, když dojde k převzetí služeb při selhání funkce MPIO (Multipath I/O).

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace používající windows.storage.dll přestanou fungovat a při ukončení procesu se zobrazí kód výjimky c0000005 (Narušení přístupu).

 • Posiluje seznam odvolaných certifikátů (CRL) na počítačích s IKEv2 (Internet Key Exchange verze 2) u připojení k virtuální privátní síti (VPN) založených na certifikátech, jako je například Tunel zařízení v nasazení sítě VPN typu Always On.

 • Řeší problém, který občas zabraňuje připojení k podnikové síti při používání sítě VPN typu Always On s protokolem IKEv2. Připojení se někdy nevytvoří automaticky a ruční připojení někdy selžou. Když v tomto scénáři voláte z příkazového řádku funkci RasDial pro připojení cílové sítě VPN, zobrazí se chyba „ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)”.

 • Řeší problém, který po výběru možnosti Uvolnit místo změní stav Pracovních složek v Průzkumníku souborů na 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE).

 • Řeší problém, který může způsobit, že server Vzdálené plochy přestane reagovat, když se odpojí nějaký uživatel, který používá přesměrování jednotek.

 • Řeší problém, který způsobuje chybu při používání určitých technologií pro trvalost dat v paměti.

 • Řeší problém, který brání fungování skriptování App-V (Microsoft Application Virtualization), pokud ho spustíte, když nejste připojení k řadiči domény. Skriptování App-V selže také v případě, že ho spustíte v prostředí, které obsahuje jen Microsoft Azure Active Directory.

 • Řeší problém, který poškozuje funkci Řízení front zpráv (služba MSMQ) a zabraňuje jejímu opětovnému spuštění nebo instalaci. K tomuto problému může dojít po instalaci aktualizací systému Windows nebo po upgradu z Windows 10 verze 1607, 1703 a 1709 na Windows 10 verze 1809.

 • Řeší problém s otevíráním nebo používáním aplikace čtečky obrazovky Window-Eyes, který může způsobit chybu a zabránit některým funkcím, aby fungovaly podle očekávání.

 • Řeší problém, při kterém se nemusí zachovat nastavení oprávnění aplikací, kdy vyberete možnost Zachovat mojesoubory poté, co vyberete Obnovit počítač do továrního nastavení.

 • Řeší problém se spolehlivostí systému v určitých scénářích při upgradu z Windows 10 verze 1703.

 • Řeší problém s registrací zařízení v kanálu podnikových obchodních dat Windows.

 • Řeší problém, který způsobuje, že systém Windows Server 2019 obdrží kód chyby D1 Stop, když je osm svazků nakonfigurováno pomocí funkce MPIO (Multipath I/O) technologie Fiber Channel.

 • Řeší problém, který způsobuje, že fond Prostorů úložiště s přímým přístupem (S2D) ztratí kvorum fondu a zabrání přístupu ke svazkům Prostorů úložiště s přímým přístupem, pokud restartujete jeden z uzlů clusteru Prostorů úložiště s přímým přístupem.

 • Řeší problém, při kterém jsou vyčerpány porty UDP (User Datagram Protocol) na několika stovkách počítačů v doménové struktuře, když je velmi vysoký provoz v lokátoru řadičů domény. Následkem toho přestanou reagovat servery.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení s Windows nesprávně zaregistruje záznamy A hostitele pro dvě síťové karty po vytvoření připojení VPN k podnikové doméně. K tomu dochází, když jsou na zařízení nakonfigurované dvě síťové karty a jedna z nich je pro síť VPN. Pokud chcete implementovat toto řešení, proveďte následující změny registru a restartujte zařízení:

  Nastavení: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Cesta: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Hodnota: Hodnota 1 znamená, že u aktivního připojení VPN se zaregistrují pouze záznamy A hostitele pro rozhraní sítě VPN. Hodnota 0 (výchozí) znamená, že záznamy A hostitele se zaregistrují také pro ostatní místní rozhraní.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci aktualizace KB4493509 se na zařízeních s určitými asijskými jazykovými sadami může zobrazit chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte všechny nedávno přidané jazykové sady. Pokyny najdete v článku Správa nastavení jazyka zadávání a zobrazení ve Windows 10.

 2. Vyberte Vyhledat aktualizace a nainstalujte kumulativní aktualizaci z dubna 2019. Pokyny najdete v článku Aktualizace Windows 10.

Poznámka: Pokud přeinstalace jazykové sady problém nezmírní, obnovte počítač do továrního nastavení následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení > Obnovení.

 2. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit.

 3. Vyberte Zachovat moje soubory.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Prověřujeme zprávy, že u malého počtu zařízení se může při prvním přihlášení po instalaci aktualizací zobrazit černá obrazovka.

Tento problém řeší aktualizace KB4520062.

Po instalaci této aktualizace na server Služby pro nasazení systému Windows (WDS) se zařízení, která se spouští pomocí bitových kopií prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ze Služby pro nasazení systému Windows (WDS) nebo nástroje System Center Configuration Manager (SCCM), nemusí spustit a může u nich dojít k chybě „Stav: 0xc0000001, Informace: Požadované zařízení nelze připojit nebo není dostupné.”

Tento problém řeší aktualizace KB4512534.

Zařízení připojená k doméně, která je nakonfigurovaná pro používání sfér protokolu MIT Kerberos, se nemusí po instalaci této aktualizace spustit nebo u nich může dál docházet k restartování. Týká se to zařízení, která jsou řadiči domény, i zařízení, která jsou členy domény.

Pokud si nejste jistí, jestli se to týká vašeho zařízení, kontaktujte správce. Pokročilí uživatelé můžou ověřit, jestli existuje klíč registru HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms nebo zásady „Definovat mezioperační nastavení sféry Kerberos V5” na cestě Konfigurace počítače -> Zásady -> Šablony pro správu > Systém -> Kerberos.

Tento problém řeší aktualizace KB4511553.

Aplikace a skripty, které volají rozhraní API NetQueryDisplayInformation nebo ekvivalentního zprostředkovatele WinNT, nemusí vrátit výsledky následující po první stránce dat, což je často 50 nebo 100 položek. Při žádosti o další stránky se může zobrazit chyba „1359: Došlo k vnitřní chybě“. K tomuto problému dochází v této aktualizaci a ve všech aktualizacích před 18. červnem 2019.

Tento problém řeší aktualizace KB4516077.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4512937) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4505658

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×