Obsah
×

Datum vydání:

29.10.2020

Verze:

Build 2004-OS 19041.610 a 20H2-OS Build 19042.610

DŮLEŽITÉ: Poznámky k verzi se mění! Další informace o nové adrese URL, aktualizacích metadat a dalších informacích najdete v tématu Co je dalšího Windows k verzi.

DŮLEŽITÉ:Od července 2020 budeme pokračovat v vydáních, která nejsou zabezpečením pro Windows 10 a Windows Server, verze 1809 a novější. Kumulativní měsíční aktualizace zabezpečení se nemění (označuje se taky jako verze B nebo Úterní aktualizace). Další informace najdete v příspěvku na blogu Obnovení nepovinných Windows 10 a Windows měsíčníchaktualizací serveru bez zabezpečení.

DŮLEŽITÉ:Od července 2020 všechny aktualizace Windows zakáže funkci RemoteFX vGPU kvůli chybě zabezpečení. Další informace o této chybě zabezpečení najdete v článkuCHYBA ZABEZPEČENÍ 2020-1036 a KB4570006. Po instalaci této aktualizace se pokusí spustit virtuální počítače s povoleným RemoteFX vGPU a zobrazí se zprávy, jako jsou tyto:

Pokud znovu povolíte RemoteFX vGPU, zobrazí se zpráva podobná následující:

 • "Virtuální počítač nelze spustit, protože všechny RemoteFX jsou ve Správci Hyper-V zakázané."

 • "Virtuální počítač nelze spustit, protože server nemá dostatečné prostředky GPU."

 • "Už nepodporujeme RemoteFX 3D video adaptér. Pokud tento adaptér stále používáte, můžete být zranitelní vůči bezpečnostnímu riziku. Další informace (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131976)"

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jako jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Poznámka Podle @WindowsUpdate zjistěte, kdy se nový obsah publikoval na řídicím panelu informací o verzi.

Hlavní body

 • Představujeme schůzku hned na hlavním Windows 10 panelu

  Začátkem tohoto roku jsme představili aplikaci Meet Now v Skype. Funkce Sejít se teď usnadňuje spojení s kýmkoli, kdo má zadarmo jen dvě kliknutí, a každý hovor může trvat až 24 hodin. Dnes se s radostí podělíme o to, že tuto možnost rozšíříme v Windows 10, a to tak, že aplikaci Meet Now přenesou přímo na hlavní panel. V nadcházejících týdnech můžete snadno nastavit videoho hovor a okamžitě kontaktovat přátele a rodinu tak, že kliknete na ikonu Sejít se hned na hlavním oznamovací oblast. Není potřeba se zaregistrovat ani stahovat.

 • Aktualizuje problém, který způsobuje, že zařízení přestane reagovat po několika hodinách používání pera.

Vylepšení a opravy

Windows 10, verze 20H2

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Tento build obsahuje všechna vylepšení z Windows 10 verze 2004.

 • U tohoto vydání nebyly zaznamenány žádné další problémy.

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém s použitím Zásady skupiny předvolby pro konfiguraci domovské stránky v Internet Exploreru.

 • Umožňuje správcům používat Zásady skupiny k povolení funkce Uložit cíl jako pro uživatele v Microsoft Edge režimu IE.

 • Řeší problém s nedůvěryhodnými navigacemi url z Internet Exploreru 11 jejich otevřením v Ochrana Application Guard v programu Microsoft Defender pomocí Microsoft Edge.

 • Řeší problém, ke kterému dochází při použití úplné sady vývojářských nástrojů v Microsoft Edge vzdáleného ladění na Windows 10 zařízení.

 • Řeší problém, který během relace protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) po dobu pěti minut na obrazovce nic nezjistá.

 • Řeší problém, který některým uživatelům Windows virtuální plochy (WVD) brání v hledání souborů pomocí Průzkumníka souborů.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení přestane reagovat po několika hodinách používání pera.

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace přestane dočasně reagovat, což způsobuje další operace pořadí z, které mají vliv na vlastnost Window.Topmost okna.

 • Řeší problém, který může způsobit, že aplikace DDE (Dynamic Data Exchange) přestanou fungovat.

 • Řeší problém, ke kterému dochází, když se poprvé přihlásíte k účtu nebo odemknete existující relaci uživatele pomocí Služby vzdálené plochy (RDS). Pokud zadáte nesprávné heslo, aktuální rozložení klávesnice se neočekávaně změní na výchozí rozložení klávesnice systému. Tato změna rozložení klávesnice může způsobit další pokusy o přihlášení k selhání nebo k uzamčení účtů v doménách s nízkými mezními limity uzamčení účtu.

 • Řeší problém, který zobrazuje nesprávnou frekvenci procesoru pro určité procesory.

 • Řeší problém s výkonem, ke kterému dochází, když PowerShell přečte registr a zkontroluje, jestli je v registru klíč registru ScriptBlockLogging.

 • Řeší problém, který náhodně mění časový posun formátu času vráceného příkazem WMIC.exeos Získat localdatetime/ hodnotu.

 • Řeší problém, který brání Virtualizace činnosti koncového uživatele Microsoft (UE-V) přiřazení microsoftových Outlook podpisů.

 • Řeší problém, který brání hybridním Azure Active Directory připojeným zařízením aktualizovat informace o portálu, když se změní název zařízení nebo Windows verze.

 • Řeší problém, který mohl bránit spuštění čipových karet Windows služby.

 • Přidá nového poskytovatele trasování událostí microsoftu pro Windows (ETW) s názvem "Microsoft-Antimalware-UacScan". Tento zprostředkovatel etw hlásí podrobnosti kontextu pro každou žádost o řízení uživatelských účtů (UAC) v manifestu zprostředkovatele ETW.

 • Řeší problém s připojením virtuální privátní sítě (VPN), která k ověřování používají zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2) a povolili vlastnost "Automaticky používat moje přihlašovací uživatelské jméno Windows heslo". Když se připojíte k tomuto typu VPN, zobrazí se dialogové okno ověřování nesprávně s výzvou k zadání přihlašovacích údajů.

 • Zobrazí oddíly obnovení v nástroji diskpart.

 • Řeší problém, který způsobuje chybu stop 0xd1 v msiscsi.sys. K tomuto problému dochází při přesouvání určitých matic z jednoho uzlu clusteru do druhého.

 • Řeší problém, který způsobuje, že metoda IAutomaticUpdatesResults::get_LastInstallationSuccessDate vrátí hodnotu 1601/01/01, když nejsou aktivní aktualizace.

 • Přidává podporu protokolů TLS (Transport Layer Security) 1.1 a 1.2 při připojování k SQL Server pomocí zprostředkovatelů dat v součástech Microsoft Data Access Components (

 • MDAC). 

 • Řeší problém s SQL Server, který může způsobit problémy s výkonem, pokud nakonfigurujete poskytovatele propojeného serveru tak, aby se načítá mimo proces.

 • Řeší problém, který může snížit Windows výkonu a zabránit spuštění služby LanmanServer v případě, že software jiného výrobce používá vlastní ovládací prvky systému souborů LanmanServer (FSCTL).

 • Řeší problém s deduplikací, který způsobuje dlouhé čekací doby u sdílených svazků clusteru resilient file system (ReFS) (CSV).

 • Řeší problém, který může bránit správnému chování některých aplikací. K tomu dochází, když je publikujete jako aplikace vzdálené aplikace integrované místně (RAIL) pomocí služby RDS a změníte ukotvení okna AppBaru.

 • Řeší problém s zablokováním ovladače TCPIP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), který způsobuje, že operační systém přestane fungovat nebo přestane reagovat.

 • Řeší problém, který způsobuje, že služba Směrování a vzdálený přístup (RRAS) přestane reagovat na nová připojení. RRAS ale u stávajících připojení dál funguje.

 • Řeší problém, který způsobuje, že správce RRAS konzola Microsoft Management Console (MMC) přestane reagovat náhodně, když provádíte úkoly správy nebo při spuštění.

 • Řeší problém s Subsystém Windows pro Linux 2 (WSL2) na zařízeních ARM64, ke kterému dochází po instalaci aktualizace KB4579311.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Uživatelům editoru IME (Microsoft Input Method Editor) pro japonštinu nebo čínštinu můžou při pokusu o různé úkoly docházet k problémům. Můžete mít problémy se zadáváním, přijímat neočekávané výsledky nebo nemusí být možné zadat text.

Všechny problémy s IME uvedenými v aktualizaci KB4564002 byly vyřešené v aktualizaci KB4586853.

Systémové a uživatelské certifikáty se můžou ztratit při aktualizaci zařízení Windows 10 verze 1809 nebo novější na novější verzi Windows 10. Na zařízení se bude mít vliv jenom v případě, že už nainstalovala jakoukoli nejnovější kumulativní aktualizaci (LCU) vydanou 16. září 2020 nebo novější a pak pokračujte v aktualizaci na novější verzi Windows 10 z média nebo zdroje instalace, který nemá integrovanou LCU vydanou 13. října 2020 nebo novější. K tomu dochází hlavně při aktualizaci spravovaných zařízení pomocí zastaralých balíčků nebo médií pomocí nástroje pro správu aktualizací, jako je Windows Server Update Services (WSUS) nebo Microsoft Endpoint Configuration Manager. K tomu může dojít také při použití zastaralých fyzických médií nebo obrázků ISO, které nemají integrované nejnovější aktualizace.

Poznámka Zařízení používající Windows Update pro firmy nebo která se připojují přímo k Windows Aktualizace nejsou ovlivněna. Každé zařízení připojující se Windows Update by mělo vždy dostávat nejnovější verze aktualizace funkcí, včetně nejnovější LCU, bez dalších kroků.

 Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB4592438.

Pokud používáte Editor IME (Microsoft Japanese Input Method Editor) k zadávání znaků Kanji v aplikaci, která automaticky umožňuje zadávání znaků Furigana, nemusí se zobrazit správné znaky Furigana. Možná budete muset zadat znaky Furigana ručně.

Poznámka Ovlivněné aplikace používají funkci ImmGetCompositionString().

Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB5005101.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Servisní aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizací a omezují rizika případných problémů při instalaci kumulativní aktualizace. Obecné informace o skladových skladech najdete v tématu Údržba aktualizací zásobníku a Aktualizace SSU ( Servicing Stack Updates): Časté otázky.

Pokud používáte Windows Update, bude vám automaticky nabídnuta nejnovější SSU(KB4577266). Pokud chcete získat samostatný balíček pro nejnovější SSU, vyhledejte ho v katalogu Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update. V části Volitelné aktualizace k dispozici najdete odkaz ke stažení a instalaci aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v katalogu služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v této aktualizaci, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4580364.

Poznámka Některé soubory chybně mají ve sloupci "Verze souboru" souboru CSV "Není použitelné". To může vést k falešně pozitivním nebo falešně negativním výsledkům při ověřování buildu pomocí některých kontrolních detekčních nástrojů jiných výrobců.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×