Obsah
×

Datum vydání:

09.05.2017

Verze:

build operačního systému 14393.1198

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Byl vyřešen problém, kdy stránky Nastavení počítače nezobrazovaly správné možnosti po instalaci KB3213986 a jazykové sady. 

 • Byl vyřešen problém, kdy se písma zobrazovala různě v závislosti na tom, jestli aplikace používala rozhraní GDI (Graphics Device Interface), nebo rozhraní GDI Plus. 

 • Byl vyřešen problém, kdy po instalaci aktualizace zabezpečení KB4015550 přestaly pracovat aplikace, které používají msado15.dll. 

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že zařízení přestalo reagovat, když se uživatelé pokusili povolit znaky definované koncovým uživatelem (EUDC).

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se zařízení chybově ukončilo pokaždé, když se uživatel odhlásil ze vzdálené relace pomocí agenta pro virtuální plochu (VDA).

 • Byl vyřešen problém, kdy změna nastavení měřítka zobrazení bránila nástrojům s detekcí DPI (Poznámkový blok, Malování atd.) v přijímání vstupu nebo správnému kreslení při používání editoru IME pro japonštinu.

 • Byl vyřešen problému, který způsoboval, že využití procesoru ze strany Průzkumníka Windows bylo nejméně 20 %, pokud byl spustitelný soubor hostovaný ve sdílené složce a byl u něho nastaven atribut Offline.

 • Byl vyřešen problém, kdy kvůli předávání událostí Windows mezi dvěma servery 2012 R2 vznikala nekompatibilita sestav se softwarem pro informace o zabezpečení a správu událostí od jiných výrobců.

 • Byl vyřešen problém, kdy průvodce nástroje BitLocker Drive Encryption zobrazoval stránku „Zvolte požadovaný režim šifrování.“, i když je povolen objekt zásad skupiny pro BitLocker.

 • Byl vyřešen problém, kdy se nástroji AppLocker nepodařilo blokovat binární soubory s odvolanými certifikáty.

 • Byl vyřešen problém, kdy virtuální počítač (VM) ztratil připojení k síti, když neodeslal pakety protokolu ARP (Address Resolution Protocol) během pěti minut a virtuální počítač byl připojen k bezdrátovému síťovému adaptéru.

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval ztrátu připojení k síti VPN při použití počítače s integrovanou kartou sítě WAN (mobilní karta).

 • Byl vyřešen problém, kdy funkce Multipath I/O neobnovila správně služby poté, co nastal stav kontroly „Neplatný požadavek, není k dispozici logická jednotka (Klíč zjišťování 05, 25 nebo 00)”.

 • Byl vyřešen problém, kdy docházelo k chybě 0x27 poté, co uživatel zadal doménové uživatelské jméno a heslo. 

 • Byl vyřešen problém, kdy uživatelé mohli vytvářet složky na USB flash disku, i když byla nastavena možnost Odepřít oprávnění k zápisu pro Přístup k vyměnitelnému úložišti. 

 • Byl vyřešen problém, kdy se generování výpisu stavu systému zablokovalo na 0 % u systému s více než 750 GB fyzické paměti a povoleným Hyper-V.

 • Byl vyřešen problém s únikem místa ve stránkovacím souboru, což vedlo k chybovému ukončení Windows, modré obrazovce nebo ztrátě dat.

 • Byl vyřešen problém, který bránil přístupu k webu, když bylo povolené automatické obnovení vazby obnoveného certifikátu a mapování adresářových služeb.

 • Bylo vyřešen problém spočívající v chybovém ukončení v Services.exe s kódem chyby „0xc0000374 – Halda byla poškozena.“ a s nutností restartovat systém.

 • Byl vyřešen problém, kdy antivirové definice programu Windows Defender, které jsou regulovány sítí, neumožňují stahování dalších aktualizací (LCU, ovladače).

 • Byl vyřešen problém, kdy Internet Explorer 11 neukládal soubory JavaScript při exportu do souboru MHT.

 • Byl vyřešen problém, který bránil Internet Exploreru 11 ve sledování přesměrování, když hlavička Include-Referer-Token-Binding-ID byla nastavena na true.

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že u uživatelů docházelo k občasnému odhlašování z webových aplikací.

 • Stránka na nové záložce v prohlížeči Internet Explorer 11 byla aktualizována přidáním integrovaného informačního kanálu.

 • Jako zastaralý byl vyřazen algoritmus SHA-1 pro Microsoft Edge a Internet Explorer 11 k ověřování serveru protokolu SSL/TLS. Další informace viz Informační zpravodaj 4010323.

 • Byly vyřešeny další problémy v těchto oblastech: Prostředí systému Windows, podnikové zabezpečení, síťové propojení datacenter, síťové propojení úložišť, Internetová informační služba, Active Directory, clustering, Windows Server, klientská platforma a Internet Explorer.

 • Aktualizace zabezpečení pro Windows COM, Windows SMB Server, Windows server, Internet Explorer a Microsoft Edge.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Znaky definované koncovým uživatelem (EUDC) nemusí být v některých aplikacích vidět.

Tento problém zatím nelze odstranit. Pracujeme na opravě, kterou poskytneme ke stažení, jakmile bude hotová.

Tato aktualizace zabezpečení zanesla problém, při kterém pokusy o opětovné připojení cíle iSCSI v případě, že se stane nedostupným, způsobí nevracení paměti. Zahájení nového připojení k dostupnému cíli bude fungovat podle očekávání.

Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání. Další informace o tomto problému najdete v následující části.

Počítače se systémy Windows Server 2012 R2 a Server 2016, u kterých dochází k odpojování cílů připojených k iSCSI, můžou vykazovat mnoho různých příznaků. Patří mezi ně mimo jiné:

 • Operační systém přestane reagovat.

 • Obdržíte chyby Stop (chyby kontroly chyb) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 nebo 0xDEADDEAD.

 • Dochází k chybám přihlášení uživatelů společně s chybou Nejsou dostupné žádné přihlašovací servery.

 • Dochází k chybám aplikací a služeb z důvodu vyčerpání dočasných portů.

 • Proces System využívá neobvykle vysoký počet dočasných portů.

 • Proces System využívá neobvykle vysoký počet vláken.

Příčina

Tento problém způsobuje problém uzamykání na počítačích se systémy Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2016 RS1, který způsobuje problémy s připojením k cílům iSCSI. Tento problém se může objevit po instalaci některé z následujících aktualizací:

Windows Server 2012 R2

Datum vydání

KB

Název článku

16. května 2017

KB 4015553

18. dubna 2017 – KB4015553 (verze Preview měsíční kumulativní aktualizace)

9. května 2017

KB 4019215

9. května 2017 – KB4019215 (měsíční kumulativní aktualizace)

9. května 2017

KB 4019213

9. května 2017 – KB4019213 (jenom aktualizace zabezpečení)

18. dubna 2017

KB 4015553

18. dubna 2017 – KB4015553 (verze Preview měsíční kumulativní aktualizace)

11. dubna 2017

KB 4015550

11. dubna 2017 – KB4015550 (měsíční kumulativní aktualizace)

11. dubna 2017

KB 4015547

11. dubna 2017 – KB4015547 (jenom aktualizace zabezpečení)

21. března 2017

KB 4012219

Verze Preview měsíční kumulativní aktualizace pro zvýšení kvality z března 2017 pro Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1) 

Datum vydání

KB

Název článku

16. května 2017

KB 4023680

26. května 2017 – KB4023680 (build operačního systému 14393.1230)

9. května 2017

KB 4019472

9. května 2017 – KB4019472 (build operačního systému 14393.1198)

11. dubna 2017

KB 4015217

11. dubna 2017 – KB4015217 (buildy operačního systému 14393.1066 a 14393.1083)


Ověření

 • Zkontrolujte verzi následujícího ovladače MSISCSI v systému:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Verze, u které se bude projevovat toto chování, je 6.3.9600.18624 pro Windows Server 2012 R2 a verze 10.0.14393.1066 pro Windows Server 2016.

 • V systémovém protokolu jsou zaznamenány následující události:

  Zdroj události

  ID

  Text

  iScsiPrt

  34

  Došlo ke ztrátě připojení k cíli, ale iniciátor se k cíli úspěšně znovu připojil. Výpis dat obsahuje název cíle.

  iScsiPrt

  39

  Iniciátor poslal příkaz správy úloh k resetování cíle. Název cíle je uvedený ve výpisu dat.

  iScsiPrt

  9

  Cíl neodpověděl včas požadavku iniciátoru SCSI. Blok CDB je uvedený ve výpisu dat.

 • Zkontrolujte počet vláken, která jsou spuštěná v rámci procesu System, a porovnejte ho se známým pracovním základním využitím.

 • Zkontrolujte počet popisovačů, které jsou aktuálně otevřené procesem System, a porovnejte ho se známým pracovním základním využitím.

 • Zkontrolujte počet dočasných portů, které využívá proces System.

 • Z prostředí Powershell pro správu spusťte následující příkaz:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Nebo z příkazového řádku pro správu spusťte následující příkaz NETSTAT s parametrem Q. Zobrazí se „vázané“ porty, které už nejsou připojené:

  NETSTAT –ANOQ

  Soustřeďte se na porty, které vlastní proces SYSTEM.

  Pro předchozí tři body by se hodnoty přes 12 000 měly považovat za podezřelé. Pokud jsou v počítači dostupné cíle iSCSI, je vysoká pravděpodobnost, že dojde k tomuto problému.

Řešení

Pokud protokoly událostí indikují, že dochází k mnoha opětovným připojením, obraťte se na dodavatele iSCSI a síťových prostředků infrastruktury a zkuste diagnostikovat a opravit příčinu vypadávání připojení k cílům iSCSI. Ujistěte se, že jsou cíle iSCSI přístupné přes aktuální síťové prostředky infrastruktury. Instalujte aktualizované opravy, jakmile jsou dostupné. Tento článek bude aktualizován s konkrétním číslem článku KB opravy, která se nainstaluje, až bude dostupná.

Poznámka: Nedoporučujeme odinstalovat žádnou z kumulativních aktualizací zabezpečení za březen, duben, květen nebo červen. To by počítače vystavilo známým zneužitím zabezpečení a jiným chybám, jejichž dopad měsíční aktualizace zmírňují. Doporučujeme, abyste se nejdřív obrátili na dodavatele cílů iSCSI a síťových produktů a vypracovali řešení problémů s připojením, které způsobují opětovné připojování cílů.

Jak získat tuto aktualizaci

Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×