Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek určuje použitelnost aktualizací Microsoft Server Skypu pro firmy 2015 pro každou roli serveru.

Důležité informace: Požadavky na aktualizace Server Skypu pro firmy 2015 se změnily kvůli další opravě popsané v 5006106 KB. Další informace najdete v části Požadavky.

Známé problémy

Po instalaci kumulativní aktualizace z ledna 2019 6.0.9319.537 (CU8) pro Microsoft Server Skypu pro firmy 2015 nemůžou aplikace ucwa (Unified Communications Web API), jako je Skype pro firmy na Macu, webová aplikace pro UCWA a Skype pro firmy mobilní klienti, volat ani se připojit ke schůzce. Další informace najdete v následujícím článku:

Klient UCWA nemůže po instalaci aktualizace Server Skypu pro firmy 6.0.9319.537 zavolat ani se připojit ke schůzce.

Vylepšení a opravy

 • 5030764Emergency Mitigation Service for Server Skypu pro firmy

 • 5022533Selhání služby skupiny odpovědí v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5016483Při přesměrovaném anonymním volání se odebere pai.

 • 5010770 Akce časového limitu fronty RGS nefunguje u vnořených front

 • 4576666 Karta kontaktu zobrazuje nesprávný název schůzky na Skype pro firmy na Macu

 • 4576668 Podpora nabízených oznámení pro iOS 13 v Server Skypu pro firmy 2019 a 2015

 • 4583494 Oznámení o zmeškaných hovorech se vyskytuje kvůli nesprávnému zpracování hlavičky SIP v Server Skypu pro firmy 2019 a 2015

 • 5005504 Agent RGS pokračuje v kontrolovaných přenosech po vypršení časového limitu fronty a v Server Skypu pro firmy 2015 se zahájí přenos nevidomých.

 • 5005505 možnost Nastavit hlasovou poštu v klientovi Skype pro firmy přesměruje na Outlook na webu místo na Cloud Voicemail

 • 5005507 403 zakázáno při odesílání požadavku SIP REFER federovaným uživatelům v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005508 Použití funkce AlwaysUnverifiable s povolenou doménou zachází s doménou tak, jak se zjistilo v Server Skypu pro firmy 2015.

 • 5005509 PaI se odebere při přesměrování hovoru v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005510 Při vynucení LBR v Server Skypu pro firmy 2015 nejde eskalovat konverzaci na konferenci

 • 5005511 Skype pro firmy klient se odpojí každých několik minut

 • 5005512 Na mediačním serveru Server Skypu pro firmy 2015 dojde k neočekávanému odpojení

 • 5005513 Chyba RTCSrv na všech front-endových serverech ve všech fondech v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005514Při spuštění protokolu IISLog a CMDletDebug v Server Skypu pro firmy 2015 dojde k chybovému ukončení služby protokolu CLS

 • 5005516 V Server Skypu pro firmy 2015 nejde vytvořit skupiny odpovědí IVR

 • 5005517 Uživatelé se ze schůzky odeberou při použití aplikací UCWA Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005518 delegáti Skype pro firmy na Macu nemůžou plánovat schůzky pro delegátory v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005519 Uživatelé se nemůžou připojit ke schůzce prostřednictvím odkazu na schůzku v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005520 Nastavení Zaneprázdněno není u skupiny týmových hovorů v Server Skypu pro firmy 2015 ignorováno.

 • 5005522 Druhé volání do veřejné telefonní sítě nejde přidat, pokud mediační server obsluhuje jiné brány webu v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005523 IPhone přijme hovor místo souboru z Skype pro firmy desktopového klienta.

 • 5005524 Žádné nabízené oznámení pro uživatele SBA na zařízeních s iOSem v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005525 Při použití platného jména k vytvoření chatovací místnosti v Server Skypu pro firmy 2015 byla přijata nesprávná zpráva

 • 5006106 Nahrazení modulu Skype pro firmy Online, WIndows PowerShell modulem MicrosoftTeams v Server Skypu pro firmy 2015

Získání aktualizací vydaných pro Server Skypu pro firmy 2015

 • 5032429 Popis aktualizace zabezpečení pro Server Skypu pro firmy: 10. října 2023 (KB5032429)

 • 5024309 Kumulativní aktualizace ze srpna 2023 (6.0.939.853) pro Server Skypu pro firmy 2015, základní součásti

 • 5024310 Kumulativní aktualizace ze srpna 2023 (6.0.939.853) pro Server Skypu pro firmy 2015, Web Components Server

 • 5021629 Prosince 2022, kumulativní aktualizace 6.0.9319.842 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba skupiny odpovědí

 • 5021628Prosince 2022, kumulativní aktualizace 6.0.9319.842 pro Server Skypu pro firmy 2015, základní součásti

 • 5016714Popis aktualizace zabezpečení pro Server Skypu pro firmy a Lync Server: 12. července 2022 (KB5016714)

 • 5012686 Popis aktualizace zabezpečení pro Server Skypu pro firmy: 12. dubna 2022 (KB5012686)

 • 5010776 Únor 2022, kumulativní aktualizace 6.0.9319.623 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba skupiny odpovědí (KB5010776)

 • 5005359 Kumulativní aktualizace 6.0.9319.619 ze srpna 2021 pro Server Skypu pro firmy 2015, základní součásti

 • 5005360 Kumulativní aktualizace 6.0.9319.619 ze srpna 2021 pro Server Skypu pro firmy 2015, Web Components Server

 • 5005361 Srpna 2021, kumulativní aktualizace 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, Front End Server a Edge Server

 • 5005364 Srpna 2021, kumulativní aktualizace 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015 a Unified Communications Managed API 5.0 Runtime

 • 5005365 Srpna 2021 kumulativní aktualizace 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, Mediační server

 • 5005366 Srpna 2021, kumulativní aktualizace 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba skupiny odpovědí

 • 5005367 Srpna 2021, kumulativní aktualizace 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, Enterprise Web App

 • 4494279 Oprava chyby zabezpečení z důvodu falšování identity v Skype pro firmy 2015 a Lync Serveru 2013

 • 4558389Května 2020, kumulativní aktualizace 6.0.9319.580 pro Server Skypu pro firmy 2015, Conferencing Server

 • 4487983Května 2019, kumulativní aktualizace 6.0.9319.548 pro Server Skypu pro firmy 2015, trvalý chatovací server

 • 4340913 Červenec 2018 kumulativní aktualizace 6.0.9319.534 pro Server Skypu pro firmy 2015, Conferencing Attendant

 • 4340905 Červenec 2018, kumulativní aktualizace 6.0.9319.534 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba Call Park

 • 4036315 Prosince 2017 kumulativní aktualizace 6.0.9319.510 pro Server Skypu pro firmy 2015, Video Interop Server

 • 4036318 Prosince 2017 kumulativní aktualizace 6.0.9319.510 pro Server Skypu pro firmy 2015, Web Conferencing Server

 • 4012658 Května 2017, kumulativní aktualizace 6.0.9319.281 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba zásad šířky pásma

 • 4012656 Května 2017, kumulativní aktualizace 6.0.9319.281 pro Server Skypu pro firmy 2015, oznámení konference

 • 3149231 Června 2016, kumulativní aktualizace 6.0.9319.259 pro Server Skypu pro firmy 2015, čítače výkonu

 • 3137160 Června 2016, kumulativní aktualizace 6.0.9319.259 pro Server Skypu pro firmy 2015, možnosti zaneprázdnění

 • 3124205 Listopad 2015, kumulativní aktualizace 6.0.9319.102 pro Server Skypu pro firmy 2015, vyzvednutí skupinového volání

 • 3092727 Listopad 2015 kumulativní aktualizace 6.0.9319.102 pro Server Skypu pro firmy 2015, vzhled sdíleného řádku

Metody odinstalace

Odinstalace kumulativních aktualizací

Odebrání kumulativních aktualizací z fondu edice Enterprise, který má dva front-endové servery

Postupujte takto:

 1. Zastavte nová připojení k jiným front-end serverům spuštěním následujícího příkazu na obou front-endových serverech:

  Stop-CsWindowsService -ComputerName <Computer.FQDN>

 2. Odinstalujte všechny kumulativní aktualizace.

 3. Restartujte server a ujistěte se, že oba front-endové servery přijímají nová připojení.

 4. Po aktualizaci obou front-endových serverů musíte spustit následující příkaz:

  Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType FullReset

  Potom spusťte následující příkaz:

  Start-CsPool -PoolFqdn <Pool.Plně kvalifikovaný název domény>

Odebrání kumulativních aktualizací z fondu edice Enterprise, který má aspoň tři front-endové servery

Postupujte takto:

 1. Získejte seznam upgradovaných domén pro fond edice Enterprise, který je přidružený k front-end serveru. Uděláte to tak, že na front-end serveru spustíte rutinu Get-CsPoolUpgradeReadinessState .

 2. Odinstalujte všechny kumulativní aktualizace pro každou upgradovanou doménu.

  Poznámky

  • Kumulativní aktualizace je nutné odinstalovat z jedné upgradované domény najednou.

  • Kumulativní aktualizace můžete odebrat paralelně ze všech serverů, které jsou ve stejné upgradované doméně.


  Chcete-li odinstalovat všechny servery, které jsou ve stejné upgradované doméně, postupujte takto:

  1. Spusťte následující příkaz:

   Invoke-CsComputerFailover -ComputerName <Computer.FQDN>

  2. Odinstalujte kumulativní aktualizace na front-endových serverech přidružených k upgradované doméně.

  3. Spusťte následující příkaz:

   Invoke-CsComputerFailback -ComputerName <Computer.FQDN>

  Poznámka Opakujte krok 2, abyste odinstalovali kumulativní aktualizace z každé upgradované domény, dokud nebudou aktualizovány všechny upgradované domény ve fondu.

V závislosti na typu Skype pro firmy 2015 edice Enterprise back-endových serverech, které používáte, musíte provést několik operací konfigurace.

Poznámka Pokud je zrcadlení databáze pro back-endové databáze povolené, důrazně doporučujeme použít příkaz Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary a pak před spuštěním rutiny Install-CsDatabaseMirrorState -PoolFqdn <plně kvalifikovaného názvu domény fondu> ověřit, že primární server je objektem zabezpečení pro všechny databáze, před spuštěním rutiny Install-CsDatabase . Pokud je trvalý chat kolacovaný (front-endová služba a back-endová databáze trvalých chatů běží na stejném serveru), musíte spustit rutinu Install-CsDatabase společně s parametrem ExcludeCollocatedStores .

databáze monitorování Server Skypu pro firmy 2015

Pokud jsou databáze Skype pro firmy Monitoring nasazené v samostatných databázích SQL, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn 
<FEBE.FQDN>
-Verbose 

V tomto příkazu <FEBE. Plně kvalifikovaný název domény> je zástupný symbol pro skutečnou hodnotu.

Server Skypu pro firmy 2015 Standard Edition a další role

 1. Odinstalujte kumulativní aktualizace v edici Standard Edition nebo jakékoli jiné roli serveru.

 2. Po odinstalaci těchto aktualizací restartujte server, pokud je k tomu potřeba.

Seznam rolí serveru a aktualizací, které se na ně vztahují

server Server Skypu pro firmy 2015 – Standard Edition

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 4012658

 • Oznámení o aktualizaci pro konference: KB 4012656

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

 • Aktualizace pro rozhraní UNIFIED COMMUNICATIONS Managed API 5.0, Core Runtime 64 bitů: KB 5005364

 • Aktualizace pro front-end server a Edge Server (server edice Standard nebo Enterprise): KB 5005361

 • Aktualizace pro Conferencing Server: KB 4558389

 • Aktualizace pro Web Components Server: KB 5005360

 • Aktualizace pro Web Conferencing Server: KB 4036318

 • Aktualizace pro mediační server: KB 5005365

 • Aktualizace služby Call Park Service: KB 4340905

 • Aktualizace pro Server centrální správy: KB 3036869

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 3010320

 • Aktualizace služby skupiny odpovědí: KB 5005366

 • Aktualizace pro čítače výkonu: KB 3149231

 • Aktualizace pro podnikovou webovou aplikaci: KB 5005367

 • Aktualizace pro službu Conferencing Attendant: KB 4340913

 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 4036315

 • Aktualizace pro možnosti zaneprázdnění: KB 3137160

Server Skypu pro firmy 2015 – edice Enterprise – front-endový server a back-endový server

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 4012658

 • Oznámení o aktualizaci pro konference: KB 4012656

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

 • Aktualizace pro rozhraní UNIFIED COMMUNICATIONS Managed API 5.0, Core Runtime 64 bitů: KB 5005364

 • Aktualizace pro front-end server a server Edge (server edice Standard nebo Enterprise): KB 5005361

 • Aktualizace pro Web Components Server: KB 5005360

 • Aktualizace služby skupiny odpovědí: KB 5005366

 • Aktualizace webové aplikace Skype pro firmy: KB 3061058

 • Aktualizace pro čítače výkonu: KB 3149231

 • Aktualizace pro podnikovou webovou aplikaci: KB 5005367

 • Aktualizace pro službu Conferencing Attendant: KB 4340913

 • Aktualizace pro Conferencing Server: KB 4558389

 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 4036315

 • Aktualizace pro možnosti zaneprázdnění: KB 3137160

Server Skypu pro firmy 2015 – Server Edge

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

 • Aktualizace pro rozhraní UNIFIED COMMUNICATIONS Managed API 5.0, Core Runtime 64 bitů: KB 5005364

 • Aktualizace pro front-end server a server Edge (server edice Standard nebo Enterprise): KB 5005361

Server Skypu pro firmy 2015 – samostatný server mediace

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

 • Aktualizace pro rozhraní UNIFIED COMMUNICATIONS Managed API 5.0, Core Runtime 64 bitů: KB 5005364

Server Skypu pro firmy 2015 – Server ředitelů

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

 • Aktualizace pro rozhraní UNIFIED COMMUNICATIONS Managed API 5.0, Core Runtime 64 bitů: KB 5005364

 • Aktualizace pro front-end server a server Edge (server edice Standard nebo Enterprise): KB 5005361

 • Aktualizace pro server Web Components: KB 5005360

Server Skypu pro firmy 2015 – Trvalý front-endový server chatu

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

 • Aktualizace pro rozhraní UNIFIED COMMUNICATIONS Managed API 5.0, Core Runtime 64 bitů: KB 5005364

Server Skypu pro firmy 2015 – Nástroje pro správu

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

 • Aktualizace pro rozhraní UNIFIED COMMUNICATIONS Managed API 5.0, Core Runtime 64 bitů: KB 5005364

Server Skypu pro firmy 2015 – Video Interop server

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 5005359

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×