Balíček kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft BizTalk Server 2013

Tento balíček kumulativní aktualizace pro Microsoft BizTalk Server 2013 CU3 obsahuje opravy hotfix pro BizTalk Server 2013 problémy, které byly vyřešeny po vydání BizTalk Server 2013.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze aktualizace obsahuje všechny opravy hotfix a všechny aktualizace zabezpečení zahrnuté v předchozí serveru 2013 BizTalk vydání aktualizace. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání aktualizace BizTalk Server 2013.

Důležité informace o balíčku kumulativní aktualizace

  • Jeden balíček kumulativní opravy hotfix zahrnuje všech balíčků součásti. Balíček kumulativní aktualizace aktualizuje však pouze ty součásti, které jsou nainstalovány v systému.

Poznámka: Další informace o nejnovější aktualizaci service pack nebo kumulativní aktualizace pro BizTalk Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2555976 Service Pack a kumulativní aktualizace seznamu pro BizTalk Server
Poznámka: Pokud používáte adaptér MQSeries, MQSAgent.dll musí být aktualizovány na server IBM WebSphere MQ stejnou úroveň kumulativní aktualizace jako na BizTalk serveru. Chcete-li to provést, ujistěte se, spuštění stejné CU instalační program serveru IBM WebSphere MQ. Problémy s výkonem může dojít, pokud spustíte neodpovídající verze.

Další informace

Tento balíček kumulativní aktualizace je kumulativní aktualizace, která obsahuje následující položky:

  • Všechny opravy hotfix, které byly vydány pro BizTalk Server 2013

  • Některé opravy hotfix z BizTalk Server 2010

  • Některé opravy, které zlepšují výrobku

Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací produktů společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Balíček opravy hotfix pro BizTalk Server 2013, které jsou součástí kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2013

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix jsou vydávány ve budou k dispozici. Další informace o problémech, BizTalk serveru klepněte na následující čísla článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base, přejděte.

Adaptéry BizTalk Server

Číslo článku KB

Popis

2901213

Oprava: Zobrazí místo vypnutí při použití adaptéru pro sestavovatele systému zasílání zpráv na serveru BizTalk Server

2912755

Oprava: Adaptér BizTalk Server 2013 SFTP nesnímá soubory ze serveru SFTP

2915715

Oprava: Adaptér SFTP nemůže přijímat data z určitých SFTP serverů po upgradu na BizTalk serveru 2013

2951982

Oprava: Adaptér MQSeries pro přijímání port není zachování pořadí zpráv v BizTalk Server 2010 nebo BizTalk Server 2013 R2

2955773

Oprava: Adaptér pro příjem protokolu HTTP není pozastavit zprávy nebo odpovědět na straně klienta, když nastane porucha příjmu potrubí v BizTalk Server

2958349

Oprava: Odesílání port instance získá přilepená na aktivní stav při použití BizTalk Server 2013

2966521

Oprava: Vysoké zatížení CPU dochází při použití adaptéru SFTP v BizTalk Server 2013

2966546

Oprava: Dochází k nevracení paměti v průběhu času při použití SFTP adaptér v BizTalk Server 2013

2975546

Oprava: Adaptér SFTP přijímat umístění někdy zůstávají na serveru BizTalk Server

2990704

Oprava: Adaptér SFTP přijímat umístění nelze vypsat nebo odstranit soubory na serveru BizTalk Server

3021223

Oprava: Zasílání motoru chyby při použití portu odeslat vlastní WCF volání služby WCF v BizTalk Server 2010

3021233

Oprava: Zobrazí hromadění podproces ve službě WCF hostitele při příjmu umístění je zakázáno na serveru BizTalk Server

3034488

Oprava: "SFTP otevřené připojení chyba" při použití SFTP adaptér BizTalk serveru

3042941

Oprava: Http odeslat port instance zůstane během selhání sítě mezi BizTalk Server 2013 a web server active

3049711

Oprava: Chyba při použití adaptéru služby SharePoint přijímat soubory z knihovny, jejíž datum a čas není angličtina nebo UTC

3050885

Oprava: Nelze stáhnout soubory z knihovny dokumentů služby SharePoint Server 2013 pomocí adaptéru služby SharePoint

3052396

Oprava: Nelze nakonfigurovat adaptér MQSeries přijímat pouze některé zprávy ve frontě v BizTalk Server 2013 R2 nebo BizTalk Server 2013

3058611

Oprava: Soubory, které jsou zapisovány jsou přenášeny nesprávně při dotazování adaptér SFTP běží současně

3063324

Oprava: Adaptér SFTP nelze určit správnou délku souboru na serveru BizTalk Server

3065786

Oprava: Pro sestavovatele systému zasílání zpráv přijímat umístění nebude opakovat a je zakázáno po EndpointNotFoundException v BizTalk Server 2013

3073176

Oprava: Ověření schématu XML potrubí v BizTalk Server nefunguje

3076289

Oprava: Chybě dochází při nastavení ConnectionLimit vlastnosti adaptéru SFTP přijetí nebo odeslání portu na hodnotu 0 (nula)

3079396

Oprava: "Došlo k výjimce podle cíle vyvolání" Chyba při použití adaptéru WCF-WebHTTP a odeslat dynamické porty na serveru BizTalk Server

3067378

Oprava: Adaptér SFTP nelze odeslat souboru nula bajtů v BizTalk Server 2013 R2 nebo BizTalk Server 2013

Rozhraní API správy a nástroje pro správu serveru BizTalk


Číslo článku KB

Popis

952947

Oprava: Uživatel ve skupině BizTalk Server Operators nelze povolit nebo zakázat příjem umístění pro některé adaptéry

2701417

Oprava: Pomalý výkon při správě instancí hostitele ve skupině serverů, která obsahuje offline servery pomocí konzoly Správa serveru BizTalk Server

2724389

Oprava: Chyba "místní mezipaměti verzi konfigurace skupiny BizTalk Server je zastaralý" po klepnutí na složku map v konzoli pro správu serveru BizTalk

2897026

Oprava: Kopírované zprávy je poškozen při kopírování a vložení zprávy v BizTalk Server 2010 nebo 2013

2908686

Oprava: Chybové zprávy při opětovném nasazení některé mapování souborů DLL pro BizTalk Server 2010 nebo BizTalk Server 2013

2947664

Oprava: Přenést potrubí pro obousměrný příjem umístění je nastavena nesprávně při importu souboru vazby v BizTalk Server 2010 nebo BizTalk Server 2013

2954606

Oprava: Nelze nainstalovat a nakonfigurovat v režimu bezobslužné neinteraktivní serveru BizTalk Server

3018395

Oprava: Potrubí dojde k obnovení nastavení na "passthru" při použití vlastní potrubí v BizTalk Server

3050958

Oprava: Osamocené řádky v tabulkách Tracking_Parts1 a Tracking_Fragments1 při použití DTA vymazat a archiv úlohy

3074493

Oprava: Import sestavení orchestration neočekávaně změní potrubí v přístavech, které je vázán orchestration

3088327

Oprava: "Nelze vložit duplicitní klíč s jedinečným indexem" dojde k chybě při použití BizTalk Server 2013

3097462

Oprava: "Transformace chyba" Chyba při testování jednotky map se používá v projektu BizTalk Server

BizTalk Server návrhové nástroje


Číslo článku KB

Popis

2961378

Oprava: "je omezen přístup jen pro čtení vlastnost nebo pole" Chyba při vytváření projektu BizTalk Server 2010

3018823

Oprava: Vlastní příponu XML není uložen v souboru mapy v BizTalk Server řešení

EDI\AS2 serveru BizTalk Server


Číslo článku KB

Popis

2678762

Oprava: Ověření dojde na EDI odeslání potrubí při zpracování EDI zpráv, které obsahují úvodní a koncové nuly a mezery v BizTalk Server

2875914

Oprava: Zpráva EDIFACT je neplatná, pokud používáte k odesílání zpráv partnerovi na BizTalk serveru EDIFACT mimoúrovňové křižovatky

2884209

Oprava: "došlo bez počáteční značku XML otevřít" Chyba při zpracování instance 834 v BizTalk Server 2009 BizTalk Server 2010 nebo v BizTalk Server 2013 R2

2976004

Oprava: Nelze použít nestandardní kvalifikátor v dohodě a identitu pro rozšíření schématu služby EDIFACT v BizTalk serveru

3006010

Oprava: Dojde k chybě při použití zprávy AS2 jako část záhlaví MIME v BizTalk Server

3029912

Oprava: "některé vlastnosti protokolu X12 jsou neplatné" Chyba při exportu nastavení globální strana z BizTalk Server 2010 BizTalk Server 2013

3053362

Oprava: ST03 a GS08 pole neodpovídají při generování 999 potvrzení pro HIPAA 5010

3080109

Oprava: Nelze otevřít RosettaNet domů a partnerskými organizacemi po nasazení vlastní Obálka schématu v BizTalk Server

3101096

Oprava: "některé vlastnosti protokolu x12 jsou neplatné" dojde k chybě při importu souboru vazby a MSI do BizTalk Server 2013

BizTalk Server ESB Toolkit


Číslo článku KB

Popis

2905255

Oprava: DocumentSpecName kontextu je nastavena nesprávně při použití ESB Toolkit 2.1 pro BizTalk Server 2010 nebo 2013

2953077

Oprava: SQL Server vyvolá výjimku, pokud zpráva EsbExceptionDb databáze více než 100 znaků na BizTalk serveru

Obchodní nástroje a nástroje pro správu serveru BizTalk


Číslo článku KB

Popis

2629481

Oprava: Dotaz WMI vrací nesprávné výsledky, pokud se používá ID instance služby v BizTalk Server

Zpráva Runtime BizTalk Server, potrubí a sledování


BizTalk Server Orchestration motoru


Číslo článku KB

Popis

2689953

Oprava: Deklarace XML je odebrána při přijímání umístění, které používá BAM sledování a PassThruReceive potrubí v BizTalk Server 2010

2749592

Oprava: Pomalý výkon v případě produktu System Center Operations Manager sleduje počítače v serveru BizTalk Server

2903322

Oprava: Z webové služby WCF odesílání odpovědí zpět na nesprávné orchestration zdroj zprávy BizTalk po cestě

2909928

Oprava: BizTalk serveru dojde k chybě s kódem chyby 80131544 při instalaci rozhraní .NET Framework 4.5

2910813

Oprava: BizTalk WMI volá přestane reagovat při zatížení serveru BizTalk Server

2952667

Oprava: Nesprávné XML ověření Chyba při přidání BAM, sledování profilu na zprávu na portu příjmu

2952675

Oprava: Zpráva je pozastaveno, při použití profilu sledování v BizTalk Server 2013

3005268

IX: Zpráva je neplatná chyba nastane, pokud zpráva obsahuje záhlaví pole, které je více než 1 000 znaků dlouhý na serveru BizTalk Server

3019503

Oprava: Žádná chyba nebo varování při žádné sledování data jsou uložena v BAM v BizTalk Server

3047076

Oprava: Selhání spuštění potrubí při nasazení BAM sledování profilu na port odesílání nebo přijímání port BizTalk serveru

3049737

Oprava: Neplatná zpráva XML je pozastaveno, pokud použijete OOB PassThruReceive potrubí v BizTalk Server 2013 R2 nebo BizTalk Server 2013

3053569

Oprava: BizTalk používá jedinečné identifikátory GUID jako název aplikace v některých připojení SQL

3058787

Oprava: BAM sledování nefunguje podle očekávání pro zprávy, které odpovídají více kořenových schémata v BizTalk Server

3085850

Oprava: Žádné chyby při zpracování neplatná data XML pomocí XML disassembler a součásti validátoru XML v serveru BizTalk Server

Číslo článku KB

Popis

2936805

Oprava: "nelze vložit hodnotu NULL†¦" chybě dochází při použití sekvenční convoy v BizTalk Server 2013

BizTalk Server služby UDDI


Číslo článku KB

Popis

2884899

Oprava: Vypršel časový limit chyby při použití nástroje služby UDDI v BizTalk Server 2013

3087119

MS15-087: Popis aktualizace zabezpečení pro služby UDDI services na serveru BizTalk: 11. srpna 2015

Jak získat balíček kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2013

BizTalk Server použije poskytuje opravy a aktualizace, kumulativní aktualizace (CU) modelu. Každý kumulativní aktualizace obsahuje nové aktualizace a také všechny aktualizace zahrnuté v předchozí kumulativní aktualizace. Společnost Microsoft doporučuje testování a následným použitím nejnovější CU do všech prostředí BizTalk.

Všechny nové opravy jsou veřejně vydány v nadcházející kumulativní aktualizace. Samostatné opravy mohou být poskytnuty před další kumulativní aktualizace Pokud ohlášených potíží je velmi důležité, má dopad na významné obchodní a nemá řešení. Nejnovější vydání kumulativní aktualizace jako předpoklad vyžadují samostatné opravy (Pokud je poskytnuta).

Stažení softwaru

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

alternate text

Kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2013 nyní stáhnout.Datum vydání: 9. října 2015

Další informace o stažení Microsoft podporují soubory, naleznete v tématu Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online.

Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů, pomocí aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den vydání souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněné změny k ní.

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

PředpokladyChcete-li nainstalovat tento balíček kumulativní aktualizace, musíte mít BizTalk Server 2013 nainstalován.

Poznámka: Chcete-li použít odpovídající opravy hotfix pro následující součásti, musíte mít nainstalovány součásti:

  • Microsoft UDDI Services 3.0 (to je součástí na instalačním disku BizTalk Server 2013)

  • Microsoft BizTalk adaptéry pro podnikové aplikace (také známé jako BizTalk LOB adaptéry)

Pokud soubor Readme.txt je součástí tohoto balíčku kumulativní aktualizace, naleznete v souboru Readme.txt pro další informace o instalaci této aktualizace.

Důležité Balíček kumulativní aktualizace je jednotný balíček, který obsahuje (x86) 32bitové a 64bitové soubory (amd64/x64). Chcete-li nainstalovat aktualizaci správně, spusťte soubor Setup.exe. Nikdy nespouštějte jiné soubory, například soubory MSP přímo.

Požadavek na restartováníMusí restartování počítače po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace.

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Pro všechny podporované verze systému BizTalk Server 2013 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum a čas

Platforma

BAMAlerts.exe

3.10.344.2

51864

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.BTS_Administration_Logic.SQL.dll

3.10.344.2

12520

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

BTS_Administration_Logic.sql

577478

17/8/2015 10:25:30 ODP.

x86

BTS_Tracking_Logic.sql

330570

17/8/2015 10:25:36 ODP.

x86

BTSDBAccessor.dll

3.10.344.2

82080

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

BTSHTTPReceive.dll

3.10.344.2

183976

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

BTSMessageAgent.dll

3.10.344.2

718504

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

BTSMsgCore.dll

3.10.344.2

1257120

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

BTSPrcCntnr.dll

3.10.344.2

76960

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

BTSWMIProvider.dll

3.10.344.2

626344

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Configuration.exe

6.10.344.2

2468512

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.Biztalk.LogShipping_Destination_Logic.SQL.dll

3.10.344.2

12528

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

LogShipping_Destination_Logic.sql

165948

17/8/2015 10:25:30 ODP.

x86

Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll

3.10.344.2

752344

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll

3.10.344.2

4664024

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MBVConsole.exe

13.40.0.0

39584

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

MBVConsole.exe

13.40.0.0

39584

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Streaming.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.XPathReader.dll

3.10.344.2

84672

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MQSAgent.dll

3.10.344.2

187032

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MQSeries.dll

3.10.344.2

191128

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MQSeries.dll

3.10.344.2

191128

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.10.344.2

109248

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.10.344.2

109248

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.10.344.2

16608

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.10.344.2

16608

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll

3.10.344.2

92880

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.10.344.2

424656

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.10.344.2

424656

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.10.344.2

187096

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.10.344.2

187096

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.10.344.2

223960

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.10.344.2

223960

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll

3.10.344.2

457424

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.10.344.2

101064

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.10.344.2

101064

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll

3.10.344.2

1055448

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.10.344.2

4983496

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.10.344.2

4983496

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.10.344.2

92872

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.10.344.2

92872

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.10.344.2

346816

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.10.344.2

346816

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.10.344.2

404168

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.10.344.2

404168

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

207576

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

207576

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

142048

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

142048

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.10.344.2

584384

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.10.344.2

584384

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll

3.10.344.2

1182424

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll

3.10.344.2

1182424

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll

3.10.344.2

142080

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.10.344.2

97000

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.10.344.2

97000

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll

3.10.344.2

215776

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll

3.10.344.2

146112

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.10.344.2

297688

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.10.344.2

297688

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.10.344.2

297664

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.10.344.2

297664

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.10.344.2

297664

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.10.344.2

99544

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.10.344.2

99544

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

sshlib.dll

309912

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

sshmessages.dll

24224

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Streaming.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.10.344.2

68336

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.10.344.2

68336

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

MsgBoxViewer.exe

13.40.0.0

1454240

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll

3.10.344.2

88800

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll

3.10.344.2

88800

11/9/2015 7:38:41 PM

x86

Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll

3.10.344.2

338648

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MYHC.dll

5.0.0.0

230032

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MYHC.dll

5.0.0.0

230032

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

985784

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

985784

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

PartnerMgmt_Schema.sql

22816

17/8/2015 10:25:32 PM

x86

Microsoft.BizTalk.PartnerMgmt_Schema.SQL.dll

3.10.344.2

12504

9/11/2015 19:38:42: 00

x86

XLANGsCompiler.dll

3.10.344.2

1359528

11/9/2015 7:38:43 PM

x86

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.2.2.0

24080

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x86

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.2.2.0

24080

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x86

Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll

2.2.2.0

27128

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x86

Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll

2.2.2.0

27128

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x86Pro všechny podporované verze systému BizTalk Server 2013 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum a čas

Platforma

BAMAlerts.exe

3.10.344.2

51864

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.BTS_Administration_Logic.SQL.dll

3.10.344.2

12520

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

BTS_Administration_Logic.sql

577478

17/8/2015 10:25:30 ODP.

x64

BTS_Tracking_Logic.sql

330570

17/8/2015 10:25:36 ODP.

x64

BTSDBAccessor.dll

3.10.344.2

82080

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

BTSDBAccessor.dll

3.10.344.2

92320

11/9/2015 7:42:33 ODP.

x64

BTSHTTPReceive.dll

3.10.344.2

183976

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

BTSHTTPReceive.dll

3.10.344.2

225448

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

BTSMessageAgent.dll

3.10.344.2

718504

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

BTSMessageAgent.dll

3.10.344.2

1143976

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

BTSMsgCore.dll

3.10.344.2

1257120

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

BTSMsgCore.dll

3.10.344.2

1720992

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

BTSPrcCntnr.dll

3.10.344.2

76960

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

BTSPrcCntnr.dll

3.10.344.2

91808

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

BTSWMIProvider.dll

3.10.344.2

626344

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Configuration.exe

6.10.344.2

2468512

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.Biztalk.LogShipping_Destination_Logic.SQL.dll

3.10.344.2

12528

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

LogShipping_Destination_Logic.sql

165948

17/8/2015 10:25:30 ODP.

x64

Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll

3.10.344.2

752344

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll

3.10.344.2

4664024

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MBVConsole.exe

13.40.0.0

39584

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

MBVConsole.exe

13.40.0.0

39584

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Streaming.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.XPathReader.dll

3.10.344.2

84672

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MQSAgent.dll

3.10.344.2

187032

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MQSeries.dll

3.10.344.2

191128

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MQSeries.dll

3.10.344.2

191128

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.10.344.2

109248

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.10.344.2

109248

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.10.344.2

16608

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.10.344.2

15584

11/9/2015 7:42:33 ODP.

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.10.344.2

16608

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll

3.10.344.2

92880

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.10.344.2

424656

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.10.344.2

424656

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.10.344.2

187096

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.10.344.2

187096

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.10.344.2

223960

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.10.344.2

223960

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll

3.10.344.2

457424

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.10.344.2

101064

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.10.344.2

101064

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll

3.10.344.2

1055448

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.10.344.2

4983496

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.10.344.2

4983496

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.10.344.2

92872

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.10.344.2

92872

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.10.344.2

346816

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.10.344.2

346816

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.10.344.2

404168

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.10.344.2

404168

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

207576

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

207576

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

142048

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.10.344.2

142048

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.10.344.2

584384

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.10.344.2

584384

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll

3.10.344.2

1182424

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll

3.10.344.2

1182424

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll

3.10.344.2

142080

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.10.344.2

97000

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.10.344.2

97000

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll

3.10.344.2

215776

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll

3.10.344.2

146112

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.10.344.2

297688

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.10.344.2

297688

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.10.344.2

297664

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.10.344.2

297664

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.10.344.2

297664

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.10.344.2

99544

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.10.344.2

99544

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.10.344.2

116440

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.10.344.2

116440

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

sshlib.dll

309912

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

sshlib.dll

353944

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

sshmessages.dll

24224

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

sshmessages.dll

25760

11/9/2015 7:42:34 ODP.

x64

Microsoft.BizTalk.Streaming.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.10.344.2

51904

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.10.344.2

68336

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.10.344.2

68336

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

MsgBoxViewer.exe

13.40.0.0

1454240

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll

3.10.344.2

88800

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll

3.10.344.2

88800

11/9/2015 7:38:41 PM

x64

Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll

3.10.344.2

338648

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MYHC.dll

5.0.0.0

230032

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MYHC.dll

5.0.0.0

230032

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

985784

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

985784

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

PartnerMgmt_Schema.sql

22816

17/8/2015 10:25:32 PM

x64

Microsoft.BizTalk.PartnerMgmt_Schema.SQL.dll

3.10.344.2

12504

9/11/2015 19:38:42: 00

x64

Setup.exe

1.0.13.0

613008

11/9/2015 9:57:30 ODP.

x64

XLANGsCompiler.dll

3.10.344.2

1359528

11/9/2015 7:38:43 PM

x64

global.asax

9951

29/6/2015 12:16:50: 00

x64

frames.aspx

2581

10/8/2015 2:41:53 PM

x64

Microsoft.Practices.ESB.SSOManager.dll

2.2.2.0

26640

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x64

ESBConfigurationTool.exe

2.2.2.0

818184

19/8/2015 10:50:43 DOP.

x64

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.2.2.0

24080

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x64

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.2.2.0

24080

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x64

Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll

2.2.2.0

27128

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x64

Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll

2.2.2.0

27128

19/8/2015 10:34:12 DOP.

x64


Odkazy

Další informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server naleznete v tématu informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server.

Další informace o standardní terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×