Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Úvod

Kumulativní balíček oprav hotfix (Build 4.00.3558.02) je dostupný pro Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010. Tento balíček oprav hotfix zahrnuje všechny předchozí opravy hotfix, které jsou popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB):

978864 Balíček aktualizace 1 pro Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 20102028634 je kumulativní balíček oprav hotfix (Build 4.0.3547.2) dostupný pro Microsoft Forefront Identity Manager (fim) 2010Kumulativní oprava hotfix řeší také některé problémy a obsahuje funkce, které nebyly dříve zdokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base. Další informace o těchto problémech a funkcích najdete v části Další informace.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu hotfix použijte pouze u systémů, u kterých dochází k problému popsanému v tomto článku. Tato oprava hotfix může obsahovat další testování. Pokud vás tedy tento problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude obsahovat tuto opravu hotfix. Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava je k dispozici." Pokud se tento oddíl nezobrazuje, obraťte se na zákaznickou podporu Microsoftu na oddělení služeb zákazníkům a podpory. Poznámka Pokud se vyskytnou další problémy nebo pokud se vyžaduje řešení potíží, budete možná muset vytvořit samostatnou žádost o službu. Na další otázky a problémy podpory, které neopravňují tuto specifickou opravu hotfix, se budou vztahovat běžné poplatky za podporu. Úplný seznam telefonních čísel služeb pro zákazníky společnosti Microsoft a podpory pro vytvoření samostatného požadavku na službu najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka Formulář "oprava k dispozici v opravě hotfix" zobrazuje jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud svůj jazyk nevidíte, je to proto, že oprava hotfix není pro tento jazyk k dispozici.

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovaný Microsoft Forefront Identity Manager 2010.

Informace o restartování

Po instalaci této opravy hotfix není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy Hotfix

Tento kumulativní oprav hotfix nahrazuje následující kumulativní opravu hotfix:

2028634 Kumulativní balíček oprav hotfix (Build 4.0.3547.2) je dostupný pro Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Pokud chcete najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas .

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Fimaddinsextensionslp_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

4 358 144

09-Sep-2010

13:09

Fimaddinsextensionslp_x86_kb2272389.msp

Not Applicable

3 478 016

09-Sep-2010

12:48

Fimaddinsextensions_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

3 051 520

09-Sep-2010

13:09

Fimaddinsextensions_x86_kb2272389.msp

Not Applicable

2 570 240

09-Sep-2010

12:48

Fimcmbulkclient_x86_kb2272389.msp

Not Applicable

2 256 384

09-Sep-2010

12:48

Fimcmclient_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

5 793 280

09-Sep-2010

13:09

Fimcmclient_x86_kb2272389.msp

Not Applicable

5 127 680

09-Sep-2010

12:48

Fimcm_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

10 140 160

09-Sep-2010

13:09

Fimpcns_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

182 784

09-Sep-2010

13:09

Fimpcns_x86_kb2272389.msp

Not Applicable

142 848

09-Sep-2010

12:48

Fimservicelp_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

4 605 440

09-Sep-2010

13:09

Fimservice_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

16 491 008

09-Sep-2010

13:09

Fimsyncservice_x64_kb2272389.msp

Not Applicable

21 146 624

09-Sep-2010

13:09

Další informace

Opravené problémy související se správou certifikátů

Tento balíček oprav hotfix řeší následující problém:problém 1žádosti, které služba online Update odešle, nemohou aktualizovat atribut target v adresáři Active Directory v části Správa certifikátů produktu FIM 2010.

Opravené funkce a problémy související se správou přihlašovacích údajů

Tento balíček oprav hotfix řeší následující funkce a problémy:

Funkce

Funkce 1Průvodce registrací resetování hesla neumožňuje organizacím poskytnout odkaz na jejich datové zásady. Tato oprava hotfix přidá opravu, která poskytne funkci, pomocí které můžete vložit odkaz na datové zásady organizace a zobrazit tento odkaz v Průvodci registrací resetování hesla. Pokud chcete tuto funkci povolit, musíte po použití této opravy hotfix nastavit hodnotu registru PrivacyLink (REG_SZ). Tato oprava je dostupná v šablonách zásad skupiny správce identit 2010. Chcete-li získat šablony zásad skupiny, navštivte následující web služby Stažení softwaru:

Šablony zásad skupiny Microsoft Forefront Identity Manager 2010

Problematice

Problém 1Tato oprava hotfix umožňuje funkci automatické registrace resetování hesla. Pokud je povolená funkce mezipaměť registrace, budou se registrace uživatelů, kteří jsou registrováni k resetování hesla, pravidelně periodickě kontrolovat. Uživatelé, kteří nejsou registrováni, budou nadále vyzváni k registraci pro obnovení hesla při každém přihlášení do systému Windows.Problém 2V šablonách zásad skupiny je nastavení hodnot registru CacheInterval a MaxOffset nastaveno na REG_SZ. Tato oprava hotfix opraví typ na REG_DWORD. Tato oprava je dostupná v šablonách zásad skupiny správce identit 2010. Chcete-li získat šablony zásad skupiny, navštivte následující web služby Stažení softwaru:

Šablony zásad skupiny Microsoft Forefront Identity Manager 2010Problém 3Po obnovení služby IIS vrátí portál pro resetování hesla následující chybovou zprávu:

Došlo k neočekávané chybě.

Přidaná funkce, která se vztahuje k deklarativnímu zřizování

V tomto balíčku oprav hotfix je přidána následující funkce:funkce 1Tato oprava hotfix umožňuje synchronizačnímu pravidlu odchozí synchronizace použít obor, který bude obsahovat více než dva typy prostředků.

Opravený problém související s běžným uživatelským rozhraním

Tento balíček oprav hotfix řeší následující problém:Chyba 1když je více než sedm UocListViews v konfiguraci zobrazení jednoho ovládacího prvku (RCDC), bude UocListView vykreslen v zobrazení drátěného modelu, nikoli v grafickém zobrazení.

Opravené problémy a funkce související s modulem pro synchronizaci

Tento balíček oprav hotfix řeší následující funkce a problémy:

Prvky

Funkce 1Oprava hotfix zavádí nový klíč registru MinimalObjectLogging. Pokud se během spuštění objevila chyba, může to mít za to méně informací. Další informace o tomto klíči registru najdete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Klíče registru a nastavení konfiguračního souboru v produktu FIM 2010Funkce 2Tato oprava hotfix zapíše do protokolu událostí chybovou zprávu, když dojde při spuštění agenta pro správu k chybám přípravy.Funkce 3Agent pro správu může mít několik oddílů. Agent pro správu služby Active Directory může mít například několik oddílů, kde je každá doména v doménové struktuře oddíl. Pokud není vybraná možnost celý oddíl, všechny dříve importované objekty jsou v prostoru spojnice. Celý import na všech ostatních oddílech pak odebere všechny objekty, které jsou v nevybraném oddílu.

Problematice

Problém 1Ve výjimečných případech, kdy je koš na Windows serveru 2008 R2 povolený, se zobrazí kód chyby 0x80230309. Také se v agentu správy služby Active Directory zobrazí následující chybová zpráva:

Demage označuje operaci aktualizace nebo nahrazení. Ale obrázek neexistuje.

Problém 2Dotaz WMI na MIIS_RunHistory nevrátil žádný výsledek.Problém 3Rozšiřitelný Agent pro správu připojení (ECMA) má vlastnost CustomData, která se používá k uložení vodoznaku pro rozdíl. Když se v případě chyby v režimu ma vyskytne chyba exportu – přeimportovat, vodoznak se nepotvrdí. Oprava hotfix potvrdí vlastnost CustomData, i když dojde k chybě.Problém 4Když je poslední člen připraven do exportu, atribut s více hlavními atributy vygeneruje chybu "atribut nebyl nalezen." K této chybě dojde, když synchronizační modul spustí import, který namísto spuštění exportu přenáší nový člen.Problém 5Priorita atributu nefunguje podle očekávání s deklarativním zřizováním a Agent.Toí pro správu služeb FIM tento problém můžete vyřešit provedením jedné z následujících akcí:

  • Spusťte pouze úplnou synchronizaci agenta pro správu služby Active Directory (MA), který má vyšší prioritu než produkt FIM MA.

  • U odkazovaných objektů v systému Metaverse, které mají vyšší prioritu než produkt FIM MA, použijte pouze příkaz pro potvrzení náhledu.

Problém č. 6Pokud vytvoříte novou poštovní schránku pomocí metody CreateMailbox v ExchangeUtils, může se u atributu nTSecurityDescriptor objevit export-změna. Tato oprava hotfix opravuje normalizaci tohoto atributu.Problém 7Ve výjimečných případech může modul synchronizace selhat s atributem s více hlavními členy.Problém 8Když při zřizování skriptu změníte typ objektu, zobrazí se následující chybová zpráva:

V této komage je jiná třída ukotvení nebo primární objekt, která se zobrazuje na hologramu.

Problém 9Když spustíte MAs v neočekávaném pořadí a odeberete velmi posledního člena skupiny, zobrazí se chyba "0x80070057 (parametr je nesprávný)". na multidimenzionální atribut s více hodnotami, jako je člen skupiny.Problém 10Ve výjimečných případech může při synchronizaci rozdílu selhat synchronizační modul.

Vyřešené problémy související s modulem pracovních postupů

Problém 1Když změníte dynamické skupiny v produktu FIM 2010, změny se projeví až po delší dobu. Tato oprava hotfix zlepšuje výkon při provádění změn.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×