Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows.

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala nástroj Vyčištění registrace opravy. Chcete-li tento nástroj stáhnout, navštivte následující web společnosti Microsoft:


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=165592Poznámka: Chcete-li zobrazit informace o využití tohoto nástroje, do příkazového řádku zadejte text PatchRegCleanup /?.

Přehled

Instalační služba systému Windows používá registr pro záznam informací o aktualizacích instalovaných pro každý produkt využívající Instalační službu systému Windows. Tyto klíče registru pomáhají určit stav každé aktualizace: registrováno, použito, nahrazeno nebo zastaralé. Informace o nainstalovaných aktualizacích jsou uloženy v několika klíčích a hodnotách registru. Pokud se má produkt nacházet se stavu, v němž je možné jej opravit, aktualizovat nebo odinstalovat, je nezbytně nutné, aby byla data v těchto klíčích registru synchronizována. Nejsou-li data v těchto klíčích registru synchronizována, nelze na souboru MSI produktu provádět operace v režimu údržby.

Nástroj Vyčištění registrace opravy pomáhá vyřešit některé problémy, které souvisí s neplatnou nebo poškozenou registrací aktualizace. Tento nástroj umožňuje vrácení produktu do známého stavu, v němž lze znovu instalovat aktualizace.

Další informace

Instalační služba systému Windows ukládá informace o jednotlivých produktech používajících Instalační službu systému Windows do následujícího podklíče registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\<Squished GUID for Product> Identifikátor SQUID je interní reprezentací identifikátoru GUID, který představuje vlastnost produktového kódu v souboru MSI. Informace o aktualizacích, které jsou nainstalovány pro konkrétní produkt, jsou zaznamenány v následujícím podklíči Patches:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\<Squished GUID for Product>\Patches\ Informace o každé aktualizace jsou uvedeny v následujících dvou umístěních:

  • V rámci víceřetězcové hodnoty AllPatches. Zde je uveden identifikátor SQUID pro všechny aktualizace, bez ohledu na to, zda je daná aktualizace registrována, použita, nahrazena nebo zastaralá.

  • V podklíči v uzlu Patches, který je pojmenován za použití identifikátoru SQUID příslušné aktualizace. Tento podklíč obsahuje další podrobnosti o aktualizaci.

Platná registrace aktualizací vyžaduje, aby byly do víceřetězcové hodnoty AllPatches zahrnuty také všechny aktualizace, jejichž identifikátory SQUID jsou uvedeny v uzlu Patches a které představují registrované nebo použité aktualizace. Víceřetězcová hodnota AllPatches by dále neměla obsahovat identifikátory SQUID pro aktualizace, pro které nejsou v uzlu Patches uvedeny příslušné klíče registru.

Neodpovídají-li informace o registraci aktualizace očekávání, Instalační služba systému Windows nemůže u daného produktu provést žádné operace v režimu údržby.

Nástroj Vyčištění registrace oprav odstraňuje některé z těchto potíží tím, že z uzlu Patches odstraní všechny klíče registru, jimž neodpovídají žádné položky ve víceřetězcové hodnotě AllPatches.

Další informace o potížích s registrací aktualizací naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

971187Jak vyřešit problémy Instalační služby systému Windows s poškozením registrace softwarových aktualizací

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×