Použití čtečky obrazovky k aplikování tématu nebo přidání obrázků do formulářů a kvízů v Microsoft Forms

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

V aplikaci Microsoft Forms si můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky přizpůsobit formuláře a kvízy. Otestovali jsme ji s programy Předčítání a JAWS v aplikaci Microsoft Edge, ale bude pravděpodobně fungovat i s jinými čtečkami obrazovky a prohlížeči, pokud splňují obvyklé standardy a techniky přístupnosti. Seznámíte se s tím, jak můžete pomocí motivů, barev a obrázků oživit své formuláře a kvízy.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání motivu

Když použijete motiv, změní se pozadí a obrys formuláře nebo kvízu. Můžete vybrat některý z předdefinovaných obrázků či barev nebo můžete navrhnout vlastní motiv. Pokyny najdete v tématu Přidání přizpůsobeného motivu.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat motiv, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv. Potom stiskněte Enter. Otevře se nabídka s motivy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na požadovaný motiv, a stisknutím klávesy Enter ho vyberte a použijte.

 3. Nabídku opustíte stisknutím klávesy Esc.

Přidání přizpůsobeného motivu

V přizpůsobeném motivu můžete použít vlastní obrázek z počítače nebo OneDrive, případně můžete nahrát obrázek z internetu. Můžete také upravit barvy motivu. K přesnému definování požadovaného odstínu stačí použít hexadecimální hodnotu barvy.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat přizpůsobený motiv, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv. Potom stiskněte Enter. Otevře se nabídka s motivy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit motiv, a potom stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete nahrát obrázek motivu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát obrázek, a potom stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno pro výběr obrázku. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, stiskněte klávesu Enter. Potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Hledání, Upravit. Zadejte hledaná slova a stiskněte Enter. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete použít obrázek z počítače, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát, a potom stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít (Windows). Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom stiskněte Enter. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete definovat požadovanou barvu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit barvu, a potom stiskněte Enter. Zadejte hexadecimální kód požadované barvy. Například zadáním 7FFFD4 vyberete jablkově zelenou.

 6. Nabídku opustíte stisknutím klávesy Esc.

Přidání obrázku do názvu formuláře nebo kvízu

Do názvu formuláře nebo kvízu můžete přidat obrázek, například logo.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat obrázek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte Návrhář názvu formuláře, a potom stiskněte Enter.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit obrázek, a potom stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete nahrát obrázek k názvu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát obrázek, a stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno pro výběr obrázku. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, stiskněte klávesu Enter. Potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Hledání, Upravit. Zadejte hledaná slova a stiskněte Enter. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete použít obrázek z počítače, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát, a potom stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít (Windows). Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom stiskněte Enter. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Enter.

  Obrázek se přidá nalevo od názvu. Fokus se vrátí do formuláře nebo kvízu.

 5. Pokud chcete k obrázku přidat alternativní text, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Alternativní text pro čtečky obrazovky, a potom stiskněte Enter. Zadejte alternativní text. Textové pole zavřete jedním stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

Přidání obrázku do otázky ve formuláři nebo kvízu

Když u otázek ve formuláři nebo kvízu použijete obrázek, umožníte respondentům lépe pochopit kontext.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat obrázek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na příslušnou otázku, a potom stiskněte Enter.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit mediální soubor, a potom stiskněte Enter. Uslyšíte: Výběr mediálního souboru, Obrázek.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno pro výběr obrázku. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, stiskněte klávesu Enter. Potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Hledání, Upravit. Zadejte hledaná slova a stiskněte Enter. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete použít obrázek z počítače, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát, a potom stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít (Windows). Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom stiskněte Enter. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Enter.

  Obrázek se přidá napravo od otázky. Fokus se vrátí do formuláře nebo kvízu.

 5. Pokud chcete k obrázku přidat alternativní text, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Upravit, a potom stiskněte Enter. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Alternativní text pro čtečky obrazovky, a potom stiskněte Enter. Zadejte alternativní text. Textové pole zavřete jedním stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

V aplikaci Microsoft Forms si můžete pomocí klávesnice a integrované čtečky obrazovky VoiceOver pro macOS přizpůsobit v Safari formuláře a kvízy. Seznámíte se s tím, jak můžete pomocí motivů, barev a obrázků oživit své formuláře a kvízy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Přidání motivu

Když použijete motiv, změní se pozadí a obrys formuláře nebo kvízu. Můžete vybrat některý z předdefinovaných obrázků či barev nebo můžete navrhnout vlastní motiv. Pokyny najdete v tématu Přidání přizpůsobeného motivu.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat motiv, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv. Potom stiskněte Return. Otevře se nabídka s motivy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na požadovaný motiv, a stisknutím klávesy Return ho vyberte a použijte.

 3. Nabídku opustíte stisknutím klávesy Esc.

Přidání přizpůsobeného motivu

V přizpůsobeném motivu můžete použít vlastní obrázek z počítače nebo OneDrive, případně můžete nahrát obrázek z internetu. Můžete také upravit barvy motivu. K přesnému definování požadovaného odstínu stačí použít hexadecimální hodnotu barvy.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat přizpůsobený motiv, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv. Potom stiskněte Return. Otevře se nabídka s motivy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit motiv, a potom stiskněte Return.

 3. Pokud chcete nahrát obrázek motivu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát obrázek, a stiskněte klávesu Return. Otevře se okno pro výběr obrázku. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, stiskněte klávesu Return. Pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Hledání, upravit text. Zadejte hledaná slova a stiskněte Return. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom stiskněte Return.

  • Pokud chcete použít obrázek z počítače, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát, a potom stiskněte Return. Otevře se prohlížeč souborů masOS. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Return.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom stiskněte Return. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Return.

 5. Pokud chcete definovat požadovanou barvu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit barvu, a potom stiskněte Return. Zadejte hexadecimální kód požadované barvy. Například zadáním 7FFFD4 vyberete jablkově zelenou.

 6. Nabídku opustíte stisknutím klávesy Esc.

Přidání obrázku do názvu formuláře nebo kvízu

Do názvu formuláře nebo kvízu můžete přidat obrázek, například logo.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat obrázek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte Návrhář názvu formuláře, a potom stiskněte Return.

 2. Jednou stiskněte klávesu Tab a potom Return. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete hledat obrázek online, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Hledání, upravit text. Zadejte hledaná slova a stiskněte Return. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom stiskněte Return.

  • Pokud chcete použít obrázek z počítače, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát, a potom stiskněte Return. Otevře se prohlížeč souborů masOS. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Return.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom stiskněte Return. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Return.

  Obrázek se přidá nalevo od názvu. Fokus se vrátí do formuláře nebo kvízu.

 4. Pokud chcete k obrázku přidat alternativní text, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Alternativní text pro čtečky obrazovky, a potom stiskněte Return. Zadejte alternativní text. Textové pole zavřete jedním stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

Přidání obrázku do otázky ve formuláři nebo kvízu

Když u otázek ve formuláři nebo kvízu použijete obrázek, umožníte respondentům lépe pochopit kontext.

 1. Ve formuláři nebo kvízu, kam chcete přidat obrázek, stiskněte opakovaně klávesy Control + Option + Šipka vpravo, dokud se nedostanete na příslušnou otázku, a potom stiskněte Control + Option + Mezerník.

 2. Jednou stiskněte klávesu Tab a potom Return. Uslyšíte: Tlačítko Obrázek, Výběr mediálního souboru.

 3. Stiskněte klávesu Return. Otevře se okno pro výběr obrázku. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete hledat obrázek online, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Hledání, upravit text. Zadejte hledaná slova a stiskněte Return. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom stiskněte Return.

  • Pokud chcete použít obrázek z počítače, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát, a potom stiskněte Return. V systému macOS se otevře dialogové okno Otevřít. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Return.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom stiskněte Return. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte k požadovanému obrázku a stiskněte klávesu Return.

  Obrázek se přidá napravo od otázky. Fokus se vrátí do formuláře nebo kvízu.

 5. Pokud chcete k obrázku přidat alternativní text, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Upravit, a potom stiskněte Return. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Alternativní text pro čtečky obrazovky, a potom stiskněte Return. Zadejte alternativní text. Textové pole zavřete jedním stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

V aplikaci Microsoft Forms si můžete pomocí integrované čtečky obrazovky VoiceOver pro iOS v Safari přizpůsobit formuláře a kvízy. Seznámíte se s tím, jak můžete pomocí motivů, barev a obrázků oživit své formuláře a kvízy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Přidání motivu

Když použijete motiv, změní se pozadí a obrys formuláře nebo kvízu. Můžete vybrat některý z předdefinovaných obrázků či barev nebo můžete navrhnout vlastní motiv. Pokyny najdete v tématu Přidání přizpůsobeného motivu.

 1. Pokud do formuláře přidáváte motiv, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat motiv.

 3. Ve formuláři nebo kvízu opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka s motivy.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud se nedostanete na požadovaný motiv, a poklepáním na obrazovku ho vyberte a použijte.

 5. Pokud chcete nabídku motivů zavřít, přejeďte přes obrazovku tam a zpět dvěma prsty.

Přidání přizpůsobeného motivu

V přizpůsobeném motivu můžete použít vlastní obrázek ze služby OneDrive, případně můžete nahrát obrázek z internetu. Můžete také upravit barvy motivu. K přesnému definování požadovaného odstínu stačí použít hexadecimální hodnotu barvy.

 1. Pokud do formuláře přidáváte přizpůsobený motiv, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat přizpůsobený motiv.

 3. Ve formuláři nebo kvízu opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka s motivy.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit motiv, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete nahrát obrázek motivu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno pro výběr obrázku. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte Bing, Hledat a potom poklepejte na obrazovku. K napsání hledaného výrazu použijte klávesnici na obrazovce. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost Hotovo, a pak poklepáním na obrazovku spusťte hledání. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte Hledat, a poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte Přidat, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek z knihovny fotek na telefonu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahrát, a poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce knihovny fotek, a potom poklepejte na obrazovku. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete definovat požadovanou barvu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit barvu, a potom poklepejte na obrazovku. Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný hexadecimální kód barvy. Například zadáním 7FFFD4 vyberete jablkově zelenou.

 8. Pokud chcete nabídku motivů zavřít, přejeďte přes obrazovku tam a zpět dvěma prsty.

Přidání obrázku do názvu formuláře nebo kvízu

Do názvu formuláře nebo kvízu můžete přidat obrázek, například logo.

 1. Pokud do formuláře přidáváte obrázek k názvu, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat obrázek k názvu.

 3. Ve formuláři nebo kvízu potáhněte opakovaně prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název a možnost Návrhář názvu formuláře. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: Vložit obrázek.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte Bing, Hledat a potom poklepejte na obrazovku. K napsání hledaného výrazu použijte klávesnici na obrazovce. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost Hotovo, a pak poklepáním na obrazovku spusťte hledání. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte Hledat, a poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte Přidat, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek z knihovny fotek na telefonu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahrát, a poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce knihovny fotek, a potom poklepejte na obrazovku. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

Přidání obrázku do otázky ve formuláři nebo kvízu

Když u otázek ve formuláři nebo kvízu použijete obrázek, umožníte respondentům lépe pochopit kontext.

 1. Pokud chcete přidat obrázek k otázce ve formuláři nebo kvízu, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat obrázek.

 3. Ve formuláři nebo kvízu opakovaně potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou otázku, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: Tlačítko Obrázek. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na Hledání obrázku. Potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte Bing, Hledat a potom poklepejte na obrazovku. K napsání hledaného výrazu použijte klávesnici na obrazovce. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost Hotovo, a pak poklepáním na obrazovku spusťte hledání. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte Hledat, a poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte Přidat, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek z knihovny fotek na telefonu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahrát, a poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce knihovny fotek, a potom poklepejte na obrazovku. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  Obrázek se přidá napravo od otázky. Fokus se vrátí do formuláře nebo kvízu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

V aplikaci Microsoft Forms si můžete pomocí integrované čtečky obrazovky TalkBack pro Android přizpůsobit v Chromu formuláře a kvízy. Seznámíte se s tím, jak můžete pomocí motivů, barev a obrázků oživit své formuláře a kvízy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Přidání motivu

Když použijete motiv, změní se pozadí a obrys formuláře nebo kvízu. Můžete vybrat některý z předdefinovaných obrázků či barev nebo můžete navrhnout vlastní motiv. Pokyny najdete v tématu Přidání přizpůsobeného motivu.

 1. Pokud do formuláře přidáváte motiv, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat motiv.

 3. Ve formuláři nebo kvízu opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv nebo Návrhy motivů. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka s motivy.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud se nedostanete na požadovaný motiv, a poklepáním na obrazovku ho vyberte a použijte.

 5. Nabídku motivů zavřete potažením prstem dolů a doleva.

Přidání přizpůsobeného motivu

V přizpůsobeném motivu můžete použít vlastní obrázek ze služby OneDrive, případně můžete nahrát obrázek z internetu. Můžete také upravit barvy motivu. K přesnému definování požadovaného odstínu stačí použít hexadecimální hodnotu barvy.

 1. Pokud do formuláře přidáváte přizpůsobený motiv, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat přizpůsobený motiv.

 3. Ve formuláři nebo kvízu opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Motiv nebo Návrhy motivů. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka s motivy.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit motiv, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete nahrát obrázek motivu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nahrát obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno pro výběr obrázku. Uslyšíte: Vyhledávání obrázků.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Textové pole, Hledat, a potom poklepejte na obrazovku. K napsání hledaného výrazu použijte klávesnici na obrazovce. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost Hotovo, a pak poklepáním na obrazovku spusťte hledání. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hledat, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte Přidat, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek z knihovny fotek na telefonu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahrát, a poklepejte na obrazovku. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete definovat požadovanou barvu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přizpůsobit barvu, a potom poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný hexadecimální kód barvy. Například zadáním 7FFFD4 vyberete jablkově zelenou.

 8. Nabídku motivů zavřete potažením prstem dolů a doleva.

Přidání obrázku do názvu formuláře nebo kvízu

Do názvu formuláře nebo kvízu můžete přidat obrázek, například logo.

 1. Pokud do formuláře přidáváte obrázek k názvu, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat obrázek k názvu.

 3. Ve formuláři nebo kvízu potáhněte opakovaně prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název a možnost Návrhář názvu formuláře. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte položku Vložit obrázek.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Textové pole, Hledat, a potom poklepejte na obrazovku. K napsání hledaného výrazu použijte klávesnici na obrazovce. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost Hotovo, a pak poklepáním na obrazovku spusťte hledání. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hledat, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte Přidat, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek z knihovny fotek na telefonu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahrát, a poklepejte na obrazovku. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

Přidání obrázku do otázky ve formuláři nebo kvízu

Když u otázek ve formuláři nebo kvízu použijete obrázek, umožníte respondentům lépe pochopit kontext.

 1. Pokud přidáváte obrázek k otázce ve formuláři, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, do kterého chcete přidat obrázek.

 3. Ve formuláři nebo kvízu opakovaně potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou otázku, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Vložit mediální soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: Tlačítko Obrázek. Poklepejte na obrazovku.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat obrázek online, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na Hledání obrázku. Potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Textové pole, Hledat, a potom poklepejte na obrazovku. K napsání hledaného výrazu použijte klávesnici na obrazovce. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost Hotovo, a pak poklepáním na obrazovku spusťte hledání. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hledat, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte Přidat, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek z knihovny fotek na telefonu, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahrát, a poklepejte na obrazovku. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít obrázek ze služby OneDrive, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vaše složky OneDrive. Přejděte na požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku.

  Obrázek se přidá napravo od otázky. Fokus se vrátí do formuláře nebo kvízu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×