Související témata
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Používejte nástroje přístupnosti v Teams, abyste odstranili bariéry schůzek třídy a podpořili inkluzi

Připojení ke schůzce se čtečkou obrazovky

 1. Stiskněte Ctrl+4 a otevřete zobrazení Kalendáře  Tlačítko Schůzky .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nenajdete požadovanou schůzku, a pak stiskněte klávesu Enter. Tím se otevře zobrazení s podrobnostmi o schůzce.

 3. Znovu opakovaně stiskněte klávesu Tab , dokud neuslyšíte slova „Join meeting“ (Připojit se ke schůzce) a pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud nepotřebujete měnit video Ikona Video zapnuto  nebo zvuk Ikona Mikrofon zapnutý na panelu nástrojů schůzky Teams, stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete před připojením změnit video a zvuk, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Enable video“ (Povolit video) nebo „Enable microphone“ (Povolit mikrofon) a pak stiskněte Mezerník, abyste možnost vypnuli nebo zapnuli.

 6. Až vše nastavíte, připojte se ke schůzce stisknutím kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte „Join the meeting“ (Připojit se ke schůzce). Pak stiskněte Mezerník.

  Poznámka: Získejte další pokyny pro používání čtečky obrazovky pro výuku na dálku s Teams. 

Zapnutí živých titulků 

Titulky převádí diskuzi třídy na text, který se v reálném čase zobrazuje na obrazovce a který označí, kdo mluví. 

 1. Vyberte Další akce Tlačítko Další možnosti

 2. Zvolte Zapnout živé titulky.

 3. Pokud chcete živé titulky vypnout, vyberte Další akce  Tlačítko Další možnosti a zvolte Vypnout živé titulky.

  Tip: Všem řekněte, aby mluvili zřetelně a pomalu, aby byly titulky přesnější.

alternativní text

alternativní text

Zvednutí ruky a živé reakce

Virtuální zvednutí ruky a reakce pomocí emoji umožňují vám i vašim studentům vyjadřovat se neverbálně.

1. Klikněte na Zvednutí ruky Zvednutí ruky v ovládacích prvcích schůzky, abyste dali najevo, že máte otázku nebo chcete něco říct.

2. Zvolte emoji, které vyjádří pocit nebo odpověď.

alternativní text

Rozostření pozadí

Rozostřené pozadí soustředí pozornost na mluvčího a na to, co říká.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Další možnosti  Tlačítko Další možnosti.

 2. Zvolte Použít efekty pozadí Nastavení pozadí. 

 3. Vyberte Rozostřit, pak Náhled a klikněte na Použít a zapnout video

  Poznámka: Pokud chcete pozadí rozostřit před hodinou, připojte se ke schůzce. Na obrazovce, která se zobrazí před připojením, zapněte kameru. Vyberte Filtry pozadí > Rozostřit.

alternativní text

alternativní text

Vytvoření přepisu

Zapněte přepis, který můžete sdílet se studenty.  

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Další možnosti  Tlačítko Další možnosti.

 2. Vyberte Zahájit přepis.

 3. Až skončíte, vyberte Další akce Tlačítko Další možnosti a pak Zastavit přepis. Přepis schůzky se uloží na SharePoint.

alternativní text

Připojení ke schůzce se čtečkou obrazovky

 1. Stiskněte Ctrl+4 a otevřete zobrazení Kalendáře  Tlačítko Schůzky .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nenajdete požadovanou schůzku, a pak stiskněte klávesu Enter. Tím se otevře zobrazení s podrobnostmi o schůzce.

 3. Znovu opakovaně stiskněte klávesu Tab , dokud neuslyšíte slova „Join meeting“ (Připojit se ke schůzce) a pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud nepotřebujete měnit video Ikona Video zapnuto  nebo zvuk Ikona Mikrofon zapnutý na panelu nástrojů schůzky Teams, stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete před připojením změnit video a zvuk, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Enable video“ (Povolit video) nebo „Enable microphone“ (Povolit mikrofon) a pak stiskněte Mezerník, abyste možnost vypnuli nebo zapnuli.

 6. Až vše nastavíte, připojte se ke schůzce stisknutím kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte „Join the meeting“ (Připojit se ke schůzce). Pak stiskněte Mezerník.

  Poznámka: Získejte další pokyny pro používání čtečky obrazovky během virtuálních hodin.

Zapnutí živých titulků 

Titulky převádí diskuzi třídy na text, který se v reálném čase zobrazuje na obrazovce a který označí, kdo mluví. 

 1. Vyberte Další akce Tlačítko Další možnosti

 2. Zvolte Zapnout živé titulky.

 3. Pokud chcete živé titulky vypnout, vyberte Další akce  Tlačítko Další možnosti a zvolte Vypnout živé titulky.

  Tip: Všem řekněte, aby mluvili zřetelně a pomalu, aby byly titulky přesnější.

alternativní text

alternativní text

Zvednutí ruky a živé reakce

Virtuální zvednutí ruky a reakce pomocí emoji umožňují vám i vašim studentům vyjadřovat se neverbálně.

1. Klikněte na Zvednutí ruky Zvednutí ruky v ovládacích prvcích schůzky, abyste dali najevo, že máte otázku nebo chcete něco říct.

2. Zvolte emoji, které vyjádří pocit nebo odpověď.

alternativní text

Rozostření pozadí

Rozostřené pozadí soustředí pozornost na mluvčího a na to, co říká.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Další možnosti  Tlačítko Další možnosti.

 2. Zvolte Použít efekty pozadí Nastavení pozadí. 

 3. Vyberte Rozostřit, pak Náhled a Použít a zapnout video

  Poznámka: Pokud chcete pozadí rozostřit před začátkem hodiny, připojte se ke schůzce. Na obrazovce, která se zobrazí před připojením, zapněte kameru. Vyberte Filtry pozadí > Rozostřit.

alternativní text

alternativní text

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×