Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek uvádí typy multimediálních souborů podporované Windows Media Player 12. (Jak určit vaši verzi Windows Media Player).

Poznámka:  Další formáty souborů mohou být podporovány, pokud do Windows nainstalujete nové kodeky. Další informace naleznete v tématu Kodeky: nejčastější dotazy.

 • Formáty Windows Media (ASF, WMA, WMV a VM)

 • Windows Media Metafiles (.asx, .wax, .wvx, .wmx, wpl)

 • Formát DVR-MS (Microsoft Digital Video Recording)

 • Formát WMD (Windows Media Download Package)

 • Formát AVI (Audio Visual Interleave)

 • Formáty MPG, MPEG, M1V, MP2, MP3, MPA, MPE, M3U

 • Formáty MID, MIDI a RMI (Musical Instrument Digital Interface)

 • Formáty AIF, AIFC a AIFF (Audio Interchange File Format)

 • Formáty AU a SND (Sun Microsystems a NeXT)

 • Formát WAV (Audio for Windows)

 • Formát CDA (CD Audio Track)

 • Formát IVF (Indeo Video Technology)

 • Formáty WMZ a WMS (vzhledy programu Windows Media Player)

 • Soubor videa QuickTime (MOV)

 • Zvukový soubor MP4 (M4A)

 • Soubor videa MP4 (MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP, 3GPP)

 • Formát Windows Audio (AAC, ADT, ADTS)

 • Soubor videa MPEG-2 TS (M2TS)

 • Formát FLAC (Free Lossless Audio Codec)

Podrobné informace o podporovaných typech souborů

 

Pokročilý systémový formát (.asf) Formát souboru ASF je preferovaným formátem souboru Windows Media. Pomocí programu Windows Media Player můžete přehrávat (pokud jsou v počítači nainstalované odpovídající kodeky) zvukový obsah i video, které mohou být zkomprimovány celou řadou kodeků a uloženy v souboru ASF. Navíc můžete prostřednictvím služby Windows Media Services vytvořit datové proudy zvukového obsahu a videa nebo můžete z tohoto obsahu vytvořit balíček pomocí nástroje Windows Media Rights Manager.

Formát ASF představuje rozšiřitelný formát souboru pro ukládání synchronizovaných multimediálních dat. Podporuje přenos dat prostřednictvím řady sítí a protokolů. Je také vhodný pro místní přehrávání. Formát ASF podporuje zdokonalené multimediální funkce, například rozšiřitelné typy médií, stahování součástí, škálovatelné typy médií, nastavení priorit datových proudů autorem, podpora více jazyků a rozšířené bibliografické funkce, mezi které patří správa obsahu a dokumentů.

Soubory ASF, které obsahují zvuk a jsou komprimovány pomocí kodeku WMA (Windows Media Audio), používají obvykle příponu WMA. Soubory ASF, které obsahují zvuk, video nebo obojí a jsou komprimovány pomocí kodeku WMA a WMV (Windows Media Video), používají analogicky příponu WMV. Obsah komprimovaný kterýmkoli jiným kodekem používá obecnou příponu ASF. Další informace o formátu ASF naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Pokročilý systémový formát (ASF) souborů

Formát WMA (Windows Media Audio) Soubory s příponou WMA jsou soubory ve formátu ASF, které obsahují zvuk komprimovaný kodekem WMA. Díky použití samostatné přípony mohou uživatelé do počítače nainstalovat různé přehrávače a příponu WMA přidružit jen k těm, pomocí kterých se budou přehrávat zdroje obsahující jen zvuk.

Formáty WMV a VM (Windows Media Video) Soubory WMV jsou soubory formátu ASF, které obsahují video, zvuk nebo obojí, přičemž je tento obsah komprimovaný kodeky WMA a WMV. Díky použití samostatné přípony mohou uživatelé do počítače nainstalovat různé přehrávače a příponu WMA přidružit jen k těm, pomocí kterých se budou přehrávat zdroje zvuku a videa.

 

Formát ASX (Advanced Stream Redirector) Soubory ve formátu ASX (označované také jako metasoubory Windows Media) jsou textové soubory, které poskytují informace o datovém proudu souboru a jeho prezentaci. Soubory ASX zajišťují více úloh než pouhé definování seznamů stop, které programu Windows Media Player poskytují informace o způsobu prezentace konkrétních mediálních položek v seznamu.

Mediální metasoubory systému Windows jsou založeny na syntaxi formátu XML a mohou být kódovány ve formátu ANSI nebo UNICODE (UTF-8). Soubory jsou tvořeny různými prvky a s nimi spojenými značkami a atributy. Každý prvek obsažený v mediálním metasouboru systému Windows definuje určité nastavení nebo činnost programu Windows Media Player.

Soubory ASX mohou odkazovat na libovolný typ mediálního souboru, který program Windows Media Player rozpozná a podporuje.


Další informace o metasouborech Windows Media naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Windows Media Metafiles 

Formát WAX (Windows Media Audio Redirector) Soubory WAX jsou metasoubory Windows Media, které odkazují na soubory WMA.

Formát WVX (Windows Media Video Redirector) Soubory WVX jsou metasoubory Windows Media, které odkazují na soubory ve formátu WMV.

Formát WMX (Windows Media Redirector) Verze programu Windows Media Player, které podporují tento typ souborů: Soubory WMX jsou metasoubory Windows Media, které odkazují na soubory ve formátu WMA, WMV nebo na soubory v obou formátech.

Formát WPL (Windows Media Player Playlist) Soubory WPL jsou seznamy stop na straně klienta vytvořené v proprietárním formátu. Společnost Microsoft tento formát poprvé představila v programu Windows Media Player 9 Series. Ve formátu WPL je možné vytvářet dynamické seznamy stop, což ve formátech ASX a M3U možné není. Formát WPL je v programu Windows Media Player 9 Series využíván funkcí automatického seznamu stop. Jedná se o výchozí formát souborů pro ukládání seznamů stop v programu Windows Media Player 9 Series.

 

Společnost Microsoft zavedla v aplikaci Microsoft Windows XP Media Center Edition nový formát DVR-MS pro ukládání zaznamenaného televizního obsahu. Stejně jako soubory ASF umožňují zdokonalené soubory DVR-MS použití hlavních funkcí osobního videorekordéru, a to včetně posunu času, pozastavení živého přenosu nebo současné nahrávání a přehrávání. Soubory DVR-MS obsahují video kódované jako datový proud videa ve formátu MPEG-2 a zvuk kódovaný jako datový proud zvuku ve formátu MPEG-1 Layer II.

Chcete-li v počítači se systémem Windows XP přehrát nechráněné soubory ve formátu DVR-MS, je třeba nainstalovat následující softwarové a hardwarové součásti:

 • aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo novější,

 • aktualizaci popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  810243 Podpora přehrávání souborů zaznamenaných v Windows XP Media Center Edition pomocí rozhraní DirectShow
   

 • dekodér DVD kompatibilní se systémem Windows XP.

Další informace o souborech formátu DVR-MS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Informace o formátu souboru dvr-ms

 

Balíčky ve formátu WMD spojují ohraničení vzhledu, informace o seznamu stop a multimediální obsah programu Windows Media Player do jediného souboru ke stažení s příponou WMD. Balíček WMD může obsahovat celé album videoklipů, a to včetně inzerce v podobě reklamní grafiky nebo odkazů na web prodejce hudby online.

Chcete-li z webu stáhnout balíček WMD, klepněte na jeho odkaz. Když je balíček stažen do počítače, Windows Media Player automaticky extrahuje soubory obsažené v balíčku, přidá seznamy skladeb v balíčku, přidá obsah do knihovny médií, zobrazí skin okraje v
Podokno Nyní se přehrává aplikace Windows Media Player (v plném režimu) a pak přehraje první položku v seznamu skladeb. Další informace o souborech ve formátu WMD naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Vytvoření balíčku pro stahování Windows Media (nedostupné)

 

Formát AVI je zvláštním případem formátu RIFF (Resource Interchange File Format). Formát AVI definovala společnost Microsoft. Jedná se o nejběžnější formát dat zvuku a videa v počítači.

Zvukový obsah i video komprimované celou řadou kodeků a uložené v souboru AVI je možné přehrát v programu Windows Media Player, pokud jsou do počítače nainstalovány odpovídající kodeky. Některé videokodeky, které se často používají v souborech AVI:

 • Kodek DivX

  Další informace naleznete na webu DivX:

  DivX

 • Kodek Cinepak

  Další informace naleznete na webu Cinepak:

  Cinepak

 • Kodek Indeo

  Další informace naleznete na webu společnosti Ligos:

  Ligos Corporation 

 • Kodek DV

 • Kodek MJPEG

 • Nekomprimované kodeky RGB a YUY2

Některé zvukové kodeky, které se často používají u souborů AVI:

 • Kodek MP3

 • Kodek MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code)

 • Nekomprimovaný kodek PCM (Pulse Code Modulation)

 

The Moving Picture Experts Group vytvoří standardy Moving Picture Experts Group (MPEG). Jedná se o sadu vyvíjejících se standardů pro kompresi videa a zvuku.

MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v) Tento standard umožňuje kódování progresivního videa při přenosové rychlosti přibližně 1,5 milionu bitů za sekundu (b/s). Tento formát byl vyvinut speciálně pro média Video-CD a CD-i. Standard MPEG-1 je nejčastěji používán k vytvoření videa s rozlišením 352×240 pixelů při 30 snímcích za sekundu (snímků/s). Video zaznamenané v tomto standardu má o něco nižší kvalitu než běžné video zaznamenané videorekordérem.

Soubory s příponou M1V obvykle představují základní datové proudy formátu MPEG-1, které obsahují pouze video. Soubory s příponou MPG nebo MPEG jsou většinou systémovými datovými proudy, které obsahují video kódované ve formátu MPEG-1 a zvuk kódovaný ve formátu MPEG-1 Layer II (MP2).

Přípony MPG a MPEG však nejsou využívány výlučně systémovými datovými proudy MPEG-1. Často je používají také programové datové proudy ve formátu MPEG-2, které ale obsahují video kódované ve formátu MPEG-2. Vzhledem k tomu, že operační systém Microsoft Windows obsahuje pouze dekodér videa MPEG-1, není možné v programu Windows Media Player přehrávat programové datové proudy ve formátu MPEG-2 bez instalace doplňkového dekodéru videa MPEG-2 (Bývá označován také jako balíček dekodéru DVD.). Další informace o zakoupení balíčků dekodérů DVD získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Soubory ke stažení pro systém Windows

Formát MP3 (MPEG Audio Layer III) Tento standard je také odvozen ze starších verzí standardu MPEG. Jedná se o technologii komprese zvuku, která je součástí specifikací MPEG-1 a MPEG-2. Fraunhoferův institut vyvinul MP3 v Německu v roce 1991. MP3 využívá perceptuální zvukové kódování ke kompresi zvuku ve formátu CD s téměř stejnou věrností.

Formát MP2 a MPA (MPEG Audio Layer II) Formát MPEG Audio Layer II představuje standard kódování zvuku, který byl původně vyvinut jako součást specifikace MPEG-1, ale později byl aktualizován pro specifikaci MPEG-2.

Formát M3U (.m3u) Soubor ve formátu M3U je seznam stop ve formě metasouboru, který odkazuje na soubory ve formátu MP3 a poskytuje další metadata o položkách v seznamu stop.

 

Formát MIDI představuje standardní protokol pro výměnu hudebních informací mezi hudebními nástroji, syntetizátory a počítači. Tento standard definuje kódy pro hudební události, mezi které patří začátek trvání noty, tón, délka, hlasitost a hudební atributy (například vibrato). Zároveň definuje kódy pro různá tlačítka, číselníky a ovládání pedálů používané u syntetizátorů.

 

Formát zvukových souborů AIFF byl vyvinut společností Apple Computer. Používá se k ukládání záznamů zvuku a informací o hudebních nástrojích ve vysoké kvalitě.

 

Soubory ve formátu AU (Unix Audio) jsou zvukové soubory vytvořené systémem UNIX.

Soubor ve formátu SND představuje výměnný zvukový formát používaný v počítačích společností Sun, NeXt a Silicon Graphics. Soubor obvykle obsahuje nezpracovaná zvuková data doplněná textovým identifikátorem.

 

Systém Windows ukládá do souboru formátu WAV zvuky jako časový průběh zvukové vlny. Jedna minuta zvuku kódovaná kodekem PCM může vyžadovat jen 644 kB, ale i 27 MB volného místa. Velikost požadovaného místa závisí na vzorkovací frekvenci, typu zvuku (mono nebo stereo) a počtu bitů použitých k záznamu nahrávky.

Podobně jako formáty AVI a ASF představuje formát WAV pouze kontejnerový soubor. Zvukový obsah komprimovaný celou řadou kodeků a uložený v souboru WAV je možné přehrát v programu Windows Media Player, pokud jsou do počítače nainstalovány odpovídající kodeky. Mezi nejběžnější zvukové kodeky používané pro soubory WAV patří kodek MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation) a nekomprimovaný kodek PCM (Pulse Code Modulation).

 

Ve formátu CDA jsou uložené zvukové soubory na disku CD-ROM. Soubory s příponou CDA lze přehrávat pouze z disku CD-ROM. Z tohoto důvodu nemůže tento článek obsahovat ukázkový soubor, který byste si mohli přehrát. Pokud chcete otestovat přehrávání souborů CDA, přehrajte jiný soubor CDA z disku CD-ROM nebo přehrajte některý ze souborů tohoto formátu z jiného disku CD-ROM. Soubory ve formátu CDA představují zvukové stopy disku CD-ROM a neobsahují vlastní informace o PCM (Pulse Code Modulation). Soubor ve formátu CDA není možné přehrát, jestliže jej zkopírujete z disku CD-ROM na pevný disk.

 

Soubory ve formátu IVF jsou videosoubory kódované pomocí kodeku Indeo společnosti Ligos Corporation. Standardy kodeku Indeo se mohou často měnit. Chcete-li přehrávat soubory kódované tímto kodekem, přesvědčte se, zda jste nainstalovali nejnovější balíček kodeku Indeo. Pokud chcete ověřit, zda používáte nejnovější balíček kodeku Indeo, obraťte se na společnost Ligos Corporation. Za tímto účelem navštivte web společnosti Ligos:

Ligos Corporation Chcete-li přehrát soubor ve formátu IVF, stáhněte jej nejprve na pevný disk. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na .ivf soubor a poté klikněte
  Uložit cíl jako.

 2. Zadejte umístění na pevném disku, do kterého chcete soubor uložit.

 3. Poklepejte na soubor uložený na pevném disku a přehrajte jej.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

281919 „Nespecifikovaná chyba" při přehrávání souboru ve formátu IVF Indeo Video Format
 

 

Soubor definice vzhledu WMS je textový dokument XML, který definuje prvky obsažené ve vzhledu, jejich vztah a funkci. Program pro tvorbu skriptů vytvoří soubor WMS definující vzhled a všechny související soubory skriptu JScript (formát JS), které obsahují grafické prvky a dodatečné funkce vzhledu.

Soubor ve formátu WMZ představuje komprimovaný archiv typu ZIP, který obsahuje soubor definice vzhledu pro program Windows Media Player a s ním související soubory JS a příslušné grafické soubory.

 

Společnost Apple Computer vyvinula formát souborů QuickTime pro tvorbu, úpravy, publikování a zobrazování multimediálních souborů. Soubory ve formátu QuickTime mohou obsahovat video, animace, grafiku, obsah 3D a prvky virtuální reality. V programu Windows Media Player je možné přehrát pouze soubory formátu QuickTime verze 2.0 nebo nižší. Vyšší verze formátu QuickTime vyžadují speciální přehrávač Apple QuickTime Player. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Apple:

Podpora QuickTime Player

 

.m4a (pouze zvuk) je často komprimovaný pomocí kódování AAC (lossy), ale může být také ve formátu Apple Lossless.

 

Formát MPEG-4 představuje specifikaci ISO (International Standards Organization), která umožňuje pokrýt mnoho aspektů multimediálních prezentací, včetně komprese, tvorby a distribuce obsahu. Přestože komprese videa a definice kontejnerového souboru jsou dvě odlišné a vzájemně nezávislé entity specifikace MPEG-4, pokládá je nesprávně mnoho uživatelů za zaměnitelné. Je možné implementovat pouze části specifikace MPEG-4 a stále zůstat kompatibilní se standardem.

Formát souborů MPEG-4 definovaný specifikací MPEG-4 zahrnuje video kódované ve formátu MPEG-4 a zvuk kódovaný ve formátu AAC (Advanced Audio Coding). Obvykle se pro něj používá přípona MP4. Program Windows Media Player nepodporuje přehrávání souborů ve formátu MP4. Mediální soubory MP4 je možné v programu Windows Media Player přehrát pouze v případě, že nainstalujete balíčky dekodérů MPEG-4 kompatibilní se službou DirectShow. Mezi balíčky dekodérů MPEG-4 kompatibilní se službou DirectShow patří programy Ligos LSX-MPEG Player a EnvivioTV.

Další informace o programu Ligos LSX-MPEG Player naleznete na následujícím webu společnosti Ligos:

Ligos Corporation Další informace o programu EnvivioTV naleznete na následujícím webu společnosti Envivio:

Portfolio Ericsson Společnost Microsoft se rozhodla implementovat část standardu MPEG-4 pro kompresi videa. V současné době vyvinula následující videokodeky založené na standardu MPEG-4:

 • Microsoft MPEG-4 verze 1,

 • Microsoft MPEG-4 verze 2,

 • Microsoft MPEG-4 verze 3,

 • ISO MPEG-4 verze 1.

Pomocí nástrojů Windows Media a programu Windows Media Encoder je možné zakódovat video ve formátu MPEG-4 a uložit jej do kontejnerového souboru ASF. Tyto soubory je pak možné přehrávat v programu Windows Media Player. Další informace o společnosti Microsoft a podpoře formátu MPEG-4 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Získat Windows Media Player .m4v je formát souboru videa vyvinutý společností Apple a velmi blízký formátu MP4. Rozdíly spočívají ve volitelné ochraně před kopírováním DRM a ve zpracování zvuku AC3 (Dolby Digital), který není pro kontejner MP4 standardizován.

Soubor .mp4v je video soubor formátu MPEG-4.

.3gp (formát souboru 3GPP) je formát multimediálního kontejneru definovaný projektem 3GPP (Third Generation Partnership Project) pro multimediální služby 3G UMTS. Je využíván v mobilních telefonech 3G, ale lze jej přehrávat i v některých telefonech 2G a 4G.

.3g2 (formát souboru 3GPP2) je formát multimediálního kontejneru definovaný projektem 3GPP2 pro multimediální služby 3G CDMA2000. Je velmi podobný formátu souborů 3GP, ale v porovnání s ním nabízí určitá rozšíření a také omezení.

Typ .3gp2 souboru je primárně přidružen k '3GPP2' .

 

Advanced Audio Coding (.aac) je standardizované schéma kódování digitálního zvuku se ztrátovou kompresí. Formát AAC je navržen jako pokračovatel formátu MP3 a při podobných přenosových rychlostech obecně dosahuje lepší kvality zvuku než MP3.

Audio Data Transport Stream (.adts) se používá, pokud se data datového proudu přenášená v datovém proudu MPEG-2 skládají z řady rámců, přičemž každý snímek má záhlaví, za kterým následují zvuková data AAC.

 

.m2ts je přípona názvů používaná pro soubor kontejneru Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) formátu MPEG-2 Transport Stream (M2TS). Slouží k multiplexování zvuku, videa a dalších streamů. Je založen na kontejneru MPEG-2 Transport Stream. Tento formát se běžně používá pro video HD na discích Blu-ray a AVCHD.

Další informace

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×