Vytváření a správa skupinových místností během schůzek třídy

Vytváření a správa skupinových místností během schůzek třídy

Pomocí skupinových místností můžete studenty během schůzek třídy rozdělit do menších skupin. Místnosti můžete během výuky otevírat a zavírat víckrát nebo můžete účastníky přesouvat mezi místnostmi. Skupinové místnosti můžou vytvářet a spravovat jen organizátoři schůzek, kteří používají desktopové verze aplikace Teams (Windows nebo Mac).

Poznámky: 

Než začnete, ujistěte se, že máte desktopovou aplikaci.

Schůzky můžete vytvářet v libovolné verzi Teams, ale k vytvoření skupinových místností pro studenty budete potřebovat Teams pro Windows nebo Mac. Studenti se můžou připojit z libovolné verze aplikace Teams.

Potom naplánujte schůzku nebo zahajte schůzku okamžitě.

 1. Vyberte Kalendář Tlačítko Schůzky > + Nová schůzka. Skupinové místnosti může vytvářet a spravovat jen organizátor schůzky. 

 2. Vyberte kanál pro schůzku nebo přidejte studenty z vaší třídy jako účastníky.

  Upozorňujeme, že všechny možnosti schůzky, které vyberete před schůzkou nebo během schůzky, se budou vztahovat i na schůzky s místnostmi s přestávkou. Další informace o možnostech schůzky

Důležité informace: Skupinové místnosti momentálně nepodporují následující funkce:

 • Používání funkce Okamžitá schůzka z konverzace kanálu

 • Zavolat

 • Kopírovat odkaz na schůzku

 • Přidání hosta do schůzky nebo do chatu ve schůzce

Vyberte +Nová schůzka.

Pojmenujte schůzku.

Vytváření skupinových místností 

 1. Připojte se ke své naplánované schůzce a počkejte, až se připojí i studenti. Vaše schůzka se otevře v samostatném okně.

  Důležité informace: Jestliže chcete vytvářet skupinové místnosti, zajistěte, abyste se ke schůzce připojili z desktopové aplikace Teams (Windows nebo Mac).

 2. Až se studenti připojí a vy se rozhodnete je rozdělit, vyberte z ovládacích prvků schůzky možnost Skupinové místnosti.

 3. Z rozevírací nabídky si vyberte, kolik místností chcete vytvořit.

 4. Vyberte si, jestli chcete nechat aplikaci Teams, aby studenty rozdělila do místností Automaticky, nebo jestli je chcete do místností sami rozdělit Manuálně.

 5. Vyberte Vytvořit místnosti.

Ikona skupinových místností

Vyberte počet místností

Rozdělení účastníků do místností

Pokud vyberete možnost Automaticky, budou účastníci rovnou přiřazeni do různých skupinových místností.

Jak přidat účastníky do místností manuálně:

 1. Vyberte Přiřadit účastníky.

 2. Zvolte studenty, kteří budou zařazeni do stejné skupinové místnosti, tak, že zaškrtnete políčka u jejich jmen.

 3. Vyberte Přiřadit a pak vyberte místnost pro tyto studenty.

 4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude každý ze třídy přiřazený do místnosti.

Poznámka: Pokud se jedná o opakovanou schůzku třídy, budou pro další schůzku k dispozici stejné místnosti a zadání místností.

Vyberte lidi, které chcete přiřadit k místnosti

Vyberte místnost pro účastníky

Přejmenování místností

Zadejte pro skupinové místnosti takové názvy, aby odpovídaly malým skupinám studentů nebo konkrétním projektům.

 1. Vedle místnosti vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti a pak Přejmenovat místnost.

 2. Zadejte nový název místnosti a vyberte Přejmenovat místnost.

Přejmenujte místnost

Nastavení časového limitu pro relaci přerušení

Udržujte si hodinu v plánu a mějte na paměti, kolik času jim zbývá nastavením časovače. Tím se časovač zviditelní v každé místnosti, ve které se nacházíte. Až čas nastane, breakout rooms se automaticky zavře a vaši studenti se vrátí na hlavní schůzku třídy. 

 1. V horní Tlačítko Další možnosti podokna Breakout rooms (Místnosti) vyberte More options (Další možnosti) a pak Rooms settings (Nastavení místností).

 2. Vyberte Nastavit časový limit apak vyberte šipku dolů a zvolte délku relace.

 3. Až budete hotovi, vyberte Nastavení a vraťte se do podokna Breakout rooms .)

Výběr nastavení místnosti

Nastavení časovače pro breakout místnosti

Spuštění skupinových místností

Jak spustit jednotlivé místnosti:

 • Vedle místnosti vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti a pak Otevřít místnost.

Jak spustit všechny místnosti naráz:

 • Vyberte Spustit místnost.

Když se stav místností změní na Otevřeno, znamená to, že se úspěšně otevřely.

Vyberte položku Otevřít místnosti

Otevřená skupinová místnost

Připojení ke skupinové místnosti

Když se chcete připojit k místnosti a zkontrolovat, jak práce probíhá:

 1. Vedle místnosti vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti a pak Připojit se do místnosti.

 2. Až budete chtít ze skupinové místnosti odejít, abyste se vrátili do hlavní schůzky, vyberte možnost pro návrat.

Odeslání oznámení do skupinových místností

Jakmile skupinové místnosti spustíte, můžete do nich posílat oznámení o zbývajícím čase nebo různé výzvy.

 1. Vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti > Odeslat oznámení.

 2. Zadejte text svého oznámení a vyberte Odeslat.

 3. Studenti dostanou do chatu ve schůzce upozornění, aby se podívali na vaše oznámení.


Vyberte položku Provést oznámení

Přesunutí studentů do různých místností

Účastníky můžete do jiných skupinových místností přesunout jen jednotlivě.

Jak přesouvat účastníky jednotlivě:

 1. Rozbalte seznam účastníků v rámci libovolné skupinové místnosti.

 2. Najeďte na jméno studenta a vyberte zaškrtávací políčko, které se objeví.

 3. Vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti a pak vyberte skupinovou místnost, kam chcete studenta přesunout.

Vyberte místnost pro přesun účastníků

Chatování s účastníky ve skupinové místnosti

Každá skupinová místnost má k dispozici svůj vlastní chat. Vy i studenti k němu budete moct přejít přes seznam chatů nebo přes možnost Chat Tlačítko Otevřít chat přímo ve skupinové místnosti (podobně jako na běžných schůzkách).

 • Studenti budou do chatu ve skupinové místnosti přidáni, až se místnost spustí. Až se místnost zavře, z chatu se odeberou.

 • Vy budete mít přístup k chatům ve všech skupinových místnostech.

 • I po zavření skupinové místnosti budou studenti moct stále zobrazit historii chatu a přejít k jakýmkoli nasdíleným souborům.

Panel nástrojů skupinových místností

Seznam chatů vyučujícího se zobrazenými chaty ve skupinových místnostech

Přidání nebo odstranění skupinové místnosti

Postup přidání další skupinové místnosti: 

 • Vyberte Přidat místnost. Svou novou místnost pojmenujte a potvrďte.

 • Podle výše uvedených pokynů přidejte do místnosti účastníky.

Postup odstranění skupinové místnosti:

 • Vedle místnosti vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti a pak Odstranit místnost.

Tlačítko Přidat místnost ve skupinových místnostech a vybraná možnost Odstranit místnost v nabídce Další možnosti

Zavírání skupinových místností

Jak zavřít místnosti jednotlivě:

 • Vedle místnosti vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti a pak Zavřít místnost.

Jak zavřít všechny místností najednou:

 • Vyberte Zavřít místnosti.

Když se stav místností změní na Zavřeno, znamená to, že se úspěšně zavřely.

 • Jakmile se všichni vrátí ze skupinových místností a budete chtít znovu pracovat ve větší skupině, vyberte Pokračovat.

Tip: Pokud později znovu otevřete místnosti, zadání místností zůstanou stejná, pokud nepřidáte účastníky nebo znovu nevytváříte místnosti od začátku.

Rozevírací nabídka pro skupinovou místnost s vybranou možností Zavřít místnost

Tlačítko Zavřít místnosti.

Ukládání souborů, nahrávek a poznámek ze skupinových místností

K souborům, nahrávkám a poznámkám skupinové místnosti můžete přejít přes její chat. Vy a vaši studenti budete mít přístup k těmto materiálům i po uzavření místnosti, ale studenti nebudou moct chatovat ani přidávat další materiály.

Úpravy nastavení skupinových místností

Pokud chcete upravit nastavení, vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti > Nastavení místnosti.

 • Automatické nastavení místnosti

Ve výchozím nastavení se studenti do skupinových místností rozdělují automaticky. Pokud chcete toto nastavení změnit, přepněte přepínač Automaticky přesouvat do otevřených místností na vypnuto.

Když automatické nastavení vypnete, studentům přijde zpráva s žádostí o připojení ke skupinové místnosti. Bude potřeba, aby před přesunutím vybrali možnost Připojit se k místnosti.

 • Umožnění studentům vrátit se k hlavní schůzce

Ve výchozím nastavení je toto nastavení vypnuté. Pokud ho chcete zapnout, přepněte přepínač Účastníci se můžou vrátit k hlavní schůzce na zapnuto.

Díky tomu budou studenti moct přejít ze skupinové místnosti zpět do původní schůzky a znovu se připojit k širší diskuzi. 

Výběr nastavení místnosti

Nastavení skupinových místností v Teams

Opětovné vytváření místností od začátku

Začněte znovu tak, že se vrátíte na začátek postupu skupinových místností a překonfigurujete místnosti a přiřazení.

 1. Vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti> Opětovně vytvořit místnosti.

 2. Podle pokynů vytvořte nové skupinové místnosti a přiřaďte studenty.

Nejprve se připojte ke schůzce ve třídě.

Ke skupinovým místnostem v Teams se můžete připojit přes Windows, Mac, mobilní zařízení nebo webové prohlížeče, včetně Microsoft Edge, Chromu a dalších.

 1. Na panelu aplikace přejděte na Kalendář Tlačítko Schůzky.

 2. Vyhledejte schůzku ve třídě a otevřete ji. Pak vyberte možnost Připojit se.

Poznámka: Skupinové místnosti můžou vytvářet jen organizátoři schůzek.

Tlačítko Připojit se ve schůzce v kalendáři

Připojení ke skupinové místnosti

 • Ve výchozím nastavení se přesunete do přiřazené skupinové místnosti v okamžiku, kdy vyučující místnost otevře. Od vás se žádná akce nevyžaduje.

 • Pokud vyučující vypnul automatické nastavení, přijde vám zpráva s oznámením, že se otevřela skupinová místnost. Vyberte Připojit se k místnosti (na počítači) nebo Připojit se (na mobilním zařízení).

 • Pokud se připojujete z mobilního zařízení, neodcházejte ze schůzky, zatímco instruktor nastavuje místnosti.

 • Oznámení vám přijde i v případě, když budete vyzváni k připojení se zpět do hlavní schůzky nebo když budete přesunuti do jiné místnosti.

 • Přestože během schůzky potřebujete přejít na jiné zařízení nebo se připojit pomocí dvou zařízení, zůstanete dál ve správné skupinové místnosti.

Pozvánka pro připojení ke skupinové místnosti

Dialogové okno pro připojení ke skupinové místnosti na mobilním zařízení

Chatování ve skupinové místnosti

Každá skupinová místnost má k dispozici svůj vlastní chat. Do chatu budete moct přejít přes seznam chatů nebo přes možnost Chat Tlačítko Otevřít chat přímo ve skupinové místnosti.

 • Do chatu v skupinové místnosti budete přidáni v okamžiku, kdy ji vyučující spustí. Až se místnost zavře, budete z chatu odebrání.

 • I po zavření skupinové místnosti budete moct stále zobrazit historii a přejít k jakýmkoli nasdíleným souborům.

Panel nástrojů skupinových místností

Chat ve skupinové místnosti na mobilním zařízení

Návrat k hlavní schůzce

 • Pokud to váš instruktor povolil, vyberte Zpět a znovu se připojte k hlavní diskusi na schůzce.

 • Do skupinové místnosti se vrátíte, tak že vyberete Připojit se k místnosti.

Související

Bezpečnost studentů v aplikaci Teams

Vytváření, správa a účast na schůzkách v Teams

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

×