Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V Projectu můžete vytvářet a přizpůsobovat působivé grafické sestavy libovolných projektových dat bez toho, abyste museli použít jakýkoli jiný software. Při práci na projektu se sestavy mění tak, aby odrážely nejnovější informace – nevyžadují se žádné ruční aktualizace. Podívejte se na seznam všech sestav a přečtěte si, jak je můžete používat.

 1. Vyberte kartu Sestava.

 2. Ve skupině Zobrazit sestavy vyberte požadovaný typ sestavy a pak vyberte konkrétní sestavu.

Když třeba chcete otevřít sestavu Přehled projektu, vyberte Sestava > Řídicí panely > Přehled projektu.

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Sestava Přehled projektu pak pomocí kombinace grafů a tabulek ukáže, jak si stojí jednotlivé fáze projektu, a upozorní na blížící se milníky a úkoly po termínu splnění.

Sestava Přehled projektu

Project poskytuje desítky sestav, které můžete okamžitě využít, ale vaše možnosti tím nejsou nijak omezené. Můžete si přizpůsobit obsah a vzhled libovolné z těchto sestav nebo si vytvořit úplně novou vlastní sestavu.

Práce se sestavou

Změna dat v sestavě

Změna vzhledu sestavy

Vytvoření vlastní sestavy

Sdílení sestavy

Zpřístupnění nové sestavy pro budoucí projekty

Další způsoby reportování projektových informací

Změna dat v sestavě

Můžete si sami zvolit data, která bude Project zobrazovat v libovolné části sestavy.

 1. Vyberte tabulku nebo graf, který chcete změnit.

 2. Pomocí podokna Seznam polí na pravé straně obrazovky vyberte pole pro zobrazení a filtrování informací.

Tip: Když vyberete graf, zobrazí se přímo napravo od grafu tři tlačítka. Pomocí tlačítek Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu a Filtry grafu Tlačítko Filtry grafu můžete rychle vybrat prvky, jako jsou popisky dat, a filtrovat informace zobrazené v grafu.

Příklad

V sestavě Přehled projektu byste mohli změnit graf Dokončeno % tak, aby zobrazoval kritické dílčí úkoly namísto souhrnných úkolů nejvyšší úrovně:

 1. Vyberte libovolné místo v grafu Dokončeno % .

 2. V podokně Seznam polí vyberte v seznamu Filtr položku Kritické.

 3. V seznamu Úroveň osnovy vyberte možnost Úroveň 2. V tomto příkladu se jedná o první úroveň osnovy, která obsahuje dílčí úkoly místo souhrnných úkolů.

  Graf se bude automaticky měnit, jak budete vybírat různé možnosti.

  Sestava Přehled projektu s otevřeným podoknem Data grafu

Změna vzhledu sestavy

V Projectu máte vzhled sestav plně pod kontrolou a můžete si vybrat od strohé černobílé formy až po exploze barev a efektů.

Tip: Sestavu můžete zahrnout do rozděleného zobrazení a při práci na projektových datech pak budete moct sledovat, jak se sestava v reálném čase mění. Další informace najdete v tématu Rozdělení zobrazení.

Vyberte libovolné místo v sestavě a pak vyberte Nástroje sestavy – Návrh , abyste viděli možnosti pro změnu vzhledu celé sestavy. Na této kartě můžete změnit písmo, barvu nebo motiv sestavy. Můžete zde taky přidat nové obrázky (včetně fotek), obrazce, grafy nebo tabulky.

Karta Nástroje sestavy – Návrh

Když vyberete jednotlivé prvky sestavy (grafy, tabulky atd.), zobrazí se v horní části obrazovky nové karty s možnostmi formátování této části.

Skupina Styly tabulky na kartě Nástroje tabulky – Návrh

Tip: Když vyberete graf, zobrazí se přímo napravo od grafu tři tlačítka. Výběrem tlačítka Styly grafu Tlačítko pro přizpůsobení vzhledu grafu rychle změňte barvu nebo styl grafu.

Příklad

Řekněme, že se rozhodnete trochu vyladit graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu.

Graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu

 1. Vyberte libovolné místo v grafu Dokončeno % a pak vyberte Nástroje grafu Návrh.

 2. Vyberte nový styl ve skupině Styly grafů. Použijte například styl, který odebere čáry a přidá do sloupců stíny.

  Skupina Styly grafů na kartě Nástroje grafu – Návrh

 3. Dodejte grafu větší hloubku. Vyberte Nástroje grafu – Návrh > Změnit typ grafu.

  Tlačítko Změnit typ grafu

 4. Vyberte Sloupec > prostorový skládaný sloupec.

  Dialogové okno Změnit typ grafu

 5. Přidejte barvu na pozadí. Vyberte Nástroje grafu Formát > Výplň obrazce a pak vyberte novou barvu.

  Nabídka barev u tlačítka Výplň obrazce

 6. Změňte barvy sloupcových ukazatelů. Vyberte pruhy, abyste je vybrali, pak vyberte Nástroje grafu Formát > Výplň obrazce a vyberte novou barvu.

 7. Přesuňte čísla od sloupcových ukazatelů. Vyberte čísla, která chcete vybrat, a potom je přetáhněte nahoru.

Stačí několik kliknutí a vidíte obrovský rozdíl. A to jsme se možností formátování dotknuli jen úplně povrchně.

Formátovaný graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu

Vytvoření vlastní sestavy

 1. Vyberte Sestava > Nová sestava.

 2. Vyberte jednu ze čtyř možností a pak zvolte Vybrat.

 3. Zadejte název sestavy a začněte do ní přidávat informace.

  Nabídka Nová sestava na kartě Sestava

  Prázdné:    Vytvoří prázdné plátno. Pomocí možností na kartě Nástroje sestavy – Návrh můžete přidat grafy, tabulky, texty nebo obrázky.

  Graf:    Project ve výchozím nastavení vytvoří graf s porovnáním skutečné práce, zbývající práce a hodnoty práce. V podokně Seznam polí vyberte různá pole, která chcete porovnat, a potom pomocí ovládacích prvků změňte barvu a formát grafu.

  Tabulka:    Pomocí podokna Seznam polí můžete zvolit pole, která se mají zobrazit v tabulce (ve výchozím nastavení jsou to pole Název, Zahájení, Dokončení a Dokončeno %). V seznamu Úroveň osnovy můžete vybrat, kolik úrovní osnovy projektu by se mělo v tabulce zobrazit. Vzhled tabulky můžete změnit pomocí karet Nástroje tabulky – Návrh a Nástroje tabulky – Rozložení.

  Porovnání:    Vytvoří dva grafy vedle sebe. Grafy zpočátku obsahují stejná data. Vyberte jeden graf a vyberte požadovaná data v podokně Seznam polí , abyste je mohli začít odlišovat.

Veškeré nově vytvořené grafy si můžete kompletně přizpůsobit. Můžete přidávat a odstraňovat prvky a měnit data, jak je libo.

Sdílení sestavy

 1. Klikněte na libovolné místo v sestavě.

 2. Vyberte Nástroje sestavy – Návrh > Kopírovat sestavu.

  Tlačítko Kopírovat sestavu na kartě Nástroje sestavy – Návrh

 3. Vložte sestavu do libovolného programu, který podporuje zobrazení grafiky.

Tip: Když překopírujete sestavu na nové místo, možná budete muset změnit její velikost a správně ji zarovnat.

Pokud chcete sestavu sdílet tradičnějším způsobem, můžete ji taky vytisknout.

Zpřístupnění nové sestavy pro budoucí projekty

Pomocí Organizátoru zkopírujete novou sestavu do globální šablony pro použití v budoucích projektech.

Další způsoby reportování projektových informací

Project pro web nabízí dvě hlavní možnosti pro vytváření sestav: Excel a Power BI Desktop. Vytváření sestav v Excelu je součástí Microsoftu 365. Power BI Desktop je licencovaný samostatně.

Excel 

Pokud spravujete projekt v Projectu pro web, můžete ho exportovat do Excelu, což vám umožňuje:

 • Vytvářet sestavy a vizuály

 • Odeslat soubor obsahující podrobnosti o projektu externím účastníkům

 • Archivovat data projektu pro auditování a dodržování předpisů

 • Tisknout kopie svého projektu

Tady je postup, jak můžete svůj projekt exportovat:

 1. Přejděte na project.microsoft.com a otevřete projekt, který chcete exportovat do Excelu.

 2. V pravém horním rohu vyberte tři tečky (...) a pak vyberte Exportovat do Excelu.

  Snímek obrazovky s nabídkou v aplikaci Project pro web zobrazující možnost Export do Excelu

 3. Až se zobrazí zpráva „Hotovo. Vyexportovali jsme [název vašeho projektu].“ v dolní části obrazovky, můžete hledat nový soubor Excelu v umístění, kde si ukládáte stažené položky.

Když otevřete excelový soubor, který obsahuje váš projekt, zobrazí se v horní části list s názvem „Úkoly projektu“, který obsahuje souhrn informací o celém projektu, včetně jeho názvu, projektového manažera, dat zahájení a dokončení, doby trvání a stav dokončení celého projektu v procentech. Uvidíte také datum exportu. Pod ním uvidíte tabulku všech informací o svém projektu.

Další informace o možnostech sestav v Excelu

Power BI Desktop

Začněte tak, že se připojíte k datům Projectu pro web přes Power BI Desktop, pak otevřete šablonu Power BI Projectu a prohlédněte si sestavy, které obsahuje. 

Důležité informace: Abyste tento nástroj pro vytváření sestav mohli použít, budete potřebovat předplatné Power BI (a v mnoha případech i předplatné Projectu). Podrobnosti najdete v další části.

Licencování

Pokud chcete používat sestavy Power BI pro data v Projectu pro web, musíte mít licenci Power BI Desktop nebo Power BI Pro. Další informace najdete v tématu Ceny Power BI.

Pokud si chcete vytvořit nebo přizpůsobit sestavy Power BI pro data v Projectu pro web, budete potřebovat ještě předplatné Project Plan 3 (dříve Project Online Professional) nebo Project Plan 5 (dříve Project Online Premium).

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×