Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Názvy souborů ve Windows mají dvě části oddělené tečkou. První část je název souboru a druhá část je přípona tvořená třemi nebo čtyřmi znaky, která definuje typ souboru. Například vydaje.xlsx má první část názvu souboru vydaje a příponu xlsx.

Přípony informují počítač o tom, ve které aplikaci byl soubor vytvořen nebo ve které aplikaci ho je možné otevřít a jaká ikona se má u souboru použít. Například přípona docx informuje počítač, že příslušný soubor je možné otevřít v aplikaci Microsoft Word a že při zobrazení souboru v Průzkumníku souborů u něj má být zobrazená ikona Wordu.

Většina přípon názvů souborů je kompatibilní s více programy, které máte nainstalované. Příponu názvu souboru můžete změnit, ale změní se tím jen název souboru. Soubor se nepřevede do jiného formátu a nezmění se v něm nic dalšího. Další informace o tom, jak můžete změnit program, který bude otevírat učitý soubor, si můžete přečíst v článku Změna výchozích programů ve Windows 10.

Pokud při prohlížení souborů v Průzkumníku souborů nevidíte přípony názvů souborů:

  1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte průzkumník souborů a ve výsledcích hledání pak vyberte Průzkumník souborů.

  2. V Průzkumníku souborů v části Zobrazení zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Přípony názvů souborů.

    Jak ve Windows povolit zobrazování přípon u názvů souborů

Níže je seznam běžných přípon názvů souborů a formátů ve Windows.

Rozšíření

Formát

aac, adt, adts

zvukový soubor Windows

accdb

soubor databáze aplikace Microsoft Access

accde

soubor aplikace Microsoft Access pouze pro spuštění

accdr

runtime databáze aplikace Microsoft Access

accdt

šablona databáze aplikace Microsoft Access

aif, aifc, aiff

soubor ve formátu Audio Interchange File

aspx

stránka ve formátu ASP.NET (Active Server Page)

avi

filmový nebo zvukový soubor ve formátu Audio Video Interleave

bat

dávkový soubor pro osobní počítače

bin

binární komprimovaný soubor

bmp

soubor s rastrovým obrázkem

cab

soubor CAB systému Windows

cda

zvuková stopa disku CD

csv

textový soubor s oddělovači

dif

soubor tabulky ve formátu Data Interchange Format

dll

soubor dynamické knihovny

doc

dokument aplikace Microsoft Word před verzí Word 2007

docm

dokument aplikace Microsoft Word s povolenými makry

docx

dokument aplikace Microsoft Word

dot

šablona aplikace Microsoft Word před verzí Word 2007

dotx

šablona aplikace Microsoft Word

eml

soubor e-mailu vytvořený v aplikaci Outlook Express, Windows Live Mail a dalších programech

eps

soubor ve formátu Encapsulated Postscript

exe

spustitelný soubor programu

flv

videosoubor kompatibilní s formátem Flash

gif

soubor ve formátu Graphics Interchange Format

htm, html

stránka v jazyce Hypertext Markup Language

ini

konfigurační soubor inicializace Windows

iso

image disku ve formátu ISO-9660

jar

soubor architektury jazyka Java

jpg, jpeg

soubor fotky ve formátu Joint Photographic Experts Group

m4a

zvukový soubor ve formátu MPEG-4

mdb

databáze aplikace Microsoft Access před verzí Access 2007

mid, midi

soubor ve formátu Musical Instrument Digital Interface

mov

filmový soubor aplikace Apple QuickTime

mp3

zvukový soubor ve formátu MPEG Layer-3

mp4

video ve formátu MPEG 4

mp4

video ve formátu MPEG 4

mpeg

filmový soubor ve formátu Moving Picture Experts Group

mpg

stream systému MPEG 1

msi

soubor instalačního programu Microsoft

mui

soubor ve formátu Multilingual User Interface

pdf

soubor ve formátu Portable Document Format

png

soubor ve formátu Portable Network Graphics

pot

šablona aplikace Microsoft PowerPoint před verzí PowerPoint 2007

potm

šablona aplikace Microsoft PowerPoint s povolenými makry

potx

šablona aplikace Microsoft PowerPoint

ppam

doplněk aplikace Microsoft PowerPoint

pps

prezentace aplikace Microsoft PowerPoint před verzí PowerPoint 2007

ppsm

prezentace aplikace Microsoft PowerPoint s povolenými makry

ppsx

prezentace aplikace Microsoft PowerPoint

ppt

formát aplikace Microsoft PowerPoint před verzí PowerPoint 2007

pptm

prezentace aplikace Microsoft PowerPoint s povolenými makry

pptx

prezentace aplikace Microsoft PowerPoint

psd

soubor aplikace Adobe Photoshop

pst

úložiště dat aplikace Outlook

pub

soubor aplikace Microsoft Publisher

rar

komprimovaný soubor ve formátu Roshal Archive

rtf

soubor ve formátu Rich Text Format

sldm

snímek aplikace Microsoft PowerPoint s povolenými makry

sldx

snímek aplikace Microsoft PowerPoint

swf

soubor ve formátu Shockwave Flash

sys

soubor s nastaveními a proměnnými systému Microsoft DOS a Windows

tif, tiff

soubor ve formátu Tagged Image Format

tmp

soubor dočasných dat

txt

neformátovaný textový soubor

vob

soubor videoobjektu

vsd

výkres aplikace Microsoft Visio před verzí Visio 2013

vsdm

výkres aplikace Microsoft Visio s povolenými makry

vsdx

soubor výkresu aplikace Microsoft Visio

vss

vzorník aplikace Microsoft Visio před verzí Visio 2013

vssm

vzorník aplikace Microsoft Visio s povolenými makry

vst

šablona aplikace Microsoft Visio před verzí Visio 2013

vstm

šablona aplikace Microsoft Visio s povolenými makry

vstx

šablona aplikace Microsoft Visio

wav

zvukový soubor ve formátu Wave

wbk

záložní dokument aplikace Microsoft Word

wks

soubor aplikace Microsoft Works

wma

soubor ve formátu Windows Media Audio

wmd

soubor ve formátu Windows Media Download

wmv

soubor ve formátu Windows Media Video

wmz, wms

soubor skinů Windows Media

wpd, wp5

dokument aplikace WordPerfect

xla

soubor s doplňky nebo makry aplikace Microsoft Excel

xlam

doplněk aplikace Microsoft Excel po verzi Excel 2007

xll

doplněk aplikace Microsoft Excel založený na knihovně DLL

xlm

makro aplikace Microsoft Excel před verzí Excel 2007

xls

sešit aplikace Microsoft Excel před verzí Excel 2007

xlsm

sešit aplikace Microsoft Excel s povolenými makry po verzi Excel 2007

xlsx

sešit aplikace Microsoft Excel po verzi Excel 2007

xlt

šablona aplikace Microsoft Excel před verzí Excel 2007

xltm

šablona aplikace Microsoft Excel s povolenými makry po verzi Excel 2007

xltx

šablona aplikace Microsoft Excel po verzi Excel 2007

xps

dokument založený na XML

zipování

komprimovaný soubor

Související odkazy

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×