Dosažení nejlepšího zobrazení na monitoru

V závislosti na monitoru zvolí systém Windows nejlepší nastavení zobrazování pro váš počítač. Pokud chcete nastavení zobrazení upravit nebo pokud se nastavení změnilo a chcete obnovit výchozí nastavení, vyzkoušejte následující postupy.

Doporučujeme nastavit monitor na rozlišení, pro které byl určen (toto rozlišení se nazývá nativní rozlišení). Pokud chcete zjistit nativní rozlišení monitoru, podívejte se v Nastavení počítače na nastavení displeje.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru, klikněte na Nastavenía pak klikněte na změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Displej.

 3. Klepněte nebo klikněte na posuvník rozlišení a posunujte ho, dokud nenajdete rozlišení označené jako (Doporučeno). Jedná se o nativní rozlišení monitoru. Většinou je to nejvyšší rozlišení, které monitor podporuje.

 4. Klepněte nebo klikněte na Použít.


Monitory mohou podporovat i nižší rozlišení, než je jejich nativní rozlišení, ale text nemusí být ostrý a zobrazení může být malé, umístěné ve středu obrazovky a černě ohraničené nebo naopak roztažené na celou obrazovku.

Doporučená rozlišení obrazovky

Velikost monitoru

Doporučené rozlišení (v pixelech)

19palcový monitor se standardním poměrem stran

1280 × 1024

20palcový monitor se standardním poměrem stran

1600 × 1200

20 a 22palcové širokoúhlé monitory

1680 × 1050

24palcový širokoúhlý monitor

1920 × 1200


Velikost displeje přenosného počítače

Doporučené rozlišení (v pixelech)

13 až 15palcové displeje se standardním poměrem stran

1400 × 1050

13 až 15palcové širokoúhlé displeje

1280 × 800

17palcové širokoúhlé displeje

1680 × 1050

Obrazovka tabletu

1360 × 768


Jas a kontrast se u většiny monitorů dá nastavit díky tlačítkům nebo jiným ovládacím prvkům na monitoru. Pokud přesně nevíte, jak máte upravit jas a kontrast na monitoru, přečtěte si příručku nebo vyhledejte informace na webu výrobce. Můžete taky zkusit zjistit, jestli má váš počítač automatické nastavení jasu. Pokud máte přenosný počítač, můžete jas nastavit ve Windows.


Automatická úprava jasu

Některé počítače nastavují jas obrazovky automaticky podle okolního světla v místnosti, kde používáte počítač. Pokud chcete zjistit, jestli váš počítač toto nastavení má, postupujte takto.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru, klikněte na Nastavenía pak klikněte na změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Displej.

 3. Zkontrolujte, jestli je posuvník Nastavovat mi jas obrazovky automaticky zapnutý.

  (Pokud nechcete, aby se jas obrazovky automaticky změnil, klepněte nebo klikněte na posuvník upravit jas obrazovky automaticky a vypněte ho.)

 4. Klepněte nebo klikněte na Použít.


Poznámka: Toto nastavení nemusí být dostupné u všech počítačů.


Úprava jasu na obrazovce přenosného počítače

U většiny obrazovek přenosných počítačů můžete jas upravit na panelu Možnosti napájení v systému Windows.

 1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

 2. U schématu, které chcete změnit, klepněte nebo klikněte na příkaz Změnit nastavení schématu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma vyberte nastavení jasu a režimu spánku, která chcete použít, je-li počítač napájen z baterií (pokud je k dispozici) a je-li napájen z elektrické sítě.


Poznámka: Na přenosném počítači můžete taky zkusit nastavit jas podržením klávesy FN a stisknutím příslušné funkční klávesy zvětšit (Tlačítko pro zvýšení jasu) nebo zmenšit (Tlačítko pro snížení jasu) jas displeje.
Pokud používáte víc monitorů, můžete zjistit monitory, které jsou připojené, rozpoznat další monitor, změnit orientaci obrazovky a zvolit, co se na každém monitoru zobrazí nebo který z nich je hlavní.


Zjištění monitorů

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru, klikněte na Nastavenía pak klikněte na změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Displej.

 3. Klepněte nebo klikněte na Identifikovat.

Rozpoznání dalšího monitoru

Pokud je k počítači připojený další monitor, ale systém Windows ho nezjistil automaticky, můžete ho najít ručně v Nastavení počítače.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru, klikněte na Nastavenía pak klikněte na změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Displej.

 3. Klepněte nebo klikněte na Rozpoznat.

Změna orientace obrazovky

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru, klikněte na Nastavenía pak klikněte na změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Displej.

 3. V seznamu Orientace si zvolte orientaci obrazovky, kterou chcete použít.

Zvolte, co se má na jednotlivých monitorech zobrazit

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru, klikněte na Nastavenía pak klikněte na změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Displej.

 3. V seznamu více monitorů vyberte jednu z těchto možností:

  • Rozšířit Uvidíte jeden obsah obrazovky, který se roztáhne přes všechny monitory.

  • Duplikovat Uvidíte stejný obsah obrazovky na všech svých monitorech.

  • Zobrazit jenom na: 1 Uvidíte jenom obsah obrazovky na prvním monitoru.

  • Zobrazit jenom na: 2 Uvidíte jenom obsah obrazovky na druhém monitoru.

Volba hlavního displeje

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru, klikněte na Nastavenía pak klikněte na změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Displej.

 3. Monitor, který chcete použít jako hlavní displej, vyberete tak, že na něho na obrázku náhledu klepnete nebo kliknete.

 4. Zaškrtněte políčko Nastavit tento monitor jako hlavní.

Tip: Na obrazovku Start, k ovládacím tlačítkům a do naposledy používaných aplikací se dostanete přes všechny čtyři rohy každého z monitorů.

Obrazovku Start a aplikace z Windows Storu můžete používat vždy jen na jednom monitoru. Pokud obrazovku Start, ovládací tlačítka nebo naposledy používané aplikace otevřete na jiném monitoru, přesunou se aplikace z Windows Store taky na tento monitor.Pokud jsou text a další položky (například ikony) na ploše moc malé, můžete je zvětšit, aniž byste museli měnit rozlišení obrazovky.

 1. Otevřete Rozlišení obrazovky: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Zvětšit text a potom klepněte nebo klikněte na Zvětšit nebo zmenšit text a další položky.

 2. Posunujte posuvník, dokud položky v obrázku náhledu nebudou mít velikost, jakou chcete.

 3. Klepněte nebo klikněte na Použít.

  Tato změna se zobrazí při příštím přihlášení do systému Windows.


Poznámka: Tato možnost nemusí být u některých displejů dostupná.


Můžete taky změnit velikost textu pro konkrétní položky ve Windows, jako jsou záhlaví oken nebo popisy ovládacích prvků, aniž by se změnila velikost jiných položek na ploše.

 1. Otevřete Rozlišení obrazovky: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Zvětšit text a potom klepněte nebo klikněte na Zvětšit nebo zmenšit text a další položky.

 2. V oblasti Změnit pouze velikost textu vyberte položku, kterou chcete změnit, a vyberte velikost textu. Pokud chcete nastavit tučný text, zaškrtněte políčko Tučně.

 3. Klepněte nebo klikněte na Použít.

  Tato změna se zobrazí při příštím přihlášení do systému Windows.


Technologie ClearType v systému Windows pomáhá zobrazit text na obrazovce tak zřetelně a vyhlazeně, jak je to možné, a může usnadnit dlouhodobé čtení textu. Pokud text na obrazovce vypadá rozostřeně, zkontrolujte, jestli je technologie ClearType zapnutá.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru a klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište ClearType a klepněte nebo klikněte na Upravit text ClearType.

 3. Zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Zapnout technologii ClearType, a potom klepněte nebo klikněte na Další. Na jednotlivých stránkách klepněte nebo klikněte na vzorek textu, který se vám zdá nejlepší.

 4. Na poslední stránce optimalizace klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Dokončit uložte nastavení. Požadováno oprávnění správcemůžete být požádáni o zadání hesla správce nebo k potvrzení vaší volby.


Kalibrace barev displeje vylepšuje barvy displeje a pomáhá zajistit správné zobrazení barev na obrazovce.


Použití nástroje Kalibrace barev displeje

 1. Otevřete Kalibraci barev displeje: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Kalibrovat displej a potom klepněte nebo klikněte na Kalibrovat barvy displeje. Požadováno oprávnění správcemůžete být požádáni o zadání hesla správce nebo k potvrzení vaší volby.

 2. Na stránce Vítá vás kalibrace barev displeje klepněte nebo klikněte na Další a pokračujte dál.

 3. Až budete na stránce Určit základní nastavení barev, stiskněte na monitoru tlačítko Menu (pravděpodobně bude vpředu). Na obrazovce se zobrazí nabídka. Tlačítky na monitoru projděte nabídku na obrazovce a zkontrolujte (nebo upravte) toto nastavení:

  • Vyhledejte nabídku barev, která umožňuje vybrat režim barev, a nastavte displej do režimu sRGB.

  • Pokud místo možnosti pro výběr režimu barev uvidíte možnost pro výběr teploty barev (jinak taky bílý bod), nastavte teplotu barev na D65 (nebo 6500).

  • Vyhledejte nabídku, která umožňuje nastavit hodnotu gama. Nastavte hodnotu gama na 2,2 (výchozí nastavení).

  • Pokud se vám nedaří žádné z těchto nastavení najít, vyhledejte v nabídce na obrazovce nastavení, které umožňuje obnovit výchozí nastavení barev displeje z výroby, a tuto možnost vyberte.

  Pokud se v nabídce monitoru na obrazovce nezobrazuje základní nastavení barev, pokračujte klepnutím nebo kliknutím na Další.

  Poznámka: Nabídka a tlačítka monitoru se u různých modelů a výrobců liší. Nápovědu k použití tlačítek na monitoru najdete v příručce nebo na webu výrobce.


 4. Na každé stránce Kalibrace barev displeje se držte pokynů na obrazovce, a když na ní s nastavováním skončíte, klepněte nebo klikněte na Další. Víc informací o každém nastavení se dozvíte v tomto seznamu.

  • Gama Pomáhá zajistit, aby detaily jako odstíny barev a stíny vypadaly na obrazovce dobře.

  • Jas. Určuje, jak na obrazovce vypadají tmavé barvy a stíny. Jas můžete upravit tak, aby se tmavé barvy zobrazovaly přesně, a vy jste tak stále viděli stíny, obrysy a další podrobnosti na tmavších obrázcích. Pokud se nastaví moc vysoký jas, zobrazí se černá barva jako světlá, šedá. Pokud chcete upravit nastavení jasu, najděte na monitoru buď tlačítko Jas, nebo tlačítko Menu. Pokud používáte přenosný počítač, zkuste upravit jas tak, že podržíte klávesu Fn a pak stisknutím příslušné funkční klávesy zvětšete (Tlačítko pro zvýšení jasu) nebo zmenšíte (Tlačítko pro snížení jasu) jas displeje.

  • Kontrast. Určuje, jak na obrazovce vypadá bílá a světlé barvy. Kontrast můžete upravit tak, aby se světlé plochy na obrázcích zobrazovaly přesně. Pokud chcete upravit nastavení kontrastu, najděte na monitoru buď tlačítko Kontrast, nebo tlačítko Menu. (Přenosné počítače často ovládací prvky pro kontrast nemají.)

  • Vyvážení barev Díky tomuto nastavení se dá zlepšit, jak se na obrazovce zobrazují odstíny šedé.

 5. Na stránce Úspěšně jste vytvořili novou kalibraci si zobrazte klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Předchozí kalibrace starou kalibraci displeje. Když pak klepnete nebo kliknete na možnost Aktuální kalibrace, uvidíte novou kalibraci displeje.

 6. Podle toho, kterou kalibraci chcete použít, udělejte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít novou kalibraci, klepněte nebo klikněte na Dokončit.

  • Pokud chcete použít předchozí kalibraci, klepněte nebo klikněte na Zrušit.

 7. Vyberte, jestli se má použít nástroj Optimalizace zobrazení textu ClearType, který pomůže zajistit, aby se text v nové kalibraci zobrazoval zřetelně.


Poznámka: Pokud máte zařízení a software pro kalibraci displeje, doporučujeme je použít místo nástroje Kalibrace barev displeje, protože dokážou kalibrovat lépe.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×