Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Skupina lidí, kteří se dí na zvětšenou obrazovku počítače

Nápovědu a studium pro Windows 11 připravujeme!

Mezitím se na kartě Windows 10 podívejte, co je k dispozici pro Windows 10.

Další informace o Windows 11

Logo Windows 11 na modrém pozadí

Používání Lupy ve Windows 10

Lupa zvětší obrazovku nebo její část, abyste lépe viděli text a obrázky. 

Rozbalením některých nebo všech následujících částí získáte další informace o Lupě. 

Pokud chcete lupu rychle zapnout, stiskněte klávesu Windows + znaménko plus (+) . Lupu vypnete stisknutím klávesy Windows + Esc .  

Pokud chcete používat myš, vyberte Start >Nastavení > Usnadnění přístupu> lupy > Zapnout Lupu.  

Pokud používáte myš, vyberte Start >Nastavení > Usnadnění přístupu> Lupa a   pomocí tlačítek Změnit úroveň přiblížení vyberte, kolik lupy při zapnutí zvětší obrazovku.  

Pokud používáte Předčítání a klávesnici:  

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows  + CTRL M  otevřete zobrazení nastavení Lupy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přiblížení nebo oddálení, a stisknutím klávesy MEZERNÍK upravte úroveň přiblížení podle potřeby. Předčítání oznámí novou hodnotu.

 3. Stisknutím kláves  SHIFT + TAB nebo klávesy TAB můžete mezi tlačítky přecházet a upravit hodnotu tak, jak vám to bude vyhovovat.

Pokud používáte myš, vyberte Start >Nastavení > Usnadnění přístupu> Lupa a otevřete rozevírací nabídku Změnit přírůstky přiblížení a vyberte, jak moc se při přiblížení a oddálení lupy změní úroveň zvětšení obrazovky.  

Pokud používáte Předčítání a klávesnici:  

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows  + CTRL M  otevřete zobrazení nastavení Lupy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti změny přírůstků měřítka, a oznámení aktuální hodnoty.

 3. Stisknutím kláves  ALT + ŠIPKA DOLŮ otevřete nabídku, pomocí kláves se šipkami NAHORU a DOLŮ najděte hodnotu přírůstků měřítka, kterou chcete používat, a pak stisknutím klávesy ENTER tuto hodnotu vyberte a nabídku zavřete.

Pokud víte, že počítač budou často používat uživatelé se slabým zrakem, může být užitečné zapínat Lupu automaticky.  

Pokud používáte myš, vyberte Spustit >Nastavení > Usnadnění přístupu> Lupa a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí po přihlášení a Před přihlášením pro všechny uživatele zaškrtněte políčka Spustit lupu po přihlášení.  

Pokud používáte Předčítání a klávesnici:  

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows  + CTRL M  otevřete zobrazení nastavení Lupy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na možnostech „Spouštět Lupu pro přihlášení“ nebo „Spouštět Lupu pro všechny před přihlášením“, a oznámení „nezaškrtnuto“ nebo „zaškrtnuto“.

 3. Vybranou možnost můžete zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy MEZERNÍK.

Vyhlazování hran je možnost, kterou byste měli vyzkoušet, abyste zjistili, jestli vám vyhlazování hran vyhovuje lépe, než když hrany nebudou vyhlazovány.  

Pokud používáte myš, zaškrtněte políčko Start >Nastavení > Usnadnění přístupu> Lupa a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Vyhlazení okrajů obrázků a textu podle vašich předvoleb.  

Pokud používáte Předčítání a klávesnici:  

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows  + CTRL M  otevřete zobrazení nastavení Lupy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Vyhlazovat hrany obrázků a textu“, a oznámení „nezaškrtnuto“ nebo „zaškrtnuto“.

 3. Danou možnost můžete zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy MEZERNÍK.

Invertované barvy mohou u některých lidí snížit namáhání očí nebo zlepšit čitelnost textu.    

Pokud chcete invertovat barvy obrazovky, když je Lupa zapnutá, stiskněte CTRL + ALT + I. Černá barva se změní na bílou a naopak a jiné barvy se změní tak, aby to vyhovovalo.  

Když se budete chtít vrátit k normálním barvám, znovu stiskněte CTRL + ALT + I.  

  Pomocí následujících klávesových zkratek můžete měnit zobrazení Lupy:  

 • Pokud chcete použít zobrazení na celou obrazovku, stiskněte CTRL + ALT + F.

 • Pokud chcete použít ukotvené zobrazení, stiskněte CTRL + ALT + D.

 • Pokud chcete použít zobrazení čočky, stiskněte CTRL + ALT + L.

Mezi zobrazeními můžete přecházet stisknutím CTRL + ALT + M. Pomocí této možnosti můžete rychle porovnat jednotlivá zobrazení a zjistit, které z nich vám v konkrétní situaci nejlépe vyhovuje.  

Pokud chcete dočasně zobrazit celou obrazovku, když máte přiblíženou její část, stiskněte CTRL ALT MEZERNÍK.  

Podle toho, jak se v systému Windows pohybujete, můžete chtít změnit výchozí chování Lupy, například aby sledovala pouze kurzor programu Předčítání. Toto nastavení byste měli vyzkoušet, abyste zjistili, co vám nejlépe vyhovuje.  

Pokud používáte myš, vyberte Start >Nastavení > Usnadnění přístupu> Lupa a podle svých předvoleb zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Ukazatel myši, Fokus klávesnice, Kurzor textu a Kurzor Předčítání. Tato nastavení můžete vybrat v libovolné kombinaci.  

Pokud používáte Předčítání a klávesnici:  

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows  + CTRL M  otevřete zobrazení nastavení Lupy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na možnostech „Ukazatel myši“, „Textový kurzor“ nebo „Kurzor programu Předčítání“, a oznámení „nezaškrtnuto“ nebo „zaškrtnuto“.

 3. Vybranou možnost můžete zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy MEZERNÍK.

Pokud používáte myš, vyberte Start >Nastavení > Usnadnění přístupu> Lupa , otevřete rozevírací nabídku Zachovat ukazatel myši nebo Zachovat kurzor textu a vyberte, jak se lupa chová, když se ukazatel myši nebo kurzor textu pohybuje po obrazovce. Tato nastavení byste měli vyzkoušet, abyste zjistili, která kombinace vám nejlépe vyhovuje.  

Pokud používáte Předčítání a klávesnici:  

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows  + CTRL M  otevřete zobrazení nastavení Lupy.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na možnostech „Zachovat ukazatel myši“ nebo „Zachovat textový kurzor“, a oznámení aktuální hodnoty.

 3. Stisknutím kláves  ALT + ŠIPKA DOLŮ otevřete nabídku, pomocí kláves se šipkami NAHORU a DOLŮ najděte možnost ukazatele nebo kurzoru, kterou chcete používat, a pak stisknutím klávesy ENTER tuto hodnotu vyberte a nabídku zavřete.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Informace o tom, jak může Lupa číst text na obrazovce nahlas, najdete v článku Jak používat čtení s Lupou.

Tady je několik tipů, jak používat Lupu s dotykovým displejem:

 • Pokud chcete přiblížit nebo oddálit zobrazení, klepněte na symboly PLUS (+) nebo MINUS (-) v rozích obrazovky.

 • V zobrazení na celou obrazovku se můžete pohybovat po obrazovce přetahováním okrajů obrazovky.

 • Pokud chcete zobrazení rychle oddálit a zjistit, kde na obrazovce se nacházíte, klepněte jedním prstem na protilehlé okraje obrazovky současně.

 • Pokud chcete Lupu zavřít, klepněte na tlačítko Zavřít .

Otevření nastavení Lupy

Lupa je užitečný nástroj, který zvětšuje obrazovku nebo její část, a umožňuje tak lépe vidět text a obrázky. Díky několika různým nastavením můžete tento nástroj používat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Používání Lupy

Nástroj Lupa můžete rychle otevřít a ukončit, takže je po ruce, když ho potřebujete, a nepřekáží, když ho nepotřebujete.

Otevření Lupy pomocí klávesnice

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows  a + (znaménko PLUS).

 2. Lupa se otevře v režimu zobrazení na celou obrazovku (pokud toto nastavení nezměníte).

Otevření Lupy pomocí dotyku nebo myši

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.

 2. (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Změnit nastavení počítače.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu, potom na Lupa a pak tuto funkci zapněte pomocí posuvníku u položky Lupa.

 4. Lupa se otevře v režimu zobrazení na celou obrazovku (pokud toto nastavení nezměníte).

Zavření Lupy

Pokud chcete Lupu rychle ukončit, stiskněte klávesu s logem Windows  + ESC. Můžete také klepnout nebo kliknout na ikonu lupy a pak na tlačítko Zavřít na panelu nástrojů Lupa.

Poznámky: 

 • Pokud chcete mít nástroj Lupa vždy po ruce, můžete ho připnout na obrazovku Start nebo hlavní panel.               

 • Někteří lidé chtějí změnit zřetelnost nebo velikost textu a obrázků na obrazovce. Pokud je to i váš případ, můžete k tomu použít aplikaci pro přibližování oblastí stránky nebo změnu rozlišení obrazovky. Další informace o změně rozlišení obrazovky najdete v článku Dosažení nejlepšího zobrazení na monitoru.

Změna zobrazení Lupy

Pokud používáte myš, můžete s Lupou pracovat několika různými způsoby v několika zobrazeních: Celá obrazovka, Čočka a Ukotvené. Vyzkoušejte je všechny a uvidíte, které vám bude vyhovovat.

 • Celá Obrazovka. V tomto zobrazení je zvětšená celá obrazovka. Zvětšenou obrazovku pravděpodobně neuvidíte celou najednou, ale když se po ní budete pohybovat, uvidíte všechno. Jestliže máte dotykový displej, zobrazí Lupa kolem okraje obrazovky bílé ohraničení. Po obrazovce se můžete pohybovat tak, že se budete prstem nebo myší posouvat podél ohraničení.

 • Čočka. Pokud se budete v tomto zobrazení pohybovat po obrazovce, bude to vypadat, jako byste pohybovali lupou.

 • Ukotvené. Ukotvené zobrazení funguje na ploše systému Windows. V tomto zobrazení je lupa ukotvená k části obrazovky. Při pohybu po obrazovce se zvětšené části obrazovky zobrazují v ukotvené oblasti a hlavní část obrazovky se nemění.

Přizpůsobení Lupy

Způsob fungování Lupy můžete změnit. Pomocí tlačítek lupy (Tlačítko Přiblížit a Tlačítko Oddálit) můžete například změnit, jak moc lupa zvětší obrazovku. Další možností, jak zobrazení rychle přiblížit nebo oddálit, je stisknutí klávesy Windows  a klávesy PLUS nebo klávesy Windows  a klávesy MINUS na klávesnici. Můžete také otevřít tlačítko Možnosti lupy a Tlačítko Možnosti lupy lupu změnit.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru a klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Lupa a potom klepněte nebo klikněte na Lupa.

 3. Přejděte na plochu systému Windows a klikněte na ikonu lupy .

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti lupy.

 5. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pomocí posuvníku vyberte přírůstek přiblížení. Procentuální hodnota, kterou tady zvolíte, bude přírůstek, o který Lupa zvětší obrazovku, když stisknete tlačítko přiblížit Tlačítko Přiblížit.

  • Pokud chcete invertovat barvy na obrazovce, zaškrtněte políčko Zapnout inverzi barev. Při použití invertovaných barev může být text někdy čitelnější.

  • Zaškrtnutím příslušných políček zvolte, co má nástroj Lupa zobrazovat. Lupa může sledovat ukazatel myši, místo vložení textu nebo kurzor klávesnice.

Poznámka: Když Lupu otevřete, zobrazí se na okamžik panel nástrojů Lupy. Rychle zmizí, ale můžete ho znovu zobrazit kliknutím na ikonu lupy  na obrazovce nebo na ikonu Lupa na hlavním panelu.

Ovládání Lupy dotykem

Lupu můžete na dotykovém displeji používat k různým úkolům:

 • Přiblížení a oddálení klepnutím na rohy.

 • Můžete se pohybovat se na obrazovce posouváním podél stran.

 • Lupu ukončíte klepnutím na X.

 • Klepnutím dvěma prsty na protilehlé strany se můžete podívat, na kterém místě obrazovky právě jste.

Lupa zvětšuje různé části obrazovky a je součástí Centra usnadnění přístupu. Pokud ji chcete rychle otevřít, klikněte na Start a potom zadejte Lupa.

Můžete také změnit rozlišení obrazovky, čímž upravíte zřetelnost, velikost a množství věcí, které se vejdou na monitor počítače. Další informace o úpravách rozlišení obrazovky najdete v článku Dosažení nejlepšího zobrazení na monitoru.

Poznámky: 

 • Pokud chcete mít nástroj Lupa po ruce, můžete ho připnout na hlavní panel.     

 • Lupu ukončíte stisknutím klávesy Windows klávesy s Obrázek klávesy s logem Windows + Esc.

Lupa má tři režimy:

 • Režim celé obrazovky. V režimu celé obrazovky se zvětší celá vaše obrazovka. V závislosti na zvolené velikosti obrazovky a úrovni přiblížení možná neuvidíte celou obrazovku.

 • Režim čočky. V režimu čočky se zvětší oblast kolem ukazatele myši. Když přesunete ukazatel myši, zvětšená oblast obrazovky se přesune spolu s ním.

 • Ukotvený režim. V ukotveném režimu se zvětší jenom část obrazovky, zatímco zbytek vaši plochy zůstane beze změny. Pak můžete ovládat, která část obrazovky se zvětší.

Poznámka: Režim celé obrazovky a režim čočky jsou k dispozici jenom jako součást prostředí Aero. Pokud váš počítač nepodporuje prostředí Aero, nebo pokud nepoužíváte motiv prostředí Aero, Lupa bude fungovat jenom v ukotveném režimu.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Podívejte se na toto video, ve kterém se dozvíte, jak zvětšit položky na obrazovce (1:56)

Zvětšování položek na obrazovce

 1. Otevřete Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start Start button icon, kliknete na Všechny programy, kliknete na Příslušenství,kliknete na Usnadněnípřístupu a potom kliknete na Lupa.

 2. V nabídce Zobrazení klikněte na režim, který chcete použít.

 3. Přesuňte ukazatel na část obrazovky, kterou chcete zvětšit.

Poznámky: 

 • Pokud používáte režim celé obrazovky, můžete si rychle zobrazit náhled celé plochy tak, že kliknete na nabídku Zobrazení a pak kliknete na Náhled na celé obrazovce.

 • Seznam klávesových zkratek, které můžete používat s lupou, najdete v tématu Klávesové zkratky.

 1. Otevřete Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start Start button icon, kliknete na Všechny programy, kliknete na Příslušenství,kliknete na Usnadněnípřístupu a potom kliknete na Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti lupya vyberte požadovanou možnost:

Možnost

Popis

Sledování ukazatele myši

Oblast okolo ukazatele myši se zobrazí v okně Lupy. Pokud vyberete tuto možnost, můžete určit, jestli se má okno Lupy přesunout, když se k němu ukazatel myši přiblíží, nebo když se ukazatel myši dotkne hrany okna Lupy.

Sledování fokusu klávesnice

Zobrazení oblasti okolo ukazatele po stisknutí klávesy TAB nebo kláves se šipkami.

Sledování textového kurzoru

Zobrazuje oblast okolo textu, který píšete.

 1. Otevřete Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start Start button icon, kliknete na Všechny programy, kliknete na Příslušenství,kliknete na Usnadněnípřístupu a potom kliknete na Lupa.

 2. Proveďte jeden z těchto kroků:

Do

Kroky

Přiblížení

Klikněte na přiblížit Tlačítko Přiblížit nebo stiskněte klávesu s Windows logem Obrázek klávesy s logem Windows + plus.

Oddálení

Klikněte na Oddálit Tlačítko Oddálit nebo stiskněte klávesu s Windows symbolem Obrázek klávesy s logem Windows + minus.

Přírůstek přiblížení určuje, jak rychle bude Lupa přibližovat nebo oddalovat.

 1. Otevřete Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start Start button icon, kliknete na Všechny programy, kliknete na Příslušenství,kliknete na Usnadněnípřístupu a potom kliknete na Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti lupya posouváním posuvníku upravte přírůstek lupy. Přesunutí posuvníku doleva způsobí, že přiblížení Lupy bude pomalejší, s menšími změnami mezi jednotlivými úrovněmi přiblížení. Přesunutí posuvníku doprava způsobí, že přiblížení Lupy bude rychlejší, s většími změnami mezi úrovněmi přiblížení.

Pokud máte nastavený režim čočky, můžete upravit velikost čočky Lupy.

 1. Otevřete Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start Start button icon, kliknete na Všechny programy, kliknete na Příslušenství,kliknete na Usnadněnípřístupu a potom kliknete na Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti lupya potom v části Lupa Velikost objektivu posuňte posuvníky, aby se upravila velikost čoček lupy. Velikost čočky se změní okamžitě. Upravte úroveň tak, aby vám vyhovovala.

Poznámky: 

 • Aby se možnosti velikosti čočky zobrazily, musíte být v režimu čočky.

 • Velikost čočky můžete rychle změnit stisknutím CTRL + ALT + R a následným posunutím ukazatele nahoru nebo dolů pro změnu výšky nebo posunutím doleva nebo doprava pro změnu šířky.

Zapnutí inverze barev zvýší kontrast mezi položkami na obrazovce, což vám může pomoct je lépe vidět.

 1. Otevřete Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start Start button icon, kliknete na Všechny programy, kliknete na Příslušenství,kliknete na Usnadněnípřístupu a potom kliknete na Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti lupya zaškrtněte políčko Zapnout inverzi barev.

Když začnete Lupu používat, panel nástrojů Lupy zmizí, aby vám nepřekážel. Můžete ho ale znovu zobrazit.

 1. Otevřete Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start Start button icon, kliknete na Všechny programy, kliknete na Příslušenství,kliknete na Usnadněnípřístupu a potom kliknete na Lupa.

 2. Po otevření Lupy klikněte na ikonu lupy na obrazovce  nebo klikněte na ikonu lupy na hlavním panelu.

Viz také

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×