Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní okna s kandidáty převodu se zobrazenými návrhy pro „ㄋㄧˇ(su3)“.

Okno s kandidáty převodu nabízí návrhy, jejichž tvary odpovídají tomu, co zadáváte.  

Obecné operace

V tomto stavu

Stisknutá klávesa

Akce

Před přesunutím fokusu do okna s kandidáty

Šipka dolů 

Vstup do okna s kandidáty.

Šipka nahoru

Přechod na jiného kandidáta bez otevření okna s kandidáty.

Při fokusu nastaveném v okně s kandidáty

Šipka dolů

Přesunutí výběru dolů.

Šipka nahoru

Přesunutí výběru nahoru.

Mezerník

Page Down

Tab

Rozbalení do zobrazení tabulky.

Šipka vpravo

Rozbalení do zobrazení tabulky.

číslo

Výběr odpovídajícího kandidáta.

Enter

Výběr kandidáta, na kterém je fokus.

Další funkce

 • Editor IME navrhuje tvar Ču-jin podle toho, co napíšete u posledního kandidáta v okně s kandidáty.

 • Pokud vaše posloupnost kláves neodpovídá kombinacím Ču-jin, může editor IME automaticky změnit to, co zadáváte v režimu čínštiny, na alfanumerické znaky. Pokud chcete tuto funkci používat, zapněte možnost „Automaticky měnit posloupnost kláves v režimu čínštiny na alfanumerické znaky“ v Nastavení editoru IME > Obecné.

Uživatelské rozhraní okna přidružených výrazů, které zobrazuje kandidáty po výběru „好“ z okna s kandidáty převodu.

Okno přidružených výrazů nabízí přidružené kandidáty odpovídající tomu, co vyberete v okně s kandidáty převodu. Kandidáta můžete vybrat stisknutím klávesy Shift + číslo.

Předpoklad: Zapněte možnost „Fráze spojené s výzvou pro vstupní znak“ v Nastavení editoru IME > Obecné.

Obecné operace

Stisknutá klávesa

Akce

Mezerník

Page Down

Shift + číslo

Výběr odpovídajícího kandidáta.

Uživatelské rozhraní panelu nástrojů editoru IME se zobrazeným tlačítkem režimu editoru IME, tlačítkem pro šířku znaků, položkou panelu editoru IME a tlačítkem Nastavení.

Editor IME podporuje uživatelské rozhraní označované jako Panel nástrojů editoru IME, které nabízí alternativní způsob rychlého vyvolání konkrétních funkcí editoru IME. Panel nástrojů editoru IME je uživatelské rozhraní, které vzniklo inovováním panelu jazyků.

Spuštění panelu nástrojů editoru IME: V oznamovací oblasti klikněte pravým tlačítkem na ikonu režimu editoru IME > Zobrazit/skrýt panel nástrojů editoru IME.

Klávesové zkratky

Editor IME nabízí klávesy nebo kombinace kláves pro používání funkcí editoru IME.

Stisknutá klávesa

Akce

Shift

Přepínání mezi režimem angličtiny a čínštiny.

Shift + Mezerník

Přepínání šířky znaků mezi plnou a poloviční šířkou.

Ctrl + symbol (například Ctrl + čárka)

Vložení odpovídajícího symbolu s plnou šířkou.

Poznámka: Pokud určitý symbol odpovídá klávese pro použití s klávesou Shift, musíte před stisknutím klávesy se symbolem stisknout klávesu Shift. (například Ctrl + Shift + ? vloží znak „?“)

Zpětná uvozovka (`) + klávesa symbolu (například Zpětná uvozovka + čárka)

Vložení odpovídajícího symbolu s plnou šířkou.

Poznámka: Pokud určitý symbol odpovídá klávese pro použití s klávesou Shift, musíte před stisknutím klávesy se symbolem stisknout klávesu Shift. (například Zpětná uvozovka + Shift + ? vloží znak „?“)

Poznámka: Funguje v režimu čínštiny.

Ctrl + Alt + čárka

Zobrazení klávesnice symbolů. Určitý symbol můžete vložit nepřetržitým stisknutím odpovídající klávesy.

Poznámka: Funguje v režimu čínštiny.

Zpětná uvozovka (`) + U + Unicode + Mezerník

Vložení odpovídajícího znaku (například Zpětná uvozovka + U + „4e00“ + Mezerník pro vložení „一“).

Poznámka: Funguje v režimu čínštiny.

Zpětná uvozovka (`) + B + bod kódu Big5

Vložení odpovídajícího znaku (například Zpětná uvozovka + B + „A440“ vloží „一“).

Poznámka: Funguje v režimu čínštiny.

Nastavení editoru IME

Nastavení editoru IME najdete v části

Start > Nastavení > Čas a jazyk > Jazyk > Čínština (tradiční, Tchaj-wan), Čínština (tradiční, Hongkong – zvláštní administrativní oblast) nebo Čínština (tradiční, Macao – zvláštní administrativní oblast) – Možnosti > Microsoft Ču-jin – Možnosti.

K nastavení IME se můžete dostat také tak, že vyhledáte „čínština“ v části Start > Nastavení nebo stisknete Nastavení v místní nabídce (nabídka zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem) ikony režimu editoru IME v oznamovací oblasti.

Přizpůsobení kláves

Editor IME nabízí možnost přizpůsobit rozložení klávesnice v Nastavení editoru IME > Přiřazení kláves. Od aktualizace Windows 10 z října 2020 podporuje editor IME následující rozložení.

 • Standardní
  Klávesnice s použitým standardním rozložením

 • HanYu Pinyin
  Rozložení HanYu Pinyin můžete používat jedním z následujících způsobů.

  • Zadejte znaky Hanyu Pinyin a pak tón. (zadejte například „zhu4yin1“, abyste získali „注音“) Poznámka: Číselné klávesy 1 až 5 představují čtyři tóny a neutrální tón.

  • Zadávejte znaky Hanyu Pinyin bez tónů a pak je převeďte stisknutím klávesy Enter nebo Mezerník. (zadejte například „zhuyin“ a stiskněte Enter nebo Mezerník, abyste získali „注音“)

  • Zadejte znaky Hanyu Pinyin a pak mezeru jako zástupný znak a pak je převeďte stisknutím klávesy Enter nebo Mezerník. (zadejte například „zhuyin “ a stiskněte Enter nebo Mezerník, abyste získali „注音“)

 • Eten
  Klávesnice s použitým rozložením Eten

 • Tchaj-wanský pinyin
  Rozložení Tchaj-wanský pinyin můžete používat jedním z následujících způsobů.

  • Zadejte znaky písma Tchaj-wanský pinyin a pak tón. (zadejte například „jhu4yin1“, abyste získali „注音“) Poznámka: Číselné klávesy 1 až 5 představují čtyři tóny a neutrální tón.

  • Zadávejte znaky písma Tchaj-wanský pinyin bez tónů a pak je převeďte stisknutím klávesy Enter nebo Mezerník. (zadejte například „jhuyin“ a stiskněte Enter nebo Mezerník, abyste získali „注音“)

  • Zadejte znaky písma Tchaj-wanský pinyin a pak mezeru jako zástupný znak a pak je převeďte stisknutím klávesy Enter nebo Mezerník. (zadejte například „jhu yin “ a stiskněte Enter nebo Mezerník, abyste získali „注音“)

Jak můžu poskytnout zpětnou vazbu?

Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte návrhy týkající se editoru Microsoft IME, pošlete nám zpětnou vazbu prostřednictvím Centra Feedback. Centrum Feedback můžete otevřít pomocí příkazu Odeslat zpětnou vazbu v místní nabídce (nabídka zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem) ikony režimu editoru IME v oznamovací oblasti nebo můžete kliknout sem. Vaše zpětná vazba bude doručena přímo našim inženýrům, kteří pracují na vylepšování editoru IME. Další informace o postupu odeslání zpětné vazby najdete v článku Odeslání zpětné vazby v aplikaci Centrum Feedback.

Kompatibilita

Editor Microsoft IME Ču-jin byl obnoven v aktualizaci Windows 10 z října 2020 (verze 2004). Editor IME podporuje nastavení kompatibility v části Nastavení editoru IME > Obecné. Pokud narazíte s novým editorem IME na problémy, můžete aktivovat předchozí verzi editoru IME zapnutím možnosti Použít předchozí verzi editoru Microsoft IME Ču-jin. Nový editor IME dál vylepšujeme. Zvažte proto také poskytnutí zpětné vazby, abyste nám pomohli dodávat skvělé funkce.

Uživatelské rozhraní

Okno s kandidáty převodu nabízí návrhy, jejichž tvary odpovídají tomu, co zadáváte.

Obecné operace

Stisknutá klávesa

Akce

Šipka dolů

Přesunutí výběru dolů.

Šipka nahoru

Přesunutí výběru nahoru.

Mezerník

Page Down

Tab

Rozbalení do zobrazení tabulky.

Šipka vpravo

Rozbalení do zobrazení tabulky.

číslo

Výběr odpovídajícího kandidáta.

Enter

Výběr kandidáta, na kterém je fokus.

Okno přidružených výrazů nabízí přidružené kandidáty odpovídající tomu, co zadáváte. Kandidáta můžete vybrat stisknutím klávesy Shift + číslo.

Obecné operace

Stisknutá klávesa

Akce

Mezerník

Page Down

Shift + číslo

Výběr odpovídajícího kandidáta.

Nastavení editoru IME

Nastavení editoru IME najdete v části

Start > Nastavení > Čas a jazyk > Jazyk > Čínština (tradiční, Tchaj-wan), Čínština (tradiční, Hongkong – zvláštní administrativní oblast) nebo Čínština (tradiční, Macao – zvláštní administrativní oblast) – Možnosti > Microsoft ChangJie nebo Microsoft Quick – Možnosti.

K nastavení IME se můžete dostat také tak, že stisknete Nastavení v místní nabídce (nabídka zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem) ikony režimu editoru IME v oznamovací oblasti.

Jak můžu poskytnout zpětnou vazbu?

Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte návrhy týkající se editoru Microsoft IME, pošlete nám zpětnou vazbu prostřednictvím Centra Feedback. Centrum Feedback můžete otevřít pomocí příkazu Odeslat zpětnou vazbu v místní nabídce (nabídka zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem) ikony režimu editoru IME v oznamovací oblasti nebo můžete kliknout sem. Vaše zpětná vazba bude doručena přímo našim inženýrům, kteří pracují na vylepšování editoru IME. Další informace o postupu odeslání zpětné vazby najdete v článku Odeslání zpětné vazby v aplikaci Centrum Feedback.

Kompatibilita

Editory Microsoft IME ChangJie a IME Quick byly obnoveny v aktualizaci Windows 10 z října 2020 (verze 2004). Editor IME podporuje nastavení kompatibility v části Nastavení editoru IME > Obecné. Pokud narazíte s novým editorem IME na problémy, můžete aktivovat předchozí verzi editoru IME zapnutím možnosti Použít předchozí verzi editoru Microsoft ChangJie nebo Použít předchozí verzi editoru Microsoft Quick. Nový editor IME dál vylepšujeme. Zvažte proto také poskytnutí zpětné vazby, abyste nám pomohli dodávat skvělé prostředí pro vkládání.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×