Historie procházení na řídicím panelu ochrany osobních údajů

Nový prohlížeč Microsoft Edge

Tato část je určená pro nový Microsoft Edge . Nápovědu pro starší verzi prohlížeče Microsoft Edge najdete here.

Proč společnost Microsoft shromažďuje historii procházení z mého účtu Microsoft?

Pokud s tím souhlasíte v nastavení, bude společnost Microsoft shromažďovat vaši historii procházení v aplikaci Microsoft Edge, aby vám mohla poskytovat pestré a přizpůsobené prostředí pro procházení. Historie procházení se může z vašeho účtu shromažďovat, pokud platí následující:

 • Zapnuli jste synchronizaci historie procházení. Další informace

 • Zapnuli jste přizpůsobenou reklamu a prostředí pro Bing, Microsoft News a další služby Microsoft. Další informace

Jak můžu vymazat svou historii procházení?

Pokud chcete zobrazit a vymazat historii procházení prohlížeče Microsoft Edge propojenou s účtem Microsoft, se kterým jste přihlášeni, přejděte na řídící panel ochrany osobních údajů.

Můžete také vymazat historii procházení z vašeho zařízení.

Pokud chcete vymazat historii procházení v prohlížeči, který není od společnosti Microsoft, vyhledejte pokyny na webu společnosti, která tento prohlížeč vyvinula.

Jak můžu vymazat historii procházení ze svého zařízení?

 1. V prohlížeči Microsoft Edge vyberte Nastavení a další > Nastavení  > Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby .

 2. V části Vymazat údaje o procházení vyberte Zvolit položky k vymazání.

 3. Určete časový rozsah z pole Časový rozsah.

 4. Vyberte zaškrtávací políčko Historii procházení a vyberte Vymazat.

  Poznámka: Tímto se vymaže jenom historie procházení u profilu, který právě používáte.

Další informace najdete v článku Zobrazení a odstranění historie procházení z prohlížeče Microsoft Edge.

Jak můžu v prohlížeči Microsoft Edge zapnout přizpůsobená webová prostředí nebo synchronizaci historie procházení?

Když budete chtít sdílet historii procházení abyste si přizpůsobili webové prostředí, postupujte následovně:

 1. V prohlížeči Microsoft Edge vyberte Nastavení a další  > Nastavení > Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby .

 2. V části Přizpůsobte si webové prostředí zapněte nebo vypněte nastavení Vylepšete si webové prostředí tím, že nám povolíte využívání historie procházení z tohoto účtu k přizpůsobování reklamy, hledání, zpráv a dalších služeb Microsoft.

Synchronizace historie procházení mezi zařízeními:

 1. V prohlížeči Microsoft Edge vyberte Nastavení a další  > Nastavení  > Profily  > Synchronizovat .

 2. Zapněte nastavení Historie.

Proč se na řídicím panelu ochrany osobních údajů nezobrazují všechna moje data?

Pokud chcete zjistit, proč se vám nezobrazují všechna vaše data, projděte si článek Zobrazení vašich dat na řídícím panelu ochrany osobních údajů.

Starší verze aplikace Microsoft Edge

Tato část je určená pro starší verzi aplikace Microsoft Edge . Nápovědu pro nový Microsoft Edge najdete tady.

Proč společnost Microsoft shromažďuje historii procházení z mého účtu Microsoft?

Pokud s tím souhlasíte v nastavení, bude společnost Microsoft shromažďovat vaši historii procházení ze starší verze aplikace Microsoft Edge, aby mohla zlepšovat starší verzi aplikace Microsoft Edge a další produkty a služby společnosti Microsoft. Vaše historie procházení může být shromažďována a může se zobrazovat na řídicím panelu ochrany osobních údajů, pokud jste se do systému Windows přihlásili pomocí svého účtu Microsoft a v nastavení diagnostických dat systému Windows máte nastavenou možnost Úplné. Pokud jste zapnuli historii procházení v Cortaně, můžou být vaše data používána k poskytování přizpůsobených návrhů na webech společnosti Microsoft.

Jak můžu vymazat svou historii procházení?

Pokud chcete zobrazit a vymazat historii procházení ve starší verzi prohlížeče Microsoft Edge spojenou s účtem Microsoft, který používáte pro přihlašování do Windows, přejděte na řídicí panel ochrany osobních údajů.

Můžete také vymazat historii procházení z vašeho zařízení.

Pokud chcete vymazat historii procházení v prohlížeči, který není od společnosti Microsoft, vyhledejte pokyny na webu společnosti, která tento prohlížeč vyvinula.

Jak můžu vymazat historii procházení ze svého zařízení?

Informace zobrazené na řídicím panelu ochrany osobních údajů jsou oddělené od historie procházení uložené na vašem zařízení. Vymazání historie procházení na vašem zařízení:

 1. Ve starší verzi prohlížeče Microsoft Edge vyberte Nastavení a další > Nastavení .

 2. Vyberte Ochrana osobních údajů a zabezpečení .

 3. V části Vymazat údaje o procházení vyberte Zvolit položky k vymazání.

 4. Zaškrtněte políčko Historie procházení a vyberte Vymazat.

Další informace najdete v článku Zobrazení a odstranění historie procházení z prohlížeče Microsoft Edge.

Jak můžu se společností Microsoft sdílet svou historii procházení nebo diagnostická data?

Když budete se společností Microsoft sdílet diagnostická data včetně historie procházení, pomůže nám to řešit problémy a zlepšovat naše služby.

 1. Přejděte na Start   > Nastavení  > Ochrana osobních údajů  > Diagnostika a zpětná vazba .

 2. Ujistěte se, že je možnost Diagnostická data nastavená na Úplné.

Jak můžu zapnout a vypnout svou historii procházení v Cortaně?

Když zapnete historii procházení v Cortaně, může být vaše historie procházení odesílána do Microsoftu, aby vám Cortana mohla poskytovat včasné a inteligentní odpovědi a proaktivní individuálně přizpůsobené návrhy. Další informace

 1. Přejděte na Start   > Nastavení  > Cortana .

 2. VyberteOprávnění > Spravovat informace, k nimž má Cortana přístup z tohoto zařízení.

 3. Nastavte Historii procházení na Zapnuto nebo Vypnuto.

Proč se na řídicím panelu ochrany osobních údajů nezobrazují všechna má data?

Pokud chcete zjistit, proč se vám nezobrazují všechna vaše data, projděte si článek Zobrazení vašich dat na řídícím panelu ochrany osobních údajů.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×