Podpora pro Windows 7 skončila 14. ledna 2020

Doporučujeme přejít na Windows 11 pc, abyste mohli dál dostávat aktualizace zabezpečení od Microsoftu.

Víc se uč

Nabídka Možnosti obnovení systému obsahuje několik nástrojů, jako je třeba Oprava spouštění systému, které vám pomůžou obnovit systém Windows po závažné chybě. Tato sada nástrojů je na pevném disku vašeho počítače a na instalačním disku Windows.

Poznámka: Můžete si také vytvořit disk pro opravu systému, který bude obsahovat nabídku Možnosti obnovení systému. Další informace najdete v článku Vytvoření disku pro opravu systému. Pokud používáte tablet nebo jiný počítač s dotykovým displejem, budete si možná muset připojit klávesnici a myš, abyste mohli použít nástroj Oprava spouštění systému a další nástroje v nabídce Možnosti obnovení systému.

Jak fungují jednotlivé možnosti obnovení

Možnost obnovení systému

Popis

Oprava spouštění systému

Opraví některé problémy, jako jsou poškozené nebo chybějící systémové soubory, které můžou bránit správnému spuštění Windows.               

Obnovení systému

Obnoví systémové soubory počítače do dřívějšího bodu v čase a neovlivní přitom vaše soubory, jako jsou e-maily, dokumenty nebo fotky.

Při použití nástroje Obnovení systému z nabídky Možnosti obnovení systému nejde operaci obnovení vrátit zpátky. Obnovení systému ale můžete spustit znovu a zvolit jiný bod obnovení (pokud existuje).              

Obnovení z bitové kopie systému

Abyste tuto možnost mohli použít, musíte si bitovou kopii systému vytvořit předem. Bitová kopie systému je přizpůsobená záloha oddílu s Windows, která obsahuje programy a uživatelská data, například dokumenty, obrázky a hudbu.

Nástroj Diagnostika paměti Windows

Vyhledává chyby v paměti počítače.

Příkazový řádek

Zkušení uživatelé můžou pomocí příkazového řádku provádět operace související s obnovením a spouštět další nástroje příkazového řádku pro diagnostiku a řešení problémů.

Poznámka: Někteří výrobci počítačů můžou tuto nabídku přizpůsobit přidáním nebo odebráním nástrojů pro obnovení nebo do ní začlenit vlastní nástroje.

Otevření nabídky Možnosti obnovení systému na počítači

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač pomocí tlačítka napájení.

 2. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • Pokud máte na počítači nainstalovaný jeden operační systém, při restartování počítače stiskněte a podržte klávesu F8. Klávesu F8 musíte stisknout před zobrazením loga Windows. Pokud se zobrazí logo Windows, počkejte, než se zobrazí výzva pro přihlášení k Windows, a pak počítač vypněte a restartujte.

  • Pokud máte na počítači více operačních systémů, pomocí kláves se šipkami zvýrazněte operační systém, který chcete opravit, a pak stiskněte a podržte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit tento počítač a pak stiskněte klávesu ENTER. (Pokud možnost Opravit tento počítač nevidíte, nemá váš počítač předinstalované možnosti obnovení, nebo je vypnul váš správce sítě.)

 4. Vyberte rozložení kláves a pak klikněte na Další.

 5. Kliknutím na některý nástroj v nabídce Možnosti obnovení systému ho otevřete.

Otevření nabídky možnosti obnovení systému pomocí instalačního disku Windows 7 nebo USB flash disku nebo disku pro opravu systému


Pokud je počítač s počítačem vážně poškozený a nemůžete získat přístup k nabídce Možnosti obnovení systému na počítači, můžete k němu získat přístup pomocí instalačního disku Windows 7 nebo USB flash disku nebo pomocí disku pro opravu systému (Pokud jste ho vytvořili dřív).

Abyste tuto metodu mohli použít, musíte počítač restartovat (spustit) pomocí tohoto disku nebo USB flash disku.

 1. Vložte instalační disk systému Windows 7, USB flash disk nebo disk pro opravu a pak vypněte počítač.

 2. Restartujte počítač pomocí tlačítka napájení.

 3. Při zobrazení výzvy stiskněte libovolnou klávesu a pak postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Na stránce instalace Windows nebo na stránce Možnosti obnovení systému zvolte jazyk a další předvolby a klikněte na Další.

  • Pokud se stránka Instalace systému Windows ani stránka Možnosti obnovení systému nezobrazí a nebude požádáni o stisknutí libovolné klávesy, budete asi muset změnit některá nastavení systému.

 5. Pokud používáte instalační disk systému Windows nebo USB flash disk, klikněte na Opravit tento počítač.

 6. Vyberte instalaci systému Windows, kterou chcete opravit, a pak klikněte na Další.

 7. Kliknutím na některý nástroj v nabídce Možnosti obnovení systému ho otevřete.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×