Kapitola 2: Základy práce s Předčítáním

Tato kapitola vysvětluje navigaci pomocí klávesnice v Předčítání. To zahrnuje pohyb po obrazovce, hledání a spouštění aplikací a změny nastavení, co má Předčítání číst. Vysvětluje taky základní podrobnosti o nastavení rychlosti řeči Předčítání, hlasitosti a postupu při zastavení řeči.

Režim procházení poskytuje ještě více možností navigace. Těm se věnujeme v Kapitole 3: Práce s režimem procházení.

Naučte se používat Předčítání pomocí průvodce

Průvodce vás naučí základy používání Předčítání. Ukáže vám, jak provádět akce, jako je procházení záhlaví a orientačních bodů, a obsahuje i ukázkovou webovou stránku, která vám pomůže naučit se pohodlně používat Předčítání online. Do průvodce se můžete kdykoli dostat z domovské stránky Předčítání, která se standardně otevře, když zapnete Předčítání.

Klávesa TAB, klávesy se šipkami a klávesa ENTER

Ve Windows se můžete pomocí klávesy Tab nebo kláves se šipkami pohybovat v aplikacích a na webových stránkách. Až se dostanete na položku, kterou chcete použít, například odkaz, stiskněte klávesu ENTER. K pohybu mezi položkami, jako jsou zaškrtávací políčka a tlačítka, a k práci s nimi můžete používat i klávesu Tab, klávesy se šipkami a klávesu Enter.

Klávesa Předčítání

Můžete zvolit, jakou modifikační klávesu chcete používat v příkazech Předčítání. Ve výchozím nastavení se jako klávesa Předčítání používají klávesy CAPS LOCK a INSERT. Obě tyto klávesy můžete použít v libovolném příkazu, který používá klávesu Předčítání. Klávesa Předčítání je v příkazech označována jednoduše jako „Předčítání“. Klávesu Předčítání můžete změnit v nastavení Předčítání.

Poznámka: Pokud používáte japonskou klávesnici se 106 klávesami, jsou výchozími klávesami Předčítání klávesy Insert a NonConvert.

Seznámení s možnostmi ovládání pomocí klávesnice

Učení při zadávání vám oznamuje, jaké klávesy na klávesnici tisknete a jaký příkaz Předčítání je k nim přidružený. Učení při zadávání můžete zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy Předčítání + 1 (klávesa s číslem 1).

Zastavení čtení Předčítáním

Pokud budete chtít čtení v Předčítání kdykoli zastavit, stiskněte klávesu CTRL.

Nastavení hlasitějšího nebo rychlejšího čtení v Předčítání

Když budete chtít změnit hlasitost Předčítání, stiskněte:

  • Předčítání + CTRL + znaménko PLUS (+) nebo Předčítání + CTRL + PLUS (na numerické klávesnici) pro zvýšení hlasitosti.

  • Předčítání + CTRL + znaménko MINUS (-) nebo Předčítání + CTRL + MINUS (na numerické klávesnici) pro snížení hlasitosti.

Když budete chtít změnit rychlost, jakou Předčítání mluví, stiskněte:

  • Předčítání + znaménko PLUS (+) nebo Předčítání + znaménko MINUS (-).

Poznámka: příkazy obsahující plus (+) a minus (-) odkazují na fyzický klíč a nevyžadují jako modifikátor Shift. Pokud to není výslovně požadované, není nutné před klávesou „rovná se“ stisknout klávesu Shift, abyste napsali znaménko plus, jak to děláte obvykle. Při použití příkazu k nastavení hlasitosti Předčítání jako příkladu je tedy správným příkazem Předčítání + Ctrl + rovná se (=), a nikoli Předčítání + Ctrl + Shift + rovná se (=).

Klávesové zkratky Windows

Systém Windows a aplikace pro Windows obsahují klávesové zkratky, které můžete používat společně s příkazy pro Předčítání. Pokud třeba chcete otevřít nabídku Start, stiskněte klávesu s logem Windows , nebo otevřete centrum akcí stisknutím klávesy s logem Windows + A.

Seznam klávesových zkratek, které můžete ve Windows použít, najdete v tématu klávesové zkratky ve Windows. Seznam klávesových zkratek v aplikacích systému Windows najdete v tématu klávesové zkratky v aplikacích. Seznam klávesových zkratek v jiných technologiích pro technologii Windows naleznete v tématu klávesové zkratky ve Windows pro přístupnost.

Procházení aplikací a webových stránek

Hledání a otevírání aplikací

Pokud chcete rychle najít aplikaci ve Windows 10, otevřete nabídku Start stisknutím klávesy s logem Windows  a umístěte fokus do vyhledávacího pole. Potom zadejte název aplikace, kterou hledáte, pomocí šipkových kláves ji vyberte v seznamu výsledků vyhledávání a otevřete ji stisknutím klávesyEnter.

Přepínání mezi aplikacemi

Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi spuštěnými na počítači, přidržte klávesu Alt a pak stiskněte klávesu Tab. Při přepínání mezi spuštěnými aplikacemi vyslovuje Předčítání jejich názvy. Jakmile najdete aplikaci, kterou chcete použít, uvolněte obě klávesy.

Pokud budete chtít v libovolném okamžiku zjistit, ve které aplikaci nebo ve kterém okně je fokus, stiskněte kombinaci kláves Předčítání + T , aby se přečetl název okna, ve kterém je fokus. Pokud chcete přečíst název a obsah okna, na kterém je fokus, stiskněte Předčítání + W

Zjištění času, dne v týdnu a data

Když budete chtít kdykoli zjistit čas, den v týdnu a datum, stiskněte Předčítání + F12.

Umožnění Předčítání používat informace z webu

Když jste připojení k internetu, může vám Předčítání poskytovat více informací o kontextu u obrázků, odkazů a webových stránek jejich odesíláním do Microsoftu.

Poznámka: Pokud chcete tyto služby vypnout, přejděte na stránku Správa dat a služeb v nastavení Předčítání.

Hypertextové odkazy

Pokud chcete vědět, kam hypertextový odkaz vede, stiskněte Předčítání + CTRL + D a Předčítání vám může oznámit název stránky, na kterou odkaz vede. To funguje dobře ve webových a e-mailových aplikacích.

Popisy obrázků

Pokud narazíte na obrázek, u kterého byste chtěli získat popis, stiskněte Předčítání + CTRL + D. Program Předčítání odešle obrázek do Microsoftu a přečte popis obrázku.

Shrnutí webové stránky

Poslechněte si shrnutí webové stránky, které bude zahrnovat počet odkazů, orientačních bodů a nadpisů – stačí stisknout klávesu Předčítání + S.

Oblíbené odkazy a úplné shrnutí webové stránky

Poklikáním na obrazovce otevřete Předčítání + s následujícími informacemi: počet odkazů, orientační body a nadpisy na stránce a seznam oblíbených odkazů pro stránku (oblíbené odkazy jsou odkazy na stránce, které se nejvíce používají).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft

Další: Kapitola 3: Práce s režimem procházení

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×