Tato kapitola poskytuje podrobnosti o tom, jak používat program Předčítání s dotykovými gesty na podporovaných desktopových počítačích s Windows, a popisuje některá základní dotyková gesta ve Windows.

Spuštění a zastavení Předčítání

Pokud chcete Předčítání spustit na zařízení s Windows, které nemá klávesnici, stiskněte na zařízení současně tlačítko Start a tlačítko zesílení hlasitosti. Dalším stisknutím těchto tlačítek Předčítání vypnete.

Dotyková gesta

K práci s programem Předčítání a svým zařízením můžete používat gesta.

Pokud chcete prozkoumat a poslechnout si, jaké jsou na obrazovce položky, potáhněte prstem po obrazovce. Když uslyšíte položku, kterou chcete použít, poklepejte na obrazovku jedním prstem. Tím položku aktivujete. Pokud chcete procházet položky na obrazovce, rychle posouvejte doleva a doprava jedním prstem.

Jestli chcete přecházet po znacích, slovech, řádcích nebo odkazech, přejděte rychle nahoru nebo dolů, aby se změnilo zobrazení programu Předčítání. Když například chcete, aby Předčítání vyslovovalo jednotlivá písmena slova, potahujte prstem krátce nahoru, až uslyšíte slovo „znaky“. Potom rychlými pohyby doleva a doprava procházejte slovo písmeno po písmenu.

Následující seznam uvádí důležitá gesta, která vám pomůžou začít:

  • Pokud chcete změnit zobrazení Předčítání, krátce potáhněte jedním prstem nahoru a dolů.

  • Pokud chcete posunout zobrazený obsah, krátce potáhněte dvěma prsty nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

  • Pokud chcete zobrazit místní nabídky, poklepejte dvěma prsty.

  • Pokud chcete změnit úroveň podrobností, jednou klepněte třemi prsty.

  • Pokud chcete nepřetržitě číst z aktuální pozice, potáhněte dolů třemi prsty. 

  • Pokud chcete posouvat tabulátor dopředu nebo zpátky, krátce potáhněte doleva nebo doprava třemi prsty.

  • Pokud chcete zobrazit seznam příkazů Předčítání, třikrát klepněte čtyřmi prsty.

  • Pokud chcete otevřít Centrum akcí, potáhněte prstem z pravé strany obrazovky.

  • Pokud chcete otevřít zobrazení úloh, abyste mohli přepínat mezi aplikacemi a více plochami, potáhněte prstem z levé strany obrazovky.

Úplný seznam dotykových gest najdete v dodatku B: klávesové příkazy a dotykové gesta programu Předčítání.

Zadávání dotykem

Když jste v oblasti pro úpravy, třeba v textovém poli, v dolní části obrazovky se zobrazí dotyková klávesnice a program Předčítání přehraje zvuk, který označuje, že se objevila klávesnice. Pokud chcete zadat text, poklepejte na znaky, které chcete zadat.

Pokud chcete text zadávat rychleji, vyberte tlačítko Start , vyberte Nastavení , vyberte usnadnění přístupu a pak vyberte Předčítání.  Potom zaškrtněte políčko vedle dotykové klávesnice, aktivujte klávesy při zvednutí prstu za účelem zadávání znaků hned po zvednutí prstu.

Další: Kapitola 7: Přizpůsobení programu Předčítání

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×