Tato příloha obsahuje seznam klávesových příkazů a dotykových gest dostupných v nejnovější verzi Windows. 

Pokud chcete zobrazit seznam všech ostatních klávesových zkratek v Windows, přečtěte si téma Klávesové zkratky ve Windows. Pokud chcete zobrazit seznam klávesových zkratek v aplikacích Windows, přečtěte si téma Klávesové zkratky v aplikacích.

Klávesa Předčítání

Můžete zvolit, jakou modifikační klávesu chcete používat v příkazech Předčítání. Ve výchozím nastavení se jako klávesa Předčítání používají klávesy CAPS LOCK a INSERT. Obě tyto klávesy můžete použít v libovolném příkazu, který používá klávesu Předčítání. Klávesa Předčítání je v příkazech označována jednoduše jako „Předčítání“. Klávesu Předčítání můžete změnit v nastavení Předčítání.

Poznámka: Pokud používáte japonskou klávesnici se 106 klávesami, jsou výchozími klávesami Předčítání klávesy Insert a NonConvert.

Klávesové příkazy v programu Předčítání

Předčítání má dvě možná rozložení klávesnice: standardní a starší. Příkazy pro každé z nich jsou uvedeny níže. Příkazy režimu skenování najdete v kapitole 3: Použití režimu skenování.

Poznámka: Příkazy, které obsahují znaménko plus (+) a znaménko minus (-), odkazují na fyzický klíč a nevyžadují shift jako modifikátor. Pokud to není výslovně požadované, není nutné před klávesou „rovná se“ stisknout klávesu Shift, abyste napsali znaménko plus, jak to děláte obvykle. Při použití příkazu k nastavení hlasitosti Předčítání jako příkladu je tedy správným příkazem Předčítání + Ctrl + rovná se (=), a nikoli Předčítání + Ctrl + Shift + rovná se (=).

Standardní rozložení klávesnice

Obecné příkazy

Stisknuté klávesy

Akce

Klávesa s logem Windows + Ctrl + Enter

Spuštění nebo ukončení Předčítání

Předčítání + Esc

Ukončení Předčítání

Předčítání + 1

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku

Předčítání + Šipka vlevo

Přechod na předchozí položku

Předčítání + Page up
Ctrl + Předčítání + šipka
nahoru Předčítání + o stránku dolů
Ctrl + Předčítání + šipka dolů

Změna zobrazení

Předčítání + F1

Zobrazení seznamu příkazů

Předčítání + F2

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Předčítání + ENTER

Provedení primární akce

Předčítání + Ctrl + Enter

Přepnutí režimu vyhledávání

Předčítání + F12

Přečtení aktuálního data a času

Předčítání + Ctrl + D

Popsání obrázku pomocí online služby nebo zjištění zdrojové webovéstránky u odkazu

Předčítání + S

Získání shrnutí webové stránky

Předčítání+ S (dvakrát rychle)

Zobrazení dialogu se shrnutím webové stránky a oblíbenými odkazy

Předčítání + Alt + F

Poskytnout zpětnou vazbu k Předčítání

Předčítání + Z

Zamknout klávesu programu Předčítání

Předčítání + Ctrl + F12

Zapnout nebo vypnout vývojářský režim

Předčítání + 3

Předání kláves aplikaci

Předčítání + 4

Změna režimu čtení velkých písmen

Předčítání + Alt + M

Přepnutí režimu myši

Předčítání + H

Zapnutí nebo vypnutí čtení záhlaví sloupců v Outlooku

Úprava nastavení řeči

Stisknuté klávesy

Akce

Ctrl + Předčítání + znaménko plus (+)
Ctrl + Předčítání + Přidat (číselná klávesnice)

Zesílení hlasu

Ctrl + Předčítání + znaménko minus (-)
Ctrl + Předčítání + Odečítání (číselná klávesnice)

Zeslabení hlasu

Předčítání + znaménko plus (+)

Zrychlení hlasu

Předčítání + znaménko minus (-)

Zpomalení hlasu

Předčítání + Alt + znaménko plus (+)
Předčítání + Alt + Přidat (číselná klávesnice)

Přechod na další hlas

Předčítání + Alt + znaménko minus (-)
Předčítání + Alt + Odečítání (číselná klávesnice)

Přechod na předchozí hlas

Předčítání + Alt + levá hranatá závorka ([)

Přechod na režim čtení předchozí interpunkce

Předčítání + Alt + pravá závorka (])

Přechod na další režim čtení interpunkce

Předčítání + V

Zvýšení režimu podrobností

Shift + Předčítání + V

Snížení režimu podrobností

Předčítání + 2

Přepnutí na čtení znaků

Předčítání + Lomítko (/)

Přečtení kontextu

Předčítání + Alt + Lomítko (/)

Nastavení podrobnosti čtení kontextu

Předčítání + Ctrl + lomítko (/)

Změna pořadí čtení kontextu

Čtení a práce s textem

Stisknuté klávesy

Akce

CTRL

Zastavení čtení

Předčítání + tab
Předčítání + 5 (číselná klávesnice)

Přečtení položky

Předčítání + Tab dvakrát rychle
Předčítání + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)
Předčítání + K dvakrát rychle
Předčítání + Ctrl + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)

Přečtení položky hláskovaně

Předčítání + 0

Upřesnění čtení položky

Předčítání + T

Přečtení záhlaví okna

Předčítání + W

Přečtení okna

Předčítání + X

Opakování fráze

Předčítání + R

Čtení od kurzoru

Ctrl + Předčítání + R
Předčítání + šipka dolů

Spuštění čtení dokumentu

Předčítání + C

Přečtení dokumentu

Shift + Předčítání + J
Předčítání + Alt + Domů

Přečtení textu od začátku až ke kurzoru

Ctrl + Předčítání + U

Přečtení předchozí stránky

Ctrl + Předčítání + I

Přečtení aktuální stránky

Ctrl + Předčítání + O

Přečtení další stránky

Ctrl + Předčítání + J

Přečtení předchozího odstavce

Ctrl + Předčítání + K

Přečtení aktuálního odstavce

Ctrl + Předčítání + L

Přečtení dalšího odstavce

Předčítání + Ctrl + M

Přečtení předchozí věty

Předčítání + Ctrl + Čárka (,)

Přečtení aktuální věty

Předčítání + Ctrl + Tečka (.)

Přečtení další věty

Předčítání + U

Přečtení předchozího řádku

Předčítání + I
Předčítání + šipka nahoru

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + O

Přečtení dalšího řádku

Předčítání + J
Ctrl + Předčítání + šipka vlevo

Přečtení předchozího slova

Předčítání + K
Ctrl + Předčítání + 5 (číselná klávesnice)

Přečtení aktuálního slova

Předčítání + L
Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo

Přečtení dalšího slova

Shift + Předčítání + Levá hranatá závorka

Přečtení předchozího znaku

Předčítání + čárka (,)
5 (číselná klávesnice)

Přečtení aktuálního znaku

Předčítání + Tečka (.)

Přečtení dalšího znaku

Předčítání + F

Přečtení další skupiny informací o formátování

Shift + Předčítání + F

Přečtení předchozí skupiny informací o formátování

Předčítání + B
Ctrl + Předčítání + Domů

Přechod na začátek textu

Předčítání + E
Ctrl + Předčítání + Konec

Přechod na konec textu

Předčítání + Shift + Šipka dolů

Přečtení výběru

Předčítání + Shift + dvakrát rychle Šipka dolů

Hláskování výběru

Procházení tabulek

Stisknuté klávesy

Akce

CTRL + ALT + HOME

Přechod na první buňku tabulky

CTRL + ALT + END

Přechod na poslední buňku tabulky

CTRL + ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další buňku na řádku

CTRL + ALT + ŠIPKA VLEVO

Přechod na předchozí buňku na řádku

Ctrl + Alt + Šipka dolů

Přechod na další buňku ve sloupci

Ctrl + Alt + Šipka nahoru

Přechod na předchozí buňku ve sloupci

Ctrl + Shift + Alt + Šipka vlevo

Přečtení záhlaví aktuálního řádku

Ctrl + Shift + Alt + Šipka nahoru

Přečtení záhlaví aktuálního sloupce

Ctrl + Shift + Alt + Šipka vpravo

Přečtení aktuálního řádku

Ctrl + Shift + Alt + Šipka dolů

Přečtení aktuálního sloupce

Ctrl + Shift + Alt + lomítko (/)
Ctrl+ Shift + Alt + 5 (číselná klávesnice)

Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci se Předčítání nachází

Ctrl + Alt + Page Up

Přechod na buňku tabulky

Ctrl + Alt + Page Down

Přechod na obsah buňky

Příkazy fokusu Předčítání

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Home

Přechod k první položce v okně

Předčítání + End

Přechod k poslední položce v okně

Předčítání + Backspace

Návrat o jednu položku

Předčítání + N

Přechod na hlavní orientační bod

Předčítání + levá hranatá závorka ([)
Předčítání + odečítání (číselná klávesnice)

Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému

Předčítání + jednoduchá uvozovka (')
Předčítání + přidání (číselná klávesnice)

Nastavení fokusu na položku

Předčítání + A

Přechod na odkazovanou položku

Shift + Předčítání + A

Přeskočení na anotovaný obsah

Alt + Předčítání + Šipka nahoru

Přechod na nadřazenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Alt + Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Alt + Předčítání + Šipka vlevo

Přejít na předchozí položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Alt + Předčítání + Šipka dolů

Přechod na první podřízenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Předčítání + F7

Seznam odkazů

Předčítání + F5

Seznam orientačních bodů

Předčítání + F6

Seznam nadpisů

Předčítání + Ctrl + F

Funkce Najít v Předčítání

Předčítání + F3

Pokračovat v hledání směrem dopředu

Předčítání + Shift + F3

Pokračovat v hledání směrem dozadu

Příkazy na numerické klávesnici

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Home

Přechod k první položce v okně

Předčítání + End

Přechod k poslední položce v okně

Předčítání + Alt + Home

Přečtení textu od začátku až ke kurzoru

Ctrl + Předčítání + Home

Přechod na začátek textu

Ctrl + Předčítání + End

Přechod na konec textu

Předčítání + Šipka vlevo

Přechod na předchozí položku

Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku

Předčítání + 5 (numerická klávesnice)

Přečtení položky

Předčítání + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)
Předčítání + Ctrl + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)

Přečtení položky hláskovaně

Předčítání + Šipka nahoru

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + Šipka dolů

Spuštění čtení dokumentu

Ctrl + Předčítání + Šipka vlevo

Přečtení předchozího slova

Ctrl + Předčítání + 5 (numerická klávesnice)

Přečtení aktuálního slova

Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo

Přečtení dalšího slova

5 (numerická klávesnice)

Přečtení aktuálního znaku

Předčítání + Page up
Ctrl + Předčítání + šipka nahoru

Změna zobrazení

Předčítání + Minus (numerická klávesnice)

Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému

Předčítání + Plus (numerická klávesnice)

Nastavení fokusu na položku

Ctrl + Předčítání + Plus (numerická klávesnice)

Zesílení hlasu

Ctrl + Předčítání + Minus (numerická klávesnice)

Zeslabení hlasu

Předčítání + Alt + Plus (numerická klávesnice)

Přechod na další hlas

Předčítání + Alt + Minus (numerická klávesnice)

Přechod na předchozí hlas

Předčítání + ENTER

Provedení primární akce

Předčítání + Ctrl + Enter

Přepnutí režimu vyhledávání

Starší rozložení klávesnice

Obecné příkazy

Stisknuté klávesy

Akce

Klávesa s logem Windows + Ctrl + N

Otevření nastavení Předčítání

Klávesa s logem Windows + Ctrl + Enter

Spuštění nebo ukončení Předčítání

Předčítání + Esc

Zastavení Předčítání

Předčítání + 1

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku

Předčítání + Šipka vlevo

Přechod na předchozí položku

Předčítání + Šipka nahoru nebo dolů

Změna zobrazení

Předčítání + F1

Zobrazení seznamu příkazů

Předčítání + F2

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Předčítání + ENTER

Provedení primární akce

Předčítání + Shift + Enter

Přepnutí režimu vyhledávání

Předčítání + C

Přečtení aktuálního data a času

Předčítání + Shift + D

Popsání obrázku pomocí online služby

Předčítání + E
Předčítání + Alt + F

Poskytnout zpětnou vazbu k Předčítání

Předčítání + Z

Zamknout klávesu programu Předčítání

Předčítání + Shift + F12

Zapnout nebo vypnout vývojářský režim

Předčítání + X

Předání kláves aplikaci

Předčítání + Num Lock

Zapnutí nebo vypnutí režimu myši

Stisknutí klávesy Caps Lock dvakrát rychle za sebou

Zapnutí nebo vypnutí funkce Caps Lock

Úprava nastavení řeči

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Šipka nahoru

Zesílení hlasu

Předčítání + Šipka dolů

Zeslabení hlasu

Předčítání + znaménko plus (+)
Předčítání + přidání (číselná klávesnice)

Zrychlení hlasu

Předčítání + znaménko minus (-)
Předčítání + odečítání (číselná klávesnice)

Zpomalení hlasu

Předčítání + Alt + znaménko plus (+)
Předčítání + Alt + Přidat (číselná klávesnice)

Přechod na další hlas

Předčítání + Alt + znaménko minus (-)
Předčítání + Alt + Odečítání (číselná klávesnice)

Přechod na předchozí hlas

Předčítání + Alt + levá hranatá závorka ([)

Přechod na režim čtení předchozí interpunkce

Předčítání + Alt + pravá závorka (])

Přechod na další režim čtení interpunkce

Předčítání + A
Předčítání + Ctrl + znaménko plus (+)
Předčítání + Ctrl + Přidat (číselná klávesnice)

Zvýšení režimu podrobností

Předčítání + Ctrl + znaménko minus (-)
Předčítání + Ctrl + Odečítání (číselná klávesnice)

Snížení režimu podrobností

Předčítání + F12

Přepnutí na čtení znaků

Předčítání + Lomítko (/)

Přečtení kontextu

Alt + Předčítání + Lomítko (/)

Změna nastavení, kolik kontextu se přečte (úroveň podrobností)

Předčítání + Ctrl + lomítko (/)

Změna pořadí čtení kontextu

Čtení a práce s textem

Stisknuté klávesy

Akce

CTRL

Zastavení čtení

Předčítání + D

Přečtení položky

Předčítání + S

Přečtení položky hláskovaně

Předčítání + 0 (nula)

Upřesnění čtení položky

Předčítání + T

Přečtení záhlaví okna

Předčítání + W

Přečtení okna

Předčítání + V

Opakování fráze

Předčítání + R

Čtení od kurzoru

Shift + Předčítání + Levá hranatá závorka

Spuštění čtení dokumentu

Předčítání + H

Přečtení dokumentu

Předčítání + Levá hranatá závorka (])

Přečtení textu od začátku až ke kurzoru

Předčítání + Shift + U

Přečtení předchozí stránky

Předčítání + Ctrl + U

Přečtení aktuální stránky

Předčítání + U

Přečtení další stránky

Předčítání + Shift + I

Přečtení předchozího odstavce

Předčítání + Ctrl + I

Přečtení aktuálního odstavce

Předčítání + I

Přečtení dalšího odstavce

Předčítání + Ctrl + M

Přečtení předchozí věty

Předčítání + Ctrl + Čárka (,)

Přečtení aktuální věty

Předčítání + Ctrl + Tečka (.)

Přečtení další věty

Předčítání + Shift + O

Přečtení předchozího řádku

Předčítání + Ctrl + O

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + O

Přečtení dalšího řádku

Předčítání + Shift + P

Přečtení předchozího slova

Předčítání + Ctrl + P

Přečtení aktuálního slova

Předčítání + P

Přečtení dalšího slova

Předčítání + Shift + Levá hranatá závorka ([)

Přečtení předchozího znaku

Předčítání + Ctrl + Levá hranatá závorka ([)

Přečtení aktuálního znaku

Předčítání + Levá hranatá závorka ([)

Přečtení dalšího znaku

Předčítání + F

Přečtení další skupiny informací o formátování

Shift + Předčítání + F

Přečtení předchozí skupiny informací o formátování

Předčítání + Y

Přechod na začátek textu

Předčítání + B

Přechod na konec textu

Shift + Předčítání + P

Přečtení předchozího slova

H (se zapnutým režimem skenování)

Přechod na další nadpis

Shift+H (se zapnutým režimem skenování)

Přechod na předchozí nadpis

Předčítání + P

Přechod na další odkaz

Předčítání + Shift + L

Přechod na předchozí odkaz

Předčítání + Shift + Šipka dolů

Přečtení aktuálního výběru

Procházení tabulek

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + F3

Přechod na další buňku na řádku

Předčítání + Shift + F3

Přechod na předchozí buňku na řádku

Předčítání + F4

Přechod na další buňku ve sloupci

Předčítání + Shift + F4

Přechod na předchozí buňku ve sloupci

Předčítání + F10

Přečtení záhlaví aktuálního řádku

Předčítání + F9

Přečtení záhlaví aktuálního sloupce

Předčítání + F8

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + F7

Přečtení aktuálního sloupce

Předčítání + F5

Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci se Předčítání nachází

Předčítání + F6

Přechod na buňku tabulky

Předčítání + Shift + F6

Přechod na obsah buňky

Ctrl + Předčítání + P

Přechod na následující tabulku

Předčítání + Shift + K

Přechod na předchozí tabulku

Příkazy fokusu Předčítání

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Home

Přechod k první položce v okně

Předčítání + End

Přechod k poslední položce v okně

Předčítání + Backspace

Návrat o jednu položku

Předčítání + N

Přechod na hlavní orientační bod

Předčítání + G

Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému

Předčítání + vlnovka (~)

Nastavení fokusu na položku

Předčítání + Insert

Přechod na odkazovanou položku

Předčítání + Shift + Insert

Přeskočení na anotovaný obsah

Ctrl + Předčítání + Šipka nahoru

Přechod na nadřazenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Ctrl + Předčítání + Šipka vlevo

Přejít na předchozí položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Ctrl + Předčítání + Šipka dolů

Přechod na první podřízenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Předčítání + Q

Přechod na poslední položku v obsahové oblasti

Dotyková gesta Předčítání

Použití gesta

Akce

Dotyk nebo přetažení jedním prstem

Přečtení textu, na kterém je položený prst

Dvojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce druhým prstem

Aktivace primární akce

Trojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a poklepání kamkoli na obrazovce druhým prstem

Aktivace sekundární akce

Podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce dvěma prsty

Zahájení přetahování nebo zvláštní možnosti kláves

Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstem

Přechod na další nebo předchozí položku

Rychlý pohyb nahoru nebo dolů jedním prstem

Změna zobrazení

Klepnutí jednou dvěma prsty

Zastavení čtení Předčítáním

Jedno klepnutí třemi prsty

Změna režimu podrobností

Jedno klepnutí čtyřmi prsty

Zobrazení příkazů programu Předčítání pro aktuální položku

Poklepání dvěma prsty

Zobrazení místní nabídky

Trojité klepnutí dvěma prsty

Zavření kontextových nabídek (imitování řídicí klávesy)

Poklepání třemi prsty

Přečtení atributů textu

Poklepání čtyřmi prsty

Otevření režimu hledání

Klepnutí třikrát čtyřmi prsty

Zobrazení všech příkazů programu Předčítání

Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Posouvání

Potáhnutí doleva nebo doprava třemi prsty

Posunutí tabulátoru dopředu nebo zpátky

Potažení nahoru třemi prsty

Přečtení aktuálního okna

Potažení dolů třemi prsty

Spuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání

Potáhnutí nahoru nebo dolů čtyřmi prsty

Zapnutí nebo vypnutí sémantického přiblížení, když se podporuje

Potáhnutí doleva nebo doprava čtyřmi prsty

Přesunutí kurzoru Předčítání na začátek nebo konec lekce

Další: Příloha C: Podporované braillské řádky

Zpátky na obsah

Tato příloha obsahuje seznam klávesových příkazů a dotykových gest dostupných v nejnovější verzi Windows. 

Pokud chcete zobrazit seznam všech ostatních klávesových zkratek v Windows, přečtěte si téma Klávesové zkratky ve Windows. Pokud chcete zobrazit seznam klávesových zkratek v aplikacích Windows, přečtěte si téma Klávesové zkratky v aplikacích.

Klávesa Předčítání

Můžete zvolit, jakou modifikační klávesu chcete používat v příkazech Předčítání. Ve výchozím nastavení se jako klávesa Předčítání používají klávesy CAPS LOCK a INSERT. Obě tyto klávesy můžete použít v libovolném příkazu, který používá klávesu Předčítání. Klávesa Předčítání je v příkazech označována jednoduše jako „Předčítání“. Klávesu Předčítání můžete změnit v nastavení Předčítání.

Poznámka: Pokud používáte japonskou klávesnici se 106 klávesami, jsou výchozími klávesami Předčítání klávesy Insert a NonConvert.

Klávesové příkazy v programu Předčítání

Program Předčítání má dvě možná rozložení klávesnice: Standardnía Starší. Příkazy pro každé z nich jsou uvedeny níže. Příkazy režimu skenování najdete v kapitole 3: Použití režimu skenování.

Poznámka: Příkazy, které obsahují znaménko plus (+) nebo minus (-), odkazují na fyzickou klávesu a nevyžadují klávesu Shift jako modifikátor. Pokud to není výslovně požadované, není nutné před klávesou „rovná se“ stisknout klávesu Shift, abyste napsali znaménko plus, jak to děláte obvykle. Při použití příkazu k nastavení hlasitosti Předčítání jako příkladu je tedy správným příkazem Předčítání + Ctrl + rovná se (=), a nikoli Předčítání + Ctrl + Shift + rovná se (=).

Standardní rozložení klávesnice

Obecné příkazy

Stisknuté klávesy

Akce

Klávesa s logem Windows + Ctrl + Enter

Spuštění nebo ukončení Předčítání

Předčítání + Esc

Ukončení Předčítání

Předčítání + 1

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku

Předčítání + Šipka vlevo

Přechod na předchozí položku

Předčítání + Page up
Ctrl + Předčítání + šipka
nahoru Předčítání + o stránku dolů
Ctrl + Předčítání + šipka dolů

Změna zobrazení

Předčítání + F1

Zobrazení seznamu příkazů

Předčítání + F2

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Předčítání + ENTER

Provedení primární akce

Předčítání + Ctrl + Enter

Přepnutí režimu vyhledávání

Předčítání + F12

Přečtení aktuálního data a času

Předčítání + Ctrl + D

Popsání obrázku pomocí online služby nebo zjištění zdrojové webovéstránky u odkazu

Předčítání + S

Získání shrnutí webové stránky

Předčítání+ S (dvakrát rychle)

Zobrazení dialogu se shrnutím webové stránky a oblíbenými odkazy

Předčítání + Alt + F

Poskytnout zpětnou vazbu k Předčítání

Předčítání + Z

Zamknout klávesu programu Předčítání

Předčítání + Ctrl + F12

Zapnout nebo vypnout vývojářský režim

Předčítání + 3

Předání kláves aplikaci

Předčítání + Alt + M

Přepnutí režimu myši

Předčítání + H

Zapnutí nebo vypnutí čtení záhlaví sloupců v Outlooku

Úprava nastavení řeči

Stisknuté klávesy

Akce

Ctrl + Předčítání + znaménko plus (+)
Ctrl + Předčítání + Přidat (číselná klávesnice)

Zesílení hlasu

Ctrl + Předčítání + znaménko minus (-)
Ctrl + Předčítání + Odečítání (číselná klávesnice)

Zeslabení hlasu

Předčítání + Plus (+)

Zrychlení hlasu

Předčítání + Minus (-)

Zpomalení hlasu

Alt + Předčítání + Odečítání (číselná klávesnice)
Alt + Předčítání + znaménko minus (-)
Alt + Předčítání + Přidat (číselná klávesnice)
Alt + Předčítání + znaménko plus (+)

Změna režimu čtení interpunkce

Předčítání + V

Zvýšení režimu podrobností

Shift + Předčítání + V

Snížení režimu podrobností

Předčítání + 2

Přepnutí na čtení znaků

Předčítání + Lomítko (/)

Přečtení kontextu

Alt + Předčítání + Lomítko (/)

Nastavení podrobnosti čtení kontextu

Ctrl + Předčítání + Lomítko (/)

Změna pořadí čtení kontextu

Čtení a práce s textem

Stisknuté klávesy

Akce

CTRL

Zastavení čtení

Předčítání + tab
Předčítání + 5 (číselná klávesnice)

Přečtení položky

Předčítání + Tab dvakrát rychle
Předčítání + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)
Předčítání + K dvakrát rychle
Předčítání + Ctrl + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)

Přečtení položky hláskovaně

Předčítání + 0

Upřesnění čtení položky

Předčítání + T

Přečtení záhlaví okna

Předčítání + W

Přečtení okna

Předčítání + X

Opakování fráze

Předčítání + R

Čtení od kurzoru

Ctrl + Předčítání + R
Předčítání + šipka dolů

Spuštění čtení dokumentu

Předčítání + C

Přečtení dokumentu

Shift + Předčítání + J
Předčítání + Alt + Domů

Přečtení textu od začátku až ke kurzoru

Ctrl + Předčítání + U

Přečtení předchozí stránky

Ctrl + Předčítání + I

Přečtení aktuální stránky

Ctrl + Předčítání + O

Přečtení další stránky

Ctrl + Předčítání + J

Přečtení předchozího odstavce

Ctrl + Předčítání + K

Přečtení aktuálního odstavce

Ctrl + Předčítání + L

Přečtení dalšího odstavce

Předčítání + Ctrl + M

Přečtení předchozí věty

Předčítání + Ctrl + Čárka (,)

Přečtení aktuální věty

Předčítání + Ctrl + Tečka (.)

Přečtení další věty

Předčítání + U

Přečtení předchozího řádku

Předčítání + I
Předčítání + šipka nahoru

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + O

Přečtení dalšího řádku

Předčítání + J
Ctrl + Předčítání + šipka vlevo

Přečtení předchozího slova

Předčítání + K
Ctrl + Předčítání + 5 (číselná klávesnice)

Přečtení aktuálního slova

Předčítání + L
Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo

Přečtení dalšího slova

Shift + Předčítání + Levá hranatá závorka

Přečtení předchozího znaku

Předčítání + čárka (,)
5 (číselná klávesnice)

Přečtení aktuálního znaku

Předčítání + Tečka (.)

Přečtení dalšího znaku

Předčítání + F

Přečtení další skupiny informací o formátování

Shift + Předčítání + F

Přečtení předchozí skupiny informací o formátování

Předčítání + B
Ctrl + Předčítání + Domů

Přechod na začátek textu

Předčítání + E
Ctrl + Předčítání + Konec

Přechod na konec textu

Předčítání + Shift + Šipka dolů

Přečtení výběru

Předčítání + Shift + dvakrát rychle Šipka dolů

Hláskování výběru

Procházení tabulek

Stisknuté klávesy

Akce

CTRL + ALT + HOME

Přechod na první buňku tabulky

CTRL + ALT + END

Přechod na poslední buňku tabulky

CTRL + ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další buňku na řádku

CTRL + ALT + ŠIPKA VLEVO

Přechod na předchozí buňku na řádku

Ctrl + Alt + Šipka dolů

Přechod na další buňku ve sloupci

Ctrl + Alt + Šipka nahoru

Přechod na předchozí buňku ve sloupci

Ctrl + Shift + Alt + Šipka vlevo

Přečtení záhlaví aktuálního řádku

Ctrl + Shift + Alt + Šipka nahoru

Přečtení záhlaví aktuálního sloupce

Ctrl + Shift + Alt + Šipka vpravo

Přečtení aktuálního řádku

Ctrl + Shift + Alt + Šipka dolů

Přečtení aktuálního sloupce

Ctrl + Shift + Alt + lomítko (/)
Ctrl+ Shift + Alt + 5 (číselná klávesnice)

Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci se Předčítání nachází

Ctrl + Alt + Page Up

Přechod na buňku tabulky

Ctrl + Alt + Page Down

Přechod na obsah buňky

Příkazy fokusu Předčítání

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Home

Přechod k první položce v okně

Předčítání + End

Přechod k poslední položce v okně

Předčítání + Backspace

Návrat o jednu položku

Předčítání + N

Přechod na hlavní orientační bod

Předčítání + Otevřít hranatou závorku ([)
Předčítání + odečítání (číselná klávesnice)

Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému

Předčítání + jednoduchá uvozovka (')
Předčítání + přidání (číselná klávesnice)

Nastavení fokusu na položku

Předčítání + A

Přechod na odkazovanou položku

Shift + Předčítání + A

Přeskočení na anotovaný obsah

Alt + Předčítání + Šipka nahoru

Přechod na nadřazenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Alt + Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Alt + Předčítání + Šipka vlevo

Přejít na předchozí položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Alt + Předčítání + Šipka dolů

Přechod na první podřízenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Předčítání + F7

Seznam odkazů

Předčítání + F5

Seznam orientačních bodů

Předčítání + F6

Seznam nadpisů

Předčítání + Ctrl + F

Funkce Najít v Předčítání

Předčítání + F3

Pokračovat v hledání směrem dopředu

Předčítání + Shift + F3

Pokračovat v hledání směrem dozadu

Příkazy na numerické klávesnici

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Home

Přechod k první položce v okně

Předčítání + End

Přechod k poslední položce v okně

Předčítání + Alt + Home

Přečtení textu od začátku až ke kurzoru

Ctrl + Předčítání + Home

Přechod na začátek textu

Ctrl + Předčítání + End

Přechod na konec textu

Předčítání + Šipka vlevo

Přechod na předchozí položku

Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku

Předčítání + 5 (numerická klávesnice)

Přečtení položky

Předčítání + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)
Předčítání + Ctrl + 5 dvakrát rychle (číselná klávesnice)

Přečtení položky hláskovaně

Předčítání + Šipka nahoru

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + Šipka dolů

Spuštění čtení dokumentu

Ctrl + Předčítání + Šipka vlevo

Přečtení předchozího slova

Ctrl + Předčítání + 5 (numerická klávesnice)

Přečtení aktuálního slova

Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo

Přečtení dalšího slova

5 (numerická klávesnice)

Přečtení aktuálního znaku

Předčítání + Page up
Ctrl + Předčítání + šipka nahoru

Změna zobrazení

Předčítání + Minus (numerická klávesnice)

Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému

Předčítání + Plus (numerická klávesnice)

Nastavení fokusu na položku

Ctrl + Předčítání + Plus (numerická klávesnice)

Zesílení hlasu

Ctrl + Předčítání + Minus (numerická klávesnice)

Zeslabení hlasu

Alt + Předčítání + Přidat
Alt + Předčítání + Odečítání

Změna režimu čtení interpunkce

Předčítání + ENTER

Provedení primární akce

Předčítání + Shift + Enter

Přepnutí režimu vyhledávání

Starší rozložení klávesnice

Obecné příkazy

Stisknuté klávesy

Akce

Klávesa s logem Windows + Ctrl + N

Otevření nastavení Předčítání

Klávesa s logem Windows + Ctrl + Enter

Spuštění nebo ukončení Předčítání

Předčítání + Esc

Zastavení Předčítání

Předčítání + 1

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku

Předčítání + Šipka vlevo

Přechod na předchozí položku

Předčítání + Šipka nahoru nebo dolů

Změna zobrazení

Předčítání + F1

Zobrazení seznamu příkazů

Předčítání + F2

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Předčítání + ENTER

Provedení primární akce

Předčítání + Shift + Enter

Přepnutí režimu vyhledávání

Předčítání + C

Přečtení aktuálního data a času

Předčítání + Shift + D

Popsání obrázku pomocí online služby

Předčítání + E
Předčítání + Alt + F

Poskytnout zpětnou vazbu k Předčítání

Předčítání + Z

Zamknout klávesu programu Předčítání

Předčítání + Shift + F12

Zapnout nebo vypnout vývojářský režim

Předčítání + X

Předání kláves aplikaci

Předčítání + Num Lock

Zapnutí nebo vypnutí režimu myši

Stisknutí klávesy Caps Lock dvakrát rychle za sebou

Zapnutí nebo vypnutí funkce Caps Lock

Úprava nastavení řeči

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Šipka nahoru

Zesílení hlasu

Předčítání + Šipka dolů

Zeslabení hlasu

Předčítání + znaménko plus (+)
Předčítání + přidání (číselná klávesnice)

Zrychlení hlasu

Předčítání + znaménko minus (-)
Předčítání + odečítání (číselná klávesnice)

Zpomalení hlasu

Předčítání + Alt + znaménko plus (+)
Předčítání + Alt + znaménko minus (-)
Předčítání + Alt + Přidat (číselná klávesnice)
Předčítání + Alt + Odečítání (číselná klávesnice)

Změna režimu čtení interpunkce

Předčítání + A
Předčítání + Ctrl + znaménko plus (+)
Předčítání + Ctrl + Přidat (číselná klávesnice)

Zvýšení režimu podrobností

Předčítání + Ctrl + znaménko minus (-)
Předčítání + Ctrl + Odečítání (číselná klávesnice)

Snížení režimu podrobností

Předčítání + F12

Přepnutí na čtení znaků

Předčítání + Lomítko (/)

Přečtení kontextu

Alt + Předčítání + Lomítko (/)

Změna nastavení, kolik kontextu se přečte (úroveň podrobností)

Ctrl + Předčítání + Lomítko (/)

Změna pořadí čtení kontextu

Čtení a práce s textem

Stisknuté klávesy

Akce

CTRL

Zastavení čtení

Předčítání + D

Přečtení položky

Předčítání + S

Přečtení položky hláskovaně

Předčítání + 0 (nula)

Upřesnění čtení položky

Předčítání + T

Přečtení záhlaví okna

Předčítání + W

Přečtení okna

Předčítání + V

Opakování fráze

Předčítání + R

Čtení od kurzoru

Shift + Předčítání + Levá hranatá závorka

Spuštění čtení dokumentu

Předčítání + H

Přečtení dokumentu

Předčítání + Levá hranatá závorka (])

Přečtení textu od začátku až ke kurzoru

Předčítání + Shift + U

Přečtení předchozí stránky

Předčítání + Ctrl + U

Přečtení aktuální stránky

Předčítání + U

Přečtení další stránky

Předčítání + Shift + I

Přečtení předchozího odstavce

Předčítání + Ctrl + I

Přečtení aktuálního odstavce

Předčítání + I

Přečtení dalšího odstavce

Předčítání + Ctrl + M

Přečtení předchozí věty

Předčítání + Ctrl + Čárka (,)

Přečtení aktuální věty

Předčítání + Ctrl + Tečka (.)

Přečtení další věty

Předčítání + Shift + O

Přečtení předchozího řádku

Předčítání + Ctrl + O

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + O

Přečtení dalšího řádku

Předčítání + Shift + P

Přečtení předchozího slova

Předčítání + Ctrl + P

Přečtení aktuálního slova

Předčítání + P

Přečtení dalšího slova

Předčítání + Shift + Levá hranatá závorka ([)

Přečtení předchozího znaku

Předčítání + Ctrl + Levá hranatá závorka ([)

Přečtení aktuálního znaku

Předčítání + Levá hranatá závorka ([)

Přečtení dalšího znaku

Předčítání + F

Přečtení další skupiny informací o formátování

Shift + Předčítání + F

Přečtení předchozí skupiny informací o formátování

Předčítání + Y

Přechod na začátek textu

Předčítání + B

Přechod na konec textu

Shift + Předčítání + P

Přečtení předchozího slova

H (se zapnutým režimem skenování)

Přechod na další nadpis

Shift+H (se zapnutým režimem skenování)

Přechod na předchozí nadpis

Předčítání + P

Přechod na další odkaz

Předčítání + Shift + L

Přechod na předchozí odkaz

Předčítání + Shift + Šipka dolů

Přečtení aktuálního výběru

Procházení tabulek

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + F3

Přechod na další buňku na řádku

Předčítání + Shift + F3

Přechod na předchozí buňku na řádku

Předčítání + F4

Přechod na další buňku ve sloupci

Předčítání + Shift + F4

Přechod na předchozí buňku ve sloupci

Předčítání + F10

Přečtení záhlaví aktuálního řádku

Předčítání + F9

Přečtení záhlaví aktuálního sloupce

Předčítání + F8

Přečtení aktuálního řádku

Předčítání + F7

Přečtení aktuálního sloupce

Předčítání + F5

Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci se Předčítání nachází

Předčítání + F6

Přechod na buňku tabulky

Předčítání + Shift + F6

Přechod na obsah buňky

Ctrl + Předčítání + P

Přechod na následující tabulku

Předčítání + Shift + K

Přechod na předchozí tabulku

Příkazy fokusu Předčítání

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Home

Přechod k první položce v okně

Předčítání + End

Přechod k poslední položce v okně

Předčítání + Backspace

Návrat o jednu položku

Předčítání + N

Přechod na hlavní orientační bod

Předčítání + G

Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému

Předčítání + vlnovka (~)

Nastavení fokusu na položku

Předčítání + Insert

Přechod na odkazovanou položku

Předčítání + Shift + Insert

Přeskočení na anotovaný obsah

Ctrl + Předčítání + Šipka nahoru

Přechod na nadřazenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo

Přechod na další položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Ctrl + Předčítání + Šipka vlevo

Přejít na předchozí položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Ctrl + Předčítání + Šipka dolů

Přechod na první podřízenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)

Předčítání + Q

Přechod na poslední položku v obsahové oblasti

Dotyková gesta Předčítání

Použití gesta

Akce

Dotyk nebo přetažení jedním prstem

Přečtení textu, na kterém je položený prst

Dvojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce druhým prstem

Aktivace primární akce

Trojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a poklepání kamkoli na obrazovce druhým prstem

Aktivace sekundární akce

Podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce dvěma prsty

Zahájení přetahování nebo zvláštní možnosti kláves

Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstem

Přechod na další nebo předchozí položku

Rychlý pohyb nahoru nebo dolů jedním prstem

Změna zobrazení

Klepnutí jednou dvěma prsty

Zastavení čtení Předčítáním

Jedno klepnutí třemi prsty

Změna režimu podrobností

Jedno klepnutí čtyřmi prsty

Zobrazení příkazů programu Předčítání pro aktuální položku

Poklepání dvěma prsty

Zobrazení místní nabídky

Poklepání třemi prsty

Přečtení atributů textu

Poklepání čtyřmi prsty

Otevření režimu hledání

Klepnutí třikrát čtyřmi prsty

Zobrazení všech příkazů programu Předčítání

Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Posouvání

Potáhnutí doleva nebo doprava třemi prsty

Posunutí tabulátoru dopředu nebo zpátky

Potažení nahoru třemi prsty

Přečtení aktuálního okna

Potažení dolů třemi prsty

Spuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání

Potáhnutí nahoru nebo dolů čtyřmi prsty

Zapnutí nebo vypnutí sémantického přiblížení, když se podporuje

Potáhnutí doleva nebo doprava čtyřmi prsty

Přesunutí kurzoru Předčítání na začátek nebo konec lekce

Další: Příloha C: Podporované braillské řádky

Zpátky na obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×