Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí jiný způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak museli použít myš.

Následující seznam obsahuje běžné klávesové zkratky z mnoha aplikací Microsoftu, které jsou součástí Windows 10. Zahrnuje zkratky pro:

V řadě z těchto aplikací se zkratky zobrazují i jako popisy tlačítek, když nad nimi podržíte ukazatel myši. V jiných si dostupné klávesové zkratky zobrazíte stisknutím klávesy ALT nebo F10. Pokud je v nabídce některé písmeno podtržené, místo toho, abyste klikali na tuto položku nabídky, můžete stisknout klávesu ALTspolečně s podtrženou klávesou. Pokud chcete například vytvořit nový obrázek v Malování, stiskněte CTRL + N.  

Poznámka: Na dotykové klávesnici budete muset stisknout CTRL, aby se zobrazily některé klávesové zkratky.

Klávesové zkratky pro Kalkulačku

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + 1

Přepnutí do standardního režimu

ALT + 2

Přepnutí do vědeckého režimu

ALT + 3

Přepnutí do režimu vytváření grafů

ALT + 4

Přepnutí do programátorského režimu

ALT + 5

Přepnutí do režimu výpočtu data

CTRL + M

Uložení do paměti ve standardním, vědeckém a programátorském režimu

CTRL + P

Přičtení k hodnotě v paměti ve standardním, vědeckém a programátorském režimu

CTRL + Q

Odečtení od hodnoty v paměti ve standardním, vědeckém a programátorském režimu

CTRL + R

Vyvolání z paměti ve standardním, vědeckém a programátorském režimu

CTRL + L

Vymazání paměti

DELETE

Vymazání aktuálního vstupu (výběr CE)

ESC

Úplné vymazání vstupu (výběr C)

Tab

Přechod na další položku uživatelského rozhraní a přesunutí fokusu na ni

Mezerník

Výběr položky uživatelského rozhraní, na které je fokus

Enter

Výběr funkce = ve standardním, vědeckém a programátorském režimu

F9

Výběr funkce +/- ve standardním, vědeckém a programátorském režimu

R

Výběr funkce 1/x ve standardním a vědeckém režimu

@

Výběr 2√x ve standardním režimu a v vědeckém režimu

%

Výběr funkce +/- ve standardním a programátorském režimu

CTRL + H

Když je zobrazené tlačítko historie, slouží k výběru tlačítka historie ve standardním a vědeckém režimu

Šipka nahoru

Přesun nahoru v historii, v seznamu hodnot v paměti nebo v nabídce

Šipka dolů

Přesun dolů v historii, v seznamu hodnot v paměti nebo v nabídce

CTRL + SHIFT + D

Vymazání historie

F3

Výběr funkce DEG ve vědeckém režimu

F4

Výběr funkce RAD ve vědeckém režimu

F5

Výběr funkce GRAD ve vědeckém režimu

G

Výběr 2x vevědeckém režimu

CTRL + G

Výběr 10x vevědeckém režimu

S

Výběr 10x vevědeckém režimu

SHIFT + S

Výběr sin-1 ve vědeckém režimu

CTRL + S

Výběr funkce sinh ve vědeckém režimu

CTRL + SHIFT + S

Výběr sinh-1 ve vědeckém režimu

T

Výběr funkce tan ve vědeckém režimu

Shift + T

Výběropálení -1 ve vědeckém režimu

CTRL + T

Výběr funkce tanh ve vědeckém režimu

CTRL + SHIFT + T

Výběr tanh-1 ve vědeckém režimu

O

Výběr funkce cos ve vědeckém režimu

SHIFT + O

Výběr cos-1 ve vědeckém režimu

CTRL + O

Výběr funkce cosh ve vědeckém režimu

CTRL + SHIFT + O

Výběr cosh-1 ve vědeckém režimu

U

Výběr funkce sec ve vědeckém režimu

SHIFT + U

Výběr sekundy -1 ve vědeckém režimu

CTRL + U

Výběr funkce sech ve vědeckém režimu

CTRL + SHIFT + U

Výběr sech-1 ve vědeckém režimu

I

Výběr funkce csc ve vědeckém režimu

Shift + I

Výběr csc-1 ve vědeckém režimu

CTRL + I

Výběr funkce csch ve vědeckém režimu

CTRL + SHIFT + I

Výběr csch-1 ve vědeckém režimu

J

Výběr funkce cot ve vědeckém režimu

SHIFT + J

Výběr cot-1 ve vědeckém režimu

CTRL + J

Výběr funkce coth ve vědeckém režimu

CTRL + SHIFT + J

Výběr coth-1 ve vědeckém režimu

CTRL + Y

Výběry√x ve vědeckém režimu

SHIFT + \

Výběr funkce |x| ve vědeckém režimu

[

Vyberte ⌊x⌋  ve vědeckém režimu

]

Vyberte ⌈x⌉ ve vědeckém režimu

L

Výběr funkce log ve vědeckém režimu

SHIFT + L

Výběr protokoluyx ve vědeckém režimu

M

Výběr funkce dms ve vědeckém režimu

N

Výběr funkce ln ve vědeckém režimu

CTRL + N

Výběr ex ve vědeckém režimu

P

Výběr funkce Pi ve vědeckém režimu

Q

Výběr x2 ve standardním a vědeckém režimu

V

Zapíná/vypíná tlačítko F-E ve vědeckém režimu

X

Výběr funkce exp ve vědeckém režimu

Y, ^

Výběr xy ve vědeckém režimu

#

Výběr x3 ve vědeckém režimu

!

Vyberte n!ve vědeckém režimu

%

Výběr funkce mod ve vědeckém režimu

CTRL + + na numerické klávesnici

Přiblížení grafu v režimu vytváření grafů

CTRL + - na numerické klávesnici

Oddálení grafu v režimu vytváření grafů

F2

Výběr funkce DWORD v programátorském režimu

F3

Výběr funkce WORD v programátorském režimu

F4

Výběr funkce BYTE v programátorském režimu

F5

Výběr funkce HEX v programátorském režimu

F6

Výběr funkce DEC v programátorském režimu

F7

Výběr funkce OCT v programátorském režimu

F8

Výběr funkce BIN v programátorském režimu

F12

Výběr funkce QWORD v programátorském režimu

A–F

Výběr písmen A–F v programátorském režimu, když je vybrané HEX 

SHIFT + ,

Výběr funkce RoL v programátorském režimu, když je bitový posun nastavený na kterýkoli kruhový posun

SHIFT + .

Výběr funkce RoR v programátorském režimu, když je bitový posun nastavený na kterýkoli kruhový posun

SHIFT + ,

Výběr funkce Lsh v programátorském režimu, když je bitový posun nastavený na aritmetický nebo logický posun

SHIFT + .

Výběr funkce Rsh v programátorském režimu, když je bitový posun nastavený na aritmetický nebo logický posun

%

Výběr funkce % v programátorském režimu

|

Výběr funkce OR v programátorském režimu

^

Výběr funkce XOR v programátorském režimu

\

Výběr funkce NOR v programátorském režimu

~

Výběr funkce NOT v programátorském režimu

&

Výběr funkce AND v programátorském režimu

.

Výběr funkce NAND v programátorském režimu

Klávesové zkratky pro Herní panel

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows + G

Otevření Herního panelu, když je spuštěná hra

Klávesa s logem Windows  + ALT + G

Záznam posledních 30 sekund

Klávesa s logem Windows  + ALT + R

Spuštění nebo ukončení nahrávání

Klávesa s logem Windows  + ALT + PRINT SCREEN

Pořízení snímku obrazovky hry

Klávesa s logem Windows  + ALT + T

Zobrazení nebo skrytí časovače záznamu

Klávesa s logem Windows  + ALT + M

Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu

Klávesa s logem Windows + ALT + B

Spuštění nebo ukončení vysílání

Klávesa s logem Windows  + ALT + W

Zobrazení kamery během vysílání

Klávesové zkratky pro Groove

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + P

Přehrání nebo pozastavení

CTRL + F

Přeskočit na další skladbu

Ctrl + B

Nové přehrání aktuální skladby nebo přeskočení na předchozí

F9

Zvýšení hlasitosti

F8

Snížení hlasitosti

F7

Ztlumit zvuk

CTRL + ENTER

Výběr položky a spuštění režimu výběru

CTRL + A

Výběr veškerého obsahu

DELETE

Odstranit vybrané položky

CTRL + SHIFT + P

Přehrání vybrané položky

CTRL + T

Zapnutí nebo vypnutí opakování

CTRL + H

Zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání

CTRL + Q

Hledání

Klávesové zkratky pro Mapy

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesy se šipkami

Posunutí mapy některým směrem

CTRL + klávesa plus nebo minus (+ nebo -)

Přiblížení nebo oddálení

CTRL + ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Otáčení

CTRL + ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Naklonění

Klávesa + nebo -

Přiblížení nebo oddálení v zobrazení Města v 3D

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přesunutí dál nebo blíž v zobrazení Města v 3D

CTRL + Y

Přepnutí mezi leteckým a silničním zobrazení map

CTRL + HOME

Vycentrování mapy na aktuální polohu

CTRL + D

Získání navigačních pokynů

CTRL + F

Hledání

CTRL + M

Minimalizace aktivní záložky

CTRL + P

Tisk

CTRL + T

Zobrazení nebo skrytí dopravy

BACKSPACE

Vraťte se

CTRL + H

Sdílet

CTRL + L

Přesunutí fokusu do mapy

CTRL + W

Zavření aktivní záložky

CTRL + TAB

Přechod na další záložku

CTRL + SHIFT + TAB

Přechod na předchozí záložku

CTRL + S

Zobrazení nebo skrytí Streetside

CTRL + C

Zkopírování do schránky

Klávesové zkratky pro Filmy a TV pořady

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + ENTER

Přehrání v režimu celé obrazovky

ESC

Ukončení režimu celé obrazovky

Enter

Vybrat položku s fokusem

Mezerník

nebo

CTRL + P

Přehrání nebo pozastavení (pokud je fokus na videu)

ALT + ŠIPKA VLEVO

nebo

Klávesa s logem Windows  + MEZERNÍK 

Vraťte se

CTRL + T

Zapnout nebo vypnout opakování

F7

Ztlumení zvuku

F8

Snížení hlasitosti

F9

Zvýšení hlasitosti

Klávesové zkratky pro Malování

Stisknutá klávesa

Akce

F11

Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce

F12

Uložení obrázku jako nového souboru

CTRL + A

Výběr celého obrázku

CTRL + B

Nastavení tučného písma u vybraného textu

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + E

Otevření dialogového okna Vlastnosti

CTRL + G

Zobrazení nebo skrytí mřížky

CTRL + I

Nastavení kurzívy u vybraného textu

CTRL + N

Vytvoření nového obrázku

CTRL + O

Otevření existujícího obrázku

CTRL + P

Tisk obrázku

CTRL + R

Zobrazení nebo skrytí pravítka

CTRL + S

Uložení změn v obrázku

CTRL + U

Podtržení vybraného textu

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

CTRL + W

Otevření dialogového okna Změnit velikost a zkosit

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + Z

Vrácení změny

CTRL + plus (+)

Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

CTRL + minus (-)

Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

CTRL + PAGE UP

Přiblížení

CTRL + PAGE DOWN

Oddálení

ALT + F4

Zavření obrázku a okna programu Malování

Šipka doprava

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava

Šipka doleva

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva

Šipka dolů

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů

Šipka nahoru

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru

SHIFT + F10

Zobrazení místní nabídky

Klávesové zkratky v Malování 3D

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + 0 nebo 0 na numerické klávesnici

Resetování zoomu

CTRL + 3

Přepnutí zobrazení

CTRL + A

Vybere všechny 3D položky ve vašem pracovním prostoru. Zopakováním příkazu přepnete na výběr všech 2D položek.

CTRL + B

Nastavení tučného písma u vybraného textu

CTRL + C

Zkopírování vybrané položky

CTRL + INSERT

Zkopírování vybrané položky

CTRL + SHIFT + C

Pořízení snímku obrazovky

CTRL + E

Zobrazení vlastností plátna

CTRL + SHIFT + E

Zobrazení nebo skrytí 3D perspektivy

CTRL + G

Seskupení objektů

CTRL + SHIFT + G

Oddělení objektů

I

Zapnutí kapátka

CTRL + I

Nastavení kurzívy u vybraného textu

M

Minimalizování nebo rozbalení boční nabídky

CTRL + N

Vytvoření nového obrázku nebo souboru

CTRL + O

Otevření existujícího obrázku nebo souboru

CTRL + P

Tisk ve 2D

CTRL + S

Uložit

CTRL + SHIFT + S

Uložení jako

CTRL + U

Podtržení vybraného textu

CTRL + V

Vložení vybrané položky

SHIFT + INSERT

Vložení vybrané položky

CTRL + W

Výběr plátna

CTRL + SHIFT + W

Zobrazení nebo skrytí plátna

CTRL + X

Vyjmutí vybrané položky

SHIFT + DELETE

Vyjmutí vybrané položky

CTRL + SHIFT + X

Oříznutí ve 2D

CTRL + Y

Zopakovat akci

CTRL + Z

Vrácení akce zpět

ESCAPE

Zastaví nebo opustí aktuální úlohu.

Home

Obnovení zobrazení

PAGE UP

Přiblížení

CTRL+PAGE UP

Přiblížení

PAGE DOWN

Oddálení

CTRL + PAGE DOWN

Oddálení

CTRL + kolečko myši

Přiblížení nebo oddálení

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Kroužení kolem směrem doleva

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Kroužení kolem směrem doprava

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Kroužení kolem směrem nahoru

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Kroužení kolem směrem dolů

ALT + ŠIPKA VLEVO

Posouvání doleva

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Posouvání doprava

ALT + ŠIPKA NAHORU

Posouvání nahoru

ALT + ŠIPKA DOLŮ 

Posouvání dolů

CTRL + MINUS (-) nebo [

Zmenšení velikosti štětce

CTRL + PLUS (+) nebo ]

Zvětšení velikosti štětce

Šipka doprava

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava

Šipka doleva

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva

Šipka dolů

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů

Šipka nahoru

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru

ALT + F4

Ukončení programu

F6

Prochází cyklicky prvky na obrazovce v okně nebo na ploše.

F10

Aktivace panelu nabídek v aplikaci

SHIFT + F10

Zobrazení místní nabídky

F11

Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce

F12

Uložení obrázku jako nového souboru

Klávesové zkratky pro Fotky

Stisknutá klávesa

Akce

MEZERNÍK (v kolekci)

Vybrat položku a přejít do režimu výběru

ENTER (v režimu výběru)

Výběr položky v režimu výběru

MEZERNÍK (prohlížení fotky)

Zobrazení nebo skrytí příkazů

MEZERNÍK (přehrávání videa)

Přehrání nebo pozastavení videa

Klávesy se šipkami (v Kolekci)

Posunutí nahoru, dolů, doleva nebo doprava

Klávesy se šipkami vlevo nebo vpravo (u jedné položky nebo prezentace)

Zobrazení další nebo předchozí položky

Klávesy se šipkami (na přiblížené fotce)

Pohyb uvnitř fotky

CTRL + plus nebo minus (+ nebo -)

Přiblížení nebo oddálení prohlížené fotky

CTRL + 0

Vynulování přiblížení fotky

ESC

Návrat na předchozí obrazovku

CTRL + S

Uložit

CTRL + P

Tisk

CTRL + C

Kopírovat

CTRL + R (prohlížení nebo úpravy)

Otočení fotky

E (prohlížení fotky)

Vylepšení fotky

CTRL + Z (úpravy)

Vrácení změn

CTRL + Y (úpravy)

Znovu provést změny

CTRL + / (úpravy)

Zobrazení originálu

SHIFT + klávesy se šipkami

Změna velikosti oříznutí nebo zaostřené oblasti

CTRL + klávesy se šipkami

Přesunutí oříznutí nebo zaostřené oblasti

F5 (prohlížení položky)

Spuštění prezentace

ALT + ENTER

Zobrazení informací o souboru

CTRL + L

Nastavení fotky jako zamykací obrazovky

CTRL + N (v zobrazení Alba)

Vytvoření nového alba

CTRL + R (v zobrazení Alba)

Odebrání alba

CTRL + D

Přidání vybraných položek do alba

CTRL + U

Odebrání vybraných položek z alba

Klávesové zkratky pro Hlasový záznam

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + R

Zahájení nové nahrávky

CTRL + M

Přidání nové značky do nahrávky

DELETE

Odstranění vybrané nahrávky

Mezerník

Přehrání nebo pozastavení

BACKSPACE

Vraťte se

F2

Přejmenování nahrávky

Šipka doprava nebo doleva

Přeskočení dopředu nebo zpátky při přehrávání nahrávky

SHIFT + ŠIPKA VPRAVO nebo vlevo

Přeskočení dále dopředu nebo dozadu

Home

Přechod na začátek nahrávky

End

Přechod na konec nahrávky

Klávesové zkratky pro WordPad

Stisknutá klávesa

Akce

F3

Hledání dalšího výskytu textu v dialogovém okně Najít

F12

Uložení dokumentu jako nového souboru

CTRL + 1

Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)

CTRL + 2

Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)

CTRL + 5

Nastavení řádkování s hodnotou 1,5

CTRL + A

Výběr veškerého obsahu

CTRL + B

Nastavení tučného písma u vybraného textu

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + D

Vložení kresby Microsoft Malování

CTRL + E

Zarovnání textu na střed

CTRL + F

Hledání textu v dokumentu

CTRL + H

Nahrazení textu v dokumentu

CTRL + I

Nastavení kurzívy u vybraného textu

CTRL + J

Zarovnání textu do bloku

CTRL + L

Zarovnání textu doleva

CTRL + N

Vytvoření nového dokumentu

CTRL + O

Otevření existujícího dokumentu

CTRL + P

Tisk dokumentu

CTRL + R

Zarovnání textu doprava

CTRL + S

Uložení změn v dokumentu

CTRL + U

Podtržení vybraného textu

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + Z

Vrácení změny

CTRL + rovnítko (=)

Nastavení písma dolního indexu u vybraného textu

CTRL + SHIFT + rovnítko (=)

Nastavení horního indexu u vybraného textu

CTRL + SHIFT + větší než (>)

Zvětšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + menší než (<)

Zmenšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + A

Změna znaků na všechna velká písmena

CTRL + SHIFT + L

Změna stylu odrážek

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru do předchozího řádku

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru do dalšího řádku

CTRL + HOME

Přechod na začátek dokumentu

CTRL + END

Přechod na konec dokumentu

CTRL + PAGE UP

Přechod o jednu stránku směrem nahoru

CTRL + PAGE DOWN

Přechod o jednu stránku směrem dolů

CTRL + DELETE

Odstranění následujícího slova

ALT + F4

Zavření WordPadu

SHIFT + F10

Zobrazení místní nabídky

Další klávesové zkratky

Ve Windows 8.1 jsou dostupné následující klávesové zkratky.

Klávesové zkratky pro Kalkulačku

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Kalkulačkou.

Stisknutá klávesa

Akce

F1

Otevření nápovědy ke Kalkulačce

F2

Úprava historie výpočtů

ALT + 1

Přepnutí do standardního režimu

ALT + 2

Přepnutí do vědeckého režimu

ALT + 3

Přepnutí do programátorského režimu

ALT + 4

Přepnutí do statistického režimu

ALT + C

Otevření výpočtů s kalendářními daty

CTRL + E

Otevření výpočtů s kalendářními daty

CTRL + H

Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů

CTRL + L

Stisknutí tlačítka MC

CTRL + M

Stisknutí tlačítka MS

CTRL + P

Stisknutí tlačítka M+

CTRL + Q

Stisknutí tlačítka M-

CTRL + R

Stisknutí tlačítka MR

CTRL + U

Otevření převodu jednotek

CTRL + SHIFT + D

Vymazání historie výpočtů

F9

Stisknutí tlačítka +/-

R

Stisknutí tlačítka 1/×

@

Stisknutí tlačítka druhé odmocniny

DEL

Stisknutí tlačítka CE

Šipka nahoru

Pohyb v historii výpočtů směrem nahoru

Šipka dolů

Pohyb v historii výpočtů směrem dolů

ESC

Stisknutí tlačítka C nebo ukončení úprav historie výpočtů

ENTER

Přepočet historie výpočtů po provedení úprav

F3

Výběr možnosti Stupně ve vědeckém režimu

F4

Výběr možnosti Radiány ve vědeckém režimu

F5

Výběr možnosti Grady ve vědeckém režimu

Ctrl + B

Stisknutí tlačítka 3√x ve vědeckém režimu

CTRL + G

Stisknutí tlačítka 10x ve vědeckém režimu

CTRL + O

Stisknutí tlačítka cosh ve vědeckém režimu

CTRL + S

Stisknutí tlačítka sinh ve vědeckém režimu

CTRL + T

Stisknutí tlačítka tanh ve vědeckém režimu

CTRL + Y

Stisknutí tlačítka y√x ve vědeckém režimu

D

Stisknutí tlačítka Mod ve vědeckém režimu

I

Stisknutí tlačítka Inv ve vědeckém režimu

L

Stisknutí tlačítka log ve vědeckém režimu

M

Stisknutí tlačítka dms ve vědeckém režimu

N

Stisknutí tlačítka ln ve vědeckém režimu

O

Stisknutí tlačítka cos ve vědeckém režimu

P

Stisknutí tlačítka pi ve vědeckém režimu

Q

Stisknutí tlačítka x^2 ve vědeckém režimu

S

Stisknutí tlačítka sin ve vědeckém režimu

T

Stisknutí tlačítka tan ve vědeckém režimu

V

Stisknutí tlačítka F-E ve vědeckém režimu

X

Stisknutí tlačítka Exp ve vědeckém režimu

Y

Stisknutí tlačítka x^y ve vědeckém režimu

#

Stisknutí tlačítka x^3 ve vědeckém režimu

;

Stisknutí tlačítka Int ve vědeckém režimu

!

Stiskněte tlačítko n! tlačítko ve vědeckém režimu

F2

Výběr funkce DWORD v programátorském režimu

F3

Výběr funkce WORD v programátorském režimu

F4

Výběr funkce Byte v programátorském režimu

F5

Výběr funkce HEX v programátorském režimu

F6

Výběr funkce DEC v programátorském režimu

F7

Výběr funkce OCT v programátorském režimu

F8

Výběr funkce BIN v programátorském režimu

F12

Výběr funkce Qword v programátorském režimu

A–F

Stisknutí tlačítek A–F v programátorském režimu

J

Stisknutí tlačítka RoL v programátorském režimu

K

Stisknutí tlačítka RoR v programátorském režimu

<

Stisknutí tlačítka Lsh v programátorském režimu

>

Stisknutí tlačítka Rsh v programátorském režimu

%

Stisknutí tlačítka Mod v programátorském režimu

|

Stisknutí tlačítka Or v programátorském režimu

&

Stisknutí tlačítka And v programátorském režimu

Mezerník

Přepínání hodnoty bitu v programátorském režimu

A

Stisknutí tlačítka Průměr ve statistickém režimu

CTRL + A

Stisknutí tlačítka Průměr druhých mocnin ve statistickém režimu

S

Stisknutí tlačítka Součet ve statistickém režimu

CTRL + S

Stisknutí tlačítka Součet druhých mocnin ve statistickém režimu

T

Stisknutí tlačítka Směrodatná odchylka ve statistickém režimu

CTRL + T

Stisknutí tlačítka Inverze směrodatné odchylky ve statistickém režimu

D

Stisknutí tlačítka CAD ve statistickém režimu

Klávesové zkratky pro Kalendář

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Kalendář.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + 1 nebo CTRL + D

Zobrazení dne

CTRL + 2 nebo CTRL + O

Zobrazení pracovního týdne

CTRL + 3 nebo CTRL + W

Zobrazení týdne

CTRL + 4 nebo CTRL + M

Zobrazení měsíce

CTRL + T nebo HOME

Přechod na dnešek

PAGE UP

V zobrazení měsíce přejděte na předchozí měsíc.

V zobrazení týdne přejděte na předchozí týden.

V zobrazení dne přejděte na předchozí dva dny.    

CTRL + H

V zobrazení měsíce přejděte na předchozí měsíc.

V zobrazení týdne přejděte na předchozí týden.

V zobrazení dne přejděte na předchozí dva dny.    

Page Down

V zobrazení měsíce přejděte na předchozí měsíc.

V zobrazení týdne přejděte na předchozí týden.

V zobrazení dne přejděte na předchozí dva dny.    

CTRL + J

V zobrazení měsíce přejděte na předchozí měsíc.

V zobrazení týdne přejděte na předchozí týden.

V zobrazení dne přejděte na předchozí dva dny.    

Šipka doprava

V zobrazení přechod na příští den

Šipka doleva

V zobrazení přechod na předchozí den

Šipka dolů

V zobrazení přechod na příští hodinu

Šipka nahoru

V zobrazení přechod na předchozí hodinu

ESC

Vraťte se

CTRL + S

Uložení nebo odeslání události

CTRL + P, použití šipek nahoru a dolů pro výběr

Odpověď na událost

CTRL + D

Odstranění události

Klávesové zkratky pro Poštu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Pošta.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + R

Odpovědět

CTRL + SHIFT + R

Odpověď všem

CTRL + F

Dopředu

CTRL + M

Přesunutí položky do jiné složky

CTRL + J

Přepnutí mezi označením zprávy jako nevyžádané nebo normální

CTRL + SHIFT + U

Zobrazení jen nepřečtených zpráv

CTRL + SHIFT + A

Zobrazení všech zpráv

CTRL + SHIFT + E

Zobrazení možností složky

CTRL + U

Označení zprávy jako nepřečtené

CTRL + Q

Označení zprávy jako přečtené

CTRL + A

Výběr všech zpráv

INSERT

Přepnutí mezi označením příznakem a odebráním příznaku u zpráv

CTRL + N

Nová zpráva

F5

Synchronizace

ALT + B

Umístění fokusu na tlačítko Skrytá kopie

ALT + C

Fokus na tlačítko kopie

Přijmout

ALT + D

Odmítnutí

ALT + T

Fokus na tlačítko Do

Nezávazně

ALT + V

Otevření pozvánky v Kalendáři

ALT + S

Odeslání pošty

ALT + I

Vložení přílohy

CTRL + SHIFT + F

Výběr písma

CTRL + MEZERNÍK

Vymazání formátování

CTRL + Y

Znovu

F4

Znovu

CTRL + [

Zvětšení písma o jeden bod

CTRL + ]

Zmenšení písma o jeden bod

CTRL + SHIFT + ,

Zvětšení velikosti písma

CTRL + K

Přidání odkazu

CTRL + E

Zarovnání na střed

CTRL + L

Levé

CTRL + R

Pravé

CTRL + SHIFT + L

Odrážky

CTRL + M

Odsazení, když je vybraný text

CTRL + SHIFT + M

Zmenšení odsazení

TAB nebo SHIFT + TAB

Zvětšení nebo zmenšení odsazení, když je vybraný text nebo když je fokus v seznamu

CTRL + '

Čárka nad vpravo

CTRL + ,

Cedilla, ocásek vlevo

CTRL + SHIFT + 6

Vokáň (průtažný přízvuk)

CTRL + SHIFT + ;

Dvě tečky nad, přehláska

CTRL + `

Přízvuk

CTRL + SHIFT + 7

Ligatura

CTRL + SHIFT + 2

Kroužek

CTRL + /

Lomítko

CTRL + SHIFT + `

Vlnovka

ALT + CTRL + SHIFT + 1

Obrácený vykřičník

ALT + CTRL + SHIFT + /

Obrácený otazník

Klávesové zkratky pro aplikaci Lidé

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky používané v aplikaci Lidé.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + N

Přidání kontaktu

CTRL + S

Uložení změn

DELETE

Odstranění kontaktu

CTRL + F

Označení kontaktu jako oblíbeného

CTRL + SHIFT + 1

Připnutí kontaktu na Start

ESC

Vraťte se

Home

Přechod na začátek seznamu kontaktů

Page Down

Přechod v seznamu kontaktů dopředu

PAGE UP

Přechod v seznamu kontaktů dozadu

End

Přechod na konec seznamu kontaktů

Klávesové zkratky pro Zasílání zpráv

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Zasílání zpráv.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + N

Zahájení nové konverzace

CTRL + N

Výběr lidí

CTRL + E

Výběr emotikony

CTRL + >

Další konverzace

CTRL + <

Předchozí konverzace

Klávesové zkratky pro Malování

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Malováním.

Stisknutá klávesa

Akce

F1

Otevření nápovědy k Malování

F11

Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce

F12

Uložení obrázku jako nového souboru

CTRL + A

Výběr celého obrázku

CTRL + B

Nastavení tučného písma u vybraného textu

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + E

Otevření dialogu Vlastnosti

CTRL + G

Zobrazení nebo skrytí mřížky

CTRL + I

Nastavení kurzívy u vybraného textu

CTRL + N

Vytvoření nového obrázku

CTRL + O

Otevření existujícího obrázku

CTRL + P

Tisk obrázku

CTRL + R

Zobrazení nebo skrytí pravítka

CTRL + S

Uložení změn v obrázku

CTRL + U

Podtržení vybraného textu

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

CTRL + W

Otevření dialogu Změnit velikost a zkosit

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + Z

Vrácení změny

CTRL + plus (+)

Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

CTRL + minus (-)

Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

CTRL + PAGE UP

Přiblížení

CTRL + PAGE DOWN

Oddálení

ALT (nebo F10)

Zobrazení klávesových zkratek

ALT + F4

Zavření obrázku a okna programu Malování

Šipka doprava

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava

Šipka doleva

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva

Šipka dolů

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů

Šipka nahoru

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru

SHIFT + F10

Zobrazení aktuální místní nabídky

Klávesové zkratky pro Čtečku

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Čtečka.

Stisknutá klávesa

Akce

F8

Použití rozložení na dvě stránky

CTRL + R

Otočení souboru o 90 stupňů po směru hodinových ručiček

CTRL + F

Hledání textu v souboru

F7

Použití výběrového režimu klávesnice

CTRL + P

Tisk souboru

CTRL + O

Otevření souboru

CTRL + W

Zavření souboru

CTRL + M

Domovská stránka aplikace Čtečka

Klávesové zkratky pro Připojení ke vzdálené ploše

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Připojením ke vzdálené ploše.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + ALT + HOME

Přepínání panelů aplikací mezi vzdáleným počítačem a počítačem před vámi

CTRL + ALT + ŠIPKA VLEVO

Přepnutí zobrazení do předchozí relace (při zobrazení relace)

CTRL + ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přepnutí zobrazení do další relace (při zobrazení relace)

Ctrl + Alt + Šipka nahoru

Přepnutí zobrazení do první relace (při zobrazení relace)

Ctrl + Alt + Šipka dolů

Přepnutí zobrazení do poslední relace (při zobrazení relace)

Klávesové zkratky pro OneDrive

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s OneDrivem.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + A

Výběr veškerého obsahu

CTRL + ALT + 1

Změna zobrazení (podrobnosti/miniatury)

CTRL + U

Nahrání

CTRL + SHIFT + N

Nová složka

ESC

Vymazání výběru

CTRL + O

Otevření v programu

CTRL + ALT + O

Zobrazení složky

CTRL + SHIFT + V

Kopírovat

CTRL + SHIFT + Y

Přesunutí

CTRL + S

Stáhnout

ALT + ŠIPKA NAHORU

Přechod o úroveň výš

F2

Přejmenování

F5

Aktualizovat

Klávesové zkratky pro Windows Deník

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Windows Deník.

Stisknutá klávesa

Akce

F1

Otevření nápovědy Deníku

F5

Aktualizace seznamu poznámek

F6

Přepnutí mezi seznamem poznámek a poznámkou

F11

Zobrazení poznámky v režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL + A

Výběr všech položek na stránce

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + F

Hledání textu v souboru

CTRL + G

Přechod na určenou stránku

CTRL + N

Vytvoření nové poznámky

CTRL + O

Otevření naposledy použité poznámky

CTRL + P

Tisk poznámky

CTRL + S

Uložení změn v poznámce

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + Z

Vrácení změny

ALT + F4

Zavření poznámky a příslušného okna Deníku

CTRL + SHIFT + C

Zobrazení místní nabídky pro záhlaví sloupců v seznamu poznámek

CTRL + SHIFT + V

Přesunutí poznámky do zadané složky

Klávesové zkratky pro WordPad

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s WordPadem.

Stisknutá klávesa

Akce

F1

Otevření nápovědy WordPadu

F3

Hledání dalšího výskytu textu v dialogu Najít

F10

Zobrazení klávesových zkratek

F12

Uložení dokumentu jako nového souboru

CTRL + 1

Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)

CTRL + 2

Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)

CTRL + 5

Nastavení řádkování s hodnotou 1,5

CTRL + A

Výběr celého dokumentu

CTRL + B

Nastavení tučného písma u vybraného textu

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + D

Vložení kresby Microsoft Malování

CTRL + E

Zarovnání textu na střed

CTRL + F

Hledání textu v dokumentu

CTRL + H

Nahrazení textu v dokumentu

CTRL + I

Nastavení kurzívy u vybraného textu

CTRL + J

Zarovnání textu do bloku

CTRL + L

Zarovnání textu doleva

CTRL + N

Vytvoření nového dokumentu

CTRL + O

Otevření existujícího dokumentu

CTRL + P

Tisk dokumentu

CTRL + R

Zarovnání textu doprava

CTRL + S

Uložení změn v dokumentu

CTRL + U

Uložení změn v dokumentu

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + Z

Vrácení změny

CTRL + =

Nastavení písma dolního indexu u vybraného textu

CTRL + SHIFT + =

Nastavení horního indexu u vybraného textu

CTRL + SHIFT + >

Zvětšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + <

Zmenšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + A

Změna znaků na všechna velká písmena

CTRL + SHIFT + L

Změna stylu odrážek

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru do předchozího řádku

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru do dalšího řádku

CTRL + HOME

Přechod na začátek dokumentu

CTRL + END

Přechod na konec dokumentu

CTRL + PAGE UP

Přechod o jednu stránku směrem nahoru

CTRL + PAGE DOWN

Přechod o jednu stránku směrem dolů

CTRL + DELETE

Odstranění následujícího slova

ALT + F4

Zavření WordPadu

SHIFT + F10

Zobrazení aktuální místní nabídky

Další klávesové zkratky

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×