Obsah
×

Pokud chcete otevřít možnosti přihlášení, přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení.

Nebo jednoduše vyberte toto tlačítko:

Přejít na možnosti přihlášení

Změna nebo správa PIN kódu

Pokud chcete změnit svoje heslo, přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení. Vyberte PIN kód (Windows Hello)a pak vyberte Změnit PIN kód.

Windows Hello

Windows Hello umožňuje přihlášení k zařízením, aplikacím, online službám a sítím pomocí rozpoznání obličeje, duhovky, otisku prstu nebo PIN kódu. I když vaše zařízení s Windows může biometriku Windows Hello používat, můžete se rozhodnout, že ji používat nebudete. Pokud to ale považujete za dobrou volbu, můžete být klidní, že informace, které identifikují váš obličej, duhovku nebo otisk prstu, nikdy vaše zařízení neopustí. Windows neukládá snímky vašeho obličeje, duhovky nebo otisků prstů na zařízení ani nikam jinam.

Jaká data se shromažďují a proč

Když nastavujete biometriku Windows Hello, nasnímá tato aplikace data pomocí obličejové kamery, snímače duhovky nebo čtečky otisků prstů a vytvoří jejich datové vyjádření – neboli graf – a ten se před uložením do zařízení zašifruje.

Shromažďujeme diagnostická data o tom, jak lidé Windows Hello používají. Ty nám pak pomůžou zajistit, že všechno správně funguje, zjišťovat podvody, zajišťovat jejich prevenci a Windows Hello neustále zlepšovat. Například data o tom, jestli se lidé přihlašují pomocí rozpoznání obličeje, duhovky, otisku prstu nebo kódu PIN, kolikrát tuto možnost použijí a jestli funguje nebo ne – to všechno jsou cenné informace, které nám pomáhají vylepšovat tento produkt. Data jsou pseudonymizovaná, nezahrnují biometrické informace a před přenosem do Microsoftu se zašifrují. Odesílání diagnostických dat společnosti Microsoft můžete kdykoli zastavit. Další informace o diagnostických datech ve Windows

Správa Windows Hello

Pokud chcete zapnout Windows Hello, přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení, vyberte metodu Windows Hello, kterou chcete nastavit, a pak vyberte Nastavit. Pokud se služba Windows Hello v části Možnosti přihlášení nezobrazí, nemusí být pro vaše zařízení dostupná.

Pokud chcete ze zařízení odebrat Windows Hello i se všemi souvisejícími biometrickými identifikačními údaji, přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení. Vyberte metodu Windows Hello, kterou chcete odebrat, a pak vyberte Remove..

Používání bezpečnostního klíče

Klíč zabezpečení je hardwarové zařízení (většinou malý klíč USB), které můžete používat k přihlášení na web místo svého uživatelského jména a hesla. Protože se klíč zabezpečení používá společně s otiskem prstu nebo PIN kódem, tak i když ho získá někdo jiný, nebude se moct přihlásit bez vámi vytvořeného PIN kódu nebo otisku prstu. Bezpečnostní klíče obvykle získáte u prodejců, kteří prodávají počítačové příslušenství. Další informace o bezpečnostních klíčích

Pokud chcete nastavit bezpečnostní klíč, přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení a vyberte Klíč zabezpečení. Vyberte Spravovat a postupujte podle pokynů.

Uzamčení zařízení

Pokud se od svého zařízení na několik minut vzdálíte, je dobré jej uzamknout, aby ostatní neviděli, co je na obrazovce, a neměli k němu přístup. Okamžité uzamčení proveďte stisknutím klávesy s logem Windows + L. Když se vrátíte, stačí provést ověření a vrátíte se tam, kde jste přestali.

Dynamický zámek

Systém Windows dokáže podle zařízení spárovaných s vaším osobním počítačem zjistit, že jste pryč, a zamknout počítač krátce poté, co se dostanete mimo dosah signálu Bluetooth. Díky tomu je pro jiné osoby obtížnější získat přístup k vašemu zařízení, pokud odejdete od počítače a zapomenete ho uzamknout.

  1. Na počítači s Windows 11 vyberte Start > Nastavení > Účty > Možnosti nastavení.

  2. V části Dynamický zámek zaškrtněte políčko Umožnit systému Windows automatické uzamčení zařízení, když jste pryč .

  3. Spárujte telefon s počítačem pomocí Bluetooth. Jak spárovat zařízení pomocí Bluetooth

Jakmile jsou zařízení spárovaná, vezměte si při odchodu telefon s sebou a váš počítač se automaticky zamkne přibližně minutu poté, co se dostanete mimo rozsah signálu Bluetooth. 

Další možnosti přihlášení

Spravujte, kdy se bude nutné přihlásit

Přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení. Pod dotazem Pokud budete pryč, kdy má Windows vyžadovat, abyste se znovu přihlásili? vyberte možnost, kdy bude systém Windows vyžadovat vaše opětovné přihlášení.

Zobrazení podrobnosti o účtu na přihlašovací obrazovce

Přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení. Zapněte možnost Na přihlašovací obrazovce zobrazovat podrobnosti o účtu, jako je má e-mailová adresa.

Automatické dokončení nastavování po aktualizaci

Přejděte na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení. Pokud chcete své přihlašovací údaje použít k automatickému dokončení nastavení zařízení po jeho aktualizaci nebo restartování, zapněte možnost Používat mé přihlašovací údaje k automatickému dokončení nastavení zařízení po aktualizaci nebo restartování.

Pro přístup k vašim možnostem přihlášení přejděte na Start  > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení .

Nebo jednoduše klikněte na toto tlačítko:

Přejít na možnosti přihlášení

Změňte nebo spravujte svoje heslo

Abyste změnili svoje heslo, přejděte na Start  > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení . Vyberte Hesloa pak vyberte Změnit.

Poznámka: Pokud chcete změnit své heslo a používáte pracovní nebo školní účet, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del a vyberte Změnit heslo.

Windows Hello

Windows Hello umožňuje přihlášení k zařízením, aplikacím, online službám a sítím pomocí rozpoznání obličeje, duhovky, otisku prstu nebo PIN kódu. I když vaše zařízení s Windows může biometriku Windows Hello používat, můžete se rozhodnout, že ji používat nebudete. Pokud to ale považujete za dobrou volbu, můžete být klidní, že informace, které identifikují váš obličej, duhovku nebo otisk prstu, nikdy vaše zařízení neopustí. Windows neukládá snímky vašeho obličeje, duhovky nebo otisků prstů na zařízení ani nikam jinam.

Jaká data se shromažďují a proč

Když nastavujete biometriku Windows Hello, nasnímá tato aplikace data pomocí obličejové kamery, snímače duhovky nebo čtečky otisků prstů a vytvoří jejich datové vyjádření – neboli graf – a ten se před uložením do zařízení zašifruje.

Shromažďujeme diagnostická data o tom, jak lidé Windows Hello používají. Ty nám pak pomůžou zajistit, že všechno správně funguje, zjišťovat podvody, zajišťovat jejich prevenci a Windows Hello neustále zlepšovat. Například data o tom, jestli se lidé přihlašují pomocí rozpoznání obličeje, duhovky, otisku prstu nebo kódu PIN, kolikrát tuto možnost použijí a jestli funguje nebo ne – to všechno jsou cenné informace, které nám pomáhají vylepšovat tento produkt. Data jsou pseudonymizovaná, nezahrnují biometrické informace a před přenosem do Microsoftu se zašifrují. Odesílání diagnostických dat společnosti Microsoft můžete kdykoli zastavit. Další informace o diagnostických datech ve Windows

Správa Windows Hello

Chcete-li Windows Hello zapnout, přejděte na Start  > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení, vyberte metodu Windows Hello, kterou chcete nastavit, a poté vyberte Nastavit. Pokud se služba Windows Hello v části Možnosti přihlášení nezobrazí, nemusí být pro vaše zařízení dostupná.

Chcete-li ze zařízení odebrat Windows Hello a všechna související biometrická identifikační data, přejděte na Start  > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení. Vyberte metodu Windows Hello, kterou chcete odebrat, a pak vyberte Remove..

Používání bezpečnostního klíče

Klíč zabezpečení je hardwarové zařízení (většinou malý klíč USB), které můžete používat k přihlášení na web místo svého uživatelského jména a hesla. Protože se klíč zabezpečení používá společně s otiskem prstu nebo PIN kódem, tak i když ho získá někdo jiný, nebude se moct přihlásit bez vámi vytvořeného PIN kódu nebo otisku prstu. Bezpečnostní klíče obvykle získáte u prodejců, kteří prodávají počítačové příslušenství. Další informace o bezpečnostních klíčích

Pokud chcete nastavit bezpečnostní klíč, přejděte na Start  > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení, a vyberte Bezpečnostní klíč. Vyberte Spravovat a postupujte podle pokynů.

Uzamčení zařízení

Pokud se od svého zařízení na několik minut vzdálíte, je dobré jej uzamknout, aby ostatní neviděli, co je na obrazovce, a neměli k němu přístup. Okamžité uzamčení proveďte stisknutím klávesy s logem Windows + L. Když se vrátíte, stačí provést ověření a vrátíte se tam, kde jste přestali.

Dynamický zámek

Systém Windows dokáže podle zařízení spárovaných s vaším osobním počítačem zjistit, že jste pryč, a zamknout počítač krátce poté, co se dostanete mimo dosah signálu Bluetooth. Díky tomu je pro jiné osoby obtížnější získat přístup k vašemu zařízení, pokud odejdete od počítače a zapomenete ho uzamknout.

  1. Na vašem počítači se systémem Windows 10 vyberte Start > Nastavení > Účty  > Možnosti nastavení.

  2. V části Dynamický zámek zaškrtněte políčko Umožnit systému Windows automatické uzamčení zařízení, když jste pryč .

  3. Spárujte telefon s počítačem pomocí Bluetooth. Jak spárovat zařízení pomocí Bluetooth

Jakmile jsou zařízení spárovaná, vezměte si při odchodu telefon s sebou a váš počítač se automaticky zamkne přibližně minutu poté, co se dostanete mimo rozsah signálu Bluetooth. 

Další možnosti přihlášení

Spravujte, kdy se bude nutné přihlásit

Přejděte na Start  > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení. V části Vyžadovat přihlášení vyberte, kdy má Windows vyžadovat opětovné přihlášení.

Zobrazení podrobnosti o účtu na přihlašovací obrazovce

Přejděte na Start > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení. V části Ochrana osobních údajůpřepněte první nastavení na Zapnuto pokud chcete zobrazit podrobnosti o vašem účtu na přihlašovací obrazovce.

Automatické dokončení nastavování po aktualizaci

Přejděte na Start > Nastavení > Účty  > Možnosti přihlášení. Pod položkou Ochrana osobních údajů přepněte druhé nastavení do polohy Zapnuto, pokud chcete, aby se vaše přihlašovací informace používaly k automatickému dokončení nastavení zařízení po aktualizaci nebo restartování.

Viz také

Klíče k vašemu království – zabezpečení vašich zařízení a účtů

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×