Některá Windows 11 zařízení mají SIM kartu nebo eSIM kartu, která vám umožní připojit se k mobilní datové síti, abyste se mohli připojit online na více místech pomocí mobilního signálu. 

Pokud Windows 11 zařízení nemá SIM kartu nebo eSIM kartu, můžete se k mobilní síti připojit připojením externího mobilního zařízení (také se nazývá mobilní modem nebo mobilní širokopásmové zařízení). V každém případě budete k připojení potřebovat datový tarif mobilního operátora. 

První připojení k mobilní datové síti 

 1. Vložte SIM kartu do počítače nebo se ujistěte, že už máte nainstalovaný profil eSIM. Další informace najdete v článku Použití eSIM rozhraní k získání mobilního datového připojení na Windows počítači.

 2. Vyberte ikonu Síť v pravém dolním rohu hlavního panelu a pak vyberte Spravovat mobilní připojení (>) pro rychlé nastavení Mobilní síť. Často uvidíte název mobilního operátora v rychlém nastavení Mobilní síť.

 3. Pokud je Windows připojení, připojíte se automaticky k mobilním datům, když nejste připojení k jinému typu sítě, například k Wi-Fi nebo Ethernetu. Pokud je vypnutá, vyberte Připojení.

 4. Pokud se zobrazí výzva, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo a název přístupového bodu (APN).

Pokud je to nutné, podívejte se na informace, které se můžou dostat Windows zařízení, SIM karty nebo mobilního zařízení, kde najdete další informace o tom, jaká nastavení se mají používat. 

Poznámky:  

 • Pokud na hlavním panelu vyberete ikonu Síť a rychlé nastavení Mobilní síť je vypnuté, můžete ji zapnout výběrem. Pokud je vypnutá, je vypnutý rádiový signál mobilního připojení a k mobilní síti se nejde připojit.

 • Další informace o používání eSIM rozhraní najdete v tématu Použití eSIM rozhraní k získání mobilního datovéhopřipojení na Windows počítači .

Použití nastavení mobilní sítě při potížích s připojením 

Pokud vaše mobilní datové připojení funguje správně, nemělo by být potřeba nastavení mobilní sítě měnit. Pokud ale máte s mobilním připojením potíže, může pomoct změna jednoho nebo více nastavení. 

Tady je seznam klíčových nastavení mobilní sítě, pomocí které můžete zkusit a vyřešit problémy s mobilním připojením. Nastavení se liší podle Windows 11 zařízení a mobilního operátora. 

 Nastavení 

 Popis 

Použít tuto SIM kartu pro mobilní data 

Určuje, který slot sim karty se má použít pro vaše mobilní připojení – slot pro fyzickou SIM kartu nebo eSIM kartu. Můžete zvolit připojení k mobilní síti, které se má používat pro mobilní data. Můžete třeba použít jeden profil pro práci a jiný pro osobní použití. Nebo můžete zvolit jiný profil, pokud cestujete do nové země.

Toto nastavení se zobrazí jenom Windows 11 zařízeních, která mají SIM kartu i eSIM kartu. Další informace o používání eSIM rozhraní najdete v článku Použití eSIM rozhraní k získání mobilního datového připojení na Windows počítači. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Síť & internet > Mobilní > Tuto SIM kartu použijte pro mobilní data

Nechte Windows připojení 

Určuje, jestli Windows 11 zařízení automaticky připojí k mobilní datové síti, až bude dostupné. Vypněte ho, pokud se chcete pokaždé, když chcete používat mobilní datové připojení, připojit ručně. Pokud chcete, aby Windows připojení spravovat, zapněte ho. Když je zařízení připojené, připojíte se k mobilním datům automaticky, když nejste připojení k jinému druhu sítě.  

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > network & internet > Cellular > LetWindows keep me connected

Připojení podle objemu dat

Připojení účtované podle objemu dat je internetové připojení, které má datový limit. Mobilní datová připojení jsou ve výchozím nastavení nastavená jako účtovaná podle objemu dat. Některé aplikace můžou u připojení účtovaného podle objemu dat fungovat odlišně, aby se omezilo využití dat. Navíc se některé aktualizace pro Windows nenainstalují automaticky. 

Pokud v nastavení Využití dat nastavíte datový limit pro vaše mobilní datové připojení, pomůže vám systém Windows udržet se v rámci datového limitu a nastaví připojení účtované podle objemu dat za vás. Další informace o nastavení datového limitu najdete v článku Nastavení datového limitu

Pokud nemůžete změnit nastavení připojení podle objemu dat a chcete to udělat, podívejte se na informace v tématu Připojení podle objemudat v Windows . 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > připojení & internet >Cellular > Metered

Možnosti dat při roamingu 

Určuje, jestli vaše mobilní datové připojení zůstane v Windows 11 zařízení mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud chcete zabránit poplatkům za datový roaming, můžete vybrat Nemiřte se

Pokud roaming povolíte, můžete použít mobilní data, když Windows zařízení v oblasti roamingu. V závislosti na vašem datovém tarifu můžete za data využitá v roamingu zaplatit víc. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > network & internet > Cellular > Data roaming options

Používat mobilní síť místo Wi-Fi 

Někdy můžete být připojení k pomalejší síti Wi-Fi nebo se můžete nacházet v oblasti, kde by používání mobilních dat bylo rychlejší než síť Wi-Fi. V takových případech vás Windows k nejlepší síti na základě aktuálního umístění, pokud vyberete When Wi-Fi is poor (Kdy je Wi-Fi špatná) nebo Always (Vždy). Při používání mobilních dat se budou používat mobilní data z vašeho datového tarifu a můžou vám být účtovány poplatky. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular >Use cellularinstead of Wi-Fi

Zvolit aplikace, které můžou využívat vaše mobilní data 

Abyste mohli lépe řídit využívání dat, můžete zvolit, které aplikace můžou nebo nemůžou využívat mobilní data. Pokud máte například aplikaci, která využívá velké množství dat, ale při cestování ji často nepoužíváte, pravděpodobně nebudete chtít, aby tato aplikace využívala mobilní data. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > network &vternetu > Cellular > Cellulardata a aplikace > Vyberte aplikace, které používejte mobilní data. Na obrazovce Mobilní data proveďte jeden nebo více z následujících kroků: 

 • Pokud nechcete, aby některé aplikace smí používat mobilní data, vypněte možnost Nechat aplikace používat moje mobilní data. Aplikace nebudou moct používat mobilní data. Data budou odesílat a přijímat pouze tehdy, když budete připojení k jinému typu sítě.

 • Pokud nechcete, aby konkrétní aplikace používejte mobilní data, najděte ji v části Zvolit aplikace, které jdou používat vaše mobilní data,a pak pro tuto aplikaci vypněte mobilní data.

  Poznámka:Subsystém Windows pro Android™, Amazon Appstore a všechny nainstalované aplikace můžou dál používat mobilní data, i když nejsou uvedené na výše uvedené stránce Nastavení mobilních dat   a aplikací.

Výběr mobilní sítě

Zobrazí se při roamingu a určuje, které připojení k mobilní síti se použije. Výchozí nastavení je Automaticky. 

Pokud se pokusíte připojit k mobilní síti a zobrazí se zpráva, že vybraná síť není dostupná, můžete zvolit Hledat a pak vybrat jinou mobilní síť. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Nastavení mobilního operátora & internet > Mobilní > Mobilní operátor. 

Aktivní síť 

Zobrazuje název mobilní sítě, kterou právě používáte. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular > Nastavení mobilního operátora > Aktivní síť

Nastavení APN 

Název internetového přístupového bodu (APN) je adresa, kterou vaše Windows 11 zařízení používá k připojení k internetu při používání mobilního datového připojení. Internetový název APN se obvykle nastaví automaticky. 

Pokud vaše mobilní datové připojení nefunguje a nemůžete se připojit k internetu, zadejte nový internetový název APN na základě vaší polohy a mobilního operátora. Pokud se můžete připojit k wi-fi síti na svém Windows 11 zařízení nebo mít telefon po ruce, zkuste najít nastavení internetového APN pro svého mobilního operátora online. 

 1. Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular> Nastavení mobilního operátora > Přidat APN.

 2. Pak udělejte některé z těchto kroků: 

  • Do pole Název profilu zadejte název profilu APN.

  • Do pole APN zadejte adresu APN, která se má použít.

  • Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno svého mobilního účtu.

  • Do pole Heslo zadejte heslo pro svůj mobilní účet.

  • Vyberte Typ přihlašovacích údajů apak vyberte použitou metodu ověřování.

  • Vyberte TYP IPadresy a pak vyberte typ IP adresy, kterou chcete použít.

  • Vyberte typ APN apak vyberte Internet.

 3. Pokud chcete, aby se profil APN použil hned po uložení, zaškrtněte políčko Použít tento profil.

 4. Vyberte Uložit > OK.

Vlastnosti 

Zobrazí informace o vaší SIM kartě a mobilním datovém připojení. Najdete tu například číslo IMEI. 

Pokud chcete zkopírovat informace, které chcete vložit do e-mailu nebo jinam, vyberte Kopírovat. To může být užitečné, pokud máte potíže s připojením a potřebujete poslat informace svému mobilnímu operátorovi nebo pracovníkovi podpory. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Nastavení mobilního operátora & internet > Mobilní> Mobilní operátor. 

Použít PIN kód SIM karty 

Určuje, jestli chcete v zařízení Windows 11 používat PIN kód sim karty, aby ostatní lidé nepou3/4ít mobilní datové připojení, když nejsou autorizováni. Po nastavení PIN kódu SIM karty se při pokusu o připojení zobrazí výzva k zadání PIN kódu SIM karty. 

Při zobrazení výzvy zadejte PIN kód SIM karty. Pokud ji používáte poprvé, zadejte výchozí PIN kód. Pokud výchozí PIN kód SIM karty neznáte, podívejte se, jestli ho mobilní operátor neuvádí někde na svém webu. Aby bylo vaše mobilní datové Windows 11 zamknuté pomocí PIN kódu SIM karty, musíte restartovat zařízení. 

Pokud jste už pro SIM kartu nastavili PIN kód, zadejte po zobrazení výzvy PIN kód SIM karty a pak vyberte OK. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular> Nastavení mobilního operátora > Použít PIN kód SIM karty v části Zabezpečení.

Odebrat PIN kód SIM karty 

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud používáte PIN kód SIM karty a rozhodnete se, že už PIN kód nechcete používat, vyberte Odebrat PIN kód SIMkarty , zadejte aktuální PIN kód SIM karty a pak vyberte OK. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular> Mobile operator settings > Odebrat PIN kód SIM karty v části Zabezpečení. 

Změnit PIN kód SIM karty 

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud chcete změnit PIN kód SIM karty, pokud ho používáte, vyberte Změnit PIN kód SIM karty , do pole Aktuální PIN kód SIM karty zadejte nový PIN kód SIM karty, do pole Nový PIN kód SIM karty zadejte stejný nový PIN kód SIM karty do pole Potvrdit nový PIN kód SIM karty a pak vyberte OK. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular> Mobile operator settings > Change SIM PIN (Změnit PIN kód SIM karty) v části Security (Zabezpečení).

Odblokovat PIN kód SIM karty 

Zobrazí se, pokud používáte PIN kód SIM karty a nesprávný PIN kód byl zadán třikrát. V takovém případě se SIM karta zablokuje a nedá se používat, dokud ji neodblokujete. Abyste ji odblokovali, budete muset kontaktovat svého mobilního operátora a zjistit od něj kód k odblokování PINu (PUK). 
 
Potom vyberte Odblokovat PINkód SIM karty a zadejte kód PUK. Pokud několikrát zadáte špatný kód PUK, SIM karta se vám trvale zablokuje a budete muset k mobilnímu operátorovi pro novou SIM kartu. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak zadáte nastavení. Vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular> Mobile operator settings > Odblokovat PIN kód SIM karty v části Zabezpečení.

Související téma

Některá zařízení s Windows 10 obsahují SIM kartu nebo eSIM kartu, která vám umožňuje připojit se k mobilní datové síti a být tak online na více místech prostřednictvím signálu mobilní sítě.

I když vaše zařízení s Windows 10 SIM kartu nebo eSIM kartu nemá, můžete se k mobilní síti připojit tak, že do počítače zapojíte externí mobilní zařízení (které se také označuje jako mobilní modem nebo mobilní širokopásmové zařízení). V každém případě budete k připojení potřebovat datový tarif mobilního operátora.

První připojení k mobilní datové síti

 1. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyberte ikonu Síť ( nebo ) a pak vyberte ikonu mobilní sítě, která se zobrazí v seznamu. Obvykle se vedle ikony mobilní sítě  zobrazí název mobilního operátora.

 2. Pokud není políčko Nechat systém Windows, aby udržoval mé připojení zaškrtnuté, vyberte Připojit. Pokud toto políčko zaškrtnuté je, bude vás systém připojovat k mobilní datové síti automaticky, když nebudete připojení k jinému typu sítě, jako je Wi-Fi nebo Ethernet.

 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo a název přístupového bodu (APN).

  V případě potřeby najdete další informace o nastavení, které se má použít, v materiálech dodaných se zařízením s Windows 10, SIM kartou nebo mobilním zařízením.

Poznámky: 

 • Jestliže se pod názvem mobilní sítě zobrazuje stav s textem o uzamčení mobilním operátorem, vložte SIM kartu od svého mobilního operátora, abyste se mohli připojit.

 • Pokud vyberete ikonu Síť (Ikona Wi-Fi nebo Ikona sítě Ethernet) na hlavním panelu a rychlá akce Mobilní síť je vypnutá, výběrem ji zapněte. Pokud je vypnutá, je vypnutý rádiový signál mobilního připojení a k mobilní síti se nejde připojit.

 • Další informace o používání eSIM karty najdete v článku Získání mobilního datového připojení na počítači s Windows 10 pomocí eSIM karty.

Použití nastavení mobilní sítě při potížích s připojením

Pokud vaše mobilní datové připojení funguje správně, nemělo by být potřeba nastavení mobilní sítě měnit. Pokud ale máte s mobilním připojením potíže, může pomoct změna jednoho nebo více nastavení.

V následujícím seznamu najdete nastavení mobilní sítě, pomocí kterých můžete zkusit vyřešit potíže s mobilním připojením. Nastavení se liší podle modelu zařízení s Windows 10 a mobilního operátora.

 Nastavení

 Popis

Nechat Windows spravovat toto připojení

Určuje, jestli se vaše zařízení s Windows 10 automaticky připojí k mobilní datové síti, pokud je síť dostupná. Pokud se při každém použití mobilního datového připojení chcete připojit ručně, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Pokud chcete, aby vám připojení spravoval systém Windows, zaškrtněte ho. Pokud je zaškrtnuto, připojíte se k mobilní datové síti automaticky, když nejste připojení k jinému typu sítě. 

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & Internet > Cellular > Let Windows manage this connection.  Toto nastavení je dostupné, pokud jste odpojeni od mobilní datové sítě, a použije se, když vyberete Připojit.

Použít tuto SIM kartu pro mobilní data

Určuje, který profil SIM nebo eSIM se používá u vašeho mobilního datového připojení. Kvůli kontrole nákladů můžete zvolit, které mobilní datové připojení se má použít pro mobilní data. Můžete například zvolit určitý profil SIM nebo eSIM místo jiného, protože má levnější data. Toto nastavení se zobrazí pouze na zařízeních s Windows 10, která mají SIM i eSIM. Další informace o používání eSIM rozhraní najdete v článku Použití eSIM rozhraní k získání mobilního datového připojení na Windows 10 počítači.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & Internet > Cellular > Použít tuto SIM kartu pro mobilní data . 

Možnosti dat při roamingu

Určuje, jestli je vaše mobilní datové připojení aktivní i v případě, že se vaše zařízení s Windows 10 nachází mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud vyberete Nepoužívat roaming, vyhnete se poplatkům za datový roaming.

Pokud roaming povolíte, můžete mobilní data používat i ve chvílích, kdy je vaše zařízení s Windows 10 v oblasti roamingu. V závislosti na vašem datovém tarifu můžete za data využitá v roamingu zaplatit víc.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & Internet > Cellular > Data roaming options

Používat mobilní síť místo Wi-Fi

Někdy můžete být připojení k pomalejší síti Wi-Fi nebo se můžete nacházet v oblasti, kde by používání mobilních dat bylo rychlejší než síť Wi-Fi. V takových případech vás systém Windows může připojit k nejlepší síti na základě aktuální polohy, pokud vyberete možnost Když má Wi-Fi slabý signál nebo Vždy. Při používání mobilních dat se budou používat mobilní data z vašeho datového tarifu a můžou vám být účtovány poplatky.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & Internet > Cellular .  

Zvolit aplikace, které můžou využívat vaše mobilní data

Abyste mohli lépe řídit využívání dat, můžete zvolit, které aplikace můžou nebo nemůžou využívat mobilní data. Pokud máte například aplikaci, která využívá velké množství dat, ale při cestování ji často nepoužíváte, pravděpodobně nebudete chtít, aby tato aplikace využívala mobilní data.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & Internet > Cellular > Vyberte aplikace, které používejte mobilní data.   Na obrazovce Mobilní data proveďte jeden nebo více z následujících kroků:

 • Pokud nechcete, aby jakákoli aplikace používala mobilní data, vypněte možnost Povolit aplikacím využívat moje mobilní data. Aplikace nebudou moct používat mobilní data. Data budou odesílat a přijímat pouze tehdy, když budete připojení k jinému typu sítě.

 • Pokud nechcete, aby určitá aplikace používala mobilní data, najděte tuto aplikaci v části Zvolit aplikace, které můžou využívat vaše mobilní data a pak u této aplikace vypněte mobilní data.

Výběr sítě

Zobrazí se při roamingu a určuje, které připojení k mobilní síti se použije. Výchozí nastavení je Automaticky.

Když se zkusíte připojit k mobilní síti a zobrazí se vám zpráva, že zvolená síť není dostupná, můžete kliknout na Hledat sítě a vybrat jinou mobilní síť.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & Internet > Cellular > Upřesnitmožnosti.  

Aktivní síť

Zobrazuje název mobilní sítě, kterou právě používáte.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & Internet > Cellular > Upřesnitmožnosti

Nastavit jako připojení účtované podle objemu dat

Připojení účtované podle objemu dat je internetové připojení, které má datový limit. Mobilní datová připojení jsou ve výchozím nastavení nastavená jako účtovaná podle objemu dat. Některé aplikace můžou u připojení účtovaného podle objemu dat fungovat odlišně, aby se omezilo využití dat. Navíc se některé aktualizace pro Windows nenainstalují automaticky.

Pokud v nastavení Využití dat nastavíte datový limit pro vaše mobilní datové připojení, pomůže vám systém Windows udržet se v rámci datového limitu a nastaví připojení účtované podle objemu dat za vás. Další informace o nastavení datového limitu najdete v článku Nastavení datového limitu.

Pokud chcete změnit nastavení připojení účtovaného podle objemu dat, ale nemůžete, podívejte se na článek Proč nemůžu změnit nastavení připojení účtovaného podle objemu dat?

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > Upřesnit možnosti.

Přidat APN

Název přístupového bodu (APN) pro připojení k internetu je adresa, kterou vaše zařízení s Windows 10 používá, aby se připojilo k internetu přes vaše mobilní datové připojení. APN pro připojení k internetu se obvykle nastavuje automaticky.

Pokud vaše mobilní datové připojení nefunguje a nemůžete se připojit k internetu, zadejte nový bod APN pro připojení k internetu podle místa, kde se nacházíte, a mobilního operátora. Pokud se na zařízení s Windows 10 můžete připojit k Wi-Fi síti nebo máte po ruce telefon, zkuste nastavení APN pro připojení k internetu pro vašeho mobilního operátora najít na webu.

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Network & Internet > Cellular > Advancedoptions > Add an APN

 2. Pak udělejte některé z těchto kroků:

  • Do pole Název profilu zadejte název profilu APN.

  • Do poleAPNzadejte adresu APN, která se má použít.

  • Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno svého mobilního účtu.

  • Do pole Heslo zadejte heslo svého mobilního účtu.

  • Vyberte Typ přihlašovacích údajů a vyberte použitou metodu ověřování.

  • Vyberte Typ IP a pak vyberte typ IP adresy, která se má použít.

  • Vyberte Typ sítě APN a pak vyberte Internet.

 3. Pokud chcete tento profil APN použít hned po uložení, zaškrtněte políčko Použít tento profil.

 4. Vyberte Uložit > OK.

 5. Pokud se chcete vrátit a prohlédnout si seznam profilů APN, vyberte Zpět a podívejte se do oblasti APN pro připojení k internetu.

Vlastnosti

Zobrazí informace o vaší SIM kartě a mobilním datovém připojení. Najdete tu například číslo IMEI.

Pokud chcete tyto informace zkopírovat, abyste je mohli vložit do e-mailu nebo někam jinam, vyberte Kopírovat. To může být užitečné, pokud máte potíže s připojením a potřebujete poslat informace svému mobilnímu operátorovi nebo pracovníkovi podpory.

Toto nastavení Vlastnosti najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení >Network & Internet > Cellular > Upřesnit možnosti

Použít PIN kód SIM karty

Určuje, jestli chcete pomocí PIN kódu SIM karty v zařízení s Windows 10 zabránit jiným lidem v používání mobilního datového připojení, pokud k tomu nemají oprávnění. Až nastavíte PIN kód svojí SIM karty, zobrazí se vám při pokusu o připojení výzva k zadání kódu.

Při zobrazení výzvy zadejte PIN kód SIM karty. Pokud ji používáte poprvé, zadejte výchozí PIN kód. Pokud výchozí PIN kód SIM karty neznáte, podívejte se, jestli ho mobilní operátor neuvádí někde na svém webu. Aby bylo vaše mobilní datové Windows 10 zamknuté PIN kódem SIM karty, musíte restartovat zařízení.

Pokud jste PIN kód SIM karty už nastavili, při zobrazení výzvy ho zadejte a pak vyberte OK.

Pokud chcete najít toto nastavení PIN kódu SIM karty, vyberte tlačítko Start a pak v části Zabezpečení vyberte Nastavení >Síť & Internet > Mobilní > Upřesnit možnosti > Použít PIN kód SIM karty.  

Odebrat PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud PIN kód používáte a rozhodnete se, že už ho používat nechcete, zvolte Odebrat PIN kód SIM karty, zadejte svůj aktuální PIN kód a vyberte OK.

Pokud chcete najít toto nastavení PIN kódu SIM karty, vyberte tlačítko Start a pak v části Zabezpečení vyberte Nastavení > Síť & Internet > Mobilní > Upřesnit možnosti > Odebrat PIN kód SIM karty.  

Změnit PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud používáte PIN kód SIM karty a chcete ho změnit, zvolte Změnit PIN kód SIM karty, zadejte svůj aktuální PIN kód do pole Aktuální PIN kód SIM karty, pak do pole Nový PIN kód SIM karty zadejte nový kód, stejný kód zadejte do pole Potvrdit nový PIN kód SIM karty a klikněte na OK.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start Nastavení > Network & Internet > Cellular > Upřesnit možnosti > Změnit PIN kód SIM karty v části Zabezpečení. 

Odblokovat PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazí, když používáte PIN kód SIM karty a třikrát ho zadáte špatně. V takovém případě se SIM karta zablokuje a nedá se používat, dokud ji neodblokujete. Abyste ji odblokovali, budete muset kontaktovat svého mobilního operátora a zjistit od něj kód k odblokování PINu (PUK).

Potom vyberte Odblokovat PINkód SIM karty a zadejte kód PUK. Pokud několikrát zadáte špatný kód PUK, SIM karta se vám trvale zablokuje a budete muset k mobilnímu operátorovi pro novou SIM kartu.

Pokud chcete toto nastavení najít, pokud je sim karta zablokovaná, vyberte tlačítko Start Nastavení > Síť & Internet > Mobilní > Upřesnit možnosti > Odblokovat PIN kód SIM karty v části Zabezpečení. 

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×