Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud se pokoušíte používat tiskárnu a narazíte na problémy, tady jsou nějaké postupy pro běžné problémy s tiskárnou, které můžete vyzkoušet, aby věci zase fungovaly.

Než začnete

Začněte spuštěním automatického poradce při potížích s tiskárnou v aplikaci Získat pomoc. Aplikace Získat pomoc automaticky spustí diagnostiku a podnikne správné kroky k vyřešení většiny problémů s tiskárnou.

Otevřít aplikaci Získat pomoc

Pokud aplikace Získat pomoc nedokáže problém s tiskárnou vyřešit, vyzkoušejte uvedená možná řešení: 

Někdy se může problém vyřešit vypnutím a zapnutím tiskárny. Vypněte tiskárnu a odpojte ji. Počkejte 30 vteřin, zapojte ji zase zpět a zapněte ji.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 2.

Zkontrolujte kabely (u tiskáren připojených kabelem).Ujistěte se, že USB kabel tiskárny je správně připojený z tiskárny k počítači. Pokud se USB nerozpozná, podívejte se na článek Automatická diagnostika a řešení potíží s USB ve Windows.

Zkontrolujte bezdrátové připojení (u bezdrátových tiskáren). Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Zkontrolujte, že je u tiskárny zapnutá možnost bezdrátového připojení a že je dostupná. Na mnoha tiskárnách je tlačítko, na kterém se zobrazí modrá ikona bezdrátového připojení, když je k dispozici možnost bezdrátového připojení tiskárny. Pokyny, kde je toto tlačítko na tiskárně umístěné a jak ho zapnout, najdete v pokynech dodaných s tiskárnou nebo na webu výrobce tiskárny.

 • Spusťte test bezdrátového připojení tiskárny. Mnoho tiskáren obsahuje možnost nabídky pro otestování bezdrátového připojení tiskárny. Informace o tom, jak to udělat, najdete v návodu k tiskárně nebo na webu výrobce tiskárny.

 • Pokud je to v pořádku a pořád máte problémy, váš počítač se možná nepřipojuje k bezdrátové síti. Další informace najdete v tématu Proč se nemůžu připojit online? Pokročilejší nápovědu najdete v článku Řešení potíží s připojením k síti ve Windows.

 • Pokud máte potíže s připojením k tiskárně Bluetooth, přečtěte si část Odstranění problémů s Bluetooth ve Windows.

Poznámky: 

 • Pokud používáte bezdrátové přístupové body, extendery nebo více bezdrátových směrovačů se samostatnými identifikátory SSID, ujistěte se, že jste připojení ke stejné síti jako tiskárna vašeho počítače.

 • Pokud stavové hlášení tiskárny ukazuje Tiskárna je v chybovém stavu, může být problém v tiskárně.  Pokud tyto první dva kroky chybu nevyřešily, zkontrolujte, jestli v tiskárně není nedostatek papíru nebo rukopisu, a ujistěte se, že kryt není otevřený a že se papír nezasekl.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 3.

Zkuste odebrat a znovu nainstalovat tiskárnu.

Odebrání tiskárny

 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Bluetooth a zařízení  > Tiskárny a skenery .
  Otevřít nastavení Tiskárny a skenery

 2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete odinstalovat.

 3. Vyberte tlačítko Odebrat. Potom výběrem možnosti Ano potvrďte, že chcete toto zařízení odebrat.

Opětovná instalace tiskárny

Pokud je vaše tiskárna zapnutá a připojená k síti, systém Windows by ji měl snadno najít. Mezi dostupnými tiskárnami můžou být všechny tiskárny v síti včetně Bluetooth a bezdrátových tiskáren nebo tiskáren, které jsou připojené k jinému počítači a jsou sdílené v síti. K instalaci některých tiskáren můžete potřebovat oprávnění. Pokud chcete tiskárnu přeinstalovat, postupujte takto:

 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Bluetooth a zařízení  > Tiskárny a skenery .
  Otevřít nastavení Tiskárny a skenery

 2. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá a připojená.  Potom vyberte tlačítko Přidat zařízení (nebo Aktualizovat).

 3. Chvíli prosím počkejte, než Windows vyhledá tiskárny připojené k zařízení (místně nebo bezdrátově).  Windows pak zobrazí seznam tiskáren připojených k vašemu zařízení.  Pokud se zobrazí vaše tiskárna v seznamu, vyberte tlačítko Přidat zařízení pro vaši tiskárnu.  Pokud se vaše zařízení nezobrazuje v seznamu, vyberte Přidat ručně.

Poznámky: 

 • Pokud používáte bezdrátové přístupové body, extendery nebo více bezdrátových směrovačů se samostatnými identifikátory SSID, ujistěte se, že jste připojení ke stejné síti jako tiskárna, aby ji váš počítač mohl najít a nainstalovat.

 • Pokud máte novou bezdrátovou tiskárnu, která ještě není přidaná do vaší domácí sítě, přečtete si pokyny dodané s tiskárnou a zkontrolujte web jejího výrobce, kde najdete další informace a získáte aktuální software pro tiskárnu.

Tip: Vytištěním testovací stránky můžete ověřit, jestli tiskárna správně funguje. Pokud jste tiskárnu nainstalovali, ale nefunguje, vyhledejte na webu výrobce informace o řešení problémů nebo aktualizované ovladače.

Ruční přeinstalování tiskárny

Pokud systém nemůže tiskárnu nainstalovat automaticky, můžete ji přeinstalovat ručně. Když vyberete Přidat ručně, zobrazí se pět možností, jak Najít tiskárnu podle jiných možností.  Vyberte možnost, která se nejlépe hodí pro vaši situaci, a pak postupujte podle uvedených kroků.  Všechny možnosti se můžou vztahovat na tiskárnu, která je připojená bezdrátově nebo prostřednictvím sítě.  Pokud je ale tiskárna připojená přímo k počítači místně, vyberte Přidat místní tiskárnu nebo síťovou tiskárnu s ručním nastavením a pak vyberte Další.  

Ruční přeinstalování místní tiskárny

Po výběru možnosti Přidat místní tiskárnu nebo síťovou tiskárnu s ručním nastavením postupujte takto:

 1. Vyberte Použít existující port a poté vyberte port, ke kterému je tiskárna připojená.  Poté vyberte Další. Pokud je tiskárna připojená přes USB, vyberte ji ze seznamu. Existují také možnosti pro paralelní (LPT) a sériové porty (COM).

 2. Nyní se zobrazí možnosti instalace ovladače tiskárny. Pokud byla tiskárna dodána s diskem, který obsahuje ovladač, vyberte možnost Mám disk. V opačném případě vyberte služba Windows Update.

 3. Počkejte prosím, než Windows aktualizuje seznam tiskáren.  Poté vyberte výrobce tiskárny z levého sloupce a model tiskárny z pravého sloupce. Pak vyberte Další.

  Poznámka: Pokud existuje více verzí ovladače pro vaše zařízení, můžete být dotázáni, kterou verzi ovladače použít.  Ve většině případů byste měli vybrat Nahradit aktuální ovladač. Pokud ale máte jistotu, že je nainstalovaný ovladač správný, vyberte Použít ovladač, který je aktuálně nainstalovaný.

 4. Zadejte název tiskárny a pak vyberte Další. Toto jméno slouží pouze pro vaši osobní referenci, takže si můžete zvolit libovolné jméno. 

 5. Vyberte možnost Nesdílet tuto tiskárnu. (Pokud chcete tiskárnu sdílet s jinými zařízeními v síti, vyberte Sdílet tuto tiskárnu a zadejte název a umístění.) Vyberte Další.

 6. Výběrem možnosti Vytisknout zkušební stránku potvrďte, že tiskárna funguje, a poté vyberte možnost Dokončit.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 4.

Většina tiskáren potřebuje ke správné funkci nejnovější ovladač. Další informace najdete v článku Stažení a instalace nejnovějších ovladačů tiskárny.

Pokud tiskárna po instalaci nejnovějšího ovladače tiskárny stále nefunguje, pokračujte krokem 5.

Pokud předchozí postup řešení potíží nepomůže, budete možná muset vymazat soubory zařazování a restartovat službu zařazování tisku. Služba zařazování tisku je soubor, který spravuje proces tisku. Jak vymazat a resetovat službu zařazování tisku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte služby a pak vyberte položku Služby v seznamu výsledků.

 2. Vyberte kartu Standardní a pak poklikejte na položku Služba zařazování tisku v seznamu služeb.

 3. Vyberte Zastavit a pak vyberte OK.

 4. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte %WINDIR%\system32\spool\printers, vyberte %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS v seznamu výsledků a pak odstraňte všechny soubory v této složce.

 5. Ve vyhledávacím poli na hlavním panelu vyhledejte služby a pak vyberte položku Služby v seznamu výsledků.

 6. Vyberte kartu Standardní a pak poklikejte na položku Služba zařazování tisku v seznamu služeb.

 7. Vyberte Spustit, vyberte Automaticky v seznamu Typ spouštění a pak vyberte OK.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 6.

Pokud se vaše tiskárna zobrazuje ve stavu offline, přečtěte si článek Řešení potíží s tiskárnou v režimu offline.

Poznámky: 

Někdy se může problém vyřešit vypnutím a zapnutím tiskárny. Vypněte tiskárnu a odpojte ji. Počkejte 30 vteřin, zapojte ji zase zpět a zapněte ji.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 2.

Zkontrolujte kabely (u tiskáren připojených kabelem).Ujistěte se, že USB kabel tiskárny je správně připojený z tiskárny k počítači. Pokud se USB nerozpozná, podívejte se na článek Automatická diagnostika a řešení potíží s USB ve Windows.

Zkontrolujte bezdrátové připojení (u bezdrátových tiskáren). Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Zkontrolujte, že je u tiskárny zapnutá možnost bezdrátového připojení a že je dostupná. Na mnoha tiskárnách je tlačítko, na kterém se zobrazí modrá ikona bezdrátového připojení, když je k dispozici možnost bezdrátového připojení tiskárny. Pokyny, kde je toto tlačítko na tiskárně umístěné a jak ho zapnout, najdete v pokynech dodaných s tiskárnou nebo na webu výrobce tiskárny.

 • Spusťte test bezdrátového připojení tiskárny. Mnoho tiskáren obsahuje možnost nabídky pro otestování bezdrátového připojení tiskárny. Informace o tom, jak to udělat, najdete v návodu k tiskárně nebo na webu výrobce tiskárny.

 • Pokud je to v pořádku a pořád máte problémy, váš počítač se možná nepřipojuje k bezdrátové síti. Další informace najdete v tématu Proč se nemůžu připojit online? Pokročilejší nápovědu najdete v článku Řešení potíží s připojením k síti ve Windows.

 • Pokud máte potíže s připojením k tiskárně připojené přes Bluetooth, podívejte se na článek Řešení problémů s Bluetooth ve Windows 10: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.

Poznámky: 

 • Pokud používáte bezdrátové přístupové body, extendery nebo více bezdrátových směrovačů se samostatnými identifikátory SSID, ujistěte se, že jste připojení ke stejné síti jako tiskárna vašeho počítače.

 • Pokud stavové hlášení tiskárny ukazuje Tiskárna je v chybovém stavu, může být problém v tiskárně.  Pokud tyto první dva kroky chybu nevyřešily, zkontrolujte, jestli v tiskárně není nedostatek papíru nebo rukopisu, a ujistěte se, že kryt není otevřený a že se papír nezasekl.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 3.

Zkuste odebrat a znovu nainstalovat tiskárnu.

Odebrání tiskárny

 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery .
  Otevřít nastavení Tiskárny a skenery

 2. V části Tiskárny a skenery najděte příslušnou tiskárnu, vyberte ji a pak vyberte Odebrat zařízení.

Opětovná instalace tiskárny

U opětovné instalace nebo přidávání bezdrátových a místních tiskáren je potřeba postupovat odlišně. Postupy.

Opětovná instalace bezdrátové tiskárny

 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery .
  Otevřít nastavení Tiskárny a skenery

 2. Vyberte Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, až vaše zařízení vyhledá blízké tiskárny, a pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Pokud je vaše tiskárna zapnutá a připojená k síti, systém Windows by ji měl snadno najít. Mezi dostupnými tiskárnami můžou být všechny tiskárny v síti včetně Bluetooth a bezdrátových tiskáren nebo tiskáren, které jsou připojené k jinému počítači a jsou sdílené v síti. K instalaci některých tiskáren můžete potřebovat oprávnění.

Poznámky: 

 • Pokud používáte bezdrátové přístupové body, extendery nebo více bezdrátových směrovačů se samostatnými identifikátory SSID, ujistěte se, že jste připojení ke stejné síti jako tiskárna, aby ji váš počítač mohl najít a nainstalovat.

 • Pokud máte novou bezdrátovou tiskárnu, která ještě není přidaná do vaší domácí sítě, přečtete si pokyny dodané s tiskárnou a zkontrolujte web jejího výrobce, kde najdete další informace a získáte aktuální software pro tiskárnu.

Tip: Vytištěním testovací stránky můžete ověřit, jestli tiskárna správně funguje. Pokud jste tiskárnu nainstalovali, ale nefunguje, vyhledejte na webu výrobce informace o řešení problémů nebo aktualizované ovladače.

Opětovná instalace místní tiskárny

Pokud chcete znovu nainstalovat nebo přidat místní tiskárnu, připojte USB kabel z tiskárny k dostupnému USB portu na počítači a zapněte tiskárnu.

 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery .
  Otevřít nastavení Tiskárny a skenery

 2. V části Tiskárny a skenery vyhledejte svoji tiskárnu.

  • Pokud svoji tiskárnu uvidíte v seznamu, znamená to, že je nainstalovaná.

  • Pokud tiskárnu v seznamu nevidíte, vyberte Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, až vaše zařízení vyhledá dostupné tiskárny, a pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Tip: Vytištěním testovací stránky můžete potvrdit, že tiskárna funguje. Pokud jste tiskárnu nainstalovali, ale nefunguje, vyhledejte na webu výrobce informace o řešení problémů nebo aktualizované ovladače.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 4.

Většina tiskáren potřebuje ke správné funkci nejnovější ovladač. Další informace najdete v článku Stažení a instalace nejnovějších ovladačů tiskárny.

Pokud tiskárna po instalaci nejnovějšího ovladače tiskárny stále nefunguje, pokračujte krokem 5.

Pokud předchozí postup řešení potíží nepomůže, budete možná muset vymazat soubory zařazování a restartovat službu zařazování tisku. Služba zařazování tisku je soubor, který spravuje proces tisku. Jak vymazat a resetovat službu zařazování tisku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte služby a pak vyberte položku Služby v seznamu výsledků.

 2. Vyberte kartu Standardní a pak poklikejte na položku Služba zařazování tisku v seznamu služeb.

 3. Vyberte Zastavit a pak vyberte OK.

 4. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte %WINDIR%\system32\spool\printers, vyberte %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS v seznamu výsledků a pak odstraňte všechny soubory v této složce.

 5. Ve vyhledávacím poli na hlavním panelu vyhledejte služby a pak vyberte položku Služby v seznamu výsledků.

 6. Vyberte kartu Standardní a pak poklikejte na položku Služba zařazování tisku v seznamu služeb.

 7. Vyberte Spustit, vyberte Automaticky v seznamu Typ spouštění a pak vyberte OK.

Pokud tiskárna pořád nefunguje, pokračujte krokem 6.

Pokud se vaše tiskárna zobrazuje ve stavu offline, přečtěte si článek Řešení potíží s tiskárnou v režimu offline.

Připojení tiskárny

Po připojení tiskárny k počítači nebo přidání nové tiskárny do domácí sítě můžete obvykle hned začít tisknout. Systém Windows podporuje většinu tiskáren a nejspíš se nebudete muset zdržovat instalací speciálního softwaru pro tiskárnu. Pokud používáte Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, je dodatečná podpora a ovladače tiskáren k dispozici prostřednictvím služby Windows Update.

Instalace tiskárny

K instalaci tiskárny většinou stačí, když ji připojíte k počítači. Jednoduše zapojte USB kabel z tiskárny do dostupného portu USB na počítači a tiskárnu zapněte.

Bezdrátové tiskárny a Windows 8.1:

Poznámka: Pokud máte novou bezdrátovou tiskárnu, která ještě není přidaná do vaší domácí sítě, přečtete si v pokynech dodaných s tiskárnou informace o tom, jak tiskárnu přidat. Podívejte se na web výrobce tiskárny, kde můžete najít další informace a získat aktuální software pro svou tiskárnu.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru, vyberte Nastavení a potom vyberte Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Zařízení. Pokud je tiskárna nainstalovaná, měla by se objevit v seznamu Tiskárny.

 3. Pokud tam vaše tiskárna není uvedená, klepněte nebo klikněte na Přidat zařízení, vyberte svou tiskárnu a nainstalujte ji.

Instalace (přidání) místní tiskárny

 1. Klikněte na tlačítko Start  a pak v nabídce Start klikněte na Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na Přidat tiskárnu.

 3. V Průvodci přidáním tiskárny klikněte na Přidat místní tiskárnu.

 4. Na stránce Zvolit port tiskárny ověřte, že je vybrané tlačítko Použít existující port a doporučený port tiskárny, a klikněte na Další.

 5. Na stránce Instalovat ovladač tiskárny vyberte výrobce a model tiskárny a klikněte na Další.

  • Když svou tiskárnu nenajdete, klikněte na Windows Update a počkejte, než systém Windows vyhledá další ovladače.

  • Pokud nejsou dostupné žádné ovladače a máte instalační CD, klikněte na Z diskety a přejděte do složky, kde se nachází ovladač tiskárny. (Další pomoc najdete v příručce k tiskárně.)

 6. Dokončete další kroky průvodce a pak klikněte na Dokončit.

Tip: Vytištěním testovací stránky můžete ověřit, jestli tiskárna správně funguje. Pokud jste tiskárnu nainstalovali, ale nefunguje, vyhledejte na webu výrobce informace o řešení problémů nebo aktualizované ovladače.

Instalace síťové, bezdrátové nebo Bluetooth tiskárny

Pokud se snažíte přidat síťovou tiskárnu v kanceláři, budete většinou potřebovat název tiskárny. Pokud ho nemůžete najít, obraťte se na správce sítě.

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak v nabídce Start klikněte na Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na Přidat tiskárnu.

 3. V Průvodci přidáním tiskárny klikněte na Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth.

 4. V seznamu dostupných tiskáren vyberte tiskárnu, kterou chcete použít, a klikněte na Další. (Pokud je váš počítač připojený k síti, zobrazují se v tomto seznamu jenom tiskárny uvedené ve službě Active Directory vaší domény.)

 5. Když se zobrazí výzva, kliknutím na Instalovat ovladač nainstalujte do počítače ovladač tiskárny.  Požadováno oprávnění správce Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

 6. Dokončete další kroky průvodce a pak klikněte na Dokončit.

Tip: Mezi dostupnými tiskárnami můžou být všechny tiskárny v síti včetně Bluetooth a bezdrátových tiskáren nebo tiskáren, které jsou připojené k jinému počítači a jsou sdílené v síti. K instalaci některých tiskáren můžete potřebovat oprávnění. Vytištěním testovací stránky můžete potvrdit, že tiskárna funguje.

Poznámka: Když je tiskárna nainstalovaná, můžete ji udržovat v aktualizovaném stavu pomocí automatické aktualizace ovladačů Windows 7.

Řešení problémů s tiskárnami

Začněte kontrolou hardwaru

Zkontrolujte, že je elektrický kabel tiskárny připojený k elektrické zásuvce a že je zapnutý vypínač napájení. Pokud používáte pro tisk sdílenou tiskárnu nebo tiskárnu v síti, zkontrolujte, že jsou zapnuté taky všechny potřebné počítače a směrovače. Pokud je tiskárna nebo jiné zařízení připojené k přepěťové ochraně nebo k záložnímu zdroji napájení, zkontrolujte, jestli je tento hardware taky zapojený a zapnutý.

Pokud používáte kabelem připojenou tiskárnu, zkontrolujte, jestli je kabel mezi tiskárnou a počítačem správně připojený.

U bezdrátových tiskáren zkontrolujte bezdrátové připojení. Zkontrolujte, že je u tiskárny zapnutá možnost bezdrátového připojení a že je dostupná. Na mnoha tiskárnách je tlačítko, na kterém se zobrazí modrá ikona bezdrátového připojení, pokud je tato funkce dostupná.

Pak spusťte test bezdrátového připojení tiskárny. Informace o tom, jak to udělat, najdete v návodu k tiskárně nebo na webu výrobce tiskárny.

Pokud stavové hlášení tiskárny ukazuje Tiskárna je v chybovém stavu, může být problém v tiskárně.  Pokud předchozí kroky chybu nevyřešily, zkontrolujte, jestli v tiskárně není nedostatek papíru nebo inkoustu, a ujistěte se, že kryt není otevřený a papír není zaseknutý.

Použijte poradce při potížích

Poradce při potížích je automatizovaný nástroj, který dokáže najít a automaticky odstranit některé problémy s počítačem. Poradce při potížích s tiskem může vyřešit problémy s instalací a připojením tiskárny.

Aktualizujte ovladače

Většina tiskáren potřebuje ke správné funkci software ovladače. Pokud jste v poslední době upgradovali Windows na jinou verzi, je možné, že je aktuální ovladač tiskárny určený pro předchozí verzi Windows. Jestliže u vás v nedávné době došlo k výpadkům napájení, výskytu virů nebo jiným problémům s počítačem, můžou být ovladače poškozené. Tyto typy problémů můžete vyřešit tak, že si stáhnete a nainstalujete nejnovější ovladač.

Ovladač můžete najít a nainstalovat třemi způsoby:

 • Použijte službu Windows Update. Služba Windows Update může mít aktualizovanou verzi ovladače vaší tiskárny.

 • Nainstalujte software od výrobce tiskárny. Pokud byl s tiskárnou dodaný disk, pravděpodobně na něm najdete software, který nainstaluje ovladač tiskárny.

 • Stáhněte a nainstalujte ovladač sami. Ovladač můžete vyhledat na webu výrobce. Tento postup vyzkoušejte v případech, kdy služba Windows Update nemůže najít ovladač pro vaši tiskárnu a s tiskárnou nebyl dodaný software k instalaci ovladače.

14. ledna 2020 skončila podpora systému Windows 7.  Pro Windows 7 už není dostupná technická podpora a aktualizace softwaru ze služby Windows Update, které pomáhají chránit váš počítač.  Microsoft důrazně doporučuje přejít na Windows 11.  

Kliknutím sem získáte další informace a zjistíte, co to pro vás znamená.

Související témata

Zjistěte, jak ve Windows nainstalovat tiskárnu.

Zjistěte, jak stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače tiskárny.

Zjistěte, jak ve Windows nastavit výchozí tiskárnu.

Zjistěte, jak ve Windows zobrazit frontu tiskárny.

Pokud máte potíže se změnou stavu tiskárny "offline", přejděte k řešení potíží s tiskárnou v režimu offline.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×