Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V systémech Windows 11 22H2 a novějších verzích bude Windows Rozpoznávání řeči (WSR) od září 2024 nahrazeno hlasovým přístupem. Starší verze Windows budou mít WSR k dispozici i nadále. Další informace najdete v tématu Použití hlasového přístupu k ovládání počítače a psaní textu pomocí vašeho hlasu.

Windows Rozpoznávání řeči umožňuje ovládat počítač jenom hlasem, aniž byste museli používat klávesnici nebo myš. Tento článek obsahuje seznam příkazů, které můžete použít s Rozpoznáváním řeči.

Pokyny k prvnímu nastavení Rozpoznávání řeči najdete v tématu Použití rozpoznávání řeči ve Windows.

Poznámky: 

  • Kdykoli potřebujete zjistit, jaké příkazy použít, řekněte "Co můžu říct?".

  • Rozpoznávání řeči je dostupné jenom pro tyto jazyky: angličtina (USA, Spojené království, Kanada, Indie a Austrálie), francouzština, němčina, japonština, mandarínština (zjednodušená čínština a tradiční čínština) a španělština.

  • V následujících tabulkách slovo nebo fráze s tučným písmem znamená, že se jedná o příklad. Můžete je nahradit podobnými slovy, abyste dosáhli požadovaného výsledku.

V tomto tématu

Běžné příkazy rozpoznávání řeči

Akce

Řekněte

Otevření nabídky Start

Start

Otevřít Cortanu

Poznámka: Cortana je dostupná jenom v některých zemích nebo oblastech a některé její funkce nemusí být dostupné všude. Pokud Cortana není dostupná nebo je vypnutá, můžete stále používat vyhledávání.

Stisknout Windows C

Otevření hledání

Stisknout Windows S

Provedení akce v aplikaci

Kliknout pravým tlačítkem; stisknout Windows Z; stisknout ctrl B

Výběr položky pomocí jejího názvu

Soubor; Start; Prohlédni

Výběr položky nebo ikony

Kliknout na koš; kliknout na počítač; kliknout na název souboru

Poklikání na položku

Poklikat na koš; poklikat na počítač; poklikat na název souboru

Přepnutí na otevřenou aplikaci

Přepnout na Malování; přepnout na WordPad; přepnout na název programu; přepnout aplikaci

Posouvání v jednom směru

Posunout nahoru; posunout dolů; posunout doleva; posunout doprava

Vložení nového odstavce nebo nového řádku do dokumentu

Nový odstavec; nový řádek

Výběr slova v dokumentu

Vybrat slovo

Výběr slova a zahájení jeho opravy

Správné slovo

Výběr a odstranění konkrétních slov

Odstranit slovo

Zobrazení seznamu použitelných příkazů

What can I say? (Co můžu říct?)

Aktualizace seznamu aktuálně dostupných slovních příkazů

Aktualizovat slovní příkazy

Zapnutí režimu naslouchání

Začít poslouchat

Vypnutí režimu naslouchání

Přestat poslouchat

Přesunutí panelu mikrofonu rozpoznávání řeči

Přesunout rozpoznávání řeči

Minimalizace panelu mikrofonu

Minimalizovat rozpoznávání řeči

Začátek stránky 

Příkazy pro diktování

Akce

Řekněte

Vložení nového řádku do dokumentu

Nový řádek

Vložení nového odstavce do dokumentu

Nový odstavec

Vložení tabulátoru

TAB

Vložení doslovného slova (například vložení slova „čárka“ místo interpunkčního znaménka)

Literálové slovo

Vložení číselného tvaru čísla (například vložení číslice 3 místo slova tři)

Číselné číslo

Umístění kurzoru před určité slovo

Přejít na slovo

Umístění kurzoru za určité slovo

Přejít za slovo

Vynechání mezery před následujícím slovem

Bez mezery

Přechod na začátek aktuální věty

Přejít na začátek věty

Přechod na začátek aktuálního odstavce

Přejít na začátek odstavce

Přechod na začátek aktuálního dokumentu

Přejít na začátek dokumentu

Přechod na konec aktuální věty

Přejít na konec věty

Přechod na konec aktuálního odstavce

Přejít na konec odstavce

Přechod na konec aktuálního dokumentu

Přejít na konec dokumentu

Výběr slova v aktuálním dokumentu

Vybrat slovo

Výběr rozsahu slov v aktuálním dokumentu

Vybrat rozsah slov; vybrat slovoslovo

Výběr všeho textu v aktuálním dokumentu

Výběr veškerého obsahu

Výběr počtu slov před pozicí kurzoru

Vybrat předchozích 20 slov; vybrat předchozích 10 slov

Výběr počtu slov za pozicí kurzoru

Vybrat následujících 20 slov; vybrat následujících 10 slov

Výběr posledního diktovaného textu

Vybrat toto

Vymazání výběru na obrazovce

Vymazání výběru

Převod prvního písmene slova na velké

Slovo s velkými písmeny

Převod všech písmen slova na velká

Slovo s velkými písmeny

Převod všech písmen slova na malá

Bez slova s velkými písmeny

Převod následujícího počtu slov na velká písmena

Převést následujících 10 slov na velká písmena

Převod následujícího počtu slov na malá písmena

Převést následujících 10 slov na malá písmena

Odstranění předchozí věty

Odstranit předchozí větu

Odstranění následující věty

Odstranit následující větu

Odstranění předchozího odstavce

Odstranit předchozí odstavec

Odstranění následujícího odstavce

Odstranit následující odstavec

Odstranění vybraného nebo naposledy diktovaného textu

Odstranit toto

Začátek stránky 

Příkazy pro klávesnici

Akce

Řekněte

Stisknutí klávesy nebo kombinace kláves

Stiskněte klávesu na klávesnici; stiskněte klávesu A; tisk s velkým písmenem B; stiskněte Shift plus A; Stiskněte ctrl plus A.

Stisknutí určité klávesy bez vyslovení slova „stisknout“

Odstranit; Backspace; Zadejte; Page Up; Page Down; Domů; Konec; Kartě

Poznámky: 

  • Můžete taky použít fonetickou abecedu ICAO/NATO. Například vyslovením „stisknout alfa“ stisknete klávesu A nebo vyslovením „stisknout bravo“ stisknete klávesu B.

  • Příkazy rozpoznávání řeči pro klávesnici fungují jenom s jazyky, které používají latinku.

Začátek stránky 

Příkazy pro interpunkční znaménka a speciální znaky

Vložený znak

Řekněte

,

Čárka

;

Středník

.

Tečka;bod

:

Dvojtečka

"

Levá dvojitá uvozovka; levá uvozovka

"

Pravá dvojitá uvozovka; pravá uvozovka; pravé obrácené čárky

'

Apostrof

'

Levá jednoduchá uvozovka

'

Pravá jednoduchá uvozovka

>

Znak je větší než

<

Znak je menší než

/

Lomítko

\

Zpětné lomítko

~

Vlnovka

@

Zavináč

!

Vykřičník

?

Otazník

#

Znak čísla; znak libry

USD

Znak dolaru

%

Znak procenta

^

Stříška

(

Levá závorka

)

Pravá závorka

_

Podtržítko

-

Spojovník; znaménko minus; pomlčka

-

En pomlčka

-

Em pomlčka

=

Rovnítko

+

Znaménko plus

{

Levá složená závorka

}

Pravá složená závorka

[

Levá hranatá závorka

]

Pravá hranatá závorka

|

Svislá čára

:-)

Smajlík

:-(

Zamračený obličej

;-)

Mrkající obličej

Znak ochranné známky

¾

Znak tří čtvrtin

¼

Znak jedné čtvrtiny

½

Znak jedné poloviny

£

Znak libry šterlinků

&

Ampersand; znak A

*

Hvězdička

//

Dvojité lomítko

`

Obrácená uvozovka

<

Levá ostrá závorka

>

Pravá ostrá závorka

±

Znaménko plus nebo minus

«

Levá dvojitá šipka

»

Pravá dvojitá šipka

×

Znaménko násobení

÷

Znaménko dělení

¢

Znak centu

¥

Znak jenu

§

Znak paragrafu

©

Znak copyrightu

®

Znak registrace, znak registrované ochranné známky

°

Znak stupně

Znak odstavce

...

Výpustka;tečka tečka tečka

ƒ

Znak funkce

Začátek stránky 

Příkazy pro Windows a aplikace

Akce

Řekněte

Výběr položky pomocí jejího názvu

Soubor; Start; Prohlédni

Výběr položky nebo ikony

Klikněte na Koš; klikněte na Počítač; klikněte na název souboru.

Poklikání na položku

Poklikejte na Počítač; poklikejte na Koš; poklikejte na název složky.

Kliknutí pravým tlačítkem na položku

Klepněte pravým tlačítkem myši počítač; Klikněte pravým tlačítkem na Koš; Klikněte pravým tlačítkem myši na název složky.

Minimalizace všech oken a zobrazení plochy

Zobrazit plochu

Výběr položky, jejíž název neznáte

Ukázat čísla (U všech položek v aktivním okně se objeví čísla. Vyslovte číslo položky, kterou chcete vybrat.)

Výběr očíslované položky

19 OK; 5. OK

Poklikání na očíslovanou položku

Poklikejte na 19; Poklikejte na 5

Kliknutí pravým tlačítkem na očíslovanou položku

Kliknout pravým tlačítkem na 19; kliknout pravým tlačítkem na 5

Otevřít aplikaci

Otevřít Malování; otevřít WordPad; otevřít název aplikace

Přepnutí na otevřenou aplikaci

Přepnout na Malování; přepnout na WordPad; přepnout na název aplikace; přepnout aplikaci

Zavření aplikace

Zavřít toto; zavřít Malování; zavřít dokumenty

Minimalizovat

Minimalizovat to; Minimalizovat Malování; Minimalizovat dokumenty

Maximize (Maximalizovat)

Maximalizovat toto; maximalizovat Malování; maximalizovat dokumenty

Obnovení

Obnovit toto; obnovit Malování; obnovit dokumenty

Vyjmutí

Vyjmout to; vyjmout

Kopírovat

Zkopírovat to; zkopírovat

Vložit

Vložit

DELETE

Odstranit to; odstranit

Zpět

Vrátit to zpátky; zrušit to; zpět

Posouvání v jednom směru

Posunout nahoru; posunout dolů; posunout doprava; posunout doleva

Posouvání o přesný počet stránek

Posunout o 2 stránky dolů; Posunout o 10 stránek nahoru

Posouvání o přesný počet jiných jednotek

Posunout nahoru o 5; posunout dolů o 7

Přechod na pole ve formuláři nebo aplikaci

Přejít na název pole; Přejít na Předmět; Přejít na Adresu; Přejít na kopie

Začátek stránky 

Příkazy pro použití myši

Akce

Řekněte

Zobrazení mřížky myši

Mřížka myši

Přesunutí ukazatele do středu políčka v mřížce myši

Číslo čtverce; 1; 7; 9

Výběr políčka mřížky myši

Klikněte na číslo čtverce.

Výběr položky, kterou chcete přetáhnout myší

Číslo čtverce, na kterém se položka zobrazuje (za ním) značka; 3 značka; Značka 7; Značka 9

Výběr oblasti v mřížce myši, kam chcete položku přetáhnout

Číslo čtverce, kam chcete položku přetáhnout (za ním) klikněte; 4 kliknutí; 5 kliknutí; 6 klikněte na

Začátek stránky 

Viz také 

Použití rozpoznávání hlasu ve Windows 

Seznamte se s funkcemi přístupnosti ve Windows

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×