Používání funkce Rozpoznávání řeči ve Windows

Toto video vám ukáže, jak můžete Rozpoznávání řeči použít k ovládání počítače. (Pokud chcete zobrazit titulky, klepněte nebo klikněte na tlačítko skrytých titulků .)

Toto video vám ukáže, jak můžete Rozpoznávání řeči použít k diktování. (Pokud chcete zobrazit titulky, klepněte nebo klikněte na tlačítko skrytých titulků .)

Díky Windows Rozpoznávání řeči nemusíte používat klávesnici a myš. Místo nich můžete počítač ovládat hlasem a text diktovat.

Poznámka: Rozpoznávání řeči je dostupné jenom pro následující jazyky: angličtina (Spojené státy a Spojené království), francouzština, němčina, japonština, mandarínština (zjednodušená čínština a tradiční čínština) a španělština.

Než začnete Rozpoznávání řeči používat, musíte se postarat o pár věcí. Napřed musíte nastavit mikrofon. Pak můžete počítač naučit rozpoznat váš hlas.

Jak nastavit mikrofon

Před nastavením Rozpoznávání řeči zkontrolujte, jestli je k počítači připojený mikrofon, aby následující postup fungoval.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru a klikněte na Hledat.)

  Vyhledávání pomocí klávesnice můžete otevřít také stisknutím klávesy s logem Windows + Q.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte text nastavení mikrofonu a potom klepněte nebo klikněte na Nastavení mikrofonu.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Pokud možno použijte sluchátka s mikrofonem (náhlavní soupravu). Mikrofony v náhlavních soupravách jsou méně náchylné ke snímání šumu na pozadí.

Jak počítač naučit rozpoznávat váš hlas

Rozpoznávání řeči používá při rozpoznávání hlasu a mluvených příkazů speciální hlasový profil. Čím častěji budete Rozpoznávání řeči používat, tím přesnější bude váš hlasový profil, což by mělo zlepšit schopnost počítače vám porozumět.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru a klikněte na Hledat.)

  Vyhledávání pomocí klávesnice můžete otevřít také stisknutím klávesy s logem Windows + Q.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte rozpoznávání řeči a potom klepněte nebo klikněte na Rozpoznávání řeči.

 3. Klepněte nebo klikněte na Naučit počítač lepšímu porozumění.

 4. Postupujte podle pokynů průvodce Výuka rozpoznávání hlasu pro Rozpoznávání řeči.
   

Pomocí hlasu můžete dělat spoustu činností, například vyplňovat online formuláře nebo psát dopisy. Když mluvíte do mikrofonu, mění Rozpoznávání řeči váš hlas na text zobrazovaný na obrazovce.

Jak diktovat pomocí Rozpoznávání řeči

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru a klikněte na Hledat.)

  Funkci Hledat můžete otevřít taky pomocí klávesnice, a sice stisknutím klávesy s logem Windows +Q.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte rozpoznávání řeči a potom klepněte nebo klikněte na Windows Rozpoznávání řeči.

 3. Vyslovením příkazu „Začít poslouchat“, případně klepnutím nebo kliknutím na tlačítko mikrofonu přejděte do režimu naslouchání.

 4. Otevřete aplikaci, kterou chcete použít, nebo vyberte textové pole, do kterého chcete diktovat text.

 5. Vyslovte text, který chcete nadiktovat.

Jak opravit chyby

 • Chyby můžete opravovat třemi způsoby:

  • Pokud chcete opravit posledně vyslovenou věc, vyslovte „Opravit to“.

  • Když chcete opravit jediné slovo, vyslovte „Opravit“ a příslušné slovo. Jestliže se toto slovo objevuje v textu víc než jednou, všechny výskyty se zvýrazní a můžete vybrat ten, který chcete opravit.

  • V dialogu Panel alternativ vyslovte číslo vedle příslušné položky a pak vyslovte „OK“.

Jak přidat nebo změnit slova ve slovníku rozpoznávání řeči

Při použití slovníku rozpoznávání řeči můžete přidávat vlastní slova, zabránit diktování určitého slova nebo opravit či odstranit slovo ve slovníku.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru a klikněte na Hledat.)

  Funkci Hledat můžete otevřít taky pomocí klávesnice, a sice stisknutím klávesy s logem Windows +Q.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte rozpoznávání řeči a potom klepněte nebo klikněte na Windows Rozpoznávání řeči.

 3. Vyslovením příkazu „Začít poslouchat“, případně klepnutím nebo kliknutím na tlačítko mikrofonu přejděte do režimu naslouchání.

 4. Vyslovte příkaz „Otevřít slovník rozpoznávání řeči“ a udělejte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat slovo do slovníku, vyslovte „Přidat nové slovo“ a postupujte podle pokynů.

  • Pokud chcete zabránit diktování určitého slova, vyslovte „Zabránit diktování slova“ a postupujte podle pokynů.
    

K ovládání počítače můžete použít jednoduché stručné příkazy. Následující tabulka obsahuje některé nejběžněji používané příkazy Rozpoznávání řeči. Slova psaná tučně označují, že slovo nebo frázi v příkladu můžete nahradit podobnými slovy a dosáhnout přitom smysluplného výsledku.

Počítač můžete taky ovládat pomocí klávesových zkratek aktivovaných slovními příkazy. Všechny dostupné klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky.

Poznámka: Kdykoli budete potřebovat zjistit, jaké příkazy můžete použít, řekněte „What can I say?“

Akce

Řekněte

Otevření obrazovky Start

Start

Otevření panelu ovládacích tlačítek

Stisknout Windows C

Otevření ovládacího tlačítka Hledat

Stisknout Windows Q

Zobrazení všech aplikací

Aplikace

Zahájení práce s aplikací

Kliknout pravým tlačítkem; stisknout Windows Z

Použití aplikace

Řekněte, co chcete udělat. Například v aplikaci Počasí řekněte změnit na stupně Celsia.

Výběr libovolné položky pomocí názvu

Kliknout na Soubor; Start; Zobrazit

Výběr libovolné položky nebo ikony

Kliknout na koš; kliknout na počítač; kliknout na název souboru

Poklepání nebo poklikání na libovolnou položku

Poklikat na koš; poklikat na počítač; poklikat na název souboru

Přepnutí na otevřenou aplikaci

Přepnout na Malování; přepnout na WordPad; přepnout na název programu; přepnout aplikaci

Posouvání v jednom směru

Posunout nahoru; posunout dolů; posunout doleva; posunout doprava

Vložení nového odstavce nebo nového řádku do dokumentu

Nový odstavec; nový řádek

Výběr slova v dokumentu

Výběr Wordu

Výběr slova a zahájení jeho opravy

Oprava Wordu

Výběr a odstranění konkrétních slov

Odstranění slova

Zobrazení seznamu použitelných příkazů

What can I say? (Co můžu říct?)

Aktualizace seznamu aktuálně dostupných slovních příkazů

Aktualizovat slovní příkazy

Zapnutí režimu naslouchání

Začít poslouchat

Vypnutí režimu naslouchání

Přestat poslouchat

Přesunutí panelu mikrofonu rozpoznávání řeči

Přesunout rozpoznávání řeči

Minimalizace panelu mikrofonu

Minimalizovat rozpoznávání řeči

Zobrazení obsahu nápovědy a podpory Windows ke konkrétním úlohám

Jak něco udělat?

Vyslovte například „Jak nainstalovat tiskárnu?“ a zobrazí se seznam témat nápovědy.

Tento příkaz je k dispozici pouze v případě, že používáte nástroj pro rozpoznávání řeči v angličtině.

Akce

Řekněte

Vložení nového řádku do dokumentu

Nový řádek

Vložení nového odstavce do dokumentu

Nový odstavec

Vložení tabulátoru

TAB

Vložení doslovného slova pro další příkaz (můžete například vložit slovo „čárka“ namísto interpunkčního znaménka).

Literál slova

Vložení čísla ve tvaru číslic

Číslo čísla

Umístění kurzoru před určité slovo

Přejít na slovo

Umístění kurzoru za určité slovo

Přejít za slovo

Vynechání mezery před následujícím slovem

Bez mezery

Umístění kurzoru na začátek věty, ve které se kurzor nachází

Přejít na začátek věty

Umístění kurzoru na začátek odstavce, ve kterém se kurzor nachází

Přejít na začátek odstavce

Umístění kurzoru na začátek dokumentu

Přejít na začátek dokumentu

Umístění kurzoru na konec věty, ve které se kurzor nachází

Přejít na konec věty

Umístění kurzoru na konec odstavce, ve kterém se kurzor nachází

Přejít na konec odstavce

Přechod na konec aktuálního dokumentu

Přejít na konec dokumentu

Výběr slova v aktuálním dokumentu

Vybrat slovo

Výběr rozsahu slov v aktuálním dokumentu

Vybrat rozsah slov; vybrat slovoslovo

Výběr všeho textu v aktuálním dokumentu

Výběr veškerého obsahu

Výběr počtu slov před pozicí kurzoru

Vybrat předchozích 20 slov; vybrat předchozích 10 slov

Výběr počtu slov za pozicí kurzoru

Vybrat následujících 20 slov; vybrat následujících 10 slov

Výběr posledního diktovaného textu

Vybrat toto

Vymazání výběru na obrazovce

Vymazání výběru

Převod prvního písmene slova na velké

CAPS ( velká písmena)

Převod všech písmen slova na velká

Všechna velká slova

Převod všech písmen slova na malá

Bez iniciál slov

Převod následujícího počtu slov na velká písmena

Převést následujících 10 slov na velká písmena

Převod následujícího počtu slov na malá písmena

Převést následujících 10 slov na malá písmena

Odstranění předchozí věty

Odstranit předchozí větu

Odstranění následující věty

Odstranit následující větu

Odstranění předchozího odstavce

Odstranit předchozí odstavec

Odstranění následujícího odstavce

Odstranit následující odstavec

Odstranění vybraného nebo naposledy diktovaného textu

Odstranit toto

Akce

Řekněte

Stisknutí libovolné klávesy na klávesnici

Stiskněte klávesu klávesnice. Stiskněte a; Stiskněte tlačítko b. Stiskněte klávesu Shift plus a; Stiskněte kombinaci kláves CTRL + a .

Stisknutí určité klávesy bez vyslovení slova „stisknout“

Odstranění; BACKSPACE; Zadejte; Page Up; Page Down; Domů; Konec; TAB (karta )

Poznámka: K vyslovení klávesy, která se má stisknout, můžete taky použít fonetickou abecedu ICAO\NATO. Můžete třeba vyslovit "stisknout alfa", pokud chcete stisknout "a" nebo "stiskněte Bravo" pro stisknutí "b".

Použití funkce rozpoznávání řeči ke stisknutí kláves klávesnice pracuje pouze s jazyky, které používají latinku.

Vložený znak

Řekněte

,

Čárka

;

Středník

.

Tečka;bod

:

Dvojtečka

"

Levá dvojitá uvozovka; levá uvozovka

"

Pravá dvojitá uvozovka; pravá uvozovka; pravé obrácené čárky

'

Apostrof

'

Levá jednoduchá uvozovka

'

Pravá jednoduchá uvozovka

>

Znak je větší než

<

Znak je menší než

/

Lomítko

\

Zpětné lomítko

~

Vlnovka

@

Zavináč

!

Vykřičník

?

Otazník

#

Znak čísla; znak libry

$

Znak dolaru

%

Znak procenta

^

Stříška

(

Levá závorka

)

Pravá závorka

_

Podtržítko

-

Spojovník; znaménko minus; pomlčka

En pomlčka

Em pomlčka

=

Rovnítko

+

Znaménko plus

{

Levá složená závorka

}

Pravá složená závorka

[

Levá hranatá závorka

]

Pravá hranatá závorka

|

Svislá čára

:-)

Smajlík

:-(

Zamračený obličej

;-)

Mrkající obličej

Znak ochranné známky

¾

Znak tří čtvrtin

¼

Znak jedné čtvrtiny

½

Znak jedné poloviny

£

Znak libry šterlinků

&

Ampersand; znak A

*

Hvězdička

//

Dvojité lomítko

`

Obrácená uvozovka

<

Levá ostrá závorka

>

Pravá ostrá závorka

±

Znaménko plus nebo minus

«

Levá dvojitá šipka

»

Pravá dvojitá šipka

×

Znak násobení

÷

Znak dělení

¢

Znak centu

¥

Znak jenu

§

Znak paragrafu

©

Znak copyrightu

®

Znak registrace, znak registrované ochranné známky

°

Znak stupně

Znak odstavce

Výpustka;tečka tečka tečka

ƒ

Znak funkce

Akce

Řekněte

Výběr libovolné položky pomocí názvu

Soubor; Úpravy; Zobrazení; Uložit

Výběr libovolné položky

Kliknout na Soubor; kliknout na Tučně; kliknout na Uložit; kliknout na Zavřít

Poklepání nebo poklikání na libovolnou položku

Poklikejte na počítač. Poklikejte na Koš. Poklikejte na název složky .

Stisknutí a podržení nebo kliknutí pravým tlačítkem na libovolnou položku

Klikněte pravým tlačítkem myši na počítač. Klikněte pravým tlačítkem myši na Koš. Název složky pravým tlačítkem myši

Minimalizace všech oken a zobrazení plochy

Zobrazit plochu

Výběr položky, jejíž název neznáte

Ukázat čísla (U všech položek v aktivním okně se objeví čísla. Vyslovte číslo položky, kterou chcete vybrat.)

Výběr očíslované položky

odstavec Kliknutím 5 Ok

Poklepání nebo poklikání na očíslovanou položku

Poklikat na 19; poklikat na 5

Stisknutí a podržení nebo kliknutí pravým tlačítkem na očíslovanou položku

Kliknout pravým tlačítkem na 19; kliknout pravým tlačítkem na 5

Akce

Řekněte

Otevřít aplikaci

Otevřít Malování; otevřít WordPad; otevřít název aplikace

Přepnutí na otevřenou aplikaci

Přepnout na Malování; přepnout na WordPad; přepnout na název aplikace; přepnout aplikaci

Zavření aplikace

Zavřít toto; zavřít Malování; zavřít dokumenty

Minimalizovat

Minimalizovat toto; Minimalizovat Malování; Minimalizace dokumentů

Maximize (Maximalizovat)

Maximalizovat toto; maximalizovat Malování; maximalizovat dokumenty

Obnovení

Obnovit toto; obnovit Malování; obnovit dokumenty

Vyjmutí

Vyjmout to; vyjmout

Kopírovat

Zkopírovat to; zkopírovat

Vložit

Vložit

Odstranit

Odstranit to; odstranit

Zpět

Vrátit to zpátky; zrušit to; zpět

Posouvání v jednom směru

Posunout nahoru; posunout dolů; posunout doprava; posunout doleva

Posouvání o přesný počet stránek

Posunout dolů o 2 stránky; posunout nahoru o 10 stránek

Posouvání o přesný počet jiných jednotek

Posunout nahoru o 5; posunout dolů o 7

Přechod na pole ve formuláři nebo aplikaci

Přejděte na název pole. Přejděte na Předmět. Přejít na adresu; Přejít na kopii

Akce

Řekněte

Zobrazení mřížky myši

Mřížka myši

Přesunutí ukazatele do středu políčka v mřížce myši

Číslo čtverce; 1, 7, 9

Klepnutí nebo kliknutí do libovolného políčka v mřížce myši

Kliknutí na číslo čtverce

Výběr položky, kterou chcete přetáhnout, pomocí mřížky myši

Číslo buňky, kde se položka zobrazuje; 3, 7, 9 (následované po) značka

Výběr oblasti v mřížce myši, kam chcete položku přetáhnout

Číslo buňky, kam chcete přetáhnout. 4, 5, 6 (za následovat) klikněte na

Počítač můžete ovládat hlasem. Můžete vyslovit příkazy, na které bude počítač reagovat, a diktovat mu text.

Než začnete Rozpoznávání řeči používat, budete muset počítač nastavit na Windows Rozpoznávání řeči. Rozpoznávání řeči se nastavuje ve třech krocích: nastavíte mikrofon, naučíte se mluvit k počítači a pak počítač naučíte rozpoznávat váš hlas.

Než začnete, zkontrolujte, jestli máte k počítači připojený mikrofon.

 1. Spusťte funkci rozpoznávání řeči kliknutím na tlačítko Start , kliknutím na Ovládací panely, kliknutím na usnadnění přístupua potom na rozpoznávání řeči.

 2. Klikněte na Nastavit mikrofon.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Úspěch při rozpoznávání řeči je přímo úměrný kvalitě použitého mikrofonu. Mezi dva nejčastější typy mikrofonů, které se používají k rozpoznávání řeči, patří sluchátka s mikrofonem (náhlavní souprava) a stolní mikrofon. Mikrofony v náhlavních soupravách jsou pro práci s Rozpoznáváním řeči vhodnější, protože jsou méně náchylné k zachytávání rušivých zvuků.

Součástí Windows je výukový kurz, který vás naučí příkazy používané s Rozpoznáváním řeči. Tento výukový kurz zabere asi 30 minut. Spustíte ho takto:

 1. Spusťte funkci rozpoznávání řeči kliknutím na tlačítko Start , kliknutím na Ovládací panely, kliknutím na usnadnění přístupua potom na rozpoznávání řeči.

 2. Klikněte na Absolvovat kurz rozpoznávání řeči.

 3. Postupujte podle pokynů výukového kurzu Rozpoznávání řeči.

Rozpoznávání řeči používá při rozpoznávání hlasu a mluvených příkazů jedinečný hlasový profil. Během toho, co Rozpoznávání řeči používáte, se váš hlasový profil postupně upřesňuje, takže by vám počítač měl líp rozumět.

 1. Spusťte funkci rozpoznávání řeči kliknutím na tlačítko Start , kliknutím na Ovládací panely, kliknutím na usnadnění přístupua potom na rozpoznávání řeči.

 2. Klikněte na Naučit počítač lepšímu porozumění.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Rozpoznávání řeči je k dispozici jen v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, japonštině, zjednodušené čínštině a tradiční čínštině.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×