Få tekst læst højt af Oplæser

Oplæser læser teksten på pc-skærmen højt og beskriver hændelser, for eksempel meddelelser eller kalenderaftaler, så du kan bruge din pc uden en skærm.

Du starter eller lukker Oplæser ved at trykke på Windows-tasten

Windows-tast
+ Enter. Hvis du vil se alle Oplæser-kommandoer, skal du trykke på Caps Lock + F1, når du har åbnet Oplæser. Hvis enheden har en touchskærm, skal du trykke på den tre gange med fire fingre.

Brug Scanningstilstand til hurtigt at komme i gang

Med Scanningstilstand kan du hurtigt navigere i apps og på websider. Tryk på Caps lock + Mellemrumstast for at slå den til og fra.

Når den er slået til, skal du trykke på piletasterne op og ned for at gå til den næste eller forrige tekstlinje i en app eller på en webside og venstre og højre piletast for at gå til det næste eller forrige tegn. Tryk på mellemrumstasten for at aktivere et element, f.eks. en knap.

Du kan også navigere efter ord eller afsnit. Tryk på Ctrl + Venstre pil og Ctrl + Højre pil for at flytte efter ord. Tryk på Ctrl + Pil op og Ctrl + Pil ned for at flytte efter afsnit.

Indstillinger for Oplæser

Egenskaber

Artikel-id: 17173 – Seneste udgave 6. sep. 2016 – Udgave 6

Feedback