Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I dette kapitel beskrives en navigations- og læsetilstand kaldet scanningstilstand. Scanningstilstand giver dig mulighed for at navigere i apps og på websider med piletasterne. Du kan også bruge almindelige tastaturgenveje til at læse tekst og hoppe direkte til overskrifter, links, tabeller og landmærker.

Grundlæggende om scanningstilstanden

Hvis du vil slå scanningstilstanden til og fra, skal du trykke på Oplæser + mellemrumstasten.

Tip!: Oplæsertasten er en ændringstast i Oplæser-kommandoerne. Både Caps Lock-tasten og Insert-tasten fungerer som standard som Oplæser-tasten. Du kan finde flere oplysninger om Oplæser-tasten ved at gå til Kapitel 2: Grundlæggende oplysninger om Oplæsereller Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser i Oplæser.

Når scanningstilstanden er slået til, kan du bruge Op og ned piletasterne til at navigere mellem apps og websider. Tryk på Enter eller Mellemrumstast for at aktivere et element, du vil bruge, f.eks en knap i en app, et link på en webside eller et tekstfelt. 

Scanningstilstand slås automatisk til, når du bruger Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome og Firefox. Den aktiveres også automatisk, når du åbner en Windows-app, hvor du slog den til før.  

Hvis du slår scanningstilstanden fra for en app, forbliver den slået fra for den pågældende app, indtil du slår den til igen. Scaningstilstand slås automatisk fra i redigeringsfelter, så du kan skrive tekst. Tryk på op eller pil-tasten igen for at gå ud af redigeringsfeltet og genoptage scanningstilstand.

Kommandoer i scanningstilstand

Når scanningstilstanden er slået til, skal du bruge følgende taster til at navigere i apps og på websider.

Bemærk!: Hvis du hører lydløse stop i scanningstilstand, kan det skyldes, at Oplæser stopper ved et tegnsætningstegn. Hvis du vil have Oplæser til at fortælle dig om den pågældende tegnsætning, skal du øge detaljeringsniveauet for tegnsætningstegn ved at trykke på Oplæser + Alt + venstre firkantet parentes ([) eller Oplæser + Alt + højre firkantet parentes (]).

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + mellemrumstast

Slå scanningstilstand til og fra

Indtast
Mellemrumstasten

Primær handling

Skift+Enter
Skift + mellemrumstast

Sekundær handling

Start

Flytte til og læse det første tegn i en linje

Slut

Flytte til og læse det sidste tegn i en linje

P

Læs det næste afsnit

Skift + P

Læs det forrige afsnit

Ctrl + Pil ned

Læs den næste linje

Ctrl + Pil op

Læs den forrige linje

Ctrl + højre pil

Læs det næste ord

Ctrl + venstre pil

Læs det forrige ord

Højre pil

Læs det næste tegn

Venstre pil

Læs det forrige tegn

Ctrl + Home

Flytte til og læse den første tekstlinje

Ctrl + End

Flytte til og læse den sidste tekstlinje

Pil ned

Gå til næste tekst eller element

Pil op

Gå til forrige tekst eller element

1

Gå til næste overskrift på niveau 1

Skift + 1

Gå til forrige overskrift på niveau 1

2

Gå til næste overskrift på niveau 2

Skift + 2

Gå til forrige overskrift på niveau 2

3

Gå til næste overskrift på niveau 3

Skift + 3

Gå til forrige overskrift på niveau 3

4

Gå til næste overskrift på niveau 4

Skift + 4

Gå til forrige overskrift på niveau 4

5

Gå til næste overskrift på niveau 5

Skift + 5

Gå til forrige overskrift på niveau 5

6

Gå til næste overskrift på niveau 6

Skift + 6

Gå til forrige overskrift på niveau 6

7

Gå til næste overskrift på niveau 7

Skift + 7

Gå til forrige overskrift på niveau 7

8

Gå til næste overskrift på niveau 8

Skift + 8

Gå til forrige overskrift på niveau 8

9

Gå til næste overskrift på niveau 9

Skift + 9

Gå til forrige overskrift på niveau 9

B

Gå til næste knap

Skift + B

Gå til forrige knap

C

Gå til næste kombinationsboks

Skift + C

Gå til forrige kombinationsboks

D

Gå til næste landmærke

Skift + D

Gå til forrige landmærke

E

Gå til næste redigeringsfelt

Skift + E

Gå til forrige redigeringsfelt

F

Gå til næste formularfelt

Skift + F

Gå til forrige formularfelt

G

Gå til næste grafik eller billede

Skift+G

Gå til forrige grafik eller billede

H

Gå til næste overskrift

Skift + H

Gå til forrige overskrift

I

Gå til næste element

Skift + I

Gå til forrige element

K

Gå til næste link

Skift + K

Gå til forrige link

R

Gå til næste alternativknap

Skift + R

Gå til forrige alternativknap

T

Gå til næste tabel

Skift + T

Gå til forrige tabel

X

Gå til næste afkrydsningsfelt

Skift + X

Gå til forrige afkrydsningsfelt

Vælge tekst i scanningstilstand

Du kan bruge disse kommandoer, når du kopierer tekst fra områder med indhold som f.eks. websteder eller e-mail.

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Skift + Højre pil

Markere aktuelt tegn

Skift + Venstre pil

Markere forrige tegn

Ctrl + Skift + Højre pil

Markere aktuelt ord

Ctrl + Skift + Venstre pil

Markere forrige ord

Skift + Pil ned

Markere aktuel linje

Skift + Pil op

Markere forrige linje

Ctrl + Skift + Pil ned

Markere aktuelt afsnit

Ctrl + Skift + Pil op

Markere forrige afsnit

Skift + Home

Markere til begyndelsen af linjen

Skift + End

Markere til slutningen af linjen

Ctrl + Skift + Home

Markere til begyndelsen af dokumentet

Ctrl + Skift + End

Markere til slutningen af dokumentet

Skift + Page down

Markere aktuel side

Skift + Page up

Markere forrige side

F9

Markere starten eller slutningen af tekstblok

F10

Markere hele teksten mellem et mærke og det aktuelle punkt

Ctrl + C

Kopiere markering

Ctrl + X

Klippe markering

Ctrl + V

Indsætte markering

Ctrl + A

Markere alt

Oplæser + Skift + Pil ned

Læse markering

Oplæser + Skift + Pil ned to gange hurtigt

Stave markering

Næste: Kapitel 4: Læs tekst

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

I dette kapitel beskrives en navigations- og læsetilstand kaldet scanningstilstand. Scanningstilstand giver dig mulighed for at navigere i apps og på websider med piletasterne. Du kan også bruge almindelige tastaturgenveje til at læse tekst og hoppe direkte til overskrifter, links, tabeller og landmærker.

Grundlæggende om scanningstilstanden

Du kan slå scanningstilstanden til og fra ved at trykke på Oplæser + Mellemrumstast.

Tip!: Oplæsertasten er en ændringstast i Oplæser-kommandoerne. Både Caps Lock-tasten og Insert-tasten fungerer som standard som Oplæser-tasten. Du kan finde flere oplysninger om Oplæser-tasten ved at gå til Kapitel 2: Grundlæggende oplysninger om Oplæser eller Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser i Oplæser.

Når scanningstilstanden er slået til, kan du bruge Op og ned piletasterne til at navigere mellem apps og websider. Tryk på Enter eller Mellemrumstast for at aktivere et element, du vil bruge, f.eks en knap i en app, et link på en webside eller et tekstfelt.

Scanningstilstand aktiveres automatisk, når du bruger Mail, Outlook, Microsoft Edge eller Google Chrome og Firefox. Den aktiveres også automatisk, når du åbner en Windows-app, hvor du slog den til tidligere.

Hvis du slår scanningstilstanden fra for en app, forbliver den slået fra for den pågældende app, indtil du slår den til igen. Scaningstilstand slås automatisk fra i redigeringsfelter, så du kan skrive tekst. Tryk på op eller pil-tasten igen for at gå ud af redigeringsfeltet og genoptage scanningstilstand.

Kommandoer i scanningstilstand

Når scanningstilstanden er slået til, skal du bruge følgende taster til at navigere i apps og på websider.

Bemærk! Hvis du hører lydløse stop i scanningstilstand, kan det skyldes, at Oplæser stopper ved et tegnsætningstegn. Du kan få Oplæser til at fortælle dig om tegnsætning ved at øge detaljeringsniveauet for tegnsætningstegn. Det gør du ved at trykke på Oplæser + Alt + Plustegn (+) eller Minustegn (-).

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + mellemrumstast

Slå scanningstilstand til og fra

Indtast
Mellemrumstasten

Primær handling

Skift+Enter
Skift + mellemrumstast

Sekundær handling

Start

Flytte til og læse det første tegn i en linje

Slut

Flytte til og læse det sidste tegn i en linje

P

Læs det næste afsnit

Skift + P

Læs det forrige afsnit

Ctrl + Pil ned

Læs den næste linje

Ctrl + Pil op

Læs den forrige linje

Ctrl + højre pil

Læs det næste ord

Ctrl + venstre pil

Læs det forrige ord

Højre pil

Læs det næste tegn

Venstre pil

Læs det forrige tegn

Ctrl + Home

Flytte til og læse den første tekstlinje

Ctrl + End

Flytte til og læse den sidste tekstlinje

Pil ned

Gå til næste tekst eller element

Pil op

Gå til forrige tekst eller element

1

Gå til næste overskrift på niveau 1

Skift + 1

Gå til forrige overskrift på niveau 1

2

Gå til næste overskrift på niveau 2

Skift + 2

Gå til forrige overskrift på niveau 2

3

Gå til næste overskrift på niveau 3

Skift + 3

Gå til forrige overskrift på niveau 3

4

Gå til næste overskrift på niveau 4

Skift + 4

Gå til forrige overskrift på niveau 4

5

Gå til næste overskrift på niveau 5

Skift + 5

Gå til forrige overskrift på niveau 5

6

Gå til næste overskrift på niveau 6

Skift + 6

Gå til forrige overskrift på niveau 6

7

Gå til næste overskrift på niveau 7

Skift + 7

Gå til forrige overskrift på niveau 7

8

Gå til næste overskrift på niveau 8

Skift + 8

Gå til forrige overskrift på niveau 8

9

Gå til næste overskrift på niveau 9

Skift + 9

Gå til forrige overskrift på niveau 9

B

Gå til næste knap

Skift + B

Gå til forrige knap

C

Gå til næste kombinationsboks

Skift + C

Gå til forrige kombinationsboks

D

Gå til næste landmærke

Skift + D

Gå til forrige landmærke

E

Gå til næste redigeringsfelt

Skift + E

Gå til forrige redigeringsfelt

F

Gå til næste formularfelt

Skift + F

Gå til forrige formularfelt

H

Gå til næste overskrift

Skift + H

Gå til forrige overskrift

I

Gå til næste element

Skift + I

Gå til forrige element

K

Gå til næste link

Skift + K

Gå til forrige link

R

Gå til næste alternativknap

Skift + R

Gå til forrige alternativknap

T

Gå til næste tabel

Skift + T

Gå til forrige tabel

X

Gå til næste afkrydsningsfelt

Skift + X

Gå til forrige afkrydsningsfelt

Vælge tekst i scanningstilstand

Du kan bruge disse kommandoer, når du kopierer tekst fra områder med indhold som f.eks. websteder eller e-mail.

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Skift + Højre pil

Markere aktuelt tegn

Skift + Venstre pil

Markere forrige tegn

Ctrl + Skift + Højre pil

Markere aktuelt ord

Ctrl + Skift + Venstre pil

Markere forrige ord

Skift + Pil ned

Markere aktuel linje

Skift + Pil op

Markere forrige linje

Ctrl + Skift + Pil ned

Markere aktuelt afsnit

Ctrl + Skift + Pil op

Markere forrige afsnit

Skift + Home

Markere til begyndelsen af linjen

Skift + End

Markere til slutningen af linjen

Ctrl + Skift + Home

Markere til begyndelsen af dokumentet

Ctrl + Skift + End

Markere til slutningen af dokumentet

Skift + Page down

Markere aktuel side

Skift + Page up

Markere forrige side

F9

Markere starten eller slutningen af tekstblok

F10

Markere hele teksten mellem et mærke og det aktuelle punkt

Ctrl + C

Kopiere markering

Ctrl + X

Klippe markering

Ctrl + V

Indsætte markering

Ctrl + A

Markere alt

Oplæser + Skift + Pil ned

Læse markering

Oplæser + Skift + Pil ned to gange hurtigt

Stave markering


Næste: Kapitel 4: Læs tekst

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×