Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Tastaturgenveje i Windows

Sammenfatning
Denne artikel indeholder en oversigt over tilgængelige tastaturgenveje i Windows.
Yderligere Information

Tastekombinationer (systemtaster) i Windows

 • F1: Hjælp
 • Ctrl+Esc: Åbn menuen Start
 • Alt+Tab: Skift mellem de åbne programmer
 • Alt+F4: Afslut programmet
 • Skift+Delete: Slet et element permanent
 • Windows-logoet+L: Lås computeren (uden at bruge Ctrl+Alt+Delete)

Tastekombinationer (programtaster) i Windows

 • Ctrl+C: Kopiér
 • Ctrl+X: Klip
 • Ctrl+V: Sæt ind
 • Ctrl+Z: Fortryd
 • Ctrl+B: Fed
 • Ctrl+U: Understreget
 • Ctrl+I: Kursiv

Museklik og ændringskombinationer af taster på tastaturet for Shell-objekter

 • Skift+højreklik: Viser en genvejsmenu med alternative kommandoer
 • Skift+dobbeltklik: Kører den alternative standardkommando (det andet punkt i menuen)
 • Alt+dobbeltklik: Viser egenskaber
 • Skift+Delete: Sletter et element med det samme uden at flytte det til papirkurven

Generelle kommandoer (kun tastatur)

 • F1: Starter Windows Hjælp
 • F10: Aktiverer indstillinger på menulinjen
 • Skift+F10 åbner en genvejsmenu for et markeret element (svarer til at højreklikke på et objekt)
 • Ctrl+Esc: Åbner menuen Start (brug piletasterne til at markere et element)
 • Ctrl+Esc eller Esc: Markerer knappen Start (tryk på Tab for at markere proceslinjen eller på Skift+F10 for at åbne en genvejsmenu)
 • Ctrl+Skift+Esc: Åbner Windows Jobliste
 • Alt+Pil ned: Åbner en rulleliste
 • Alt+Tab: Skift til et andet åbent program (hold Alt nede, og tryk på Tab for at få vist et vindue, hvor du kan skifte mellem programmerne)
 • Skift: Hold Skift nede, mens du indsætter cd'en, for at undgå, at installationsprogrammet starter automatisk
 • Alt+Mellemrum: Viser hovedvinduets systemmenu (i systemmenuen kan du gendanne, fjerne, ændre størrelse på, minimere, maksimere eller lukke vinduet)
 • Alt+- (Alt+bindestreg): Viser det underordnede MDI-vindues systemmenu (i det underordnede MDI-vindues systemmenu kan du gendanne, fjerne, ændre størrelse på, minimere, maksimere eller lukke det underordnede vindue)
 • Ctrl+Tab: Skift til det næste underordnede vindue for et MDI-program (Multiple Document Interface)
 • Alt+det understregede bogstav i en menu: Åbner menuen
 • Alt+F4: Lukker det aktuelle vindue
 • Ctrl+F4: Lukker det aktuelle MDI-vindue
 • Alt+F6: Skift mellem flere forskellige vinduer i det samme program. Eksempel: Hvis dialogboksen Søg vises i Notesblok, kan du skifte mellem mellem dialogboksen Søg og hovedvinduet i Notesblok ved at trykke på Alt+F6.

Shell-objekter og generelle mappe-/Windows Stifinder-genveje

For et markeret objekt:
 • F2: Omdøb objektet
 • F3: Find alle filer
 • Ctrl+X: Klip
 • Ctrl+C: Kopiér
 • Ctrl+V: Sæt ind
 • Skift+Delete: Slet det markerede element med det samme uden at flytte det til papirkurven
 • Alt+Enter: Åbn egenskaberne for det markerede objekt

Sådan kopieres en fil

Tryk på og hold Ctrl nede, mens du trækker filen til en andenmappe.

Sådan opretter du en genvej

Tryk på og hold Ctrl+Skift nede, mens du trækker en fil til skrivebordet elleren mappe.

Generelle mappe-/genvejskontrolelementer

 • F4: Markerer feltet Skift til en anden mappe og flytter posterne i feltet ned (hvis værktøjslinjen er aktiv i Windows Stifinder)
 • F5: Opdaterer det aktuelle vindue.
 • F6: Flytter mellem forskellige ruder i Windows Stifinder
 • Ctrl+G: Åbner værktøjet Gå til mappe (kun i Windows 95 Windows Stifinder)
 • Ctrl+Z: Fortryd den sidste kommando
 • Ctrl+A: Markér alle elementerne i det aktuelle vindue
 • Tilbage-tasten: Skift til den overordnede mappe
 • Skift+klik+knappen Luk: I forbindelse med mapper skal du lukke den aktuelle mappe og alle overordnede mapper

Styring af træstrukturen i Windows Stifinder

 • * på det numeriske tastatur: Udvider alt under den aktuelle markering
 • + på det numeriske tastatur: Udvider den aktuelle markering
 • - på det numeriske tastatur: Skjuler den aktuelle markering.
 • Pil til højre: Udvider den aktuelle markering, hvis den ikke er udvidet. Ellers flyttes der til den første underordnede
 • Pil til venstre: Skjuler den aktuelle markering, hvis den er udvidet. Ellers flyttes der til den overordnede

Styring af egenskaber

 • Ctrl+Tab/Ctrl+Skift+Tab: Flyt gennem de forskellige faner for egenskaber

Genvejstaster for hjælp til handicappede

 • Tryk fem gange på Skift: Slår træge taster til eller fra
 • Hold Skift-tasten i højre side nede i otte sekunder: Slår filtertaster til eller fra
 • Hold Num Lock nede i fem sekunder: Slår til/fra-taster til eller fra
 • Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock: Slår musetaster til eller fra
 • Venstre Alt+venstre Skift+Print Screen: Slår stor kontrast til eller fra

Taster på Microsoft Natural Keyboard-tastaturet

 • Windows-logoet: Menuen Start
 • Windows-logoet+R: Dialogboksen Kør
 • Windows-logoet+M: Minimer alle
 • Skift+Windows-logoet+M: Fortryd Minimer alle
 • Windows-logoet+F1: Hjælp
 • Windows-logoet+E: Windows Stifinder
 • Windows-logoet+F: Søg efter filer og mapper
 • Windows-logoet+D: Minimerer alle åbne vinduer og viser skrivebordet
 • Ctrl+Windows-logoet+F: Søg efter computer
 • Ctrl+Windows-logoet+Tab: Flytter fokus fra Start til værktøjslinjen Hurtig start til proceslinjen (brug Pil til højre eller Pil til venstre for at flytte fokus til elementerne på værktøjslinjen Hurtig start og proceslinjen)
 • Windows-logoet+Tab: Flyt gennem knapperne på proceslinjen
 • Windows-logoet+Break: Dialogboksen Egenskaber for system
 • Programnøgle: Viser en genvejsmenu for det markerede element

Microsoft Natural Keyboard med IntelliType-software installeret

 • Windows-logoet+L: Log af Windows
 • Windows-logoet+P: Starter Udskriftsstyring
 • Windows-logoet+C: Åbner Kontrolpanel
 • Windows-logoet+V: Starter Udklipsholder
 • Windows-logoet+K: Åbner dialogboksen Egenskaber for Tastatur
 • Windows-logoet+I: Åbner dialogboksen Egenskaber for Mus
 • Windows-logoet+A: Starter Hjælp til handicappede (hvis det er installeret)
 • Windows-logoet+Mellemrum: Viser listen over genvejstaster til Microsoft IntelliType
 • Windows-logoet+S: Slår Caps Lock til eller fra

Tastaturkommandoer for dialogbokse

 • Tab: Flyt til det næste kontrolelement i dialogboksen
 • Skift+Tab: Flyt til det forrige kontrolelement i dialogboksen
 • Mellemrumstast: Hvis det aktuelle kontrolelement er en knap, svarer dette til at klikke på knappen. Hvis det aktuelle kontrolelement er et afkrydsningsfelt, markeres afkrydsningsfeltet eller markeringen fjernes i afkrydsningsfeltet. Hvis det aktuelle kontrolelement er en indstilling, markeres indstillingen.
 • Enter: Svarer til at klikke på den markerede knap (den knap, der er fremhævet)
 • Esc: Svarer til at klikke på knappen Annuller
 • Alt+det understregede bogstav i et dialogbokselement: Flyt til det pågældende element
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 126449 – Seneste udgave 12/29/2014 13:23:00 – Udgave 2.0

 • kbPubTypeKC kbenablemove kbenablesight kbenv kbFAQ kbinfo KB126449
Feedback
> qp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">