Brug en skærmlæser til at føje kommentarer til et regneark i Excel

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Microsoft’oplæser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøge Microsoft Support-startsiden.

Brug Excel med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje kommentarer for at give feedback i Excel regneark. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj en kommentar

 1. I regnearketExcelskal du gå til den celle, hvor kommentaren skal vises.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en kommentar, meddeler Oplæser og JAWS "Indeholder kommentar" efter at have læst indholdet af cellen højt. Med NVDA er der ingen lyd.

 2. Tryk på Alt+R, C for at føje en kommentar til den markerede celle.

 3. Skriv din kommentar. Du kan trykke på Enter for at starte en ny linje.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører"Slå kommentar op", og tryk derefter på Enter for at gemme din kommentar.

Tilføj en note

 1. I regnearket Excelskal du gå til den celle, hvor noten skal vises.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en note, meddeler Oplæser og JAWS "Indeholder note" efter at have læst indholdet af cellen højt. Med NVDA er der ingen lyd.

 2. Tryk på Alt+R, T og derefter N for at føje en note til den markerede celle.

 3. Skriv din note. Du kan trykke på Enter for at starte en ny linje.

 4. Tryk på Esc to gange for at gemme din note og flytte fokus tilbage til cellen.

Se også

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at tilføje kommentarer for at give feedback i et Excel regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Tilføj en kommentar

 1. I regnearketExcelskal du gå til den celle, hvor kommentaren skal vises.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en kommentar, meddeler VoiceOver "Indeholder kommentar" efter at have læst indholdet og placeringen af cellen højt.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane, f.eks. "Hjem, markeret, fane", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+venstre eller højre piletast, indtil du hører: "Gennemse, fane." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen Gennemse.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Ny kommentar, knap", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum.

 4. Skriv din kommentar, og tryk derefter på Command+Return for at skrive kommentaren. Der er fokus på kommentaren til cellen. Tryk på Esc for at gå væk fra kommentaren og tilbage til knappen Ny kommentar.

Tilføj en note

 1. I regnearketExcelskal du gå til den celle, hvor noten skal vises.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en note, meddeler skærmlæseren "Indeholder note" efter at have læst indholdet af cellen højt.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane, f.eks. "Hjem, markeret, fane", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+venstre eller højre piletast, indtil du hører: "Gennemse, fane." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen Gennemse.

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Noter, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Du hører: "Vinduet Noter, Ny note". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at tilføje noten.

 4. Skriv din note, og tryk derefter på Esc to gange for at flytte fokus tilbage til cellen.

Se også

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at tilføje kommentarer for at give feedback i Excel regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

Tilføj en kommentar

 1. I regnearketExcel til iOSskal du gå til den celle, hvor kommentaren skal vises, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en kommentar, meddeler VoiceOver: "Indeholder kommentar."

 2. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne fanevalgsmenuen, stryg til højre, indtil du hører: "Gennemse, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Kommentar, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive din kommentar. Når du er færdig, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slå kommentar op, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Kommentaren føjes til cellen, og kommentarruden åbnes. Du hører: "Luk kommentarruden".

 6. Dobbelttryk på skærmen for at lukke kommentarruden og vende tilbage til regnearket.

Se også

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at tilføje kommentarer for at give feedback i et Excel regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

Tilføj en kommentar

 1. I regnearket Excel til Androidskal du gå til den celle, hvor kommentaren skal vises, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en kommentar, meddeler TalkBack: "Indeholder kommentar."

 2. Lad en finger glide hen i nærheden af toppen af skærmen, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "Fanemenu" efterfulgt af den aktuelt markerede fane, f.eks. "Hjem, markeret".

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Gennemse, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Kommentar, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive din kommentar. Når du er færdig, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Slå kommentar op, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Kommentaren føjes til cellen, og fokus er på knappen Luk for kommentarruden.

 7. Dobbelttryk på skærmen for at lukke kommentarruden og vende tilbage til regnearket.

Se også

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje kommentarer eller noter for at give feedback i et Excel til internettet regneark. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edgeog JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Excel til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Excel til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke for Excel til internettet.

 • Når du bruger Excel til internettet en skærmlæser, skal du skifte til fuldskærmstilstand. Tryk på F11 for at slå fuldskærmstilstanden til og fra.

I dette emne

Tilføj en kommentar

 1. I regnearketExcel til internettetskal du gå til den celle, hvor kommentaren skal vises.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en kommentar, meddeler skærmlæseren: "Indeholder kommentar" efterfulgt af kommentarens navn.

 2. Tryk på Alt+Windows-logotasten, R, C. Dialogboksen Kommentarer åbnes. Du hører: "Ved omtale eller kommentar."

 3. Skriv din kommentar. Du kan trykke på Enter for at starte en ny linje.

 4. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Slå ny kommentar op, knap", og tryk derefter på Enter for at slå din kommentar op.

Tilføj en note

 1. I regnearketExcel til internettetskal du gå til den celle, hvor noten skal vises.

  Tip!: Når du navigerer til en celle, der allerede indeholder en note, meddeler skærmlæseren "Indeholder note" efterfulgt af notens forfatters navn.

 2. Tryk på Alt+Windows-logotasten, R, T, N for at føje en note til den markerede celle.

 3. Skriv din note. Du kan trykke på Enter for at starte en ny linje.

 4. Tryk på Esc for at slå din note op og flytte fokus tilbage til cellen.

Se også

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×