Brug en skærmlæser, til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Dekorativt ikon. Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office produkter og er en del af indholdssættet Office-tilgængelighed. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

Brug PowerPoint med tastaturet og en skærmlæser til at gøre din præsentation mere spændende ved at føje billeder, tabeller eller grafik til dine slideshows. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer også, hvordan du redigerer det tilføjede indhold, f.eks. beskære billeder, flytte tabeller og tilføje eller fjerne tabelrækker og -kolonner.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj billeder fra din enhed, netværket eller internettet

Når du bruger billeder, clipart eller andre filer fra internettet, er det vigtigt at respektere ophavsret. Ved at filtrere billeder efter licenstype kan du nemt se, hvilke filer du må bruge.

Tilføj et billede fra din enhed eller dit netværk

 1. Gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på Alt+N, P og derefter på D. Du hører: "Dialogboksen Indsæt billede, filnavn".

  Tip!: Dialogboksen Indsæt billede er en særlig del af standard Stifinder-vinduet, der åbnes i mappen Billeder. Det er en god ide at have billedfilens placering lige ved hånden, så du nemmere kan finde den.

 3. Skriv filnavnet og stien i feltet Filnavn, eller vælg den fil du vil indsætte. Tryk derefter på Enter.

 4. Billedet bliver valgt og indsat.

  Bemærk!: Når du har valgt et billede, er den kontekstafhængige fane Formatér tilgængelig. Du kan bruge indstillingerne på denne fane til at ændre billedets størrelse, tilføje farver, typografier og meget andet. Tryk på Alt + J for at gå til fanen Formatér. Du hører: "Fanen Formatér." Tryk på Tab-tasten for at navigere gennem valgmulighederne i Formatér.

Tilføj et billede fra internettet

 1. I din præsentation skal du gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på Alt+N, P og derefter på O. Du hører: "Vinduet Indsæt billede".

 3. Dialogboksen Bing billeder åbnes med søgefeltet markeret. Skriv søgeudtrykket, og tryk på Enter.

 4. Hvis du vil gennemse søgeresultaterne, skal du trykke på SR-tasten og højre eller venstre piletast.

 5. Hvis du vil markere et billede, skal du placere fokus på det og trykke på Skift+Enter. Du hører: "Markeret."

  Tip!: Du kan vælge mere end ét billede.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Indsæt, knap", og tryk på Enter.

  Billedet bliver valgt og indsat.

Beskære et billede

Omform billederne i præsentation til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskære til en bestemt figur

 1. Vælg det billede, du vil beskære, i slideområdet. Hvis du vil vælge et billede, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Billede". Med JAWS hører du: "Billede". Med NVDA hører du: "Grafik".

 2. Gå til menuen Beskær til figur, og tryk på Alt+J, P og derefter på V og S. Du hører: "Rektangler."

 3. Brug piletasterne til at gennemse indstillingerne. Figurbeskrivelserne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 4. Tryk på Enter, for at vælge beskæringsfigur. Billedet bliver beskåret efter den valgte figur.

Beskær til et højde-breddeforhold

 1. Vælg det billede, du vil beskære, i slideområdet.

 2. For at åbne menuen Højde-breddeforhold skal du trykke på Alt+J, P og derefter på V og A. Du hører: "Et kolon et."

 3. Brug pil op eller pil ned til at gennemse indstillingerne for højde-bredde-forhold. Højde-bredde-forholdene meddeles, efterhånden som du flytter.

 4. For at vælge et højde-breddeforhold skal du trykke på Enter. Billedet bliver beskåret baseret på det valgte højde-breddeforhold.

Tilføj, og formatér en tabel i et slide

 1. Gå til det slideområde, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Tryk på Alt+N, T for at gå til menuen Tabel. Du hører: "En x én tabel."

 3. Hvis du vil indsætte en tabel i præsentationen, skal du trykke på I.

 4. Dialogboksen Indsæt tabel åbnes med fokus på feltet Antal kolonner. Standardnummeret af kolonner er fem. Hvis du vil slette standardantallet, skal du trykke på Delete og skrive et nyt antal. Tryk derefter på tabulatortasten. Fokus flyttes til feltet Antal af rækker. Standardnummeret er to. Hvis du vil ændre, skal du skrive antallet rækker og derefter trykke på Enter.

 5. Tabellen indsættes på den valgte slide med markøren i cellen i øverste venstre hjørne. 

 6. For at tilføje tekst i tabelcellerne skal du placere markøren i cellen og derefter skrive teksten. Brug piletasterne, til at gennemse cellerne. 

 7. For at stoppe med at redigere tabellen skal du trykke på Esc.

Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Tilføj en række

 1. Markér tabellen i slideområdet. Hvis du vil vælge en tabel i slideområdet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører med Oplæser og NVDA: "Tabel". Med JAWS hører du "Objektpladsholder" efterfulgt af teksten i cellerne. For at redigere tabellen skal du trykke på Enter.

 2. Brug piletasterne til at placere markøren i cellen over eller under det sted, hvor du vil have den nye række til at stå.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt over knappen."

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt under knappen."

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 5. Rækken bliver indsat, og der er fokus på cellen længst til venstre i den nye række.

Tilføj en kolonne

 1. Markér tabellen i slideområdet.

 2. Flyt markøren til en celle til højre eller til venstre for den ønskede placering for den nye kolonne.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt venstre knap."

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt højre knap."

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 5. Kolonnen bliver indsat, og der er fokus på den øverste celle i den nye kolonne.

Slette en række eller en kolonne

 1. I en tabel skal du flytte markøren til en celle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Gå til menuen Slet, tryk på Alt+J og derefter på L og D. Du hører: "Rækker og kolonner, Slet kolonner".

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på C for at slette en kolonne.

  • Hvis du vil slette en række, skal du trykke på R.

 4. Kolonnen eller rækken slettes, og fokus flyttes til en anden celle i tabellen.

Tip!: Hvis du hurtigt vil slette hele tabellen, skal du markere den og derefter trykke på Delete.

Føje en kant til en tabel

 1. Markér den tabel, hvor du vil tilføje en kant. Hvis du vil vælge en tabel i slideområdet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører med Oplæser og NVDA: "Tabel". Med JAWS hører du "Objektpladsholder" efterfulgt af teksten i cellerne.

 2. Hvis du vil vælge en kanttypografi, skal du trykke på Alt+J og derefter på T og L. Du hører "Ingen kant" eller en kanttypografi. Brug pil op eller pil ned til at gennemse typografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du vil vælge, hvor du vil tilføje en kant, skal du trykke på Alt+J og derefter på T og B. Du hører "Ingen kant" eller en kantindstilling. Brug Pil op- eller Pil ned-tasten til at gennemse indstillingerne. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Kanten føjes til tabellen, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Rediger en tabels udseende

Du kan bruge indstillingerne på fanen Design til at ændre tabellens udseende. Du kan f.eks. anvende en tabeltypografieller ændre baggrundsfarven.

Anvend en tabeltypografi

 1. Vælg den tabel, hvor du vil anvende en af de tilgængelige formateringstypografier. Hvis du vil vælge en tabel i slideområdet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører med Oplæser og NVDA: "Tabel". Med JAWS hører du "Objektpladsholder" efterfulgt af teksten i cellerne.

 2. For at gå til menuen Tabeltypografier skal du trykke på Alt+J og derefter på T og A. Du hører den aktuelle tabeltypografi.

 3. Brug piletasterne til at gennemse tabeltypografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

  Tip!: For at fjerne en typografi fra en tabel skal du trykke på C i menuen Tabeltypografier.

 4. Tabeltypografien ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Tilføje eller ændre baggrunden

 1. Vælg den tabel, hvor du vil ændre baggrundsfarven.

 2. Gå til menuen Skygge, tryk på Alt+J og derefter T og H. Du hører den aktuelle baggrundsfarve.

 3. Brug piletasterne til at gennemse baggrundsfarver. Farverne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

  Tip!: For at fjerne baggrundsfarven skal du trykke på N for at vælge Ingen udfyldning.

 4. Tabellens baggrundsfarve ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Flytte eller ændre størrelsen på en tabel

Flytte en tabel

 1. Markér den tabel, du vil flytte. Hvis du vil vælge en tabel i slideområdet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører med Oplæser og NVDA: "Tabel". Med JAWS hører du "Objektpladsholder" efterfulgt af teksten i cellerne.

 2. For at flytte tabellen i sliden skal du bruge piletasterne.

 3. For at stoppe med at flytte tabellen skal du trykke på Esc.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Angive en bestemt tabelstørrelse

 1. Markér den tabel, du vil ændre størrelsen på.

 2. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre tabellens højde, skal du trykke på T, H. Skriv derefter højden i tommer, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre bredden af tabellen, skal du trykke på T, W. Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på Enter.

Tabelstørrelsen ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Ændre størrelsen på en kolonne eller række

 1. Vælg den tabel, hvori du vil ændre størrelsen på kolonnen eller rækken. For at redigere tabellen skal du trykke på Enter.

 2. Brug piletasterne til at placere markøren i den celle, der indeholder den kolonne eller række, du vil ændre størrelsen på.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre højden på rækken, skal du trykke på H. Skriv derefter højden i tommer, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre bredden på rækken, skal du trykke på W. Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på Enter.

 5. Størrelsen på kolonnen eller rækken ændres, og fokus flyttes til den tidligere valgte celle.

 Indsæt en figur eller SmartArt

 1. Naviger til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte din SmartArt-grafik.

 2. Tryk på Alt+N, M for at åbne dialogboksen SmartArt. Du hører: "Vælg SmartArt-grafik".

 3. Brug pil op eller pil ned til at gennemse kategorierne for SmartArt. Kategorierne meddeles, efterhånden som du flytter. Når du er på den kategori, du ønsker, skal du trykke på Tab-tasten.

 4. Brug piletasterne til at søge efter SmartArt inden for den valgte kategori. De beskrivende SmartArt-navne bliver meddelt, efterhånden som du flytter.

 5. Tryk på Enter for at vælge SmartArt. SmartArt-grafikken oprettes og indsættes i den valgte slide med fokus på det første redigerbare tekstfelt.

  Tip!: Du kan bruge indstillingerne på fanerne Formatér og Design til at ændre udseendet af SmartArt. Gå til fanen Formatér, tryk på Alt+J og derefter på O. Gå til fanen Design, tryk på Alt+J og derefter på S.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint

Brug PowerPoint med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at gøre dine præsentationer mere spændende ved at tilføje billeder, tabeller eller grafik. Du kan også redigere det tilføjede indhold ved f.eks. at beskære billeder, flytte tabeller og tilføje eller fjerne tabelrækker og -kolonner.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Indsæt billeder fra en onlinekilde

Hvis du ikke har det perfekte billede på computeren, kan du søge efter og indsætte et billede fra en webkilde direkte fra PowerPoint.

 1. I præsentationen skal du placere indsætningspunktet der, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Indsæt fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Billeder, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Onlinebilleder", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Søgeruden Binget billede åbnes. Der er fokus på søgetekstfeltet. Skriv dine søgeord for at beskrive det billede, du leder efter, og tryk derefter på Enter. Søgeresultaterne vises, og der er fokus på det første matchende billede.

 6. Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast for at gennemse søgeresultaterne. VoiceOver beskriver hvert billede, efterhånden som du bevæger dig gennem søgeresultaterne.

 7. Hvis du vil vælge et billede, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 8. Hvis du vil indsætte det valgte billede, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indsæt", og trykke på Ctrl+Alternativ+mellemrum. PowerPointdownloader og indsætter billedet i din præsentation.

Indsæt billeder fra din computer

 1. I præsentationen skal du placere indsætningspunktet der, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Indsæt fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Billeder, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Billede fra fil", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Der åbnes en dialogboks med fokus på mappen med seneste billeder. For at få adgang til billederne i denne mappe, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Hvis du vil gå til en anden placering, skal du bruge tabulatortasten, Skift + tabulatortasten og piletasterne.

 6. Når du er på den korrekte placering, kan du bruge pil op eller pil ned til at gennemse filerne eller undermapperne. Tryk på højre piletast for at åbne en undermappe.

 7. Når du har fundet den rigtige billedfil, skal du trykke på Enter. Billedet indsættes på sliden.

Beskære et billede

Omform billederne i præsentation til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

 1. For at navigere til det billede, du vil beskære, skal du på en slide trykke på Tab-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Billede, layoutelement" eller "Indtastning" efterfulgt af en beskrivelse af billedet.

 2. Hvis du vil flytte fokus til fanen Billedformat, skal du trykke på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, markeret, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Billedformat, fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. For at gå til menuen Beskær skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Beskær, menuknap."

 4. Gør et af følgende for at beskære billedet:

  • Hvis du vil beskære billedet til en bestemt figur, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Beskær til figur undermenu", og derefter trykke på Ctrl+Alternativ+mellemrum. Hvis du vil vælge en beskæringsfigur, skal du trykke på højre piletast én gang og derefter bruge piletasterne til at gennemse figurindstillingerne. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Billedet er beskåret til den valgte figur.

  • Hvis du vil beskære billedet til et højde-breddeforhold, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Undermenuen Højde-breddeforhold", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum. Hvis du vil vælge et højde-breddeforhold, skal du trykke på Højre piletast én gang og derefter bruge Pil op- eller Pil ned-tasten til at gennemse indstillingerne. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Billedet er beskåret til det valgte højde-breddeforhold.

Indsæt og formatér en tabel

Indsæt en tabel

 1. Gå til det slideområde, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Indsæt fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Tabel, menuknap." Hvis du vil udvide menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk én gang på Control+Option+Shift+Piletast ned for at gå ind i menuen. Tryk derefter på Control+Option+piletasterne for at vælge det ønskede antal rækker og kolonner. Når du flytter, meddeler VoiceOver den aktuelle markering.

 5. Hvis du vil indsætte tabellen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tabellen indsættes. Fokus flyttes til ruden Noter.

 6. Hvis du vil flytte fokus til tabellen, skal du trykke på F6, indtil VoiceOver meddeler slideindholdsområdet, og derefter trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Tabellen angives", efterfulgt af tabeldetaljerne. For at gennemse cellerne skal du bruge piletasterne. Placer markøren i en celle for at indsætte tekst og begynde at skrive. For at stoppe med at redigere tabellen skal du trykke på Esc.

Tilføj en række eller kolonne

 1. På en slide skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører " Entering table", og derefter trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned.

 2. Brug piletasterne til at placere markøren i cellen over eller under det sted, hvor du vil have den nye række til at stå eller til højre eller venstre for den kolonne, der skal indsættes.

 3. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Fanen Layout", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Hvis du vil tilføje kolonner eller rækker, skal du gøre følgende:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Indsæt ovenfor, knap", og trykke på Ctrl+Alternativ+mellemrum.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Indsæt nedenfor, knap", og trykke på Control+Option+Mellemrum.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Indsæt til venstre, knap", og trykke på Ctrl+Alternativ+mellemrum.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Indsæt til højre, knap", og trykke på Ctrl+Alternativ+mellemrum.

Slette en række eller en kolonne

 1. På en slide skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører " Entering table", og derefter trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned.

 2. Flyt fokus til en celle i den kolonne eller række, du vil slette.

 3. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Fanen Layout", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Slet, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at udvide menuen.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, skal du trykke på pil ned, indtil du hører: "Slet kolonner", og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

  • Hvis du vil slette en række, skal du trykke på pil ned, indtil du hører: "Slet rækker", og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

Føje en kant til en tabel

 1. Vælg den PowerPoint , du vil føje kanten til, i din præsentation.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører "Fanen Tabeldesign", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Kanter, menuknap", og tryk derefter på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Kanten føjes til tabellen. Fokus forbliver på menuknappen.

Flytte en tabel

 1. Vælg den tabel, du vil flytte i din PowerPoint-præsentation.

 2. For at flytte tabellen i sliden:

  • Tryk på Command+venstre piletast for at flytte tabellen til venstre.

  • Tryk på Command+pil til højre-tasten for at flytte tabellen til højre.

  • Tryk på Command+Pil op for at flytte tabellen op.

  • Tryk på Command+Pil ned-tasten for at flytte tabellen ned.

 3. For at stoppe med at flytte tabellen skal du trykke på Esc.

Tilpasse størrelsen på en tabel

 1. Vælg den tabel, du vil ændre størrelsen på i din præsentation.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Fanen Layout", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre tabellens højde, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører den aktuelle højde efterfulgt af "Højde, stepper". Skriv derefter den nye højde, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre tabellens bredde, skal du trykke på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører den aktuelle bredde efterfulgt af "Bredde, stepper". Skriv derefter den nye bredde, og tryk på Enter.

Indsæt SmartArt

 1. Naviger til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte din SmartArt-grafik.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Indsæt fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "SmartArt, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

 4. Brug pil op eller pil ned til at gennemse kategorierne for SmartArt. Kategorierne meddeles, efterhånden som du flytter. Når du lander på den kategori, du vil bruge, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Kategorimenuen åbnes.

 5. Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemse indstillingerne i kategorimenuen. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. SmartArt-grafikken indsættes på den valgte slide.

 6. Hvis du vil flytte fokus til grafikken, skal du trykke på F6, indtil du hører "Slideeditorrude", og derefter trykke på Tab-tasten, indtil du hører " Enter " efterfulgt af den valgte SmartArt-grafiktype.

 7. Hvis du vil redigere grafikken, skal du trykke på Ctrl+Alternativ+Skift+pil ned og derefter skrive teksten i det tekstfelt, der er i fokus. Tryk på Esc for at gå til det næste tekstfelt, og tryk derefter på tabulatortasten.

 8. For at stoppe redigering af SmartArt-grafikken skal du trykke på Esc.

Indsæt en figur

PowerPoint indeholder et bibliotek med færdige figurer, som du kan bruge i dine præsentationer. Disse inkluderer linjer, grundlæggende geometriske figurer, pile og stjerner. 

 1. Gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte en figur.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane på båndet, f.eks. "Hjem, valgt, fane." Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Indsæt fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tab- tasten, indtil du hører: "Figurer, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

 4. Brug piletasterne til at gennemse de tilgængelige figurer. Figurerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 5. Når du er på en figur, du vil indsætte, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Figuren indsættes.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte lyd eller video i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at gøre dine præsentationer mere spændende ved at tilføje billeder og tabeller. Du kan også redigere det tilføjede indhold, f.eks. føje rammer til dine billeder og tilføje eller fjerne tabelrækker og -kolonner.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Tilføje billeder

Du kan bruge billeder, du har taget med din enheds kamera, eller du kan downloade et billede fra internettet.

Tilføj et billede fra en enhed

Du kan bruge dine egne billeder, du har gemt på din enhed i præsentationen, eller du kan søge efter billeder online og gemme dem på din enhed.

 1. Hvis du skal finde billedet online, kan du bruge en webbrowser til at søge efter den type billede, du leder efter, og gemme det på din enhed. Som standard gemmes billeder i Fotos.

  Bemærk!: De nøjagtige trin varierer afhængigt af den browser og søgemaskine, du bruger.

 2. I PowerPointdu gå til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte et billede, og dobbelttrykke på skærmen for at markere det.

 3. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører navnet på den aktuelt markerede fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 4. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt billeder, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Appen Fotos åbnes.

  Bemærk!: Hvis du hører "PowerPoint vil gerne have adgang til dine billeder", skal du stryge til højre, indtil du hører "OK, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du finder det ønskede billede. VoiceOver læser dato og klokkeslæt for hvert billede.

 7. Hvis du vil indsætte det aktuelt valgte billede, skal du dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til sliden med billedet markeret.

Tilføj et billede fra din enheds kamera

 1. I PowerPointdu gå til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte et billede, og dobbelttrykke på skærmen for at markere det.

 2. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører navnet på den aktuelt markerede fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt billede fra kamera, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Kameraet på din enhed åbnes. Du hører: "Tag billede, knap". Der er fokus på kameraudløserknappen.

  Bemærk!: Hvis du hører "PowerPoint vil have adgang til kameraet", skal du stryge til højre, indtil du hører " OK", og dobbelttrykke på skærmen.

 5. Peg kameraet i den ønskede retning, og dobbelttryk på skærmen for at tage billedet.

 6. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Brug billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte billedet. Fokus vender tilbage til sliden med billedet markeret.

Skift billedtypografier

Du kan tilføje forskellige rude- eller rammetypografier til billederne.

 1. I PowerPointskal du gå til det billede, hvis typografi du vil ændre, og dobbelttrykke på skærmen for at vælge billedet.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Billedtypografi, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Typografier åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du finder den ønskede typografiindstilling, f.eks. "Simpel ramme, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen for at anvende den på billedet.

 4. Du lukker menuen ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Luk, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilføj og formatér en tabel

Du kan tilføje tabeller til din præsentation for at vise oplysninger på en kompakt og organiseret måde.

 1. I PowerPointdu gå til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte en tabel, og dobbelttrykke på skærmen for at markere den.

 2. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører navnet på den aktuelt markerede fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Der oprettes en standardtabel med én kolonneoverskrift, to datarækker og tre kolonner.

Tilføj rækker og kolonner

 1. I PowerPoint skal du navigere til den slide, hvor tabellen er.

 2. Stryg til venstre, indtil VoiceOver meddeler tabellen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre for at finde cellerne, idet du starter fra cellen længst til højre på den nederste række. Bliv ved med at stryge til venstre, indtil du finder den rigtige række eller kolonne.

 4. Tryk nederst på skærmen med fire fingre. Du hører: "Vis bånd, knap".

 5. Hvis du vil tilføje rækker og kolonner, skal du gøre følgende:

  • Hvis du vil tilføje en række, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Indsæt ovenfor, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap", afhængigt af hvilken side af den markerede række, du vil tilføje den nye række, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Indsæt til venstre, knap" eller "Indsæt til højre, knap", afhængigt af hvilken side af den markerede kolonne, du vil tilføje den nye kolonne, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Når du har tilføjet tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk ændre størrelsen, så den passer bedst muligt til det aktuelle antal kolonner.

 1. I PowerPoint skal du navigere til den slide, hvor tabellen er.

 2. Stryg til venstre, indtil VoiceOver meddeler tabellen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Tryk nederst på skærmen med fire fingre, stryg til venstre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Knappen Tilpas automatisk", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt en figur

PowerPoint indeholder et bibliotek med færdige figurer, som du kan bruge i dine præsentationer. Disse inkluderer linjer, grundlæggende geometriske figurer, pile og stjerner.

 1. I PowerPointdu gå til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte en figur, og dobbelttrykke på skærmen for at markere den.

 2. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører navnet på den aktuelt markerede fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Figurer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Figurer åbnes. Figurerne er organiseret i følgende grupper:

  • Senest anvendte figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Standardfigurer

  • Blokpile

  • Ligningsfigurer

  • Rutediagramfigurer

  • Stjerner og bannere

  • Talebobler

 5. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den figur, du vil bruge, f.eks. "Rektangel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den. Fokus vender tilbage til sliden med figuren markeret, og fanen Figur aktiveres på båndet.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at gøre dine præsentationer mere spændende ved at tilføje billeder, figurer og tabeller. Du kan også redigere det tilføjede indhold, f.eks. føje rammer til dine billeder og tilføje eller fjerne tabelrækker og -kolonner.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Tilføje billeder

Du kan bruge et billede, du har gemt på din enhed, eller du kan tage et billede med din enheds kamera og indsætte det direkte i en slide.

Tilføj et billede fra en enhed

Du kan bruge billeder fra din enhed i præsentationen. Du kan også søge efter billeder online og gemme dem på din enhed. Som standard gemmes billeder fra internettet i Downloads.

 1. Gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Stryg til højre, indtil du Fotos "knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Standardappen til billedlagring åbnes.

  Tip!:  Afhængigt af din Android-version, eller hvis du bruger en virksomhedskonto, kan trinnene være en smule anderledes. Du skal muligvis vælge, om du vil bruge din arbejdsprofil eller personlige profil, vælge lagerappen og vælge, om du kun vil bruge appen én gang eller altid.

 3. Gør et af følgende:

  • For at navigere gennem billederne på den aktuelt valgte billedlagerplacering skal du stryge til højre, indtil du hører det ønskede billede. TalkBack læser navnet og datoen for hvert billede.

  • Hvis du vil navigere til en anden lagerplacering, f.eks. Downloads,skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Vis ruter", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede placering, og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører det ønskede billede.

 4. Dobbelttryk på skærmen. Der vises et eksempel på et billede. Du hører: "Billede, PowerPoint, knappen Tilbage".

 5. For at indsætte billedet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Udført, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til sliden med billedet markeret.

Tilføj et billede fra din enheds kamera

 1. Gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Kamera, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Kameraet på din enhed åbnes.

  Hvis du hører: "Tillad PowerPointat tage billeder og optage video", skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Tillad, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil tage et billede, skal du pege enheden i den ønskede retning, stryge til højre, indtil du hører "Knappen Optag", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører" Bekræft, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Der vises et eksempel på et billede. For at indsætte billedet på sliden skal du stryge til højre, indtil du hører: "Udført, knap", og dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til slide med billedet markeret.

Skift billedtypografier

Du kan tilføje forskellige rude- eller rammetypografier til billederne.

 1. På en slide skal du gå til det billede, som du vil tilpasse typografien på, og dobbelttrykke på skærmen for at vælge billedet.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Typografier, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 3. Du kan navigere gennem typografiindstillingerne ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede typografi, f.eks. "Simpel ramme, sort, listeelement".

 4. Hvis du vil anvende typografien i billedet, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil lukke menuen Typografier, skal du stryge nedad og til venstre.

Tilføj en tabel

Du kan tilføje tabeller for at vise oplysninger på en kompakt og organiseret måde.

 1. På den slide, hvor du vil indsætte en tabel, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tabel, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Der oprettes en standardtabel med én kolonneoverskrift, to datarækker og tre kolonner.

Slet en tabel

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilføj rækker eller kolonner

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Hvis du vil placere markøren i en celle over eller under det sted, hvor den nye række skal vises, eller i en celle til venstre eller højre for kolonnen, der skal indsættes, skal du stryge til venstre eller højre.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indsættelsesindstilling, f.eks. "Indsæt til højre, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Slet rækker eller kolonner

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Flyt markøren til en vilkårlig celle i den kolonne eller række, du vil slette.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • Du kan slette en række ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slet rækker, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Du kan slette en kolonne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slet kolonner, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Når du har tilføjet tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk ændre størrelsen, så den passer bedst muligt til det aktuelle antal kolonner.

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Tabel, fanemenu, Tabel markeret."

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Tilpas automatisk", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt en figur

PowerPoint til Android har et bibliotek med færdige figurer, du kan bruge til at præsentere dine data, f.eks. i et rutediagram.

 1. På den slide, hvor du vil indsætte en figur, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelt markerede fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Figurer, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Figurer åbnes. Figurerne er organiseret i følgende grupper:

  • Seneste figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Standardfigurer

  • Blokpile

  • Ligningsfigurer

  • Rutediagram

  • Stjerner og bannere

  • Talebobler

 4. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede figur, f.eks. "Rektangel, listeelement", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den. Fokus flyttes til fanen Figur med figuren markeret på sliden.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at indsætte billeder og tabeller i din præsentation. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da PowerPoint til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke PowerPoint til internettet.

I dette emne

Tilføj et billede fra en enhed

 1. Gå til det indholdsområde på sliden, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på Alt+Windows-logotasten, N, F og derefter P. Du hører: "Åbn, filnavn". Der er fokus på tekstfeltet Filnavn i dialogboksen Åbn.

 3. Gå til det ønskede billede, og tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge det.

 4. Tryk på Alt+O for at indsætte det valgte billede i din præsentation.

Tilføj billeder fra internettet

 1. På en slide, hvor du vil tilføje et billede, skal du trykke på Alt+Windows-logotasten+N, F og derefter på F. Dialogboksen Bing billeder åbnes med søgefeltet markeret.

 2. Skriv dine søgeord, og tryk på Enter.

 3. Tryk på SR-tasten+venstre eller højre piletast, indtil du hører det billede, du vil indsætte, og tryk derefter på Enter for at vælge billedet. Du hører: "Markeret."

 4. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Indsæt", og tryk derefter på SL-tasten+Enter.

Indsæt en tabel i en slide

 1. I din præsentation skal du gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Tryk på Alt+Windows-logotasten, N, T. Du hører: "En x en, tabel."

 3. For at vælge antallet af rækker og kolonner i tabellen skal du trykke på piletasterne, indtil du hører den ønskede kombination, og derefter trykke på Enter. Tabellen indsættes i sliden.

Indsæt rækker eller kolonner i en tabel

 1. Gå til tabelcellen over, under eller ud for det sted, hvor du vil have vist den nye række eller kolonne.

 2. Gå til fanen Tabelværktøjer – Layout, tryk på Alt+Windows-logotast, J, L. Du hører: "Tabelværktøjer, valgte element på layout-fane."

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på V for at tilføje en række over cellen.

  • Tryk på E for at tilføje en række under cellen.

  • Tryk på L for at tilføje en kolonne til venstre for cellen.

  • Tryk på I for at tilføje en kolonne til højre for cellen.

Føje en kant til en tabel

 1. Markér den tabel, hvor du vil tilføje en kant. Hvis du vil vælge en tabel i slideområdet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører med Oplæser og NVDA: "Tabel". Med JAWS hører du "Objektpladsholder" efterfulgt af teksten i cellerne.

 2. Hvis du vil vælge en kanttypografi, skal Windows på logotasten, J, L og derefter B. Du hører: "Kanter, menu". Brug pil op eller pil ned til at gennemse typografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Kanten føjes til tabellen, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Rediger en tabels udseende

Du kan bruge indstillingerne på fanen Layout under Tabelværktøjer til at ændre tabellens udseende. Du kan f.eks. anvende en tabeltypografieller ændre baggrundsfarven.

Anvend en tabeltypografi

 1. Vælg den tabel, hvor du vil anvende en af de tilgængelige formateringstypografier. Hvis du vil vælge en tabel i slideområdet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører med Oplæser og NVDA: "Tabel". Med JAWS hører du "Objektpladsholder" efterfulgt af teksten i cellerne.

 2. Gå til menuen Tabeltypografier, tryk på Alt+Windows logotasten, J, L og derefter på A. Du hører den aktuelle tabeltypografi.

 3. Brug piletasterne til at gennemse tabeltypografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tabeltypografien ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Tilføje eller ændre baggrunden

 1. Vælg den tabel, hvor du vil ændre baggrundsfarven.

 2. Gå til menuen Skygge, tryk på Alt+Windows logotasten, J, L og derefter H. Du hører den aktuelle baggrundsfarve.

 3. Brug piletasterne til at gennemse baggrundsfarver. Farverne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tabellens baggrundsfarve ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Indsæt en figur eller SmartArt

 1. Naviger til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte din SmartArt-grafik.

 2. For at gå til SmartArt-menuen skal du trykke på Alt+Windows-logotasten, N, M. Du hører: "SmartArt, menu".

 3. Brug pil op eller pil ned til at gennemse kategorierne for SmartArt. Kategorierne meddeles, efterhånden som du flytter.

 4. Brug piletasterne til at søge efter SmartArt inden for den valgte kategori. De beskrivende SmartArt-navne bliver meddelt, efterhånden som du flytter.

 5. Tryk på Enter for at vælge SmartArt. SmartArt-grafikken oprettes og indsættes i den valgte slide med fokus på det første redigerbare tekstfelt.

  Tip!: Du kan bruge indstillingerne på fanerne Formatér og Design til at ændre udseendet af SmartArt. Gå til fanen Formatér, tryk på Alt+Windows-tasten+J og derefter på O. Gå til fanen Design, tryk på Alt+Windows-tasten+J og derefter på S.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×