Relaterede emner
×
Animation, video og lyd
Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Animation, video og lyd

Animer tekst eller objekter

Du kan animere tekst, billeder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik og andre objekter i din PowerPoint-præsentation.

Effekter kan få et objekt til at dukke op, forsvinde eller flytte sig. De kan ændre størrelsen eller farven på et objekt. Effekter kan reagere på museklik eller andre handlinger, hvilket giver din præsentation en interaktiv fornemmelse. 

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Der findes også en video om at animere tekst.

Indsæt animationer i tekst, billeder, figurer m.m. i præsentationen.

 1. Vælg objektet eller teksten, som du vil animere.

 2. Vælg Animationer, og vælg en animation.

 3. Vælg Effektindstillinger, og vælg en effekt.

Administrer animationer og effekter

Du kan starte animationer på forskellige måder i præsentationen:

 • Ved klik: Starter en animation, når du klikker på en slide.

 • Med forrige: Afspiller en animation på samme tid som den forrige animation i sekvensen.

 • Efter forrige: Starter en animation umiddelbart efter, at den forrige aktiveres.

 • Varighed: Forlænger eller forkorter en effekt.

 • Forsinkelse: Indsætter tid, før en effekt kører.

Føj flere effekter til en animation

 1. Markér et objekt eller tekst med en animation.

 2. Vælg Tilføj animation, og vælg en.

Ændring af animationers rækkefølge

 1. Vælg en animationsmarkør.

 2. Vælg den indstilling, du vil bruge:

  • Placer tidligere: Viser en animation tidligere i sekvensen.

  • Placer senere: Viser en animation senere i sekvensen.

Føj animation til grupperede objekter

Du kan føje en animation til grupperede objekter, tekst, m.m.

 1. Tryk på Ctrl, og markér de ønskede objekter.

 2. Vælg Formatér > Gruppe > Gruppe for at gruppere objekter.

 3. Vælg Animationer, og vælg en animation.

Føj animation til et objekt

 1. Vælg det objekt, som du vil animere.

 2. I gruppen Animation under fanen Animationer på båndet skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter vælge den ønskede animationseffekt.

  Gruppen Animation under fanen Animationer.

  De mest populære effekter vises. Ønsker du flere valgmuligheder, skal du klikke på en af indstillingerne Flere nederst i galleriet.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

Hastigheden for effekten bestemmes af indstillingen Varighed.

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid i feltet Varighed kan du angive det ønskede antal sekunder, som animationseffekten skal vare.

  Indstillingen Varighed for animationseffekter i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder Minimum: 0,01 sekunder. Du kan skrive varigheden eller bruge pil op og pil ned for at vælge varigheden ved hjælp af trinvise standardværdier.)

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid skal du åbne listen Start og vælge en af de tre indstillinger, der beskrives nedenfor:

  Startindstillinger for animationer i PowerPoint

  Vælg

  For at starte animationseffekten

  Ved klik

  Når du klikker på sliden

  Med forrige

  På samme tid som den forrige animationseffekt på listen. (Et klik starter to eller flere animationseffekter på samme tid.)

  Efter forrige

  Umiddelbart efter den forrige effekt på listen er færdig med at afspille. Du behøver ikke at klikke igen for at få denne animationseffekt til at starte.

Indstillingen Forsinkelse bestemmer, hvor lang tid der går, før en bestemt animationseffekt starter – enten efter du klikker, eller efter en tidligere animationseffekt slutter.

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer, under Tidsindstilling i dialogboksen Forsinkelse skal du angive et tidsrum i sekunder.

Indstillingen Forsinkelse for animationseffekter i PowerPoint

Hvis du gerne vil skifte rækkefølgen af et sæt animationer på en slide, skal du:

 1. Åbne animationsruden: På fanen Animationer i gruppen Avanceret animation skal du vælge Animationsrude.

 2. I animationsruden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil ændre rækkefølgen for.

 3. På fanen Animationer på båndet i gruppen Tid under Omarranger animationer skal du vælge en af disse indstillinger:

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint
  • Vælg Placer tidligere for at flytte effekten en placering op i animationsrækkefølgen.

  • Vælg Placer senere for at flytte effekten en placering ned i animationsrækkefølgen.

  Hvis det er nødvendigt, kan du vælge indstillingen flere gange for at flytte din valgte effekt til den ønskede placering i animationsrækkefølgen.

Når du animerer et objekt, vises der en lille talmarkør til venstre for det pågældende objekt for at angive tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på den aktuelle slide.

 1. Vælg tallet for den animation, du vil fjerne.

 2. Tryk på Delete på tastaturet.

Vil du have flere oplysninger, kan du gå til Rediger, fjern eller slå animationseffekter fra.

 1. Vælg den tekst eller det objekt, hvor du vil tilføje flere animationer.

 2. Klik på Tilføj animation i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

  Gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Gå til fanen Animation, gå til gruppen Eksempel, og klik på Eksempel.

  Gruppen Eksempel under fanen Animationer.

Du kan undgå at animere flere objekter manuelt på samme måde: Du kan bruge Animationspenslen til at kopiere animationer fra ét objekt til et andet. Vil du have flere oplysninger og se en hurtig videodemonstration, kan du gå til Dupliker animationer med Animationspenslen.

Animationspenslen findes på båndet til Animationsværktøjslinjen, når du markerer noget, der er animeret, på en slide

Føj animation til tekst, et objekt eller et diagram

 • Markér det element, du vil animere, klik på fanen Animationer, og vælg derefter en af følgende:

  Hvis du ønsker, at et element...

  Skal du klikke her på fanen Animationer på båndet

  Vises på sliden

  Vælg en af bevægelsesindstillingerne for at animere en tekst eller et objekt

  (Klik på højre pil for at få vist flere valgmuligheder)

  Bliver fremhævet

  Vælg en af de fremhævede indstillinger for at fremhæve en tekst eller et objekt

  Afslutter sliden

  Vælg en af afslutningsindstillingerne for at få et objekt til at forsvinde fra skærmen

  Følger en defineret sti

  Vælg en af indstillingerne for Bevægelsessti for at få objekter til at flytte sig på en defineret måde

Du kan anvende mere end én animation til et enkelt objekt. Markér blot objektet igen, og anvend en yderligere effekt.

Hver animationseffekt repræsenteres af et nummer Animationsnummer på sliden ud for objektet, som angiver den rækkefølge, de skal afspilles i.  Hvis to animationseffekter er angivet til at afspille på samme tid, bliver de repræsenteret af en nummereret stak Animation, nummereret stak.

Redigere animationseffekter

Sådan ændrer, fjerner eller flytter du animationseffekter:

 1. Vælg den ønskede slide, og klik derefter på den, klik på nummeret på den animerede effekt, du vil redigere.

 2. Ruden Animationer til højre viser alle animationerne på sliden.

  Angiv animationsindstillinger i ruden Egenskaber

  Her kan du:

  • Omarranger eller fjern animationer i Afspil fra

  • Lav om på, hvordan animationen fungerer, eller tilføj en lyd, i Effektindstillinger

   Skærmbilledet viser sektionen Effektindstillinger i ruden Animationer med menuen Lyd udvidet.

  • Lav om på, hvordan animationen starter, og hvor lang tid den kører, i Tidsindstilling

   Skærmbilledet viser sektionen Tidsindstilling i ruden Animationer med indstillingerne Start, Varighed, Forsinkelse og Gentag samt et afkrydsningsfelt for Spol tilbage ved afslutning.

  • Hvis du vil have vist et tomt diagram i starten af animationen, skal du under Diagramanimationer markere afkrydsningsfeltet Start animation ved at tegne diagrammets baggrund, mens animationseffekten er markeret i animationsruden.

   Skærmbilledet viser sektionen Diagramanimationer i ruden Animationer med rullemenuindstillingen Gruppér grafik og afkrydsningsfeltet for Start animation ved at tegne diagrammets baggrund.

Vælg Afspil fra for at få vist et eksempel på dine ændringer.

Se også

Animer tekst og objekter med bevægelsesstier

Redigere eller fjerne animationseffekter

Få ord til at blive vist med én linje ad gangen

Animer punkttegn et ad gangen

Anvend en animation

 1. Markér det objekt eller den tekst på sliden, du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden. (Til animationsformål er et afsnit i et tekstfelt også et objekt, men det har ikke størrelseshåndtag, når du markerer det. Hele tekstfeltet har i stedet størrelseshåndtag).

 2. På fanen Animationer på båndet skal du åbne i animationsgalleriet og vælge det, du ønsker.

  Animationsgalleriet af indstillinger i PowerPoint Online
 3. På fanen Animationer skal du åbne listen Effektindstillinger for at vælge mellem de tilgængelige indstillinger. Der findes Effektindstillinger for tekst eller for at vælge retningen eller intensiteten af en animation. Ikke alle animationer har effektindstillinger.

 4. Hvis du vil forhåndsvise en animation, skal du under fanen Slideshow på båndet vælge Afspil fra begyndelsen.

  Hvis du vil starte et slideshow, skal du klikke på Afspil fra begyndelsen under fanen Vis på båndet.

  (Hvis du har slået fra Forenklet bånd fra, har du ikke fanen Slideshow, men skal i stedet bruge fanen Vis for at starte slideshowet).

 5. I slideshowvisningen skal du klikke på sliden for at få en animationseffekt til at blive afspillet.

Fjern en animationseffekt

 1. Vælg det animerede objekt.

 2. På fanen Animationer på båndet skal du åbne i animationsgalleriet og vælge Ingen.

Rediger rækkefølgen af animationseffekter

Når du animerer et objekt, vises der en lille talmarkør til venstre for det pågældende objekt for at angive tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på sliden. Disse markører vises, når fanen Animation på båndet er valgt.

 1. Vælg et animeret objekt på sliden.

 2. På fanen Animation på båndet i gruppen Tidsindstilling skal du klikke på Placer tidligere eller Placer senere.

  Hvert klik ændrer objektets placering i rækkefølgen gradvist. Nummereringen af animationsmarkørerne ændres for at afspejle rækkefølgen af effekterne.

Se også

Få tekst til at blive vist med én linje, ét ord eller ét bogstav ad gangen

Tilføj en animeret GIF-fil til en slide

Anvend flere animationseffekter på et objekt

Tilføj en animationseffekt med bevægelsessti

3D-animationseffekter i PowerPoint

Overgange mellem slides

Forskellen mellem animationer og overgange

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×