Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Funktionen GETPIVOTDATA returnerer synlige data fra en Pivottabel.

I dette eksempel returnerer =GETPIVOTDATA("Salg",A3) det samlede salgsbeløb fra en Pivottabel:

Eksempel på brug af funktionen GETPIVOTDATA til at returnere data fra en Pivottabel.

Syntaks

GETPIVOTDATA(datafelt, pivottabel, [felt1, element1, felt2, element2], ...)

Syntaksen for funktionen GETPIVOTDATA har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

datafelt

Påkrævet

Navnet på det felt i Pivottabellen, der indeholder de data, du vil hente. Dette skal være i anførselstegn.

pivottabel

Påkrævet

En reference til en celle, et celleområde eller et navngivet celleområde i en Pivottabel. Disse oplysninger bruges til at bestemme, hvilken Pivottabel der indeholder de data, du vil hente.

felt1, element1, felt2, element2...

Valgfrit

1 til 126 par feltnavne og elementnavne, der beskriver de data, du vil hente. Parrene kan optræde i vilkårlig rækkefølge. Feltnavne og elementnavne, som ikke er datoer og tal, skal omsluttes af anførselstegn.

I OLAP-Pivottabeller kan elementer indeholde dimensionens kildenavn og også elementets kildenavn. Et felt- og elementpar til en OLAP-Pivottabel kan se ud som følger:

"[Produkt]";"[Produkt].[Alle produkter].[Mad].[Bagværk]"

Bemærkninger!: 

  • Du kan hurtigt angive en simpel GETPIVOTDATA-formel ved at skrive = (lighedstegn) i den celle, som værdien skal returneres til, og derefter klikke på cellen i den Pivottabel, der indeholder de data, du vil returnere.

  • Du kan slå denne funktion fra ved at markere en vilkårlig celle i en eksisterende Pivottabel og derefter gå til fanen Analyse af Pivottabel > Pivottabel > Indstillinger > Fjern markeringen af indstillingen Generér GETPIVOTDATA.

  • Beregnede felter eller elementer og brugerdefinerede beregninger kan medtages i GETPIVOTDATA-beregninger.

  • Hvis argumentet pivottabel er et område, der indeholder to eller flere Pivottabeller, hentes data fra den Pivottabel, der senest blev oprettet.

  • Hvis argumenterne felt og element beskriver en enkelt celle, returneres værdien af cellen, uanset om det er en streng, et tal, en fejl eller en tom celle.

  • Hvis et element indeholder en dato, skal værdien udtrykkes som et serienummer eller udfyldes ved hjælp af funktionen DATO, så værdien bevares, hvis regnearket åbnes i en anden landestandard. Et element, der f.eks. refererer til datoen 5. marts 1999, kan indtastes som 36224 eller DATO(1999,3,5). Klokkeslæt kan indtastes som decimalværdier eller ved hjælp af funktionen TID.

  • Hvis argumentet pivottabel ikke er et område, hvor der findes en Pivottabel, returnerer GETPIVOTDATA #REF!.

  • Hvis argumenterne ikke beskriver et synligt felt, eller hvis de indeholder et rapportfilter, som de filtrerede data ikke vises i, returnerer GETPIVOTDATA #REF!. fejlværdi.

Eksempler

Formlerne i eksemplet herunder viser forskellige metoder til at hente data fra en Pivottabel.

Eksempel på en Pivottabel, der bruges til at hente data fra med funktionen GETPIVOTDATA.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Se også

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×