Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Med funktionen TEKST kan du ændre den måde, tal vises på, ved at anvende formatering med formatkoder. Det er nyttigt i situationer, hvor du vil have vist tal i et mere læsbart format, eller du vil kombinere tal med tekst eller symboler.

Bemærk!: Funktionen TEKST konverterer tal til tekst, hvilket kan gøre det svært at henvise til i senere beregninger. Det er bedst at holde din oprindelige værdi i én celle og så bruge funktionen TEKST i en anden celle. Hvis du derefter skal oprette andre formler, skal du altid referere til den oprindelige værdi og ikke resultatet fra funktionen TEKST.

Syntaks

TEKST(værdi, format_tekst)

Syntaksen for funktionen TEKST har følgende argumenter:

Argumentnavn

Beskrivelse

værdi

En numerisk værdi, der skal konverteres til tekst.

format_tekst

En tekststreng, der definerer den formatering, der skal anvendes på den angivne værdi.

Oversigt

I din simpleste form lyder funktionen TEKST:

 • =TEKST (Værdi, du vil formatere, "Formatkode, du vil anvende")

Her er nogle almindelige eksempler, som du kan kopiere direkte i Excel for selv at eksperimentere. Bemærk formatkoderne omgivet af anførselstegn.

Formel

Beskrivelse

=TEKST(1234,567,"$#,##0.00")

Valuta med en tusindtalsseparator og 2 decimaler, såsom DKK 1.234,57. Bemærk, at Excel afrunder værdien til 2 decimaler.

= TEKST(IDAG(),"DD-MM-ÅÅ")

Dags dato i DD-MM-ÅÅ-format, f.eks. 14-03-12

= TEKST(IDAG(),"DDDD")

Dags dag i ugen, f.eks. mandag

= TEKST(NU(),"T:MM AM/PM")

Aktuelt klokkeslæt, f.eks. 13.29

= TEKST(0,285,"0,0%")

Procent, f.eks. 28,5 %

=TEKST(4;34;"# ?/?")

Brøk, f.eks. 4 1/3

=FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(TEKST(0,34,"# ?/?"))

Brøk, f.eks. 1/3. Bemærk, at dette bruger funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE til at fjerne det foranstillede mellemrum ved et decimaltal.

= TEKST(12200000,"0,00E+00")

Videnskabelig notation, f.eks. 1,22E+07

=TEKST(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Speciel (telefonnummer), f.eks. 9875432

=TEKST(1234,"0000000")

Tilføj foranstillede nuller (0), f.eks. 0001234

=TEKST(123456,"##0° 00' 00''")

Brugerdefineret - længde-/breddegrader

Bemærk!: Selvom du kan bruge funktionen TEKST til at ændre formateringen, er det ikke den eneste måde. Du kan ændre formatet uden en formel ved at trykke på Ctrl+1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap+1 på Mac), vælg derefter det ønskede format i dialogboksen Formatér celler > Tal.

Hent vores eksempler

Du kan hente en eksempelprojektmappe med alle de eksempler på funktionen TEKST, som findes i denne artikel, plus nogle ekstra. Du kan følge med, eller du kan oprette dine egne formatkoder med funktionen TEKST.

Hent Excel-eksempler på funktionen TEKST

Andre tilgængelige formatkoder

Du kan bruge dialogboksen Formater celler til at finde de andre tilgængelige formatkoder:

 1. Tryk på Ctrl+1 (Billede af ikonet med MAC-kommandoknap+1 på Mac) for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 2. Vælg det ønskede format fra fanen Tal .

 3. Vælg indstillingen Brugerdefineret.

 4. Den ønskede formatkode vises nu i feltet Type. I dette tilfælde kan du markere alt fra feltet Type med undtagelse af semikolon (;) og @-symbolet. I eksemplet herunder har vi blot markeret og kopieret dd-mm-åå.

 5. Tryk på Ctrl+C for at kopiere formatkoden, tryk derefter på Annuller for at lukke dialogboksen Formater celler.

 6. Du skal nu blot trykke på Ctrl+V for at indsætte formatkoden i TEKST-formlen, f.eks.: =TEKST(B2,"(B2,"dd/mm/åå"). Sørg for, at du indsætter formatkoden i anførselstegn ("formatkode"), ellers viser Excel en fejlmeddelelse.

Eksempel på brug af dialogboksen Format > Celler > Tal > Brugerdefineret for at få Excel til at oprette formatstrenge for dig.

Formatkoder efter kategori

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan anvende forskellige talformater til dine værdier ved hjælp af dialogboksen Formatér celler og derefter bruge indstillingen Brugerdefineret til at kopiere disse formatkoder til din TEKST-funktion.

Hvorfor sletter Excel mine foranstillede 0'er?

Excel er trænet til at søge efter tal, der indtastes i celler, ikke tal, der ligner tekst, f.eks. deltal eller varenumre. Hvis du vil bevare foranstillede nuller, skal du formatere inputområdet som tekst, inden du indsætter eller indtaster værdier. Markér den kolonne eller række, hvor du vil indsætte værdierne, og brug derefter CTRL+1 for at få vist dialogboksen Formatér > Celler, og markér Tekstfanen Tal. Nu bevarer Excel dine foranstillede nuller.

Hvis du allerede har indtastet data, og Excel har fjernet foranstillede nuller, kan du bruge funktionen TEKST til at tilføje dem igen. Du kan referere til den øverste celle med værdierne og bruge =TEKST(værdi,"00000"), hvor antallet af 0’er i formlen repræsenterer det samlede antal ønskede tegn, og derefter kopiere og indsætte i resten af dit område.

Eksempler på brug af TEKST til at formatere foranstillede nuller. =TEKST(A2,"00000")

Hvis du af eller anden grund har brug for at konvertere tekstværdier tilbage til tal, kan du multiplicere med 1, f.eks. = D4*1, eller bruge en dobbelt unær operator (--), f.eks. =--D4.

Excel adskiller tusinder med et punktum, hvis formatet indeholder et punktum (.), der er omsluttet af nummertegn (#) eller af nuller. Hvis formatstrengen er "#,###", viser Excel tallet 12200000 som 12.200,000.

Et punktum, der efterfølger en pladsholder for et ciffer, skalerer tallet med 1.000. Hvis formatstrengen er "#.###,0;", viser Excel tallet 12200000 som 12.200,0.

Eksempler på funktionen TEKST ved brug af tusindtalsseparator

Bemærkninger!: 

 • Tusindtalsseparator er afhængig af de internationale indstillinger. I Danmark er det et punktum, men det kan være et komma (,) i andre landestandarder.

 • Tusindtalsseparatoren er tilgængelig for tal, valuta og revisionsformater.

Følgende er eksempler på almindelige tal (kun tusindtalsseparator og decimaler), valuta og revisionsformater. Valutaformat gør det muligt at indsætte det ønskede valutasymbol og justere det ud for værdien, mens revisionsformatet justerer valutasymbolet til venstre for cellen og værdien til højre. Vær opmærksom på forskellen mellem formatkoder for valuta og revision nedenfor, hvor revision bruger en stjerne (*) til at oprette en separering mellem symbolet og værdien.

Eksempler på funktionen TEKST med tal, valuta og revisionsformater

Hvis du vil finde formatkoden for et valutasymbol, skal du først trykke på Ctrl+1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap+1 på Mac), markere det ønskede format og vælge et symbol fra rullelisten Symbol:

Markering af valutasymbol fra dialogboksen Formatér celler

Klik derefter på Brugerdefineret i venstre side fra sektionen Kategori, og kopiér formatkoden, inklusive valutasymbolet.

Funktionen TEKST – brugerdefineret valuta med symbol

Bemærk!: Funktionen TEKST understøtter ikke farveformatering, så hvis du kopierer en talformatkode fra dialogboksen Formatér celler, der indeholder en farve, som denne: $#,##0.00_);[Rød]($#,##0.00), accepterer funktionen TEKST formatkoden, men viser ikke farven.

Du kan ændre den måde, en dato vises på, ved hjælp af en blanding af "M" for måned, "D" for dage, og "Å" for år.

Formatkoder for måned, dag og år

Formatkoder i funktionen TEKST skelner ikke mellem store og små bogstaver, så du kan bruge enten "M" eller "m", "D" eller "d", "Å" eller "å".

Mynda Treacy, Excel MVP

Mynda anbefaler ...

Hvis du vil dele Excel-filer og rapporter med brugere fra forskellige lande/områder, kan det være en fordel at give dem en rapport på deres eget sprog. MVP for Excel, Mynda Treacy har en god løsning på dette i artiklen Excel Dates Displayed in Different Languages om at vise datoer i Excel på forskellige sprog. Den indeholder også en eksempelprojektmappe, du kan downloade.

Du kan ændre den måde, et klokkeslæt vises på, ved hjælp af en blanding af "T" for timer, "M" for minutter eller "S" for sekunder og "AM/PM" for et 12-timers ur.

Klokkeslætsformater for timer, minutter og sekunder

Hvis du udelader "AM/PM", vises tiden som et 24-timers format.

Formatkoder i funktionen TEKST skelner ikke mellem store og små bogstaver, så du kan bruge enten "T" eller "t", "M" eller "m", "S" eller "s" og "AM/PM" eller "am/pm".

Du kan ændre den måde, som decimalværdier vises på med procentformater (%).

Formatkoder for procent

Du kan ændre den måde, som decimalværdier vises på, med brøkformater (?/?).

Formatkoder for brøker

Videnskabelig notation er en metode til at vise tal i form af et decimaltal mellem 1 og 10, ganget med en potens af 10. Det bruges ofte til at afkorte den måde, som store tal vises på.

Formatkoder for videnskabelig notation

Excel indeholder 4 specielle formater:

 • Postnummer - "00000"

 • Postnummer + 4 "00000-0000"

 • Telefonnummer - "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • CPR-nummer - "000-00-0000"

Særlige formater for funktionen TEKST

Særlige formater vil være forskellige afhængigt af landestandard, men hvis der ikke er nogen særlige formater for din landestandard, eller hvis disse ikke opfylder dine behov, kan du oprette dine egne gennem dialogboksen Formater celler > Brugerdefineret.

Almindeligt scenarie

Funktionen TEKST bruges sjældent for sig selv og bruges oftest sammen med noget andet. Lad os antage, at du vil kombinere tekst og en talværdi, f.eks. "Rapport udskrevet den: 14/03/12" eller "Ugentlige indtægter: kr. 66.348,72 ". Du kan skrive det manuelt i Excel, men så forsvinder det smarte i at få Excel til at gøre det for dig. Når du kombinerer tekst og formaterede tal, f.eks. datoer, klokkeslæt, valuta osv., ved Excel ikke, hvordan du vil vise dem, så det stopper talformateringen. Det er her, funktionen TEKST er uvurderlig, da den giver dig mulighed for at tvinge Excel til at formatere værdier, som du ønsker dem, ved at bruge en formatkode som "DD/MM/ÅÅ" for datoformat.

I følgende eksempel kan du se, hvad der sker, hvis du forsøger at gøre dette uden at bruge funktionen TEKST. I dette tilfælde bruger vi og-tegnet (&) til at sammenkæde en tekststreng, et mellemrum (" ") og en værdi med =A2&" "&B2.

Eksempel på sammenkædning af tekst uden funktionen TEKST

Som du kan se, fjernede Excel formateringen fra datoen i celle B2. I det næste eksempel får du vist, hvordan du med funktionen TEKST kan anvende det ønskede format.

Eksempel på sammenkædning af tekst med funktionen TEKST

Vores opdaterede formel er:

 • Celle C2: =A2&" "&TEKST(B2,"dd/mm/åå") – Datoformat

Ofte stillede spørgsmål

Det er desværre ikke muligt med funktionen TEKST – her skal du bruge VBA-kode (Visual Basic for Applications). Det følgende link henviser til en metode: Sådan konverterer du en numerisk værdi til engelske ord i Excel

Ja, du kan bruge funktionerne STORE.BOGSTAVER, SMÅ.BOGSTAVER og STORT.FORBOGSTAV. F.eks. returnerer =STORE.BOGSTAVER("hej") "HEJ".

Ja, men det kræver nogle få trin. Først skal du vælge den eller de celler, hvor du ønsker dette sker, og bruge Ctrl+1 til at få dialogboksen Formatér > Celler, derefter Justering > Tekstformatering > og markere indstillingen Ombryd tekst. Herefter skal du justere den afsluttede funktion TEKST til at medtage ASCII-funktionen TEGN(10), hvor du ønsker linjeskiftet. Afhængig af, hvordan det endelige resultat stilles op, kan det være nødvendigt at justere kolonnebredden.

Eksempel på ved hjælp af TEKST TEGN(10) til at indsætte et linjeskift. = ="I dag er: "&TEGN(10))&TEKST(IDAG(),"DD/MM/ÅÅ")

I dette tilfælde bruger vi: ="I dag er: "&TEGN(10)&TEKST(IDAG(),"dd/mm/åå")

Dette kaldes Videnskabelig notation, og Excel konverterer automatisk tal, der er længere end 12 cifre, hvis en celle/celler er formateret som Generelt, og 15 cifre, hvis en celle/celler er formateret som et Tal. Hvis du vil angive lange numeriske strenge, men ikke vil have dem konverteret, skal du formatere de pågældende celler som Tekst, før du skriver eller indsætter dine værdier i Excel.

Mynda Treacy, Excel MVP

Mynda anbefaler ...

Hvis du vil dele Excel-filer og rapporter med brugere fra forskellige lande/områder, kan det være en fordel at give dem en rapport på deres eget sprog. MVP for Excel, Mynda Treacy har en god løsning på dette i artiklen Excel Dates Displayed in Different Languages om at vise datoer i Excel på forskellige sprog. Den indeholder også en eksempelprojektmappe, du kan downloade.

Se også

Opret eller slet et brugerdefineret talformat

Konvertér tal, der er gemt som tekst, til tal

Alle Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×