Pivottabeller

Opret en pivottabel til analyse af regnearksdata

Oprette en pivottabel for at analysere regnearksdata

En pivottabel er et effektivt værktøj til at beregne, opsummere og analysere data, der gør det muligt at se sammenligninger, mønstre og tendenser i dataene.

Skab stor effekt med Meddelelser

Opret en pivottabel

 1. Markér de celler, som du vil oprette en pivottabel fra.

  Bemærk!:  Der må ikke være tomme rækker eller kolonner i dataene. De må kun have en overskrift på én række.

 2. Vælg Indsæt > Pivottabel.

  Pivottabel

 3. Vælg Vælg en tabel eller et område under Vælg de data, du vil analysere.  

  Pivottabel

 4. I Tabel/område skal du bekræfte celleområdet.

 5. Under Angiv, hvor pivottabellen skal placeres skal du vælge Nyt regneark for at placere pivottabellen i et nyt regneark eller et Eksisterende regneark og derefter angive den placering, hvor du vil anbringe pivottabellen.

 6. Vælg OK.

Udbygning af din pivottabel

 1. Hvis du vil føje et felt til pivottabellen, skal du markere feltnavnets afkrydsningsfelt i ruden Pivottabelfelter.

  Bemærk!: Valgte felter føjes til deres standardområder: ikke-numeriske felter føjes til rækker, dato- og              klokkeslætshierarkier føjes til kolonner og numeriske felter føjes til værdier.

  Pivottabel

 2. Træk feltet til destinationsområdet for at flytte et felt fra ét område til et andet.

Før du går i gang:

 • Dine data skal være organiseret i et tabelformat og må ikke have nogen tomme rækker eller kolonner. Ideelt set kan du bruge en Excel-tabel som i eksemplet ovenfor.

 • Tabeller er en god datakilde til Pivottabeller, fordi rækker, der er føjet til en tabel, automatisk medtages i Pivottabellen, når du opdaterer dataene, og alle de nye kolonner medtages i listen Pivottabel-felter. Ellers skal du enten ændre kildedataene for en pivottabeleller bruge en dynamisk navngivet område formel.

 • Data typer i kolonner skal være de samme. Du bør for eksempel ikke blande datoer og tekst i den samme kolonne.

 • Pivottabeller arbejder på et øjebliksbillede af dine data, kaldet cachen, så de faktiske data ikke ændres på nogen måde.

Oprette en pivottabel

Hvis du har begrænset erfaring med pivottabeller, eller hvis du er i tvivl om, hvordan du kan komme i gang, så er en Anbefalet pivottabel et godt valg. Når du bruger denne funktion, finder Excel et passende layout ved at matche data med de mest passende områder i pivottabellen. Dette er med til at give dig et udgangspunkt for at eksperimentere yderligere. Når der er oprettet en anbefalet pivottabel, kan du udforske forskellige retninger og omarrangere felter for at opnå de ønskede resultater.

Du kan også downloade vores interaktive selvstudium Lav din første pivottabel.

Anbefalet pivottabel

Oprette en pivottabel manuelt

 1. Klik på en celle i datakilden eller tabelområdet.

 2. Gå til Indsæt > Anbefalet pivottabel.

  Gå til Indsæt > Anbefalede pivottabeller for at lade Excel oprette en pivottabel for dig

 3. Excel analyserer dine data og giver dig flere muligheder som i dette eksempel ved brug af data over husstandsudgifter.

  Dialogboksen Anbefalede pivottabeller i Excel
 4. Vælg den pivottabel, der passer bedst til dig, og tryk på OK. Excel opretter en pivottabel i et nyt ark og viser listen Pivottabelfelter.

 1. Klik på en celle i datakilden eller tabelområdet.

 2. Gå til Indsæt > Pivottabel.

  Hvis du bruger Excel til Mac 2011 og tidligere, findes knappen Pivottabel på fanen Data i gruppen Analyse.

  Fanen Data, gruppen Analyse

 3. Excel viser dialogboksen Opret pivottabel med dit område eller tabelnavnet markeret. I dette tilfælde bruger vi en tabel med navnet "tbl_HouseholdExpenses".

 4. I sektionen Angiv, hvor pivottabellen skal placeres skal du vælge Nyt regneark eller Eksisterende regneark. For Eksisterende regneark skal du markere den celle, hvor pivottabellen skal placeres.

 5. Klik på OK. Excel opretter en tom pivottabel og viser listen Pivottabelfelter.

I området Feltnavn øverst skal du markere afkrydsningsfeltet for et felt, som du vil føje til din pivottabel. Som standard føjes ikke-numeriske felter til området Række, felter med dato og klokkeslæt føjes til området Kolonne, og numeriske felter føjes til området Værdier. Du kan også manuelt trække og slippe ethvert tilgængeligt element i en af pivottabelfelterne, eller du kan trække et element ud af feltlisten eller fjerne markeringen, hvis du ikke længere ønsker elementet i din pivottabel. At omarrangere feltelementer er en af de pivottabelfunktioner, der gør det så nemt hurtigt at ændre dens udseende.

Pivottabelfeltliste

Tilsvarende felter i en pivottabel

Eksempel på listedialogboksen Pivottabelfelter i ExcelEksempel på en pivottabel og hvordan felterne korrelerer med listen Felter.

 • Opsummer efter

  Som standard vises pivottabelfelter, der er placeret i området Værdier, som en SUM. Hvis Excel fortolker dine data som tekst, vises de som en ANTAL. Derfor er det vigtigt at sikre, at du ikke blander datatyper for værdifelter. Du kan ændre standardberegningen ved først at klikke på pilen til højre for feltnavnet og derefter vælge muligheden Feltindstillinger.

  Derefter skal du ændre beregningen i afsnittet opsummere efter . Bemærk, at når du ændrer beregningsmetoden, tilføjes den automatisk i sektionen Brugerdefineret navn som "sum af feltnavn", men du kan ændre den. Hvis du klikker på knappen tal... , kan du ændre talformatet for hele feltet.

  Tip!: Da ændring af beregningen i sektionen Opsummer efter ændrer feltnavnet for pivottabellen, er det bedst ikke at omdøbe dine pivottabelfelter, før du er færdig med konfigurationen af din pivottabel. Et trick er at klikke på Erstat (i menuen Rediger) >Søg efter > "Summen af", derefter Erstat med > lad stå tomt for at erstatte alt på én gang i stedet for angive det igen manuelt.

 • Vis data som

  I stedet for at opsummere data ved hjælp af en beregning kan du også vise den som en procentdel af et felt. I følgende eksempel har vi ændret vores beløb til husholdningsudgifter til at blive vist som en % af hovedtotal i stedet for summen af værdierne.

  Eksempel på pivottabel med værdier, der vises som en procentdel af hovedtotalen

  Når du har åbnet dialogboksen Feltindstillinger, kan du foretage dine valg fra fanen Vis data som.

 • Få vist en værdi som både en beregning og en procent.

  Du skal blot trække elementet til sektionen Værdier to gange, højreklikke på værdien og vælge Feltindstillinger og derefter angive indstillingerne Opsummer efter og Vis data som for hver enkelt.

Hvis du tilføjer nye data i din pivottabels datakilde, skal alle pivottabeller, der er baseret på den pågældende datakilde, opdateres. Hvis du kun vil opdatere én pivottabel, kan du højreklikke et vilkårligt sted i pivottabel området og derefter vælge Opdater. Hvis du har flere pivottabeller, skal du først markere en vilkårlig celle i en pivottabel, og derefter skal du på båndet gå til pivottabel Analysér > klikke på pilen under knappen Opdater og vælge Opdater alle.

Hvis du har oprettet en pivottabel og beslutter, at du ikke længere ønsker den, kan du bare vælge hele pivottabelområdet og trykke på Slet. Det vil ikke påvirke andre data, Pivottabeller eller diagrammer omkring det. Hvis din Pivottabel er på et separat ark, der ikke har data, du vil beholde, er det at slette det pågældende ark en hurtig måde at fjerne Pivottabellen.

Nu kan du indsætte en pivottabel i dit regneark i Excel til internettet.

Vigtigt!: Det anbefales ikke at oprette eller arbejde med pivottabeller i et regneark, når andre arbejder i det på samme tid.

 1. Markér tabellen eller området i regnearket.

 2. Gå til Indsæt > Pivottabel.

 3. Excel viser dialogboksen Opret pivottabel med dit område eller tabelnavnet markeret.

  Opret pivottabel
 4. I sektionen Angiv, hvor pivottabellen skal placeres skal du vælge Nyt regneark eller Eksisterende regneark. For Eksisterende regneark skal du markere den celle, hvor pivottabellen skal placeres.

  Bemærk!: Den celle, du henviser til, bør være uden for tabellen eller området.

 5. Klik på OK. Excel opretter en tom pivottabel og viser listen Pivottabelfelter.

I området Pivottabelfelter øverst skal du markere afkrydsningsfeltet for et felt, som du vil føje til din pivottabel. Som standard føjes felter, som ikke er numeriske, til området Rækker, felter med dato og klokkeslæt føjes til området Kolonner og numeriske felter føjes til området Værdier. Du kan også manuelt trække og slippe ethvert tilgængeligt element i en af pivottabelfelterne, eller du kan trække et element ud af feltlisten eller fjerne markeringen, hvis du ikke længere ønsker elementet i din pivottabel. At omarrangere feltelementer er en af de pivottabelfunktioner, der gør det så nemt hurtigt at ændre dens udseende.

Pivottabelfeltliste

Tilsvarende felter i en pivottabel

Eksempel på listedialogboksen Pivottabelfelter i ExcelEksempel på en pivottabel og hvordan felterne korrelerer med listen Felter.

 • Opsummere værdierne efter

  Som standard vises pivottabelfelter, der er placeret i området Værdier, som en SUM. Hvis Excel fortolker dine data som tekst, vises de som en ANTAL. Derfor er det vigtigt at sikre, at du ikke blander datatyper for værdifelter. Du kan ændre standardberegningen ved først at klikke på pilen til højre for feltnavnet og derefter vælge muligheden Værdifeltindstillinger.

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger i Excel

  Derefter skal du ændre beregningen i sektionen Sammenfat værdier efter . Bemærk, at når du ændrer beregningsmetoden, tilføjes den automatisk i sektionen Brugerdefineret navn som "sum af feltnavn", men du kan ændre den. Hvis du klikker på knappen talformat , kan du ændre talformatet for hele feltet.

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger i Excel til indstillingerne Opsummer værdier efter

  Tip!: Da ændring af beregningen i sektionen Opsummer værdier efter ændrer feltnavnet for pivottabellen, er det bedst ikke til at omdøbe dine pivottabelfelter, indtil du er færdig med konfiguration af din pivottabel. Ét trick er at bruge Søg og erstat (Ctrl+H) >Søg efter > "Summen af", derefter Erstat med > lad stå tomt for at erstatte alt på én gang i stedet for skrive det igen manuelt.

 • Vis værdier som

  I stedet for at opsummere data ved hjælp af en beregning kan du også vise den som en procentdel af et felt. I følgende eksempel har vi ændret vores beløb til husholdningsudgifter til at blive vist som en % af hovedtotal i stedet for summen af værdierne.

  Eksempel på pivottabel med værdier, der vises som en procentdel af hovedtotalen

  Når du har åbnet dialogboksen Indstilling for værdifelt, kan du foretage dine valg fra fanen Vis værdier som.

  Pivottabel Værdifeltindstillinger > Dialogboksen Vis værdier som
 • Få vist en værdi som både en beregning og en procent.

  Du skal blot trække elementet til sektionen Værdier to gange og derefter angive indstillingerne Opsummer værdier efter og Vis værdier som for hver enkelt.

Hvis du tilføjer nye data i din pivottabels datakilde, skal alle pivottabeller, der er baseret på den pågældende datakilde, opdateres. For at opdatere pivottabellen kan du højreklikke et vilkårligt sted i pivottabelområdet og derefter vælge Opdater.

Opdater pivottabel

Hvis du har oprettet en Pivottabel og beslutter, at du ikke længere ønsker den, kan du bare vælge hele Pivottabel-området og trykke på Slet. Det vil ikke påvirke andre data, Pivottabeller eller diagrammer omkring det. Hvis din Pivottabel er på et separat ark, der ikke har data, du vil beholde, er det at slette det pågældende ark en hurtig måde at fjerne Pivottabellen.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Opret et PivotChart

Brug udsnitsværktøjer til at filtrere data i Pivottabeller 

Opret en PivotTable-tidslinje for at filtrere datoer

Opret en Pivottabel ved hjælp af Datamodel for at analysere data i flere tabeller

Oprette en pivottabel, der er knyttet til Power BI-datasæt

Brug af feltlisten til at arrangere felter i en pivottabel

Skift kildedataene for en pivottabel

Beregn værdier i en pivottabel

Slette en pivottabel

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×