Relaterede emner
×
Pivottabeller
Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Pivottabeller

Filtrere data i en pivottabel

Pivottabeller er gode til at tage store datasæt og oprette detaljerede detaljeoversigter. 

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan indsætte et eller flere udsnit for at få en hurtig og effektiv måde at filtrere dine data på. Udsnit har knapper, du kan klikke på for at filtrere dataene, og de forbliver synlige med dine data, så du altid ved, hvilke felter der vises eller skjules i den filtrerede pivottabel.

 1. Markér en vilkårlig celle i pivottabellen, og gå derefter til Analysér pivottabel > Indsæt udsnitsværktøj Udsnits​​​værktøj.

 2. Vælg de felter, du vil oprette udsnit for. Vælg derefter OK.

 3. Excel placerer ét udsnit i regnearket for hver markering, du har foretaget, men det er op til dig at arrangere og tilpasse størrelsen på dem, men det er bedst for dig.

 4. Klik på udsnitsknapperne for at vælge de elementer, du vil vise i pivottabellen.

Valgte udsnit med knappen til at vælge flere fremhævet

Manuelle filtre bruger Autofilter. De fungerer sammen med udsnitsværktøjer, så du kan bruge et udsnitsværktøj til at oprette et filter på højt niveau og derefter bruge Autofilter til at dykke dybere ned.

 1. Hvis du vil have vist Autofilter, skal du vælge rullepilen Filter Rullelistepilen Filtrér, som varierer afhængigt af rapportlayoutet.

  Kompakt layout   

  En pivottabel i standardformatet Kompakt med feltet Værdi i området Rækker

  En pivottabel i standardformatet Kompakt med feltet Værdi i området Kolonner

  Feltet Værdi findes i området Rækker

  Feltet Værdi er i området Kolonner

  Dispositions-/tabellayout     En pivottabel i dispositions- eller tabelformat Viser feltnavnet Værdier i øverste venstre hjørne

 2. Hvis du vil filtrere ved at oprette et betinget udtryk, skal du vælge Navnefiltre og derefter oprette et navnefilter.

 3. Hvis du vil filtrere efter værdier, skal du vælge Værdifiltre og derefter oprette et værdifilter.

 4. Hvis du vil filtrere efter bestemte rækkenavne (i Kompakt layout) eller kolonnenavne (i Disposition eller Tabellayout), skal du fjerne markeringen i Markér alt og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil vise. Du kan også filtrere ved at skrive tekst i feltet Søg .

 5. Vælg OK.

Tip!: Du kan også føje filtre til pivottabellens filterfelt. Dette giver dig også mulighed for at oprette individuelle pivottabelregneark for hvert element i feltet Filter. Du kan få mere at vide under Brug feltlisten til at arrangere felter i en pivottabel.

Du kan også anvende filtre til at vise de øverste eller nederste 10 værdier eller data, der overholder bestemte betingelser.

 1. Hvis du vil have vist Autofilter, skal du vælge rullepilen Filter Rullelistepilen Filtrér, som varierer afhængigt af rapportlayoutet.

  Kompakt layout   

  En pivottabel i standardformatet Kompakt med feltet Værdi i området Rækker

  En pivottabel i standardformatet Kompakt med feltet Værdi i området Kolonner

  Feltet Værdi findes i området Rækker

  Feltet Værdi er i området Kolonner

  Dispositions-/tabellayout     En pivottabel i dispositions- eller tabelformat Viser feltnavnet Værdier i øverste venstre hjørne

 2. Vælg Værdifiltre > Top 10.

 3. I det første felt skal du vælge Top eller Bund.

 4. Skriv et tal i det andet felt.

 5. Gør følgende i det tredje felt:

  • Vælg Elementer for at filtrere efter antal elementer.

  • Vælg Procent for at filtrere efter procentdel.

  • Vælg Sum for at filtrere efter sum.

 6. I det fjerde felt skal du vælge et Værdifelt .

Ved hjælp af et rapportfilter kan du hurtigt få vist et andet sæt af værdier i pivottabellen. Elementer, du markerer i filteret, vises i pivottabellen, og elementer, der ikke er markeret, vil være skjult. Hvis du vil have vist filtersider (det sæt af værdier, der svarer til de markerede filterelementer for rapporten) på separate regneark, kan du angive denne indstilling.

Tilføj et rapportfilter

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

  Ruden Pivottabelfelter vises.

 2. I Pivottabelfeltlisten skal du klikke på feltet i et område og vælge Gå til rapportfilter.

Du kan gentage dette trin, hvis du vil oprette mere end ét rapportfilter. Rapportfiltre vises over pivottabellen for let tilgængelighed.

 • Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne i området Filtre, kan du enten trække felterne til den placering, du ønsker, eller dobbeltklikke på et felt og vælge Flyt op eller Flyt ned. Rapportfiltrenes rækkefølge afspejles tilsvarende i pivottabellen.

Få vist rapportfiltre i rækker eller kolonner

 1. Klik på pivottabellen eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram.

 2. Højreklik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger for pivottabel.

 3. På fanen Layout skal du angive disse indstillinger:

  1. På listen Arranger felter i området Rapportfilter skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • For at få vist rapportfiltre i rækker fra øverst til nederst skal du vælge Ned og derefter over.

   • For at få vist rapportfiltre i kolonner fra venstre mod højre skal du vælge Over og derefter ned.

  2. I feltet Rapportfilterfelter pr. kolonne skal du skrive eller markere antallet af felter, der skal vises, før du opretter en anden kolonne eller række (baseret på indstillingerne for Arranger felter, som du har angivet i forrige trin).

Markér elementer i rapportfilteret

 1. I pivottabellen skal du klikke på rullelistepilen ved siden af rapportfilteret.

 2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil have vist i rapporten. Hvis du vil markere alle elementer, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for (Markér alle).

  Rapportfilteret viser nu de filtrerede elementer.

Få vist rapportfiltersider på forskellige regneark

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram), der har ét eller flere rapportfiltre.

 2. Klik på Analysér pivottabel (på båndet) > Indstillinger > Vis rapportfiltersider.

 3. I dialogboksen Vis rapportfiltersider skal du markere et rapportfilterfelt og derefter klikke på OK.

 1. I pivottabellen skal du markere ét eller flere elementer i det felt, som du vil filtrere efter markering.

 2. Højreklik på et element i markeringen, og klik derefter på Filter.

 3. Gør et af følgende:

  • For at få vist de markerede elementer skal du klikke på Bevar kun markerede elementer.

  • For at skjule de markerede elementer skal du klikke på Skjul markerede elementer.

   Tip!: Du kan få vist skjulte elementer igen ved at fjerne filteret. Højreklik på et andet element i det samme felt, klik på Filter, og klik derefter på Ryd filter.

Hvis du vil anvende flere filtre pr. felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapperne i din pivottabel, kan du ser se, hvordan du aktiverer og deaktivere disse og andre filtreringsindstillinger:

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelfanerne på båndet.

 2. På fanen Analysér for pivottabellen skal du klikke på Indstillinger.

  1. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel skal du klikke på fanen Totaler & Filtre.

  2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad flere filtre pr. felt i området Filtre, afhængigt af hvad du har brug for.

  3. Klik på fanen Vis , og markér eller fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Vis felttekster og filtre for at vise eller skjule felttekster og filterrullelister.

Du kan få vist og interagere med pivottabeller i Excel til internettetved at oprette udsnit og ved manuel filtrering.

Udsnitsværktøjer indeholder knapper, som du kan klikke på for at filtrere tabeller eller pivottabeller. Ud over hurtig filtrering angiver udsnitsværktøjer også den aktuelle filtreringstilstand, hvilket gør det nemt at forstå, hvad der præcist vises i øjeblikket.

Udsnit med markerede elementer

Du kan få mere at vide under Brug udsnitsværktøjer til at filtrere data.

Hvis du har Excel-programmet på computeren, kan du bruge knappen Åbn i Excel til at åbne projektmappen og oprette nye udsnitsværktøjer til dine pivottabeldata der. Klik på Åbn i Excel, og filtrer dine data i pivottabellen.

Manuelle filtre bruger Autofilter. De fungerer sammen med udsnitsværktøjer, så du kan bruge et udsnitsværktøj til at oprette et filter på højt niveau og derefter bruge Autofilter til at dykke dybere ned.

 1. Hvis du vil have vist Autofilter, skal du vælge rullepilen Filter Rullelistepilen Filtrér, som varierer afhængigt af rapportlayoutet.

  Enkelt kolonne   


  Standardlayoutformularen med feltet Værdi i området RækkerStandardlayoutet viser feltet Værdi i området Rækker

  Separat kolonne   


  Formularen Separat kolonnelayout med det indlejrede rækkefelt i en særskilt kolonne Viser det indlejrede rækkefelt i en særskilt kolonne

 2. Hvis du vil filtrere ved at oprette et betinget udtryk, skal du vælge <Feltnavn> > Etiketfiltre og derefter oprette et navnefilter.

 3. Hvis du vil filtrere efter værdier, skal du vælge <Feltnavn> > Værdifiltre og derefter oprette et værdifilter.

 4. Hvis du vil filtrere efter bestemte rækkenavne, skal du vælge Filtrer, fjerne markeringen i Markér alt og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil vise. Du kan også filtrere ved at skrive tekst i feltet Søg .

 5. Vælg OK.

Tip!: Du kan også føje filtre til pivottabellens filterfelt. Dette giver dig også mulighed for at oprette individuelle pivottabelregneark for hvert element i feltet Filter. Du kan få mere at vide under Brug feltlisten til at arrangere felter i en pivottabel.

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelfanerne (Analysér pivottalbel og Design) på båndet.

 2. Klik på Analysér pivottabel > Indsæt udsnitsværktøj.

 3. Markér de afkrydsningsfelter, du skal oprette udsnit for, i dialogboksen Indsæt udsnit.

 4. Klik på OK.

  Der vises et udsnit for hvert felt, du har markeret i dialogboksen Indsæt udsnit.

 5. Klik på de elementer, der skal vises i pivottabellen, i hvert udsnit.

Udsnit med markerede elementer

Tip!: Hvis du vil ændre udseendet på udsnittet, skal du klikke på udsnittet for at få vist fanen Udsnit på båndet. Du kan anvende en typografi for udsnit eller ændre indstillingerne ved hjælp af de forskellige faneindstillinger.

 1. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i pivottabellen under Rækkemærkater eller Kolonnemærkater.

 2. Fjern markeringen af feltet (Markér alle) øverst på listen over række- eller kolonnenavne, og markér derefter felterne for de elementer, du vil vise i pivottabellen.

 3. Filtreringspilen ændres til dette ikon Ikonet Anvendt filter for at angive, at der er anvendt et filter. Klik på det for at ændre det, eller ryd filtret ved at klikke på Fjern filter fra <Feltnavn>.

  Hvis du vil fjerne al filtrering på én gang, skal du klikke på fanen Analysér Pivottabel > Fjern > Fjern filtre.

Ved hjælp af et rapportfilter kan du hurtigt få vist et andet sæt af værdier i pivottabellen. Elementer, du markerer i filteret, vises i pivottabellen, og elementer, der ikke er markeret, vil være skjult. Hvis du vil have vist filtersider (det sæt af værdier, der svarer til de markerede filterelementer for rapporten) på separate regneark, kan du angive denne indstilling.

Tilføj et rapportfilter

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

  Ruden Pivottabelfelter vises.

 2. I Pivottabelfeltlisten skal du klikke på feltet i et område og vælge Gå til rapportfilter.

Du kan gentage dette trin, hvis du vil oprette mere end ét rapportfilter. Rapportfiltre vises over pivottabellen for let tilgængelighed.

 • Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne i området Filtre, kan du enten trække felterne til den placering, du ønsker, eller dobbeltklikke på et felt og vælge Flyt op eller Flyt ned. Rapportfiltrenes rækkefølge afspejles tilsvarende i pivottabellen.

Få vist rapportfiltre i rækker eller kolonner

 1. Klik på pivottabellen eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram.

 2. Højreklik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger for pivottabel.

 3. På fanen Layout skal du angive disse indstillinger:

  1. På listen Arranger felter i området Rapportfilter skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • For at få vist rapportfiltre i rækker fra øverst til nederst skal du vælge Ned og derefter over.

   • For at få vist rapportfiltre i kolonner fra venstre mod højre skal du vælge Over og derefter ned.

  2. I feltet Rapportfilterfelter pr. kolonne skal du skrive eller markere antallet af felter, der skal vises, før du opretter en anden kolonne eller række (baseret på indstillingerne for Arranger felter, som du har angivet i forrige trin).

Markér elementer i rapportfilteret

 1. I pivottabellen skal du klikke på rullelistepilen ved siden af rapportfilteret.

 2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil have vist i rapporten. Hvis du vil markere alle elementer, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for (Markér alle).

  Rapportfilteret viser nu de filtrerede elementer.

Få vist rapportfiltersider på forskellige regneark

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram), der har ét eller flere rapportfiltre.

 2. Klik på Analysér pivottabel (på båndet) > Indstillinger > Vis rapportfiltersider.

 3. I dialogboksen Vis rapportfiltersider skal du markere et rapportfilterfelt og derefter klikke på OK.

Du kan også anvende filtre til at vise de øverste eller nederste 10 værdier eller data, der overholder bestemte betingelser.

 1. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i pivottabellen ud for Rækkemærkater eller Kolonnemærkater.

 2. Højreklik på et element i markeringen, og klik derefter på Filter > Top 10 eller Nederste 10.

 3. Angiv et tal i det første felt.

 4. Vælg den indstilling, du vil filtrere efter i det andet felt. Der findes følgende indstillinger:

  • Vælg Elementer for at filtrere efter antal elementer.

  • Vælg Procent for at filtrere efter procentdel.

  • Vælg Sum for at filtrere efter sum.

 5. I tekstfeltet kan du også søge efter en bestemt værdi.

 1. I pivottabellen skal du markere ét eller flere elementer i det felt, som du vil filtrere efter markering.

 2. Højreklik på et element i markeringen, og klik derefter på Filter.

 3. Gør et af følgende:

  • For at få vist de markerede elementer skal du klikke på Bevar kun markerede elementer.

  • For at skjule de markerede elementer skal du klikke på Skjul markerede elementer.

   Tip!: Du kan få vist skjulte elementer igen ved at fjerne filteret. Højreklik på et andet element i det samme felt, klik på Filter, og klik derefter på Ryd filter.

Hvis du vil anvende flere filtre pr. felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapperne i din pivottabel, kan du ser se, hvordan du aktiverer og deaktivere disse og andre filtreringsindstillinger:

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelfanerne på båndet.

 2. På fanen Analysér for pivottabellen skal du klikke på Indstillinger.

  1. Klik på fanen Layout i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

  2. I Layoutområdet skal du markere eller fjerne markeringen af Tillad flere filtre pr. felt, afhængigt af hvad du skal bruge.

  3. Klik på fanen Vis , og markér eller fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Felttekster og filtre for at vise eller skjule felttekster og filterrullelister.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Video: Filtrer data i en pivottabel

Oprette en pivottabel for at analysere regnearksdata

Oprette en pivottabel til at analysere eksterne data

Oprette en pivottabel for at analysere data i flere tabeller

Sortér data i en pivottabel

Gruppér eller opdel en gruppe af data i en pivottabel

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×