Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Tip!: Prøv at bruge de nye funktioner XLOOKUP og XMATCH, som er forbedrede versioner af de funktioner, der er beskrevet i denne artikel. Disse nye funktioner fungerer i alle retninger og returnerer som standard nøjagtige match, hvilket gør dem nemmere og mere praktiske at bruge end deres foregående opgaver.

Antag, at du har en liste over kontorplaceringsnumre, og du har brug for at vide, hvilke medarbejdere der er på hvert kontor. Regnearket er enormt, så du synes måske, det er en udfordring. Det er faktisk ret nemt at gøre med en opslagsfunktion.

Funktionerne LOPSLAGog VOPSLAG er sammen med INDEKS og MATCHnogle af de mest nyttige funktioner i Excel.

Bemærk!: Funktionen guiden Opslag er ikke længere tilgængelig i Excel.

Her er et eksempel på, hvordan du bruger LOPSLAG.

=LOPSLAG(B2,C2:E7,3,SAND)

I dette eksempel er B2 det første argument –et dataelement, som funktionen skal bruge for at fungere. For LOPSLAG er dette første argument den værdi, du vil finde. Dette argument kan være en cellereference eller en fast værdi, f.eks. "jensen" eller 21.000. Det andet argument er celleområdet C2-:E7, hvor der skal søges efter den værdi, du vil finde. Det tredje argument er kolonnen i det celleområde, der indeholder den værdi, du søger.

Det fjerde argument er valgfrit. Skriv enten SAND eller FALSK. Hvis du skriver SAND, eller lader argumentet være tomt, returnerer funktionen et tilnærmet match af den værdi, du angav i det første argument. Hvis du skriver FALSK, matcher funktionen den værdi, der er angivet i det første argument. Hvis du med andre ord lader det fjerde argument være tomt – eller angiver SAND – giver det dig større fleksibilitet.

Dette eksempel illustrerer, hvordan funktionen virker. Når du skriver en værdi i celle B2 (det første argument), søger LOPSLAG i cellerne i området C2:E7 (2. argument) og returnerer det nærmeste match fra den tredje kolonne i området, kolonne E (tredje argument).

En typisk anvendelse af funktionen LOPSLAG

Det fjerde argument er tomt, så funktionen returnerer en omtrentlig match. Hvis den ikke gjorde det, ville du være nødt til at skrive én af værdierne i kolonne C eller D for overhovedet at få noget resultat.

Når du er fortrolig med funktionen LOPSLAG, er funktionen VOPSLAG lige så nem at bruge. Du angiver de samme argumenter, men der søges i rækker i stedet for kolonner.

Brug af INDEKS og MATCH i stedet for LOPSLAG

Der er visse begrænsninger ved brug af LOPSLAG – funktionen LOPSLAG kan kun slå en værdi op fra venstre mod højre. Det betyder, at den kolonne, der indeholder den værdi, du opslager, altid skal være placeret til venstre for den kolonne, der indeholder returværdien. Hvis dit regneark ikke er opbygget på denne måde, skal du ikke bruge LOPSLAG. Brug i stedet kombinationen af funktionerne INDEKS og MATCH.

I dette eksempel vises en lille liste, hvor den værdi, vi vil søge på, Chicago, ikke findes i kolonnen længst til venstre. Derfor kan vi ikke bruge LOPSLAG. I stedet bruger vi funktionen SAMMENLIGN til at finde Chicago i området B1:B11. Den blev fundet i række 4. Derefter anvendes denne værdi af INDEKS som opslagsargument, og Chicagos indbyggertal findes i den fjerde kolonne (kolonne D). Den anvendte formel vises i celle A14.

Brug af INDEKS og SAMMENLIGN til at slå en værdi op

Du kan finde flere eksempler på brug af INDEKS og MATCH i stedet for LOPSLAG i artiklen https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ af Bill Jelen, Microsoft MVP.

Prøv det

Hvis du vil eksperimentere med opslagsfunktioner, før du bruger dem med dine egne data, får du nogle eksempeldata her.

LOPSLAG-eksempel på arbejde

Kopiér følgende data til et tomt regneark.

Tip!: Inden du indsætter dataene i Excel, skal du angive kolonnebredderne for kolonnerne A til og med C til 250 pixel og klikke på Ombryd tekst (fanen Hjem, gruppen Justering).

Tæthed

Viskositet

Temperatur

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Formel

Beskrivelse

Resultat

=LOPSLAG(1;A2:C10;2)

Søger efter den omtrentlige værdi 1 i kolonne A, finder den største værdi, der er mindre end eller lig med 1 i kolonne A, som er 0,946, og returnerer derefter værdien fra kolonne B i samme række.

2,17

=LOPSLAG(1;A2:C10;3;SAND)

Søger efter den omtrentlige værdi 1 i kolonne A, finder den største værdi, der er mindre end eller lig med 1 i kolonne A, som er 0,946, og returnerer derefter værdien fra kolonne C i samme række.

100

=LOPSLAG(0,7;A2:C10;3;FALSK)

Søger efter den præcise værdi 0,7 i kolonne A. Da der ikke findes en tilsvarende værdi i kolonne A, returneres en fejl.

#I/T

=LOPSLAG(0,1;A2:C10;2;SAND)

Søger efter den præcise værdi 0,1 i kolonne A. Da 0,1 er mindre end den mindste værdi i kolonne A, returneres en fejl.

#I/T

=LOPSLAG(2;A2:C10;2;SAND)

Søger efter den omtrentlige værdi 2 i kolonne A, finder den største værdi, der er mindre end eller lig med 2 i kolonne A, som er 1,29, og returnerer derefter værdien fra kolonne B i samme række.

1,71

Eksempel på VOPSLAG

Kopiér alle cellerne i denne tabel, og indsæt det kopierede i celle A1 i et tomt regneark i Excel.

Tip!: Inden du indsætter dataene i Excel, skal du angive kolonnebredderne for kolonnerne A til og med C til 250 pixel og klikke på Ombryd tekst (fanen Hjem, gruppen Justering).

Aksler

Lejer

Bolte

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VOPSLAG("Aksler";A1:C4; 2; SAND)

Søger efter "Aksler" i række 1 og returnerer den værdi fra række 2, der er i den samme kolonne (kolonne A).

4

=VOPSLAG("Lejer";A1:C4; 3; FALSK)

Søger efter "Lejer" i række 1 og returnerer den værdi fra række 3, der er i den samme kolonne (kolonne B).

7

=VOPSLAG(";B";A1:C4;3;SAND)

Søger efter "B" i række 1 og returnerer den værdi fra række 3, der er i den samme kolonne. Fordi der ikke blev fundet en nøjagtig match for "B", bruges den største værdi i række 1, der er mindre end "B": "Aksler" i kolonne A.

5

=VOPSLAG("Bolte";A1:C4;4)

Søger efter "Bolte" i række 1 og returnerer den værdi fra række 4, der er i den samme kolonne (kolonne C).

11

=VOPSLAG(3; {1;2;3;"a";"b";"c";"d";"e";"f"}; 2; SAND)

Søger efter tallet 3 i matrixkonstanten med tre rækker og returnerer værdien fra række 2 i den samme (i dette tilfælde den tredje) kolonne. Der findes tre rækker af værdier i matrixkonstanten, og rækkerne er adskilt med semikolon (;). Fordi "c" findes i række 2 og i den samme kolonne som 3, returneres "c".

c

Eksempler på INDEKS og MATCH

I dette sidste eksempel er funktionerne INDEKS og MATCH sammen for at returnere det tidligste fakturanummer og den tilsvarende dato for hver af de fem byer. Da datoen returneres som et tal, bruges funktionen TEKST til at formatere tallet som en dato. Funktionen INDEKS bruger resultatet af funktionen SAMMENLIGN som argument. Kombinationen af funktionerne INDEKS og SAMMENLIGN bruges to gange i hver formel – første gang til at returnere fakturanummeret og derefter til at returnere datoen.

Kopiér alle cellerne i denne tabel, og indsæt det kopierede i celle A1 i et tomt regneark i Excel.

Tip!: Inden du indsætter dataene i Excel, skal du angive kolonnebredderne for kolonnerne A til og med D til 250 pixel og klikke på Ombryd tekst (fanen Hjem, gruppen Justering).

Faktura

By

Fakturadato

Tidligste faktura pr. by, med dato

3115

Atlanta

07-04-2012

="Atlanta = "&INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Atlanta";$B$2:$B$33;0);1)& "; Fakturadato: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Atlanta";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/åå")

3137

Atlanta

09-04-2012

="Austin= "&INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Austin";$B$2:$B$33;0);1)& "; Fakturadato: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Austin";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/åå")

3154

Atlanta

11-04-2012

="Dallas= "&INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Dallas";$B$2:$B$33;0);1)& "; Fakturadato: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Dallas";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/åå")

3191

Atlanta

21-04-2012

="New Orleans = "&INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("New Orleans";$B$2:$B$33;0);1)& "; Fakturadato: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("New Orleans";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/åå")

3293

Atlanta

25-04-2012

="Tampa = "&INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Tampa";$B$2:$B$33;0);1)& "; Fakturadato: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;SAMMENLIGN("Tampa";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/åå")

3331

Atlanta

27-04-2012

3350

Atlanta

28-04-2012

3390

Atlanta

01-05-2012

3441

Atlanta

02-05-2012

3517

Atlanta

08-05-2012

3124

Austin

09-04-2012

3155

Austin

11-04-2012

3177

Austin

19-04-2012

3357

Austin

28-04-2012

3492

Austin

06-05-2012

3316

Dallas

25-04-2012

3346

Dallas

28-04-2012

3372

Dallas

01-05-2012

3414

Dallas

01-05-2012

3451

Dallas

02-05-2012

3467

Dallas

02-05-2012

3474

Dallas

04-05-2012

3490

Dallas

05-05-2012

3503

Dallas

08-05-2012

3151

New Orleans

09-04-2012

3438

New Orleans

02-05-2012

3471

New Orleans

04-05-2012

3160

Tampa

18-04-2012

3328

Tampa

26-04-2012

3368

Tampa

29-04-2012

3420

Tampa

01-05-2012

3501

Tampa

06-05-2012

Oversigtskort: Opslags-

(reference)

LOPSLAG-funktion

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×