Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Tastaturgenveje til menuen Filer i Microsoft 365 til Windows

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje i menuen Filer i Microsoft 365 -apps i Windows . For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus.

Menuen Filer indeholder indstillinger til administration af dine Microsoft 365 filer, konti og appindstillingerne, som du kan få adgang til direkte fra den normale visning eller redigeringsvisning ved hjælp af genvejene nedenfor.

Siden Oplysninger i menuen Filer i Word til Windows

I menuen Filer kan du udføre opgaver, der håndterer det, der foregår i baggrunden, og derfor kaldes menuen Filer også "Backstage-visningen".

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Åbne menuen Filer

I visningen normal, redigering eller indbakke i dinMicrosoft 365 -app skal du trykke på Alt+F.

Menuen Filer åbnes. Den er opdelt i flere sider, nogle gange kaldet faner, som indeholder flere indstillinger om sidens emne. Antallet af sider afhænger af appen.

Toppen af siden

Brug tastaturgenvejene i menuen Filer

Hver side og indstilling i menuen Filer er blevet tildelt et tastetip. Du kan bruge tastetip til at vælge indstillinger, analysere ned til yderligere indstillinger og åbne dialogbokse i menuen Filer i stedet for at give den fulde tastaturgenvej hver gang.

Tastetip vises som bogstaver, tal eller en kombination af begge i et lille firkantet felt over menusiderne og indstillingerne i menuen Filer .

Ny side i menuen Filer i Word til Windows

Tip!: Hvis tastetip ikke vises, skal du trykke på Alt. Hvis et tastetip er nedtonet, er indstillingen ikke tilgængelig.

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer. Tastetip vises over sideindstillingerne i menuen Filer .

 2. På tastaturet skal du trykke på den tast, der svarer til bogstavet i tastetippen på siden for at markere og åbne siden. Hvis du f.eks. vil åbne siden Ny i Word, skal du trykke på N.

  Siden åbnes, og et nyt sæt tastetip vises over indstillingerne for den valgte side.

 3. Hvis du vil vælge en indstilling på siden, skal du trykke på den tastaturtast, der svarer til bogstavet for tastetip.

  På siden Ny i Wordskal du f.eks. trykke på S for at gå til feltet Søg efter skabeloner online.

Hvis du navigerer i menuen Filer ved hjælp af en skærmlæser og lander på en indstilling med et tastetip, hører du navnet på indstillingen efterfulgt af den fulde genvej. Når du f.eks. når knappen Udskriv , meddeler Oplæser: "Knappen Udskriv, Alt, F, P, P."

I tabellerne nedenfor indeholder den første datarække under kolonneoverskriften normalt den fulde genvej til en side. De følgende rækker indeholder de tastetip, der bruges på den pågældende side.

Toppen af siden

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje til at få adgang til indstillingerne i menuen Filer iMicrosoft 365.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbne menuen Filer.

Alt+F

Brug følgende genveje i menuen Filer :

Åbn startsiden for at få adgang til dine seneste, fastgjorte eller delte filer, opret en ny tom fil, eller brug en skabelon, og søg efter en fil, alt sammen på én side.

H

Åbn siden Ny for at oprette en ny tom fil, eller søg efter en skabelon.

N

Gem en fil med standardværdierne. Denne indstilling er tilgængelig, når indstillingen Automatisk lagring ikke er valgt.

L

Åbn dialogboksen Gem som for at gemme filen med et andet navn eller på en anden placering.

A, 1 eller A, O

Åbn siden Udskriv for at angive udskriftsindstillinger og udskrive en fil.

P

Afslut menuen Filer , og vend tilbage til normalvisningen, redigeringsvisningen eller indbakkevisningen.

Esc

Toppen af siden

Oprette en nyMicrosoft 365 fil

I denne tabel vises genvejene til at oprette en ny Microsoft 365 fil ved hjælp af indstillingerne på siden Ny i menuen Filer .

Tip!: Hvis du hurtigt vil oprette en ny tom fil eller mail, skal du trykke på Ctrl+N.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn siden Ny .

Alt+F, N

Brug følgende genveje på siden Ny :

Opret en ny fil ved hjælp af en skabelon på listen over appskabeloner.

Z efterfulgt af et tal fra 1 til 9 eller et bogstav fra A til P og derefter C.

Tryk f.eks. på Z, 1, C.

Søg efter skabeloner online.

S, skriv dine søgeord, og tryk derefter på Enter

Udfør en foruddefineret søgning efter skabelontyper.

U efterfulgt af et tal fra 1 til 7. Tryk f.eks. på U, 1.

Toppen af siden

Liste, åbn og søg efter filer

Denne tabel viser genvejene til at få vist, åbne og søge efterMicrosoft 365filer ved hjælp af indstillingerne på siden Åbn i menuen Filer . Du kan også bruge genveje til at åbne mapper på forskellige lagringsplaceringer, f.eks. på din pc eller OneDrive.

Tip!: Tryk på Ctrl+O for hurtigt at åbne en fil og få vist en liste over dine seneste filer.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn siden Åbn .

Alt+F, O

Brug følgende genveje på siden Åbn :

Søg efter en fil i dine seneste filer.

R, E og skriv dine søgeord

Få vist en liste over dine seneste filer.

R, Y, 2

Få vist en liste over dine seneste mapper.

R, Y, 3

Få vist en liste over filer, der er blevet delt med dig, eller som du har delt med andre.

Y, 1

Få vist en liste over filer og mapper i din virksomheds OneDrive.

S, 1

Få vist en liste over websteder på SharePoint , du bruger og følger.

S, 2

Få vist en liste over filer og mapper på din personlige OneDrive.

K

Vis navigationsindstillinger og en liste over filer og mapper på din lokale enhed.

C

Åbn standarddialogboksenWindowsÅbn for at søge efter filer og mapper.

O

Åbn et nyligt dokument, der blev lukket uden at gemme.

U, find filen, og tryk derefter på Enter

Toppen af siden

Gem og omdøb Microsoft 365filer

I denne tabel vises genvejene til at gemme og omdøbe Microsoft 365 filer ved hjælp af indstillingerne i menuen Filer , siden Gem eller siden Gem som, som du kan få adgang til fra den normale visning eller redigeringsvisningen.

Tip!: Tryk på Ctrl+S for hurtigt at gemme en fil.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gem en fil med standardværdierne. Denne indstilling er tilgængelig, når indstillingen Automatisk lagring ikke er valgt.

L

Åbn siden Gem eller Gem som .

A

Brug følgende genveje på siden Gem eller Gem som :

Tilføj en placering i skyen, hvor du vil gemme filen.

A, A

Omdøb en fil.

A, Y, 3

Gem en kopi af filen i Dokumenter på din pc.

A, C, Y, 8 for at flytte placeringen til Dokumenter. Tryk derefter på Alt+A, Y, 5 for at gemme.

Åbn dialogboksen Gem som for at gemme filen med et andet navn eller på en anden placering.

A, 1 eller A, O

Toppen af siden

Udskriv Microsoft 365filer

Denne tabel viser genvejene til udskrivning Microsoft 365 filer ved hjælp af indstillingerne på siden Udskriv i menuen Filer , som du kan få adgang til fra normal visning eller redigeringsvisning.

Tip!: Hvis du hurtigt vil udskrive en fil med standardindstillinger, skal du trykke på Ctrl+P, P.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn siden Udskriv .

Alt+F,P

Brug følgende genveje på siden Udskriv :

Åbn printermenuen for at vælge en printer.

I

Åbn menuen for at vælge udskriftsområdet.

A

Angiv udskriftsområde efter side- eller slidenumre.

L

Angiv sideretningen for udskrivning.

O

Angiv papirstørrelsen.

L

Toppen af siden

Oprette en PDF- eller XPS-fil eller ændre filtypen

I denne tabel vises genvejene til at ændre filtypen og oprette en PDF- eller XPS-fil af din Microsoft 365 fil ved hjælp af indstillingerne på siden Eksportér i menuen Filer .

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn siden Eksportér .

Alt+F, E

Brug følgende genveje på siden Eksportér :

Opret en PDF- eller XPS-fil af din Microsoft 365 -fil.

A

Skift filtypen for din Microsoft 365 -fil.

C, vælg en filtype, og gem derefter filen.

I PowerPointskal du åbne dialogboksen Send til MicrosoftWord for at oprette uddelingskopier af præsentationen i Word format.

H, A

Toppen af siden

Beskyt, undersøg og administrer dine Microsoft 365filer

I denne tabel vises genvejene til at beskytte og administrere dine Microsoft 365 filer ved hjælp af indstillingerne på siden Oplysninger i menuen Filer .

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn siden Oplysninger .

Alt+F, I

Brug følgende genveje på siden Oplysninger :

Kopiér stien til filen.

C

Åbn filplaceringen.

F

Åbn menuen Beskyt dokument for at definere typen af ændringer, som andre kan foretage.

P

Kontrollér filen for skjulte egenskaber og personlige oplysninger, før du publicerer.

I, I

Toppen af siden

Transformér dit Worddokument til en webside

I denne tabel vises genvejene til at omdanne et Word dokument til en MicrosoftSway webside ved hjælp af indstillingerne i menuen Filer .

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn dialogboksen Transformér til webside .

Alt+F, M

Toppen af siden

Få adgang til dine Microsoft 365-kontooplysninger

I denne tabel vises genvejene til at få adgang til dine Microsoft 365 -kontooplysninger. Du kan f.eks. ændre dit kontobillede og søge efter tilgængelige Microsoft 365 opdateringer ved hjælp af indstillingerne på siden Konto i menuen Filer . I Outlookkaldes siden Microsoft 365 Konto.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn siden Firma eller Microsoft 365 Konto.

Alt+F, D

Brug følgende genveje på siden Konto eller Microsoft 365 Konto:

Skift dit kontobillede.

C

Log af din konto.

E

Skift brugerkonto.

L

Søg efter og anvend tilgængelige Microsoft 365 opdateringer.

R, U

Toppen af siden

Få adgang til oplysninger om din Outlookmailkonto

Denne tabel viser genvejene til at få adgang til dine Outlook mailkontooplysninger. Du kan f.eks. administrere dine kontoindstillinger og angive et autosvar (fraværende) ved hjælp af indstillingerne på siden Kontooplysninger i menuen Filer .

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn siden Kontooplysninger .

Alt+F, I

Brug følgende genveje på siden Kontooplysninger :

Få adgang til menuen med indstillinger for mailkontoen.

L

Åbn dialogboksen Autosvar for at tilføje en Ikke til stede-meddelelse.

O

Åbn dialogboksen til at føje en ny konto til Outlook.

D

Tøm mappen Slettet post .

T, Y

Åbn dialogboksen Regler og beskeder for at organisere indgående mails og modtage opdateringer, når elementer er blevet ændret eller fjernet.

R

Toppen af siden

Få adgang til indstillinger og indstillinger for Microsoft 365-appen

Denne tabel viser genvejene til at åbne dialogboksen Indstillinger og få adgang til dine Microsoft 365 appindstillinger og -indstillinger. Afhængigt af appen kan du f.eks. administrere indstillinger for stavekontrol eller tilpasse appens udseende.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Indstillinger .

Alt+F, T

Brug følgende genveje i dialogboksen Indstillinger :

I Outlookskal du slå indstillingen Afspil en lyd til eller fra.

M, derefter tabulatortasten og P. Tryk på mellemrumstasten for at slå indstillingen til eller fra.

Få adgang til indstillingen Korrektur for at ændre indstillinger for stavning og grammatik.

P

Ændre temaet Microsoft 365 .

G, derefter tabulatortasten og T

Toppen af siden

Send feedback om de Microsoft 365apps

I denne tabel vises genvejene til at sende feedback om de Microsoft 365 apps ved hjælp af indstillingerne på siden Feedback i menuen Filer .

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn feedbacksiden .

Alt+F, K

Brug følgende genveje på feedbacksiden :

Åbn formularen for at sende positiv feedback.

L

Åbn formularen til at sende negativ feedback.

D

Åbn websiden for at foreslå en ny funktion eller en forbedring.

L

Toppen af siden

Se også

Gør dit indhold mere tilgængeligt for alle

Tastaturgenveje i Excel

Tastaturgenveje i Word

Tastaturgenveje i Outlook

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×