Oversigt

Denne artikel dækker fejlkoder, der genereres af Enhedshåndtering i Windows. Du har sikkert fundet frem til denne artikel, fordi Enhedshåndtering eller et andet værktøj som DXDiag har rapporteret en fejlkode, og du er usikker på, hvordan du skal løse problemet. Denne artikel indeholder hjælp til, hvordan du finder fejlkoden, samt løsningsforslag.

Du kan finde generelle problemer i Enhedshåndtering i følgende artikler:

Hvis du vil have problemer med bestemte enhedstyper, skal du også se følgende artikler:

Prøv først disse trin

Prøv først en af følgende generelle løsninger for at rette fejlen:

Til Windows 7 og 8,1: Find og løs problemer med enheder og hardware

Hvis du har Windows 10, skal du se "Opdater enhedsdriveren" nedenfor.

Opdater enhedsdriveren fra Windows Update

Opdater enhedsdriveren via Windows Update.


Opdaterede enhedsdriveren fra producentens websted

Opdater enhedsdriveren fra producentens websted. Følg installations- eller opdateringsvejledningen.

 • Hvis enheden er forudinstalleret på computeren, kan du besøge computerproducentens websted.

 • Hvis enheden er installeret, efter du har købt computeren, kan du besøge enhedsproducentens websted.

 • Hvis enheden er forudinstalleret på computeren, og computerproducenten ikke har en opdateret driver til enheden, kan du besøge enhedsproducentens websted.

Bemærk! Kontrollér, at de enhedsdrivere, der installeres, er kompatible med din aktuelle version af Windows og din aktuelle platform.

Fejlkoder i Enhedshåndtering

Hvis de generelle løsninger ikke afhjalp problemet eller ikke var tilgængelige, kan du finde din fejlkode i følgende tabel og udføre de anbefalede løsninger for fejlkoden. Du kan også klikke på den specifikke fejlkode for at få flere detaljerede oplysninger.

Bemærk! Denne artikel indeholder ikke alle fejlkoder, der er oprettet af Enhedshåndtering. Hvis du får en fejlkode, der ikke er angivet her, kan du kontakte leverandørens tekniske support eller Microsoft Support for at få hjælp.

Sådan finder du din fejlkode i Enhedshåndtering

 1. Dobbeltklik i Enhedshåndtering på den enhedstype, der er problemer med.

 2. Højreklik på den enhed, der er problemer med, og klik derefter på Egenskaber. Dette åbner dialogboksen Egenskaber for enheden. Du kan se fejlkoden under Enhedsstatus i denne dialogboks.

Fejlkoder og deres løsninger

Årsag

Der er ikke installeret nogen drivere til enheden på computeren, eller driverne er ikke konfigureret korrekt.

Anbefalet løsning

Opdater driveren

I dialogboksen Egenskaber for enheden skal du klikke på fanen Driver og derefter Opdater driver for at starte guiden Hardwareopdatering. Følg anvisningerne for at opdatere driveren. Hvis det ikke hjælper at opdatere driveren, kan du finde flere oplysninger i dokumentationen til hardwaren.

Bemærk!Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows, eller Windows har måske stadig driverfilerne fra sidste gang, du konfigurerede enheden. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

"Driveren til denne enhed kan være defekt, eller også er din computer ved at løbe tør for hukommelse eller andre ressource. (Kode 3)"

Årsag

Enhedsdriveren kan være defekt, eller der er utilstrækkelig hukommelse. Din computer er ved at løbe tør for systemhukommelse og skal muligvis have frigjort eller tilføjet mere hukommelse.

Anbefalede løsninger

Luk nogle åbne programmer.

Hvis computeren ikke har tilstrækkelig hukommelse til at køre enheden, kan du frigøre hukommelse ved at lukke nogle programmer. Du kan også kontrollere hukommelsen og systemressourcerne samt indstillingerne for den virtuelle hukommelse.

 • Hvis du vil kontrollere hukommelsen og systemressourcerne, skal du åbne Jobliste. Det kan du gøre ved at trykke på Ctrl+Alt+Delete og derefter klikke på Jobliste.

 • Du kan kontrollere indstillingerne for den virtuelle hukommelse ved at åbne dialogboksen Systemegenskaber, klikke på fanen Avanceret og derefter klikke på Indstillinger i området Ydeevne.

Fjern driveren, og installer den igen.

Enhedsdriveren er muligvis beskadiget. Fjern driveren fra Enhedshåndtering, og søg efter ny hardware for at installere driveren igen.

 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg vejledningen.

 2. Genstart computeren.

 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg vejledningen.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows, eller Windows har måske stadig driverfilerne fra sidste gang, du konfigurerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Installer mere RAM.

Du skal muligvis installere mere RAM-hukommelse (Random Access Memory).

Fuld fejlmeddelelse

"Windows kan ikke identificere denne hardware, fordi den ikke har et gyldigt hardwareidentifikationsnummer. Kontakt hardwareproducenten for at få hjælp. (Kode 9)"

Årsag

Din pc har fundet ugyldige enheds-id'er for din hardware.

Anbefalede løsninger

Kontakt hardwareforhandleren. Hardwaren eller driveren er defekt.

Fuld fejlmeddelelse

"Enheden kan ikke starte. Prøv at installere de nyeste drivere til enheden. (Kode 10)"

Årsag

Enhedens hardwarenøgle indeholder typisk en "FailReasonString"-værdi, og værdistrengen viser en fejlmeddelelse, der er defineret af hardwareproducenten. Hvis hardwarenøglen ikke indeholder en "FailReasonString"-værdi, vises ovenstående meddelelse.

Anbefalede løsninger

Opdater driveren

I dialogboksen Egenskaber for enheden skal du klikke på fanen Driver og derefter Opdater driver for at starte guiden Hardwareopdatering. Følg anvisningerne for at opdatere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Enheden kan ikke finde tilstrækkeligt ledige ressourcer. Hvis du vil bruge denne enhed, er du nødt til at deaktivere en anden af systemets enheder. (Kode 12)

Årsag

Fejlen kan opstå, hvis to enheder, der er installeret på computeren, er blevet tildelt de samme I/O-porte, den samme interrupt eller den samme DMA-kanal (Direct Memory Access) i BIOS eller operativsystemet eller begge steder. Fejlmeddelelsen kan også vises, hvis BIOS ikke har tildelt tilstrækkelige ressourcer til enheden.

Anbefalet løsning

Windows Vista og senere versioner af Windows

Brug Enhedshåndtering til at bestemme kilden til og for at løse konflikten. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser enhedskonflikter i Hjælp-oplysninger om, hvordan du bruger Enhedshåndtering. Denne fejlmeddelelse kan også blive vist, hvis BIOS'EN ikke har tildelt tilstrækkelige ressourcer til en enhed. For eksempel vises denne meddelelse, hvis BIOS ikke allokerer en IRQ til en USB-controller, fordi der er en ugyldig tabel over multi proces specifikation (MPS).

Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000

 1. Åbn Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på det ikon, der repræsenterer enheden i Enhedshåndtering-vinduet.

 3. På arket med enhedsegenskaber skal du klikke på Fejlfind for at starte enhedens hardwarefejlfinding.

Denne fejlmeddelelse kan også blive vist, hvis BIOS'EN har notallocate nok ressourcer til en enhed. F. eks. vises denne meddelelse, hvis BIOS'EN ikke allokerer en IRQ til en USB-controller på grund af en ugyldig tabel over flere processorer (MPS).

Fuld fejlmeddelelse

"Enheden kan ikke fungere rigtigt, før du har genstartet computeren. Klik på Genstart computeren for at genstarte din computer nu. (Kode 14)"

Anbefalet løsning

Genstart computeren. I Start skal du klikke på Luk computeren og derefter vælge Genstart.

Fuld fejlmeddelelse

"Windows kan ikke identificere alle de ressourcer, enheden bruger. Hvis du vil angive flere ressourcer til denne enhed, skal du klikke på fanen Ressourcer og udfylde de manglende indstillinger. Se i din hardwaredokumentation for at finde ud af, hvilke indstillinger du skal bruge. (Kode 16)"

Årsag

Enheden er kun delvist konfigureret og kræver muligvis yderligere manuel konfiguration af de ressourcer, som enheden kræver.

Anbefalet løsning

Følgende fremgangsmåde virker muligvis kun, hvis enheden er en Plug and Play-enhed. Hvis enheden ikke er en Plug and Play-enhed, kan du se i enhedsdokumentationen eller kontakte enhedsproducenten for at få flere oplysninger.

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Dobbeltklik på enheden på listen, og vælg fanen Ressourcer.

 3. På listen Ressourceindstillinger skal du se, om der er et spørgsmålstegn ved en ressource. Hvis der er det, skal du markere ressourcen og tildele den til enheden.

 4. Hvis en ressource ikke kan ændres, skal du klikke på Skift indstillinger. Hvis Skift indstillinger ikke er tilgængelig, kan du gøre den tilgængelig ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug automatiske indstillinger.

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren ved hjælp af guiden Hardwareopdatering

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. I den viste menu skal du vælge Opdater driver for at starte guiden Hardwareopdatering.

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke starte denne hardwareenhed, fordi enhedens konfigurationsoplysninger (i registreringsdatabasen) er mangelfulde eller beskadigede.  (Kode 19)

Årsag

Denne fejl kan opstå, hvis der er defineret flere tjenester til en enhed, hvis der opstår fejl ved åbning af tjenestenøglen, eller hvis drivernavnet ikke kan hentes fra tjenestenøglen.

Anbefalet løsning

Fjern og geninstaller driveren

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Gå tilbage til den seneste konfiguration af registreringsdatabasen, hvor der ikke var problemer

Hvis du vil rulle et system tilbage til den seneste velfungerende konfiguration af registreringsdatabasen, kan du genstarte computeren i fejlsikret tilstand og vælge muligheden Sidst kendte fungerende konfiguration. Eller hvis du har oprettet et systemgendannelsespunkt, kan du prøve at gendanne dét.

Gendannelsesindstillinger i Windows 10

Sikkerhedskopiere og gendanne din pc (Windows 8,1)

Hvilke indstillinger for Systemgenoprettelse er der i Windows? (Windows 7)

Fuld fejlmeddelelse

Windows fjerner denne enhed. (Kode 21)

Årsag

Denne fejl betyder, at Windows er i færd med at fjerne enheden. Enheden er dog endnu ikke blevet fjernet helt.  Denne fejlkode er midlertidig og findes kun under forsøgene på at finde og derefter fjerne en enhed.

Anbefalede løsninger

Du kan enten vente på, at Windows fjerner enheden, eller genstarte computeren.

 1. Vent nogle sekunder, og tryk derefter på F5 for at opdatere visningen i Enhedshåndtering.

 2. Hvis dette ikke løser problemet, skal du genstarte computeren. Klik på Start, klik på Luk computeren, og vælg derefter Genstart i dialogboksen Luk Windows for at genstarte computeren.

Årsag 

Enheden er blevet deaktiveret af brugeren i Enhedshåndtering.

Anbefalet løsning

Klik på Handling i Enhedshåndtering, og klik derefter på Aktivér enhed. Dette starter guiden Aktivér enhed. Følg vejledningen.

Fuld fejlmeddelelse

Enheden er ikke til stede, den virker ikke korrekt, eller den har ikke alle driverne installeret. (Kode 24)

Årsag

Enheden er ikke installeret korrekt. Problemet kan skyldes en hardwarefejl eller krav om en ny driver. Enheder forbliver i denne tilstand, hvis de er forberedt til fjernelse. Fejlen forsvinder, når du fjerner enheden.

Anbefalet løsning

Fjern enheden, hvorefter fejlen burde forsvinde.

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Enheden er deaktiveret, fordi dens firmware ikke gav den de krævede ressourcer. (Kode 29)

Anbefalet løsning

Aktivér enheden i enhedens BIOS. Oplysninger om, hvordan du foretager denne ændring, finder du i hardwaredokumentationen eller ved at kontakte din computerproducent. 

Fuld fejlmeddelelse

Denne enhed fungerer ikke korrekt, fordi Windows ikke kan indlæse driverne til enheden. (Kode 31)

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren ved hjælp af guiden Hardwareopdatering

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. I den viste menu skal du vælge Opdater driver for at starte guiden Hardwareopdatering.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

En driver (tjeneste) til denne enhed er deaktiveret. En anden driver udfører muligvis denne funktion. (Kode 32)

Årsag

Driverens starttype er angivet til deaktiveret i registreringsdatabasen.

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Årsag

Den fortolker, der bestemmer, hvilke typer ressourcer enheden skal bruge, fungerer ikke.

Anbefalede løsninger

 1. Prøv at bruge installationsværktøjet til BIOS, eller opdater BIOS.

 2. Konfigurer, reparer eller udskift hardware.

Kontakt leverandøren af enhedshardwaren for at få flere oplysninger om, hvordan du opdaterer din BIOS, og hvordan enheden konfigureres eller udskiftes.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke finde frem til indstillingerne for denne enhed. Se dokumentationen til denne enhed, og brug fanen Ressourcer til at angive konfigurationen. (Kode 34)

Anbefalet løsning

Enheden kræver manuel konfiguration. Se dokumentationen til hardwaren, eller kontakt hardwareleverandøren for at få mere at vide om, hvordan du konfigurerer enheden. Når du har konfigureret selve enheden, kan du konfigurere ressourceindstillingerne i Windows ved hjælp af fanen Ressourcer.

Fuld fejlmeddelelse

Systemets firmware omfatter ikke tilstrækkelige oplysninger til at konfigurere og bruge denne enhed. For at kunne bruge denne enhed skal du kontakte computerproducenten for at få en opdatering til firmware eller BIOS. (Kode 35)

Årsag

MPS-tabellen (Multiprocessor System), som indeholder ressourcetildelingerne til BIOS, har ikke en indgang for enheden og skal opdateres.

Anbefalet løsning

Kontakt producenten af din computer for at opdatere din BIOS. 

Fuld fejlmeddelelse

Denne enhed kræver et PCI-interrupt, men den er konfigureret til et ISA-interrupt (eller omvendt). Brug computerens systeminstallationsprogram til at omkonfigurere interruptet til denne enhed. (Kode 36)

Årsag

IRQ-fortolkningen (Interrupt Request) mislykkedes.

Anbefalet løsning

Skift indstillingerne for IRQ-reservationer i BIOS.

Få flere oplysninger om, hvordan du ændrer BIOS-indstillingerne, i hardwaredokumentationen eller ved at kontakte din computerproducent. Du kan også forsøge at ændre indstillingerne for IRQ-reservationer ved hjælp af BIOS-installationsværktøjet, hvis disse indstillinger er tilgængelige. BIOS har muligvis indstillinger til at reservere visse IRQ'er til PCI-enheder (Peripheral Component Interconnect) eller ISA-enheder. 

Årsag

Driveren returnerede en fejl i forbindelse med DriverEntry-rutinen.

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke indlæse enhedsdriveren til hardwaren, da en tidligere udgave af driveren stadig er i hukommelsen. (Kode 38)

Årsag

Driveren kunne ikke indlæses, fordi en tidligere udgave stadig er indlæst.

Anbefalet løsning

Genstart computeren. I Start skal du klikke på Luk computeren og derefter vælge Genstart.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke indlæse enhedsdriveren til hardwaren. Driveren er muligvis beskadiget eller mangler. (Kode 39)

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke få adgang til hardware, da oplysningerne om tjenestenøglen i registreringsdatabasen mangler eller ikke er registreret korrekt. (Kode 40)

Årsag

Oplysningerne i registreringsdatabasens tjenesteundernøgle for driveren er ugyldige.

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Windows har indlæst enhedsdriveren til denne hardware, men kan ikke finde hardwareenheden. (Kode 41)

Årsag

Dette problem opstår, hvis du installerer en driver til en enhed, som ikke er en Plug and Play-enhed, men Windows ikke kan finde enheden.

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke indlæse enhedsdriveren til hardwaren, da der er en kopi af enheden, der allerede kører på systemet. (Kode 42)

Årsag

Der blev fundet en kopi af enheden. Denne fejl opstår, når en busdriver fejlagtigt opretter to underordnede processer med det samme navn (busdriverfejl), eller når en enhed med et serienummer registreres på en ny placering, før den er blevet fjernet fra den gamle placering.

Anbefalet løsning

Genstart computeren. I Start skal du klikke på Luk computeren og derefter vælge Genstart.

Årsag

En af de drivere, der kontrollerer enheden, har givet besked til operativsystemet om, at der er opstået en fejl i enheden.

Anbefalet løsning

Hvis du allerede har prøvet afsnittet "Prøv disse trin først", skal du se dokumentationen til hardwaren eller kontakte producenten for at få flere oplysninger om diagnosticering af problemet.

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Anbefalet løsning

Genstart computeren. I Start skal du klikke på Luk computeren og derefter vælge Genstart

Fuld fejlmeddelelse

Hardwareenheden er ikke tilsluttet computeren i øjeblikket. Du kan løse problemet ved at slutte hardwareenheden til computeren. (Kode 45)

Årsag

Fejlen opstår, hvis en enhed, der tidligere var sluttet til computeren, ikke længere er tilsluttet. Du kan løse problemet ved at slutte hardwareenheden til computeren.

Anbefalet løsning

Du behøver ikke foretage dig noget. Denne fejlkode bruges kun til at angive den frakoblede status for enheden og kræver ikke, at du løser den. Fejlkoden løses automatisk, når du slutter den tilknyttede enhed til computeren.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke opnå adgang til hardwareenheden, da operativsystemet er ved at lukke. Hardwareenheden burde virke korrekt, næste gang du starter computeren. (Kode 46)

Årsag

Enheden er ikke tilgængelig, fordi systemet er ved at lukke.

Anbefalet løsning

Du behøver ikke foretage dig noget. Hardwareenheden fungerer sandsynligvis korrekt, næste gang du starter computeren. Fejlkoden aktiveres kun, når Driverbekræftelse er aktiveret, og alle programmer allerede er afsluttet.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke bruge hardwareenheden, da den er blevet forberedt til sikker fjernelse, men den er ikke blevet fjernet fra computeren. For at løse dette problem skal du fjerne enheden fra din computer og tilslutte den igen. (Kode 47)

Årsag

Fejlkoden opstår kun, hvis brugeren har forberedt enheden til fjernelse ved hjælp af programmet til sikker fjernelse eller har trykket på en fysisk udskubningsknap.

Anbefalet løsning

Fjern enheden fra computeren, og tilslut den derefter igen. Genstart computeren, hvis det ikke løser problemet. I Start skal du klikke på Luk computeren og derefter vælge Genstart

Fuld fejlmeddelelse

Denne enheds software blev forhindret i at starte, fordi den medfører problemer i Windows. Kontakt hardwareforhandleren for at få en ny driver. (Kode 48)

Anbefalet løsning

Kontakt producenten af hardwareenheden for at få den nyeste version eller den opdaterede driver. Installer derefter driveren på computeren.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke starte de nye hardwareenheder, fordi systemets hive er for stort (overskrider registreringsdatabasens størrelsesbegrænsning). (Kode 49)

Årsag

Systemets hive har overskredet den maksimale størrelse, og nye enheder kan ikke fungere, før størrelsen reduceres. Systemets hive er en permanent del af registreringsdatabasen og er knyttet til en gruppe af filer, der indeholder oplysninger i forbindelse med konfigurationen af den computer, som operativsystemet er installeret på. Konfigurerede elementer inkluderer bl.a. programmer, brugerindstillinger og enheder. Problemet kan skyldes bestemte enheder, der ikke længere er sluttet til computeren, men som stadig findes i systemets hive.

Anbefalet løsning

Fjern hardwareenheder, som du ikke længere bruger.

 1. Indstil Enhedshåndtering til at vise enheder, som ikke længere er sluttet til computeren.

  • Klik på Kør fra Start.

  • Skriv cmd i feltet Åbn. Kommandopromptvinduet åbnes.

  • Skriv følgende kommando ved kommandoprompten, og tryk derefter på Enter: set devmgr_show_nonpresent_devices=1

 2. Klik på Vis i Enhedshåndtering, og klik derefter på Vis skjulte enheder. Du kan nu se enheder, som ikke er sluttet til computeren.

 3. Vælg en enhed, der ikke er til præsentationsvært. På fanen driver skal du vælge Fjern.

 4. Gentag trin 3 for enheder, der ikke er til stede, og som du ikke længere bruger. Genstart derefter computeren.

 5. Du kan se, om problemet er blevet løst, i dialogboksen Egenskaber for enheden.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke anvende alle egenskaberne for denne enhed. Egenskaber for enheden kan indeholde oplysninger, der beskriver enhedens egenskaber og indstillinger (f. eks. sikkerhedsindstillinger). Hvis du vil løse dette problem, kan du prøve at geninstallere denne enhed. Vi anbefaler dog, at du kontakter hardwareproducenten for at få en ny driver. (Code50)

Anbefalet løsning

Geninstaller enhedsdriveren manuelt

 1. Under Start skal du søge efter enhedshåndtering og vælge Enhedshåndtering i resultaterne.

 2. Højreklik på enheden på listen.

 3. Vælg Fjern i den viste menu.

 4. Når enheden er fjernet, skal du vælge Handling på menulinjen.

 5. Vælg Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren.  Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Fuld fejlmeddelelse

Denne enhed venter på, at en anden enhed eller et sæt enheder starter. (Kode 51).

Anbefalet løsning

Der findes i øjeblikket ingen løsning på dette problem. For at hjælpe med at diagnosticere problemet skal du undersøge andre mislykkede enheder i enhedstræet, som denne enhed muligvis afhænger af. Hvis du kan afgøre, hvorfor en anden relateret enhed ikke startede, kan du muligvis løse dette problem.

Fuld fejlmeddelelse

Windows kan ikke kontrollere den digitale signatur for de drivere, der kræves til denne enhed. En nyere hardware- eller softwareændring har måske installeret en fil, der er signeret forkert eller beskadiget, eller som måske er skadelig software fra en ukendt kilde. (Kode 52)

Årsag

Driveren er muligvis usigneret eller beskadiget.

Anbefalet løsning

Download den nyeste driver fra hardwareproducentens websted, eller kontakt producenten for at få hjælp.

Fuld fejlmeddelelse

Denne enhed er reserveret til brug af Windows-kernefejlfinding i hele denne bootstartsession. (Kode 53)

Anbefalet løsning

Deaktiver Windows-kernefejlfinding for at tillade enheden at starte normalt.

Årsag

Dette er en forbigående problemkode, der tildeles, mens en ACPI reset-metode udføres. Hvis enheden aldrig genstarter på grund af en fejl, fastgøres den i denne tilstand, og systemet skal genstartes.

Anbefalet løsning

Genstart computeren.  I Start skal du klikke på Luk computeren og derefter vælge Genstart

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×