En gruppe personer, der kigger på en forstørret computerskærm

Hjælp og læring til Windows 11 kommer snart!

I mellemtiden kan du se, hvad der er tilgængeligt til Windows 10 på fanen Windows 10.

Få mere at vide om Windows 11

Windows 11-logo på en blå baggrund

Brug af Forstørrelsesglas på Windows 10

Forstørrelsesglasset gør en del af eller hele skærmen større, så du bedre kan se ord og billeder. 

Udvid ethvert eller alle af de følgende afsnit for at få mere at vide om Forstørrelsesglas. 

Du kan hurtigt slå Forstørrelsesglas til ved at trykke Windows -tasten + Plustegn (+) . Hvis du vil slå Forstørrelsesglas fra, skal Windows på -tasten + Esc .  

Hvis du foretrækker at bruge en mus, skal du vælge Start >Indstillinger > Øget tilgængelighed> Forstørrelsesglas > Slå forstørrelsesglas til.  

Hvis du bruger en mus, skal du vælge Start >Indstillinger >   Øget tilgængelighed> Forstørrelsesglas og bruge knapperne Skift zoomniveau til at vælge, hvor meget Forstørrelsesglas forstørrer skærmen, når du slår det til.  

Hvis du bruger Oplæser og et tastatur:  

 1. Tryk på Windows-tasten + Ctrl + M for at åbne visningen indstillinger for Forstørrelsesglas. 

 2. Tryk på Tabulatortasten indtil du hører “Zoom ud, knap” eller “Zoom ind, knap,” og tryk på Mellemrumstast for at justere zoomniveauet tilsvarende. Oplæser annoncerer den nye værdi.

 3. Tryk på Skift + Tabulator eller på Tabulatortasten for at flytte mellem knapperne og justere værdien til den ønskede.

Hvis du bruger en mus, skal du vælge Start > Indstillinger > Øget tilgængelighed> Forstørrelsesglas og åbne rullemenuen Skift zoomintervaller og vælge, hvor meget skærmen skal forstørres, når du zoomer ind og ud med Forstørrelsesglas.  

Hvis du bruger Oplæser og et tastatur:  

 1. Tryk på Windows-tasten + Ctrl + M for at åbne visningen indstillinger for Forstørrelsesglas. 

 2. Tryk på Tabulatortasten indtil du hører “Skift Zoomintervaller,” efterfulgt af den nuværende værdi.

 3. Tryk på  Alt + Pil ned-tast for at åbne menuen, skal du bruge på Pil op- og Pil ned-tasterne til at finde værdien for zoominterval, som du vil bruge, og tryk på Enter for at vælge den og lukke menuen.

Hvis du ved, at en computer ofte vil blive brugt af personer med nedsat synsevne, kan det være nyttigt at få Forstørrelsesglas til at aktivere automatisk.  

Hvis du bruger en mus, skal du vælge Start > Indstillinger > Øget tilgængelighed> Forstørrelsesglas og markere eller fjerne markeringen af Start forstørrelsesglas efter logon og Start forstørrelsesglas, før du logger på for alle, afkrydsningsfelter i overensstemmelse med dine præferencer.  

Hvis du bruger Oplæser og et tastatur:  

 1. Tryk på Windows-tasten + Ctrl + M for at åbne visningen indstillinger for Forstørrelsesglas. 

 2. Tryk på Tabulatortasten indtil du hører “Start Forstørrelsesglas efter Logon” eller “Start Forstørrelsesglas før logon for alle,” efterfulgt af “markering fjernet” eller “markeret.”

 3. Tryk på  Mellemrumstasten for at slå den valgte valgmulighed til eller fra.

Kantudglatning er noget, du skal eksperimentere med for at se, om udglatning fungerer bedre for dig, end ingen udglatning.  

Hvis du bruger en mus, skal du vælge Start >Indstillinger > Øget tilgængelighed> Forstørrelsesglas og markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Jævne kanter af billeder og tekst i henhold til dine præferencer.  

Hvis du bruger Oplæser og et tastatur:  

 1. Tryk på Windows-tasten + Ctrl + M for at åbne visningen indstillinger for Forstørrelsesglas. 

 2. Tryk på Tabulatortasten indtil du hører “Udglat kanterne af billeder og tekst,” efterfulgt af “markering fjernet” eller “markeret.”

 3. Tryk på Mellemrumstasten for at slå valgmuligheden til eller fra.

Inverterede farver kan reducere overanstrengelse af øjnene eller gøre teksten mere læsbar for nogle personer.    

For at invertere skærmfarver mens Forstørrelsesglas er slået til, skal du trykke på Ctrl + Alt + I. Sort farve bliver hvid og omvendt, og andre farver ændres, så de passer til det.  

For at ændre farverne tilbage til normale, skal du trykke på Ctrl + Alt + I igen.  

  Brug følgende genveje til at skifte mellem visninger af Forstørrelsesglas:  

 • For at bruge fuldskærmsvisning, skal du trykke på  Ctrl + Alt + F.

 • For at bruge forankret visning, skal du trykke på Ctrl + Alt + D.

 • For at bruge linsevisning, skal du trykke på Ctrl + Alt + L.

Du kan skifte mellem visningerne ved at trykke på Ctrl Alt M. Du kan bruge dette for hurtigt at sammenligne visningerne og se, hvilke der virker bedst for dig i hver situation.  

For midlertidigt at vise hele skærmen, når du er zoomet ind, skal du trykke på Ctrl Alt Mellemrumstast.  

Afhængigt af, hvordan du navigerer i Windows, vil du måske ændre standardadfærden for Forstørrelsesglas, så den f.eks. kun følger Oplæsermarkøren. Disse indstillinger er noget, du kan eksperimentere med for at se, hvad der fungerer bedst for dig.  

Hvis du bruger en mus, skal du markere afkrydsningsfeltet Start >Indstillinger > Øget tilgængelighed> Forstørrelsesglas og markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne Musemarkør, Tastaturfokus, Tekstmarkør og Oplæser-markør efter dine præferencer. Disse indstillinger kan vælges i enhver kombination efter dit ønske.  

Hvis du bruger Oplæser og et tastatur:  

 1. Tryk på Windows-tasten + Ctrl + M for at åbne visningen indstillinger for Forstørrelsesglas. 

 2. Tryk på Tabulatortasten indtil du hører “Musemarkør,” “Tastaturfokus,” “Tekstmarkør” eller “Oplæsermarkør,” efterfulgt af “markering fjernet” eller “markeret.”

 3. Tryk på Mellemrumstasten for at lå den valgte valgmulighed til eller fra.

Hvis du bruger en mus, skal du vælge Start >Indstillinger > Øget tilgængelighed> Forstørrelsesglas, åbne rullemenuen Behold musemarkøren eller Bevar tekstmarkøren og vælge, hvordan Forstørrelsesglas skal fungere, når musemarkøren eller tekstmarkøren flyttes rundt på skærmen. Dette er noget, du kan eksperimentere med for at se, hvilken kombination der fungerer bedst for dig.  

Hvis du bruger Oplæser og et tastatur:  

 1. Tryk på Windows-tasten + Ctrl + M for at åbne visningen indstillinger for Forstørrelsesglas. 

 2. Tryk på Tabulatortasten indtil du hører “Behold musemarkør” eller “Behold tekstmarkør,” efterfulgt af den nuværende værdier.

 3. Tryk på  Alt + Pil ned-tast for at åbne menuen, skal du bruge på Pil op- og Pil ned-tasterne til at finde valgmulighederne for markøren, som du vil bruge, og trykke på Enter for at vælge den og lukke menuen.

Du kan få mere at vide om, hvordan Forstørrelsesglas kan læse tekst fra skærmen højt i Sådan bruger du læsning med Forstørrelsesglas.

Her er nogle tip til, hvordan du bruger Forstørrelsesglas sammen med en touchskærm:

 • Hvis du vil zoome ind og ud, skal du trykke på plus (+) og minus (-) i hjørnerne af skærmen.

 • Hvis du vil flytte rundt på skærmen, skal du trække langs kanten af skærmen i fuldskærmsvisning.

 • Hvis du vil zoome hurtigt ud og se, hvor du er på skærmen, skal du trykke med én finger samtidig på skærmens modsatte kanter.

 • Hvis du vil lukke Forstørrelsesglas, skal du trykke på knappen Luk .

Åbn indstillinger for Forstørrelsesglas

Forstørrelsesglas er et nyttigt værktøj, der forstørrer en del af skærmen eller hele skærmen, så du bedre kan se ord og billeder. Den har nogle for forskellige indstillinger, så du kan bruge den sådan, som det passer dig bedst.

Brug forstørrelsesglas

Du kan åbne og lukke Forstørrelsesglas hurtigt, så funktionen er klar, når du har brug for den, og den er ryddet af vejen, når du ikke skal bruge den.

Sådan åbner du Forstørrelsesglas ved hjælp af et tastatur

 1. Tryk på Windows-tasten + plus (+).

 2. Forstørrelsesglas åbnes i fuldskærmsvisning, medmindre du ændrer indstillingerne.

Sådan åbner du Forstørrelsesglas ved hjælp af berøring eller en mus

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.

 2. Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 3. Tryk eller klik på Øget tilgængelighed, tryk eller klik på Forstørrelsesglas, og flyt derefter skyderen under Forstørrelsesglas for at aktivere den.

 4. Forstørrelsesglas åbnes i fuldskærmsvisning, medmindre du ændrer indstillingerne.

Sådan lukker du Forstørrelsesglas

Hvis du vil lukke Forstørrelsesglas hurtigt, skal du trykke på Windows-tasten + Esc. Du kan også trykke eller klikke på ikonet med forstørrelsesglasset og derefter trykke eller klikke på knappen Luk på værktøjslinjen Forstørrelsesglas.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du altid vil have Forstørrelsesglas lige ved hånden, kan du fastgøre det til startskærmen eller proceslinjen.               

 • Nogle brugere vil gerne ændre klarheden af eller størrelsen på ordene og billederne på skærmen. Hvis du vil gøre dette, kan du bruge appen til at zoome ind på en side eller ændre skærmopløsningen. Du kan finde flere oplysninger om at ændre skærmopløsningen, under Opnå den bedste visning på skærmen.

Skift visninger for Forstørrelsesglas

Hvis du bruger en mus, kan du bruge Forstørrelsesglas på forskellige måder, afhængigt af hvordan du kan lide at arbejde: fuld skærm, linse og forankret. Prøv dem alle for at finde ud af, hvad du foretrækker.

 • Fuldskærm. I denne visning forstørres hele skærmen. Du kan sandsynligvis ikke se hele skærmen på én gang, når den er forstørret, men efterhånden som du flytter rundt på skærmen, kan du se det hele. Hvis du har en touchskærm, viser forstørrelsesglasset en hvid ramme langs kanten af skærmen. Træk fingeren eller musemarkøren langs kanten for at flytte rundt på skærmen.

 • Linse. Når du flytter rundt på skærmen i denne visning, er det ligesom at flytte rundt på et forstørrelsesglas.

 • Forankret. Visningen Forankret fungerer på Windows-skrivebordet. I denne visning er et forstørrelsesglas forankret til en del af skærmen. Når du flytter rundt på skærmen, vises dele af skærmen forstørret i det forankrede område, selvom størstedelen af skærmen er uændret.

Tilpas Forstørrelsesglas

Du kan ændre den måde, som Forstørrelsesglas fungerer på. Du kan f.eks. bruge zoomknapperne (Knappen Zoom ind og Knappen Zoom ud) til at ændre, hvor meget Forstørrelsesglas forstørrer skærmen. Du kan trykke på Windows + plus (+) og Windows + minus (-) på tastaturet som en anden hurtig måde at zoome ind og ud på. Du kan også åbne knappen indstillinger for Forstørrelsesglas Knappen Indstillinger for forstørrelsesglas at ændre Forstørrelsesglas.

 1. Stryg ind fra skærmens højre kant, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg.

 2. Skriv Forstørrelsesglas i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Forstørrelsesglas.

 3. Gå til Windows-skrivebordet, og klik på forstørrelsesglasset .

 4. Klik på knappen Indstillinger Knappen Indstillinger for forstørrelsesglas.

 5. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Brug skyderen til at vælge et zoominterval. Den procentdel, du vælger her, er den forøgelse, som Forstørrelsesglas forstørrer skærmen med, når du trykker på knappen zoom ind Knappen Zoom ind.

  • Markér afkrydsningsfeltet Slå invertering af farver til for at invertere farverne på skærmen. Sommetider gør invertering af farver det lettere at læse teksten.

  • Markér et afkrydsningsfelt for at vælge, hvordan forstørrelsesglasset skal fokusere. Forstørrelsesglas kan følge musen, indsættelsespunktet eller tastaturet.

Bemærk!: Når du åbner Forstørrelsesglas, vises værktøjslinjen Forstørrelsesglas kortvarigt. Den forsvinder hurtigt igen, men du kan få vist den igen ved at klikke på ikonet med forstørrelsesglasset på skærmen eller ikonet med forstørrelsesglasset på proceslinjen.

Brug forstørrelsesglasset med berøring

Du kan bruge forstørrelsesglasset med en berøringsskærm til at udføre en lang række opgaver:

 • Zoom ind og ud ved at trykke på hjørnerne.

 • Flyt rundt på skærmen ved at trække langs kanterne.

 • Luk forstørrelsesglasset ved at trykke på krydset (X).

 • Se, hvor du er på skærmen ved at trykke med to fingre på de modsatte kanter.

Forstørrelsesglas forstørrer forskellige dele af skærmen og er en del af Øget tilgængelighed. Klik på Start, og skriv Forstørrelsesglas for at åbne det hurtigt.

Du kan også ændre skærmopløsningen, hvilket justerer klarhed, størrelse og den mængde ting, der kan være på din computerskærm. Du kan finde flere oplysninger om at justere skærmopløsningen, under Opnå den bedste visning på skærmen.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil have Forstørrelsesglas lige ved hånden, kan du fastgøre det til proceslinjen.     

 • Du afslutter Forstørrelsesglas ved at trykke Windows-tasten på Billede af Windows-tasten + Esc.

Der findes tre tilstande for Forstørrelsesglas:

 • Fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstand forstørres hele din skærm. Afhængigt af størrelsen på skærmen og det zoomniveau, du vælger, kan du muligvis ikke se hele skærmen på samme tid.

 • Linsetilstand. I linsetilstand forstørres området omkring musemarkøren. Når du flytter musemarkøren, flytter det område af skærmen, der er forstørret, sammen med den.

 • Forankret tilstand. I forankret tilstand forstørres kun en del af skærmen, og resten af skrivebordet uændret. Derefter kan du styre, hvilket område af skærmen der forstørres.

Bemærk!: Fuldskærmstilstand og linsetilstand er kun tilgængelige som en del af Aero-oplevelsen. Hvis din computer ikke understøtter, eller hvis du ikke bruger et tema afskærmet, fungerer Forstørrelsesglas kun i docket tilstand.

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan gøre elementer på skærmen større (1:56)

Sådan gør du elementer på skærmen større

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start , klikke på Alle programmer ,klikke på Tilbehør ,klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Klik på den tilstand, du vil bruge, i menuen Visninger.

 3. Flyt markøren til del af skærmen, som du vil forstørre.

Bemærkninger!: 

 • Når du bruger fuld skærm, kan du hurtigt få vist hele skrivebordet ved at klikke på menuen Visninger og derefter klikke på Vis udskrift i fuld skærm.

 • Du kan finde en liste over tastaturgenveje, du kan bruge med Forstørrelsesglas, under Tastaturgenveje.

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start , klikke på Alle programmer ,klikke på Tilbehør ,klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Klik på knappen Indstillinger Knappen Indstillinger for forstørrelsesglas, og vælg derefter den ønskede indstilling:

Indstilling

Beskrivelse

Følg musemarkøren

Viser området omkring musemarkøren i vinduet med Forstørrelsesglas. Når du vælger denne indstilling, kan du vælge, at vinduet med Forstørrelsesglas flyttes, når musemarkøren flyttes hen imod, eller når musemarkøren berører kanten af vinduet med Forstørrelsesglas.

Følg tastaturfokus

Viser området omkring markøren, når du trykker på tabulatortasten eller piletasterne.

Få forstørrelsesglasset til at følge tekstindsætningspunktet

Viser området omkring den tekst, du skriver.

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start , klikke på Alle programmer ,klikke på Tilbehør ,klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Gør én af følgende ting:

For at

Skal du gøre følgende

Zoome ind

Klik på Zoom Knappen Zoom ind , eller tryk Windows -tasten på Billede af Windows-tasten +plustegnet

Zoome ud

Klik på Zoom Knappen Zoom ud ud, eller tryk Windows-tasten på Billede af Windows-tasten + minustegn

Zoomintervallet angiver, hvor hurtigt Forstørrelsesglas zoomer ind og ud.

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start , klikke på Alle programmer ,klikke på Tilbehør ,klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Klik på knappen Indstillinger Knappen Indstillinger for forstørrelsesglas, og flyt derefter skyderen for at justere zoomintervallen. Hvis du flytter skyderen til venstre, zoomer Forstørrelsesglas langsommere med små forskelle mellem zoomniveauerne. Hvis du flytter skyderen til højre, zoomer Forstørrelsesglas hurtigere med store forskelle mellem zoomniveauerne.

Når du bruger linsetilstand, kan du justere linsestørrelsen for Forstørrelsesglas.

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start , klikke på Alle programmer ,klikke på Tilbehør ,klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Klik på knappen Indstillinger Knappen Indstillinger for forstørrelsesglas, og flyt derefter skyderneunder Objektivstørrelse på forstørrelsesglas for at justere størrelsen på objektiv til Forstørrelsesglas. Linsestørrelsen ændres med det samme. Juster niveauet, indtil det er bedst for dig.

Bemærkninger!: 

 • Du skal bruge linsetilstand, for at indstillingerne for linsestørrelsen vises.

 • Du kan hurtigt ændre linsens størrelse ved at trykke på Ctrl + Alt + R og derefter flytte markøren op og ned for at ændre højden og venstre og højre for at ændre bredden.

Invertering af farver forbedrer kontrasten mellem elementer på skærmen, hvilket gør det nemmere at se din skærm.

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start , klikke på Alle programmer ,klikke på Tilbehør ,klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Klik på knappen Indstillinger Knappen Indstillinger for forstørrelsesglas, og markér derefter afkrydsningsfeltet Aktivér farveversion.

Når du begynder at bruge Forstørrelsesglas, forsvinder værktøjslinjen for Forstørrelsesglas, så den ikke er i vejen, men du kan få den vist igen.

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start , klikke på Alle programmer ,klikke på Tilbehør ,klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Klik på ikonet for Forstørrelsesglas på skærmen, når Forstørrelsesglas er åbnet , eller klik på ikonet for Forstørrelsesglas på proceslinjen.

Se også

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×