Genvejene til hjælp til handicappede gør det muligt at bruge din pc ved hjælp af et tastatur og andre hjælpemidler.

Følgende er en liste over tastaturgenveje til hjælpeteknologier i Windows 11, herunder Forstørrelsesglas, stor kontrast og andre.

Hvis du vil se en liste over tastaturgenveje og touchbevægelser for Oplæser i Windows 11, skal du se Tastaturkommandoer og touchbevægelser i Oplæser.

Tastaturgenveje i Forstørrelsesglas

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tasten  + plus (+).

Slå Forstørrelsesglas til

Windows-tast  +Esc

Slå Forstørrelsesglas fra

Windows-tast + plustegn (+) eller minustegn (-)

Zoom ind eller ud, når Forstørrelsesglas er slået til

Ctrl+Alt+musehjul

Zoom ind og ud ved hjælp af musens rullehjul

Windows-tast +Ctrl+M

Åbn indstillinger for Forstørrelsesglas

Ctrl+Alt+piletaster

Panorere i piletasternes retning

Ctrl+Alt+I

Invertere farver

Ctrl+Alt+F

Skifte til fuldskærmsvisning

Ctrl+Alt+L

Skifte til linsevisning

Ctrl+Alt+D

Skifte til forankret visning

Ctrl+Alt+M

Navigere gennem visninger

Ctrl+Alt+R

Tilpasse størrelsen på linsen med musen

Skift+Alt+piletaster

Tilpasse størrelsen på linsen med tastaturet

Ctrl+Alt+mellemrum

Se hurtigt hele skrivebordet, når du bruger fuldskærmsvisning

Kommandoer til oplæsning med Forstørrelsesglas

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tasten  + plus (+).

Slå Forstørrelsesglas til

Start, afbryd og genoptag oplæsning

Ændringstast + Enter

Stop oplæsning

En vilkårlig tast

Læs højt fra musemarkør

Ændringstast + venstreklik

Læs den foregående sætning

Ændringstast + H

Læs den næste sætning

Ændringstast + K

Du kan finde flere oplysninger om læsning med Forstørrelsesglas i Sådan bruger du læsning med Forstørrelsesglas

Yderligere tastaturgenveje som hjælp til handicappede

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Højre Skift i otte sekunder

Slå filtertaster til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Print Screen

Slå Stor kontrast til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock

Slå musetaster til eller fra

Skift fem gange

Slå træge taster til eller fra

Num Lock i fem sekunder

Slå til/fra-taster til eller fra

Ctrl + E

Åbn Søgning (i de fleste apps)

Windows-tast  + A

Åbner Hurtig Indstillinger

Windows-tast +Ctrl+C

Slå farvefiltre til eller fra

Windows-tast + H

Åbner stemme indtastning

Windows-tast+Alt+H

Flyt tastaturfokus til dialogen for stemme indtastning

Windows-tast +Ctrl+N

Åbn indstillinger for Oplæser

Windows-tast +Ctrl+S

Slå Windows Talegenkendelse til

Windows-tast +Ctrl+O

Aktivere skærmtastaturet

Windows-tast  + U

Åbner Indstillinger

Windows-tast+W

Åbner widgets

Flere tastaturgenveje

Genvejene til hjælp til handicappede gør det muligt at bruge din pc ved hjælp af et tastatur og andre hjælpemidler.

Nedenfor vises en liste over tastaturgenveje til hjælpeteknologier i Windows 10, herunder Forstørrelsesglas, Stor kontrast og andre.

Hvis du vil se en liste over tastaturgenveje og touchbevægelser til Oplæser i Windows 10, skal du se Tastaturkommandoer og berøringsbevægelser til Oplæser.

Tastaturgenveje i Forstørrelsesglas

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tasten  + plus (+).

Slå Forstørrelsesglas til

Windows-tast  +Esc

Slå Forstørrelsesglas fra

Windows-tast +plustegn (+) eller minustegn (-)

Zoom ind eller ud, når Forstørrelsesglas er slået til

Ctrl+Alt+musehjul

Zoom ind og ud ved hjælp af musens rullehjul

Windows-tast +Ctrl+M

Åbn indstillinger for Forstørrelsesglas

Ctrl+Alt+piletaster

Panorere i piletasternes retning

Ctrl+Alt+I

Invertere farver

Ctrl+Alt+F

Skifte til fuldskærmsvisning

Ctrl+Alt+L

Skifte til linsevisning

Ctrl+Alt+D

Skifte til forankret visning

Ctrl+Alt+M

Navigere gennem visninger

Ctrl+Alt+R

Tilpasse størrelsen på linsen med musen

Skift+Alt+piletaster

Tilpasse størrelsen på linsen med tastaturet

Ctrl+Alt+mellemrum

Se hurtigt hele skrivebordet, når du bruger fuldskærmsvisning

Kommandoer til oplæsning med Forstørrelsesglas

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tasten  + plus (+).

Slå Forstørrelsesglas til

Start, afbryd og genoptag oplæsning

Ændringstast + Enter

Stop oplæsning

En vilkårlig tast

Læs højt fra musemarkør

Ændringstast + venstreklik

Læs den foregående sætning

Ændringstast + H

Læs den næste sætning

Ændringstast + K

Du kan finde flere oplysninger om læsning med Forstørrelsesglas i Sådan bruger du læsning med Forstørrelsesglas

Yderligere tastaturgenveje som hjælp til handicappede

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Højre Skift i otte sekunder

Slå filtertaster til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Print Screen

Slå Stor kontrast til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock

Slå musetaster til eller fra

Skift fem gange

Slå træge taster til eller fra

Num Lock i fem sekunder

Slå til/fra-taster til eller fra

Windows-tast  + U

Åbner indstillinger for hjælp til handicappede

Windows-tast +Ctrl+C

Slå farvefiltre til eller fra

Windows-tast +Ctrl+N

Åbn indstillinger for Oplæser

Windows-tast +Ctrl+S

Slå Windows Talegenkendelse til

Windows-tast +Ctrl+O

Aktivere skærmtastaturet

Flere tastaturgenveje

Tastaturgenveje, der kan bruges til at bruge Windows 8.1 ved hjælp af tastaturet.

Genvejstaster til Øget tilgængelighed

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan gøre det nemmere at bruge din computer.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Højre Skift i otte sekunder

Slå filtertaster til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Print Screen

Slå Stor kontrast til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock

Slå musetaster til eller fra

Skift fem gange

Slå træge taster til eller fra

Num Lock i fem sekunder

Slå til/fra-taster til eller fra

Windows-tast  + U

Åbn Funktioner til øget tilgængelighed

Tastaturgenveje i Forstørrelsesglas

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Forstørrelsesglas.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast  + plustegn (+) eller minustegn (-)

Zoom ind eller ud

Ctrl+Alt+mellemrum

Vise eksempel på skrivebordet i fuldskærmsvisning

Ctrl+Alt+D

Skifte til forankringstilstand

Ctrl+Alt+F

Skifte til fuldskærmstilstand

Ctrl+Alt+I

Invertere farver

Ctrl+Alt+L

Skifte til linsetilstand

Ctrl+Alt+R

Tilpasse størrelsen på linsen

Ctrl+Alt+piletaster

Panorere i piletasternes retning

Windows-tast  +Esc

Afslutte Forstørrelsesglas

Tastaturgenveje i Oplæser

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Oplæser.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Mellemrum eller Enter

Aktivere aktuelt element

Tab og piletaster

Flyt rundt på skærmen

Ctrl

Stop oplæsning

Caps Lock+D

Læs element

Caps Lock+M

Starte oplæsning

Caps Lock+H

Læs dokumentet

Caps Lock+V

Gentag sætning

Caps Lock+W

Læs indholdet af vinduet

Caps Lock+Page Up eller Page Down

Øge eller mindske stemmens lydstyrke

Caps Lock+Plustegn eller Minustegn

Øge eller mindske stemmens hastighed

Caps Lock+Mellemrum

Udføre standardhandling

Caps Lock+Venstre pil eller Højre pil

Flytte til forrige/næste element

Caps Lock+F2

Vis kommandoer for det aktuelle element

Trykke to gange på Caps Lock hurtigt efter hinanden

Slå Caps Lock til eller fra

Caps+Esc

Afslut Oplæser

Touchbaserede tastaturgenveje i Oplæser

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Oplæser på en tablet, der understøtter fire touchpunkter.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Tryk én gang med to fingre

Stop oplæsning i Oplæser

Tryk tre gange med fire fingre

Vis alle Oplæser-kommandoer (også dem, der ikke står på listen)

Dobbelttryk

Aktivér primær handling

Tredobbelt tryk

Aktivér sekundær handling

Berør eller træk med en enkelt finger

Læs, hvad der står under dine fingre

Svip mod venstre/højre med én finger

Flyt til næste eller forrige element

Stryg til venstre/højre/op/ned med to fingre

Rulle

Stryg ned med tre fingre

Start oplæsning af tekst, der kan undersøges

Flere tastaturgenveje

Tastaturgenveje, der kan bruges til at bruge Windows 7 ved hjælp af tastaturet.

Genvejstaster til Øget tilgængelighed

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan gøre det nemmere at bruge din computer.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Højre Skift i otte sekunder

Slå filtertaster til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Print Screen

Slå Stor kontrast til eller fra

Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock

Slå musetaster til eller fra

Skift fem gange

Slå træge taster til eller fra

Num Lock i fem sekunder

Slå til/fra-taster til eller fra

Windows-tast Billede af Windows-tasten +U

Åbn Funktioner til øget tilgængelighed

Tastaturgenveje i Forstørrelsesglas

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Forstørrelsesglas.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast Billede af Windows-tasten + plus (+) eller minus (-)

Zoom ind eller ud

Ctrl+Alt+mellemrum

Vise eksempel på skrivebordet i fuldskærmsvisning

Ctrl+Alt+D

Skifte til forankringstilstand

Ctrl+Alt+F

Skifte til fuldskærmstilstand

Ctrl+Alt+I

Invertere farver

Ctrl+Alt+L

Skifte til linsetilstand

Ctrl+Alt+R

Tilpasse størrelsen på linsen

Ctrl+Alt+piletaster

Panorere i piletasternes retning

Windows-tast Billede af Windows-tasten + Esc

Afslutte Forstørrelsesglas

Opret tastaturgenveje til at åbne programmer

Du kan oprette tastaturgenveje for at åbne programmer. Inden du går i gang, skal du oprette en genvej til det program, du vil tildele en tastaturgenvej. Det gør du ved at åbne den mappe, der indeholder programmets eksekverbare fil, højreklikke på den og derefter klikke på Opret genvej.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette genveje til programmer under Opret eller slet en genvej.

  1. Find genvejen til det program, du vil oprette en tastaturgenvej til.

  2. Højreklik på genvejen, og klik derefter på Egenskaber.

  3. Klik på fanen Genvej i dialogboksen Egenskaber for genvej.

  4. Klik i feltet Genvejstast, tryk den tast på tastaturet, du vil bruge sammen med Ctrl+Alt (tastaturgenveje starter automatisk med Ctrl+Alt), og klik derefter på OK. Kræver administratortilladelse Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller angive bekræftelsen.

    Hvis du bruger et program, der også har en tastaturgenvej ved hjælp af den samme tastekombination som den genvej, du lige har oprettet, fungerer genvejen muligvis ikke.

Bemærkninger!: 

  • Ordet Ingen vises i feltet Genvejstast, indtil du har trykket på en tast. Det erstattes derefter med Ctrl+Alt+den tast, du trykkede på.

  • Du kan ikke bruge Esc, Enter, Tab, Mellemrum, PrtScn, Skift eller Backspace til at oprette en genvejstast.

Flere tastaturgenveje

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×