Få tekst læst højt af Oplæser

Du kan starte Oplæser på forskellige måder. Mange foretrækker disse fire måder:

Surface Book enhedsfoto

Se en video om, hvordan du kan få tekst læst højt med Oplæser. Hvis du vil have vist undertekster på dit sprog, skal du trykke eller klikke på knappen undertekster.

Oplæser er en skærmlæser, der læser tekst på skærmen højt og beskriver hændelser som f.eks. fejlmeddelelser, så du kan bruge din pc uden at se indholdet af skærmen.

Bemærk!: Oplæser findes på engelsk (USA, Storbritannien og Indien), fransk, italiensk, japansk, kantonesisk (traditionelt kinesisk), koreansk, mandarin (forenklet kinesisk og traditionelt kinesisk), polsk, portugisisk (Brasilien), russisk, spansk (Spanien og Mexico) og tysk.

Start Oplæser

Du kan starte Oplæser på forskellige måder. Mange foretrækker disse fire måder:

 • Tryk på Windows-tasten+Enter på et tastatur.

 • På en tablet skal du trykke på Windows-logo knappen og knappen Lydstyrke op sammen.

 • På logonskærmen skal du trykke eller klikke på knappen øget tilgængelighed Knap til øget tilgængelighed i nederste venstre hjørne og vælge Oplæser.

 • Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger. Tryk eller klik på Øget tilgængelighed, tryk eller klik på Oplæser, og flyt derefter skyderen under Oplæser for at slå den til.

Afslutte Oplæser

Du kan også afslutte Oplæser på flere måder. Disse er de to genveje, som mange mennesker foretrækker:

 • Tryk på Windows-tasten+Enter på et tastatur.

 • På en tablet skal du trykke på Windows-logo knappen og knappen Lydstyrke op sammen.

Nye berøringsbevægelser

Windows 8.1og Windows RT 8,1 har nye handlinger og nye placeringer til almindelige kommandoer. Her er nogle få vigtige bevægelser til at komme i gang.

Brug denne berøringsbevægelse

Hvis du vil

Stryg ind fra højre side af skærmen med én finger

Åbne amuletterne (Søg, Del, Start, Enheder og Indstil)

Stryg ind fra venstre side af skærmen med én finger

Skifte apps, fastgøre dem i siden og lukke dem.

Stryg ind fra øverste eller nederste kant med én finger

Have vist appkommandoer som f.eks. Gem, Rediger og Slet

Bemærk!: Tryk og hold-bevægelsen understøttes ikke i Oplæser.

Nye tastaturgenveje

Windows 8.1og Windows RT 8,1 har også nye tastaturgenveje. Her er nogle nyttige.

Brug denne tastaturgenvej

Hvis du vil

Windows-tast‌  + C

Åbne amuletterne (Søg, Del, Start, Enheder og Indstil)

Windows-tast + Z

Have vist appkommandoer som f.eks. Gem, Rediger og Slet

Windows-tasten+ punktum

Fastgøre apps i siden

Windows-tasten+Tab eller Alt+Tab

Skifte apps

Indstillinger for Oplæser

Du kan ændre disse indstillingerne for Oplæser i Pc-indstillinger. Sådan finder du disse indstillinger:

 1. Stryg ind fra skærmens højre kant, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned, klikke på indstillinger og derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Øget tilgængelighed, og skift derefter en af følgende indstillinger.

Hør skærmens indhold

 • Oplæser. Brug denne skyder til at slå Oplæser til eller fra.

 • Start Oplæser automatisk. Du kan vælge, om Oplæser skal starte automatisk, hver gang du logger på.

Stemme

 • Vælg en stemme. I denne rullemenu kan du vælge forskellige typer af stemmer i Oplæser, hvis de findes på dit sprog.

 • Hastighed. Du kan ændre stemmens hastighed med denne skyder.

 • Tone. Du kan ændre stemmens tone med denne skyder.

Lyde, du kan høre

 • Læs tip til kontrolelementer og knapper. Du kan vælge, om Oplæser skal læse tips om, hvordan du interagerer med almindelige elementer som knapper, links, listeelementer og skydere.

 • Tegn, du skriver. Du kan vælge, om Oplæser skal læse hver tast, du trykker på, højt.

 • Ord, du skriver. Vælg, om Oplæser skal læse de ord, du skriver, højt.

 • Sænk lydstyrken for andre apps, når Oplæser kører. Denne indstilling gør andre apps lavere, så det er lettere at høre Oplæser.

 • Afspil lydtegn. Denne indstilling aktiverer de ekstra lyde, som Oplæser afspiller, når du udfører bestemte handlinger.

Markør og taster

 • Fremhæv markøren. Med denne indstilling kan du få vist eller skjule den boks, som fremhæver Oplæsers placering på skærmen.

 • Få indsætningspunktet til at følge Oplæser. Med denne indstilling kan du få vist eller skjule den boks, som fremhæver Oplæsers placering på skærmen.

 • Aktivér taster på berøringstastaturet, når jeg løfter fingeren fra tastaturet. Hvis berøringstilstand er tilgængelig, kan du slå denne indstilling til, så du kan skrive hurtigere med berøringstastaturet. Med denne indstilling kan du trække for at søge efter det ønskede element og løfte fingeren for at trykke på tasten.

Tastaturkommandoer

 Brug denne tastaturgenvej

 Hvis du vil

Ctrl

Stop oplæsning

Windows-tasten+Enter

Afslut Oplæser

Caps Lock+Mellemrum

Udfør primær handling

Caps Lock+Højre pil

Flyt til næste element

Caps Lock+Venstre pil

Flyt til forrige element

Caps Lock+Pil op

Skift visning

Caps Lock+Pil ned

Skift visning

Caps Lock+A

Skift detaljeringstilstand

Caps Lock+F1

Vis kommandolisten

Caps Lock+F2

Vis kommandoer for det aktuelle element

Caps Lock+F3

Gå til næste celle i rækken

Caps Lock+Skift+F3

Gå til forrige celle i rækken

Caps Lock+F4

Gå til næste celle i kolonnen

Caps Lock+Skift+F4

Gå til forrige celle i kolonnen

Caps Lock+F5

Læs, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i

Caps Lock+F6

Gå til næste tabelcelle

Caps Lock+F7

Læs den aktuelle kolonne

Caps Lock+F8

Læs den aktuelle række

Caps Lock+F9

Læs den aktuelle kolonneoverskrift

Caps Lock+F10

Læs den aktuelle rækkeoverskrift

Caps Lock+F11

Slå berøringstilstand til/fra

Caps Lock+F12

Skifte mellem tastaturannonceringer

Caps Lock+Z

Låse oplæsertasten

Caps Lock+X

Overføre taster til app

Caps Lock+V

Gentage sidste sætning

Caps Lock+Page Up

Skru op for stemmens lydstyrke

Caps Lock+Page Down

Skru ned for stemmens lydstyrke

Caps Lock+Plus

Øg stemmens hastighed

Caps Lock+Minus

Reducer stemmens hastighed

Caps Lock+D

Læs element

Caps Lock+F

Læs emnet avanceret

Caps Lock+S

Læse element stavet eller læse som detaljeret læsning for japansk eller koreansk

Caps Lock+W

Læse indholdet af vinduet

Caps Lock+R

Læse alle emner i området

Caps Lock+Q

Flyt til det sidste emne i området

Caps Lock+G

Flyt Oplæser-markør til systemmarkør

Caps Lock+T

Flytte Oplæser-markøren til markøren

Caps Lock+Tilde (~)

Indstil fokus til et element

Caps Lock+Backspace

Gå et element tilbage

Caps Lock+Insert

Gå til sammenkædet element

Caps Lock+M

Starte oplæsning

Caps Lock+Close bracket (parentes slut)

Læs tekst fra start til markøren

Caps Lock + 0 (nul)

Læs tekstattributter

Caps Lock+H

Læs dokumentet

Caps Lock+U

Læs den næste side

Caps Lock+Ctrl+U

Læs den aktuelle side

Caps Lock+Skift+U

Læs den forrige side

Caps Lock+I

Læs det næste afsnit

Caps Lock+Ctrl+I

Læs det aktuelle afsnit

Caps Lock+Skift+I

Læs det forrige afsnit

Caps Lock+O

Læs den næste linje

Caps Lock+Ctrl+O

Læs den aktuelle linje

Caps Lock+Skift+O

Læs den forrige linje

Caps Lock+P

Læs det næste ord

Caps Lock+Ctrl+P

Læs det aktuelle ord

Caps Lock+Skift+P

Læs det forrige ord

Caps Lock+Open bracket (parentes begynd)

Læs det næste tegn

Caps Lock+Ctrl+Open bracket (parentes begynd)

Læs det aktuelle tegn

Caps Lock+Skift+Open bracket (parentes begynd)

Læs det forrige tegn

Caps Lock+J

Gå til næste overskrift

Caps Lock+Skift+J

Gå til forrige overskrift

Caps Lock+K

Gå til næste tabel

Caps Lock+Skift+K

Gå til forrige tabel

Caps Lock+L

Gå til næste link

Caps Lock+Skift+L

Gå til forrige link

Caps Lock+Y

Gå til begyndelsen af teksten

Caps Lock+B

Gå til slutningen af teksten

Caps Lock+C

Læse aktuel dato/tidspunkt

Berøringskommandoer

Hvis du har en ny pc, der understøtter fire eller flere kontaktpunkter, kan du bruge berøringskommandoer til at styre pc'en. 

Brug denne berøringskommando

Hvis du vil

Stryg til venstre/højre med én finger

Flyt til næste eller forrige element

Stryg op/ned med én finger

Ændre interval for bevægelse

Tryk eller træk med en enkelt finger

Læs data under din finger

Dobbelttryk med én finger

Aktivér primær handling

Tryk tre gange med én finger

Aktivér sekundær handling

Stryg til venstre/højre/op/ned med to fingre

Rul

Tryk med to fingre

Stop oplæsning i Oplæser

Dobbelttryk med to fingre

Vis genvejsmenu

Hold med én finger, og tryk med en anden

Aktivér primær handling

Hold med én finger, og dobbelttryk med en anden

Aktivér sekundær handling

Stryg mod venstre/højre med tre fingre

Trykke frem og tilbage

Stryg op med tre fingre

Læs aktuelt vindue

Stryg ned med tre fingre

Start med at læse den tekst, der kan undersøges

Tryk med tre fingre

Skift detaljeringstilstand

Dobbelttryk med tre fingre

Læse tekstattributter

Hold med én finger, og tryk med to andre fingre

Begynd at trække eller ekstra tasteindstillinger

Stryg mod venstre/højre med fire fingre

Flytte oplæsermarkøren til starten/slutningen af enheden

Stryg op/ned med fire fingre

Slå zoom til eller fra

Tryk med fire fingre

Vis kommandoer for det aktuelle element

Dobbelttryk med fire fingre

Slå søgetilstand til eller fra

Tryk tre gange med fire fingre

Vise kommandoliste for Oplæser

Bemærk!: Oplæser har basisfunktioner til skærmlæsning, så du kan bruge Windows, hvis du ikke har en mere avanceret skærmlæser. Oplæser er ikke designet til at læse indhold i alle apps. Hvis du vil have flere oplysninger om skærmlæsere og andre teknologiske hjælpemidler, skal du gå til webstedet Microsoft Hjælp til handicappede .        

Windows leveres med en basisskærmlæser ved navn Oplæser, som læser teksten på skærmen højt og beskriver visse hændelser, der indtræffer (f.eks en fejlmeddelelse, der vises), mens du bruger computeren.

Oplæser er ikke tilgængelig på alle sprog, så hvis nedenstående trin ikke fungerer, er Oplæser ikke tilgængelig på dit sprog.

 1. Hvis du vil åbne Oplæser, skal du klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter skrive Oplæseri søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Brug tastaturgenvejene i følgende tabel til at angive, hvilken tekst Oplæser skal læse:
   

  Brug denne tastaturgenvej

  Hvis du vil

  Ctrl+Skift+Enter

  Få oplysninger om det aktuelle element

  Ctrl+Skift+Mellemrum

  Læse hele det valgte vindue

  Ctrl+Alt+mellemrum

  Læse de elementer, der er valgt i det aktuelle vindue

  Insert+Ctrl+G

  Læse en beskrivelse af de elementer, der vises ud for det aktuelt markerede element

  Ctrl

  Stop oplæsning i Oplæser

  Insert+Q

  Flytte markøren tilbage til starten af eventuel forudgående tekst, der er anderledes formateret. For eksempel flyttes markøren fra et ord med fed skrift til starten af et tidligere placeret ord, der ikke er skrevet med fed.

  Insert+W

  Flytte markøren til begyndelsen af efterfølgende tekst, der er anderledes formateret. For eksempel flyttes markøren fra et ord med fed skrift til starten af et senere placeret ord, der ikke er skrevet med fed.

  Insert+E

  Flytte markøren til begyndelsen af en tekst, der har den samme formatering. For eksempel flyttes markøren fra midten af et ord med fed skrift til starten af det pågældende ord.

  Insert+R

  Flytte markøren til slutningen af en tekst, der har den samme formatering. For eksempel flyttes markøren fra midten af et ord med fed skrift til slutningen af det pågældende ord.

  Insert+F2

  Markere al den tekst, der har den samme formatering som tegnet ved markøren

  Insert+F3

  Læse det aktuelle tegn

  Insert+F4

  Læse det aktuelle ord

  Insert+F5

  Læse den aktuelle linje

  Insert+F6

  Læse det aktuelle afsnit

  Insert+F7

  Læse den aktuelle side

  Insert+F8

  Læs det aktuelle dokument

Bemærk!: Insert-tasten bruges til Oplæser-kommandoer, så når du trykker på Insert, mens Oplæser kører, vil du ikke kunne indsætte tegn. Hvis du vil bruge Insert-tasten til at indsætte tegn, mens Oplæser kører, skal du trykke på Insert+I og derefter på de tegn, du vil tilføje.

 1. Hvis du vil åbne Oplæser, skal du klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter skrive Oplæseri søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Gør et af følgende under Primære indstillinger for Oplæser:

  • Marker afkrydsningsfeltet Gentag brugerens tastetryk for at få oplæst det, som du skriver.

  • Marker afkrydsningsfeltet Annoncer systemmeddelelser for at få oplæst baggrundshandlinger, f.eks. viste meddelelser.

  • Marker afkrydsningsfeltet Annoncer rullemeddelelser for at få læst en beskrivelse, når der rulles i skærmbilledet.

 1. Hvis du vil åbne Oplæser, skal du klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter skrive Oplæseri søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Klik på Indstillinger for stemme, og foretag derefter en af følgende justeringer:

  • Hvis du vil vælge en anden stemme, skal du klikke på den ønskede stemme i boksen Vælg stemme .

  • Hvis du vil have en hurtigere stemme, skal du vælge et tal på listen Angiv hastighed . Jo højere tallet er, jo hurtigere er stemmen.

  • Hvis du vil have en kraftigere stemme, skal du vælge et tal på listen Angiv lydstyrke . Jo højere tallet er, jo kraftigere er stemmen.

  • Hvis du vil have en stemme med et højere toneleje, skal du vælge et tal på listen Angiv pitch. Jo højere tallet er, jo højere er tonelejet. En stemme med et højere toneleje kan være lettere for visse brugere at høre.

 1. Hvis du vil åbne Oplæser, skal du klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter skrive Oplæseri søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Start Oplæser minimeret .

  Næste gang du starter Oplæser, vises det som et ikon på proceslinjen i stedet for at være åben på skærmen.

  Hvis du vil gendanne dialogboksen Oplæser i fuld størrelse, skal du klikke på Oplæser på proceslinjen.

 1. Hvis du vil åbne Oplæser, skal du klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter skrive Oplæseri søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Klik på Kontrollér, om Oplæser skal startes, når jeg logger på.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Aktivér Oplæser og Aktivér Lydbeskrivelse, og klik på Anvend.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×